阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 2
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

二Nhị 法Pháp 品Phẩm 第đệ 三tam 之chi 二nhị

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 入nhập 定định 善thiện 巧xảo 出xuất 定định 善thiện 巧xảo 者giả 。 入nhập 定định 善thiện 巧xảo 云vân 何hà 。 答đáp 定định 謂vị 八bát 部bộ 八bát 蘊uẩn 定định 。 即tức 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 入nhập 定định 善thiện 巧xảo 。 謂vị 如như 實thật 知tri 。 見kiến 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 於ư 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 道đạo 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 道đạo 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 道đạo 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 於ư 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 道đạo 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 其kỳ 事sự 云vân 何hà 。 如như 有hữu 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 如như 是thị 作tác 意ý 。 如như 此thử 作tác 意ý 。 於ư 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 乃nãi 至chí 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 善thiện 等đẳng 了liễu 善thiện 近cận 了liễu 善thiện 分phân 別biệt 。 善thiện 思tư 惟duy 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 想tưởng 如như 是thị 觀quán 。 如như 是thị 勝thắng 解giải 如như 是thị 任nhậm 持trì 。 如như 是thị 分phân 別biệt 。 於ư 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 乃nãi 至chí 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 攝nhiếp 心tâm 策sách 心tâm 伏phục 心tâm 。 持trì 心tâm 舉cử 心tâm 捨xả 心tâm 制chế 心tâm 縱túng/tung 心tâm 。 於ư 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 乃nãi 至chí 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 法pháp 於ư 入nhập 定định 。 及cập 入nhập 定định 善thiện 巧xảo 。 無vô 作tác 用dụng 無vô 利lợi 益ích 。 無vô 多đa 所sở 作tác 但đãn 為vi 障chướng 礙ngại 。 我ngã 於ư 此thử 法Pháp 。 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 法pháp 於ư 入nhập 定định 。 及cập 入nhập 定định 善thiện 巧xảo 有hữu 作tác 用dụng 有hữu 利lợi 益ích 。 有hữu 多đa 所sở 作tác 不bất 為vi 障chướng 礙ngại 。 我ngã 於ư 此thử 法Pháp 。 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 於ư 如như 是thị 入nhập 種chủng 種chủng 定định 中trung 。 解giải 了liễu 等đẳng 了liễu 近cận 了liễu 遍biến 了liễu 。 機cơ 黠hiệt 通thông 達đạt 審thẩm 察sát 聰thông 叡duệ 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 謂vị 入nhập 定định 善thiện 巧xảo 。 出xuất 定định 善thiện 巧xảo 云vân 何hà 。 答đáp 定định 謂vị 八bát 部bộ 八bát 蘊uẩn 定định 。 即tức 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 出xuất 定định 善thiện 巧xảo 。 謂vị 如như 實thật 知tri 。 見kiến 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 於ư 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 道đạo 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 道đạo 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 道đạo 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 如như 是thị 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 乃nãi 至chí 於ư 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 道đạo 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 其kỳ 事sự 云vân 何hà 。 