BẾN YÊU THƯƠNG
(Chuyển thể Dựa trên câu chuyện có thật trong bài Pháp thoại của TT Thích Trí Chơn “Bến Yêu Thương”)

* Ghi chú: Clip phim này được nối kết từ kênh bên ngoài, không phải từ trang TTPH.