BÁT ĐỊA

Từ điển Đạo Uyển


八地; C: bādì; J: hachiji;

Giai vị thứ tám trong Thập địa. Giai vị khắc nghiệt trong quá trình tu đạo, qua đây, mọi phiền não hiện hành đều được giải trừ (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).