如như 有hữu 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 如như 是thị 作tác 意ý 。 如như 此thử 作tác 意ý 於ư 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 乃nãi 至chí 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 善thiện 等đẳng 了liễu 善thiện 近cận 了liễu 善thiện 分phân 別biệt 。 善thiện 思tư 惟duy 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 想tưởng 如như 是thị 觀quán 。 如như 是thị 勝thắng 解giải 如như 是thị 任nhậm 持trì 。 如như 是thị 分phân 別biệt 。 於ư 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 乃nãi 至chí 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 攝nhiếp 心tâm 策sách 心tâm 伏phục 心tâm 。 持trì 心tâm 舉cử 心tâm 捨xả 心tâm 制chế 心tâm 縱túng/tung 心tâm 。 於ư 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 。 乃nãi 至chí 出xuất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 法pháp 於ư 出xuất 定định 。 乃nãi 至chí 出xuất 定định 善thiện 巧xảo 無vô 作tác 用dụng 。 無vô 利lợi 益ích 無vô 多đa 所sở 作tác 但đãn 為vi 障chướng 礙ngại 。 我ngã 於ư 此thử 法Pháp 。 善thiện 等đẳng 了liễu 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 我ngã 如như 是thị 法pháp 於ư 出xuất 定định 。 乃nãi 至chí 出xuất 定định 善thiện 巧xảo 有hữu 作tác 用dụng 。 有hữu 利lợi 益ích 有hữu 多đa 所sở 作tác 不bất 為vi 障chướng 礙ngại 。 我ngã 於ư 此thử 法Pháp 善thiện 等đẳng 了liễu 。 乃nãi 至chí 善thiện 通thông 達đạt 。 於ư 如như 是thị 出xuất 種chủng 種chủng 定định 中trung 解giải 了liễu 。 乃nãi 至chí 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 謂vị 出xuất 定định 善thiện 巧xảo 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 界giới 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 善thiện 巧xảo 者giả 。 界giới 善thiện 巧xảo 云vân 何hà 。 答đáp 如như 有hữu 苾Bật 芻Sô 如như 實thật 知tri 見kiến 十thập 八bát 界giới 。 謂vị 眼nhãn 界giới 色sắc 界giới 眼nhãn 識thức 界giới 。 耳nhĩ 界giới 聲thanh 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 。 鼻tị 界giới 香hương 界giới 鼻tị 識thức 界giới 。 舌thiệt 界giới 味vị 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 。 身thân 界giới 觸xúc 界giới 身thân 識thức 界giới 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 意ý 識thức 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 六lục 界giới 。 謂vị 地địa 界giới 水thủy 界giới 。 火hỏa 界giới 風phong 界giới 。 空không 界giới 識thức 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 六lục 界giới 。 謂vị 欲dục 界giới 恚khuể 界giới 害hại 界giới 。 出xuất 離ly 界giới 無vô 恚khuể 界giới 無vô 害hại 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 六lục 界giới 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 界giới 苦khổ 界giới 喜hỷ 界giới 憂ưu 界giới 捨xả 界giới 無vô 明minh 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 四tứ 界giới 。 謂vị 受thọ 界giới 想tưởng 界giới 行hành 界giới 識thức 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 三tam 界giới 。 謂vị 欲dục 界giới 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 三tam 界giới 。 謂vị 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 滅diệt 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 三tam 界giới 。 謂vị 過quá 去khứ 界giới 未vị 來lai 界giới 現hiện 在tại 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 三tam 界giới 。 謂vị 劣liệt 界giới 中trung 界giới 妙diệu 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 三tam 界giới 。 謂vị 善thiện 界giới 不bất 善thiện 界giới 無vô 記ký 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 三tam 界giới 。 謂vị 學học 界giới 無Vô 學Học 界giới 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 二nhị 界giới 。 謂vị 有hữu 漏lậu 界giới 無vô 漏lậu 界giới 。

復phục 次thứ 如như 實thật 知tri 見kiến 二nhị 界giới 。 謂vị 有hữu 為vi 界giới 無vô 為vi 界giới 。 於ư 如như 是thị 種chủng 種chủng 界giới 。 解giải 了liễu 等đẳng 了liễu 近cận 了liễu 遍biến 了liễu 。 機cơ 黠hiệt 通thông 達đạt 審thẩm 察sát 聰thông 叡duệ 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 謂vị 界giới 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 善thiện 巧xảo 云vân 何hà 。 答đáp 如như 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 或hoặc 受thọ 持trì 素tố 呾đát 纜# 。 或hoặc 受thọ 持trì 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 。 或hoặc 受thọ 持trì 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 。 或hoặc 聞văn 親thân 教giáo 師sư 說thuyết 。 或hoặc 聞văn 軌quỹ 範phạm 師sư 說thuyết 。 或hoặc 聞văn 展triển 轉chuyển 傳truyền 授thọ 藏tạng 說thuyết 。 或hoặc 聞văn 隨tùy 一nhất 如như 理lý 者giả 說thuyết 。 依y 止chỉ 如như 是thị 如như 理lý 所sở 引dẫn 。 聞văn 所sở 成thành 慧tuệ 。 於ư 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 地địa 界giới 乃nãi 至chí 識thức 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 欲dục 恚khuể 害hại 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 出xuất 離ly 無vô 恚khuể 無vô 害hại 界giới 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 空không 非phi 我ngã 。 於ư 樂nhạo/nhạc/lạc 苦khổ 喜hỷ 憂ưu 捨xả 無vô 明minh 界giới 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 界giới 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 欲dục 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 色sắc 無vô 色sắc 。 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 滅diệt 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 空không 非phi 我ngã 。 於ư 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 劣liệt 中trung 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 妙diệu 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 善thiện 不bất 善thiện 。 無vô 記ký 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 學Học 無Vô 學Học 。 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 空không 非phi 我ngã 。 於ư 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 有hữu 漏lậu 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 無vô 漏lậu 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 有hữu 為vi 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 非phi 常thường 。 苦khổ 空không 非phi 我ngã 。 於ư 無vô 為vi 界giới 有hữu 善thiện 巧xảo 作tác 意ý 。 思tư 惟duy 空không 非phi 我ngã 。

復phục 次thứ 如như 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 如như 實thật 知tri 見kiến 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 作tác 意ý 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 作tác 意ý 。 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 。 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 作tác 意ý 。 見kiến 所sở 斷đoạn 修tu 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 斷đoạn 作tác 意ý 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 種chủng 種chủng 作tác 意ý 。 解giải 了liễu 乃nãi 至chí 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 謂vị 作tác 意ý 善thiện 巧xảo 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 質chất 直trực 柔nhu 和hòa 者giả 。 質chất 直trực 云vân 何hà 。 答đáp 心tâm 不bất 剛cang 性tánh 。 心tâm 不bất 強cường/cưỡng 性tánh 。 心tâm 不bất 硬ngạnh 性tánh 。 心tâm 純thuần 質chất 性tánh 。 心tâm 正chánh 直trực 性tánh 。 心tâm 潤nhuận 滑hoạt 性tánh 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 性tánh 。 心tâm 調điều 順thuận 性tánh 。 是thị 謂vị 質chất 直trực 。 柔nhu 和hòa 云vân 何hà 。 答đáp 身thân 不bất 剛cang 性tánh 。 身thân 不bất 強cường/cưỡng 性tánh 。 身thân 不bất 硬ngạnh 性tánh 。 身thân 純thuần 質chất 性tánh 。 身thân 正chánh 直trực 性tánh 。 身thân 潤nhuận 滑hoạt 性tánh 。 身thân 柔nhu 軟nhuyễn 性tánh 。 身thân 調điều 順thuận 性tánh 。 是thị 謂vị 柔nhu 和hòa 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 堪kham 忍nhẫn 可khả 樂lạc 者giả 。 堪kham 忍nhẫn 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 能năng 忍nhẫn 受thọ 。 寒hàn 熱nhiệt 飢cơ 渴khát 。 風phong 日nhật 蚊văn 虻manh 蛇xà 蠍yết 等đẳng 觸xúc 。 又hựu 能năng 忍nhẫn 受thọ 他tha 麁thô 惡ác 語ngữ 。 能năng 起khởi 身thân 中trung 猛mãnh 利lợi 切thiết 心tâm 奪đoạt 命mạng 苦khổ 受thọ 。 是thị 謂vị 堪kham 忍nhẫn 。 可khả 樂lạc 云vân 何hà 。 答đáp 設thiết 有hữu 事sự 至chí 。 不bất 可khả 容dung 納nạp 不bất 可khả 矜căng 持trì 。 不bất 可khả 迴hồi 轉chuyển 。 不bất 可khả 忍nhẫn 耐nại 。 而nhi 能năng 於ư 彼bỉ 不bất 暴bạo 不bất 惡ác 。 不bất 麁thô 不bất 獷quánh 堪kham 忍nhẫn 可khả 樂lạc 。 易dị 可khả 共cộng 住trú 。 止chỉ 息tức 眾chúng 惡ác 。 若nhược 有hữu 事sự 至chí 。 可khả 能năng 容dung 納nạp 可khả 能năng 矜căng 持trì 。 可khả 能năng 迴hồi 轉chuyển 可khả 能năng 忍nhẫn 耐nại 。 亦diệc 能năng 於ư 彼bỉ 不bất 暴bạo 不bất 惡ác 。 不bất 麁thô 不bất 獷quánh 堪kham 忍nhẫn 可khả 樂lạc 。 易dị 可khả 共cộng 住trú 。 止chỉ 息tức 眾chúng 惡ác 。 是thị 謂vị 可khả 樂lạc 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 和hòa 順thuận 供cúng 養dường 者giả 。 和hòa 順thuận 云vân 何hà 。 答đáp 若nhược 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 可khả 憙hí 樂lạc 語ngữ 可khả 愛ái 味vị 語ngữ 。 容dung 貌mạo 熙hi 怡di 。 遠viễn 離ly 頻tần 蹙túc/xúc 。 先tiên 言ngôn 慰úy 問vấn 具Cụ 壽thọ 善thiện 來lai 。 事sự 可khả 忍nhẫn 不phủ 。 可khả 存tồn 濟tế 不phủ 。 安an 樂lạc 住trụ 不phủ 。 食thực 易dị 得đắc 不phủ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 如như 是thị 可khả 憙hí 。 語ngữ 等đẳng 諸chư 悅duyệt 豫dự 事sự 。 是thị 謂vị 和hòa 順thuận 。 供cúng 養dường 云vân 何hà 。 答đáp 供cúng 養dường 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 財tài 供cúng 養dường 。 二nhị 法pháp 供cúng 養dường 。 財tài 供cúng 養dường 云vân 何hà 。 答đáp 以dĩ 可khả 意ý 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 臥ngọa 具cụ 醫y 藥dược 。 及cập 餘dư 資tư 具cụ 。 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 能năng 惠huệ 能năng 施thí 能năng 隨tùy 惠huệ 施thí 。 能năng 棄khí 能năng 捨xả 能năng 遍biến 棄khí 捨xả 。 是thị 謂vị 財tài 供cúng 養dường 。 法pháp 供cúng 養dường 云vân 何hà 。 答đáp 以dĩ 素tố 呾đát 纜# 或hoặc 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 或hoặc 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 。 或hoặc 親thân 教giáo 語ngữ 或hoặc 軌quỹ 範phạm 語ngữ 或hoặc 傳truyền 授thọ 藏tạng 。 或hoặc 餘dư 隨tùy 一nhất 可khả 信tín 者giả 。 語ngữ 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 能năng 惠huệ 能năng 施thí 能năng 隨tùy 惠huệ 施thí 。 能năng 棄khí 能năng 捨xả 能năng 遍biến 棄khí 捨xả 。 是thị 謂vị 法pháp 供cúng 養dường 。 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 總tổng 名danh 供cúng 養dường 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 者giả 。 具cụ 念niệm 云vân 何hà 。 答đáp 若nhược 依y 出xuất 離ly 。 遠viễn 離ly 善thiện 法Pháp 。 諸chư 念niệm 隨tùy 念niệm 專chuyên 念niệm 憶ức 念niệm 。 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 不bất 遺di 不bất 漏lậu 。 不bất 失thất 法pháp 性tánh 。 心tâm 明minh 記ký 性tánh 。 是thị 謂vị 具cụ 念niệm 。 正chánh 知tri 云vân 何hà 。 答đáp 若nhược 依y 出xuất 離ly 遠viễn 善thiện 法Pháp 。 於ư 法pháp 揀giản 擇trạch 。 極cực 揀giản 擇trạch 最tối 極cực 揀giản 擇trạch 。 解giải 了liễu 等đẳng 了liễu 近cận 了liễu 遍biến 了liễu 。 機cơ 黠hiệt 通thông 達đạt 審thẩm 察sát 聰thông 叡duệ 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 謂vị 正chánh 知tri 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 思tư 擇trạch 力lực 修tu 習tập 力lực 者giả 。 思tư 擇trạch 力lực 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 諸chư 多đa 聞văn 聖thánh 弟đệ 子tử 。 應ưng 如như 是thị 學học 。 諸chư 身thân 惡ác 行hành 現hiện 法pháp 當đương 來lai 招chiêu 惡ác 異dị 熟thục 。 謂vị 我ngã 若nhược 行hành 身thân 惡ác 行hành 者giả 。 現hiện 自tự 厭yếm 毀hủy 。 亦diệc 復phục 為vi 他tha 天thiên 神thần 諸chư 佛Phật 之chi 所sở 訶ha 責trách 。 亦diệc 為vi 有hữu 智trí 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 以dĩ 法pháp 譏cơ 嫌hiềm 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 惡ác 名danh 流lưu 布bố 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 嶮hiểm 惡ác 趣thú 。 生sanh 於ư 地địa 獄ngục 。 由do 正chánh 了liễu 知tri 諸chư 身thân 惡ác 行hành 。 現hiện 法pháp 當đương 來lai 招chiêu 惡ác 異dị 熟thục 。 故cố 能năng 勤cần 斷đoạn 諸chư 身thân 惡ác 行hành 。 亦diệc 能năng 勤cần 修tu 諸chư 身thân 妙diệu 行hạnh 。 於ư 語ngữ 惡ác 行hành 及cập 意ý 惡ác 行hành 。 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 乃nãi 至chí 勤cần 修tu 語ngữ 意ý 妙diệu 行hạnh 。 若nhược 能năng 如như 是thị 因nhân 思tư 擇trạch 。 依y 思tư 擇trạch 住trụ 思tư 擇trạch 。 斷đoạn 不bất 善thiện 法pháp 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 說thuyết 名danh 思tư 擇trạch 亦diệc 名danh 為vi 力lực 。 是thị 謂vị 思tư 擇trạch 力lực 。 修tu 習tập 力lực 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 諸chư 多đa 聞văn 聖thánh 弟đệ 子tử 。 修tu 念niệm 等đẳng 覺Giác 支Chi 。 依y 止chỉ 厭yếm 依y 止chỉ 離ly 。 依y 止chỉ 滅diệt 迴hồi 向hướng 於ư 捨xả 。 修tu 擇trạch 法pháp 精tinh 進tấn 喜hỷ 輕khinh 安an 定định 捨xả 等đẳng 覺giác 支chi 。 依y 止chỉ 厭yếm 依y 止chỉ 離ly 。 依y 止chỉ 滅diệt 迴hồi 向hướng 於ư 捨xả 。 若nhược 能năng 如như 是thị 因nhân 修tu 習tập 。 依y 修tu 習tập 住trụ 修tu 習tập 。 斷đoạn 不bất 善thiện 法pháp 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 說thuyết 名danh 修tu 習tập 亦diệc 名danh 為vi 力lực 。 是thị 謂vị 修tu 習tập 力lực 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 力lực 。 答đáp 以dĩ 因nhân 此thử 力lực 依y 此thử 力lực 住trụ 此thử 力lực 。 能năng 斷đoạn 能năng 碎toái 能năng 破phá 。 一nhất 切thiết 結kết 縛phược 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 煩phiền 惱não 纏triền 。 故cố 名danh 為vi 力lực 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 不bất 護hộ 根căn 門môn 。 食thực 不bất 知tri 量lương 者giả 。 不bất 護hộ 根căn 門môn 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 無vô 聞văn 異dị 生sanh 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 。 由do 眼nhãn 根căn 故cố 取thủ 相tương 隨tùy 好hảo/hiếu 。 即tức 於ư 是thị 處xứ 。 不bất 護hộ 眼nhãn 根căn 。 由do 住trụ 不bất 護hộ 起khởi 世thế 貪tham 憂ưu 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 隨tùy 心tâm 生sanh 長trưởng 。 彼bỉ 於ư 眼nhãn 根căn 不bất 防phòng 不bất 守thủ 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 。 不bất 護hộ 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 不bất 護hộ 眼nhãn 根căn 。 貪tham 瞋sân 癡si 生sanh 長trưởng 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 且thả 說thuyết 意ý 根căn 者giả 。 謂vị 意ý 了liễu 法pháp 已dĩ 由do 意ý 根căn 故cố 取thủ 相tương 隨tùy 好hảo/hiếu 。 即tức 於ư 是thị 處xứ 。 不bất 護hộ 意ý 根căn 。 由do 住trụ 不bất 護hộ 起khởi 世thế 貪tham 憂ưu 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 隨tùy 心tâm 生sanh 長trưởng 。 彼bỉ 於ư 意ý 根căn 不bất 防phòng 不bất 守thủ 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 不bất 護hộ 意ý 根căn 。 以dĩ 不bất 護hộ 意ý 根căn 貪tham 瞋sân 癡si 生sanh 長trưởng 。 彼bỉ 由do 發phát 起khởi 非phi 理lý 思tư 擇trạch 眼nhãn 。 見kiến 諸chư 色sắc 耳nhĩ 聞văn 諸chư 聲thanh 。 鼻tị 嗅khứu 諸chư 香hương 。 舌thiệt 嘗thường 諸chư 味vị 。 身thân 覺giác 諸chư 觸xúc 意ý 了liễu 諸chư 法pháp 。 於ư 六lục 根căn 門môn 不bất 防phòng 不bất 等đẳng 防phòng 。 不bất 遍biến 防phòng 不bất 藏tạng 。 不bất 覆phú 不bất 蔽tế 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 調điều 伏phục 不bất 守thủ 護hộ 。 是thị 謂vị 不bất 護hộ 根căn 門môn 。 食thực 不bất 知tri 量lương 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 無vô 聞văn 異dị 生sanh 不bất 思tư 擇trạch 而nhi 食thực 。 為vi 勇dũng 健kiện 故cố 為vi 傲ngạo 逸dật 故cố 。 為vi 顏nhan 貌mạo 故cố 為vi 端đoan 嚴nghiêm 故cố 。 而nhi 食thực 所sở 食thực 不bất 思tư 擇trạch 而nhi 食thực 者giả 。 謂vị 住trụ 非phi 理lý 所sở 引dẫn 思tư 擇trạch 而nhi 食thực 所sở 食thực 。 為vi 勇dũng 健kiện 故cố 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 令linh 身thân 勇dũng 健kiện 。 能năng 作tác 重trọng 業nghiệp 能năng 荷hà 重trọng 擔đảm 。 資tư 益ích 壽thọ 量lượng 。 久cửu 住trụ 世thế 間gian 。 能năng 摧tồi 怨oán 敵địch 。 能năng 越việt 車xa 乘thừa 。 能năng 遠viễn 跳khiêu 擲trịch 能năng 作tác 種chủng 種chủng 。 世thế 間gian 掉trạo 戲hí 。 為vi 傲ngạo 逸dật 故cố 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 令linh 我ngã 傲ngạo 逸dật 憍kiêu 醉túy 之chi 心tâm 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 生sanh 。 相tương 續tục 引dẫn 發phát lăng 蔑miệt 一nhất 切thiết 。 隨tùy 情tình 所sở 樂lạc 。 作tác 縱túng 逸dật 業nghiệp 。 為vi 顏nhan 貌mạo 故cố 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 當đương 令linh 我ngã 身thân 。 容dung 貌mạo 光quang 鮮tiên 膚phu 體thể 潤nhuận 滑hoạt 。 為vi 端đoan 嚴nghiêm 故cố 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 。 當đương 令linh 我ngã 身thân 。 成thành 就tựu 第đệ 一nhất 。 美mỹ 妙diệu 形hình 色sắc 。 眾chúng 所sở 愛ái 敬kính 。 諸chư 有hữu 如như 是thị 。 愛ái 重trọng 飲ẩm 食thực 。 於ư 諸chư 飲ẩm 食thực 。 不bất 平bình 等đẳng 性tánh 。 不bất 知tri 量lương 性tánh 不bất 黠hiệt 慧tuệ 性tánh 。 不bất 了liễu 其kỳ 相tương/tướng 不bất 了liễu 相tương/tướng 已dĩ 。 不bất 自tự 裁tài 量lượng 。 我ngã 今kim 但đãn 應ưng 食thực 爾nhĩ 所sở 食thực 。 是thị 謂vị 食thực 不bất 知tri 量lương 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 能năng 護hộ 根căn 門môn 。 於ư 食thực 知tri 量lương 者giả 能năng 護hộ 根căn 門môn 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 諸chư 多đa 聞văn 聖thánh 弟đệ 子tử 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 由do 眼nhãn 根căn 故cố 。 不bất 取thủ 其kỳ 相tướng 。 不bất 取thủ 隨tùy 好hảo/hiếu 。 即tức 於ư 是thị 處xứ 。 能năng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 由do 住trụ 能năng 護hộ 不bất 起khởi 世thế 貪tham 。 憂ưu 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 不bất 隨tùy 心tâm 生sanh 長trưởng 。 彼bỉ 於ư 眼nhãn 根căn 能năng 防phòng 能năng 守thủ 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 能năng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 能năng 護hộ 眼nhãn 根căn 貪tham 瞋sân 癡si 不bất 起khởi 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 且thả 說thuyết 意ý 根căn 者giả 。 謂vị 意ý 了liễu 法pháp 已dĩ 由do 意ý 根căn 故cố 。 不bất 取thủ 其kỳ 相tướng 。 不bất 取thủ 隨tùy 好hảo/hiếu 。 即tức 於ư 是thị 處xứ 。 能năng 護hộ 意ý 根căn 。 由do 住trụ 能năng 護hộ 不bất 起khởi 世thế 貪tham 憂ưu 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 不bất 隨tùy 心tâm 生sanh 長trưởng 。 彼bỉ 於ư 意ý 根căn 能năng 防phòng 能năng 守thủ 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 能năng 護hộ 意ý 根căn 。 以dĩ 能năng 護hộ 意ý 根căn 貪tham 瞋sân 癡si 不bất 起khởi 。 彼bỉ 由do 發phát 起khởi 如như 理lý 思tư 擇trạch 。 眼nhãn 見kiến 諸chư 色sắc 。 耳nhĩ 聞văn 諸chư 聲thanh 。 鼻tị 嗅khứu 諸chư 香hương 。 舌thiệt 嘗thường 諸chư 味vị 。 身thân 覺giác 諸chư 觸xúc 。 意ý 了liễu 諸chư 法pháp 。 於ư 六lục 根căn 門môn 能năng 防phòng 能năng 等đẳng 防phòng 能năng 遍biến 防phòng 。 能năng 藏tạng 能năng 覆phú 能năng 蔽tế 能năng 寂tịch 靜tĩnh 。 能năng 調điều 伏phục 能năng 守thủ 護hộ 。 是thị 謂vị 能năng 護hộ 根căn 門môn 。 於ư 食thực 知tri 量lương 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 諸chư 多đa 聞văn 聖thánh 弟đệ 子tử 能năng 思tư 擇trạch 而nhi 食thực 。 不bất 為vi 勇dũng 健kiện 不bất 為vi 傲ngạo 逸dật 。 不bất 為vi 顏nhan 貌mạo 不bất 為vi 端đoan 嚴nghiêm 。 而nhi 食thực 所sở 食thực 但đãn 為vi 此thử 身thân 。 暫tạm 住trụ 存tồn 濟tế 止chỉ 息tức 飢cơ 渴khát 。 攝nhiếp 受thọ 梵Phạm 行hạnh 而nhi 食thực 所sở 食thực 。 為vi 斷đoạn 故cố 受thọ 不bất 起khởi 新tân 受thọ 。 無vô 罪tội 存tồn 濟tế 力lực 樂nhạo/nhạc/lạc 安an 住trụ 而nhi 食thực 所sở 食thực 。 能năng 思tư 擇trạch 而nhi 食thực 者giả 。 謂vị 住trụ 如như 理lý 所sở 引dẫn 。 思tư 擇trạch 而nhi 食thực 所sở 食thực 。 不bất 為vi 勇dũng 健kiện 食thực 所sở 食thực 者giả 。 非phi 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 令linh 身thân 勇dũng 健kiện 。 能năng 作tác 重trọng 業nghiệp 能năng 荷hà 重trọng 擔đảm 。 資tư 益ích 壽thọ 量lượng 。 久cửu 住trụ 世thế 間gian 。 能năng 摧tồi 怨oán 敵địch 。 能năng 越việt 車xa 乘thừa 。 能năng 遠viễn 跳khiêu 擲trịch 能năng 作tác 種chủng 種chủng 。 世thế 間gian 掉trạo 戲hí 。 不bất 為vi 傲ngạo 逸dật 食thực 所sở 食thực 者giả 。 非phi 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 令linh 我ngã 傲ngạo 逸dật 。 憍kiêu 醉túy 之chi 心tâm 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 生sanh 。 相tương 續tục 引dẫn 發phát lăng 蔑miệt 一nhất 切thiết 。 隨tùy 情tình 所sở 樂lạc 。 作tác 縱túng 逸dật 業nghiệp 。 不bất 為vi 顏nhan 貌mạo 食thực 所sở 食thực 者giả 。 非phi 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 。 當đương 令linh 我ngã 身thân 。 容dung 貌mạo 光quang 鮮tiên 膚phu 體thể 潤nhuận 滑hoạt 。 不bất 為vi 端đoan 嚴nghiêm 食thực 所sở 食thực 者giả 。 非phi 如như 一nhất 類loại 食thực 所sở 食thực 時thời 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 必tất 使sử 飽bão 滿mãn 當đương 令linh 我ngã 身thân 。 成thành 就tựu 第đệ 一nhất 。 美mỹ 妙diệu 形hình 色sắc 。 眾chúng 所sở 愛ái 敬kính 。 但đãn 為vi 此thử 身thân 暫tạm 住trụ 存tồn 濟tế 。 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 身thân 亦diệc 名danh 身thân 身thân 根căn 亦diệc 名danh 身thân 。 五ngũ 色sắc 根căn 亦diệc 名danh 身thân 。 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 聚tụ 亦diệc 名danh 身thân 。 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 說thuyết 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 聚tụ 身thân 。 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 令linh 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 聚tụ 身thân 。 暫tạm 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 安an 住trụ 故cố 名danh 暫tạm 住trụ 。 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 令linh 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 聚tụ 身thân 存tồn 隨tùy 存tồn 濟tế 。 隨tùy 濟tế 護hộ 隨tùy 護hộ 轉chuyển 隨tùy 轉chuyển 故cố 名danh 存tồn 濟tế 。 但đãn 為vi 止chỉ 息tức 飢cơ 渴khát 食thực 所sở 食thực 者giả 。 此thử 中trung 飢cơ 渴khát 所sở 起khởi 苦khổ 受thọ 說thuyết 名danh 飢cơ 渴khát 。 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 當đương 令linh 飢cơ 渴khát 所sở 起khởi 苦khổ 受thọ 。 暫tạm 時thời 止chỉ 息tức 不bất 為vi 惱não 害hại 。 但đãn 為vi 攝nhiếp 受thọ 梵Phạm 行hạnh 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 離ly 婬dâm 欲dục 亦diệc 名danh 梵Phạm 行hạnh 。 八Bát 支Chi 聖Thánh 道Đạo 。 亦diệc 名danh 梵Phạm 行hạnh 。 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 八Bát 支Chi 聖Thánh 道Đạo 。 說thuyết 名danh 梵Phạm 行hạnh 。 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 為vì 欲dục 攝nhiếp 受thọ 。 隨tùy 順thuận 增tăng 益ích 。 八Bát 支Chi 聖Thánh 道Đạo 。 為vi 斷đoạn 故cố 受thọ 不bất 起khởi 新tân 受thọ 食thực 所sở 食thực 者giả 。 不bất 食thực 為vi 緣duyên 所sở 起khởi 苦khổ 受thọ 說thuyết 名danh 故cố 受thọ 。 飽bão 食thực 為vi 緣duyên 所sở 起khởi 苦khổ 受thọ 說thuyết 名danh 新tân 受thọ 。 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 為vi 斷đoạn 故cố 受thọ 不bất 起khởi 新tân 受thọ 。 非phi 為vi 充sung 悅duyệt 為vi 無vô 罪tội 。 存tồn 濟tế 而nhi 食thực 所sở 食thực 者giả 。 存tồn 濟tế 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 有hữu 罪tội 存tồn 濟tế 。 二nhị 無vô 罪tội 存tồn 濟tế 。 云vân 何hà 有hữu 罪tội 存tồn 濟tế 。 答đáp 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 矯kiểu 妄vọng 詭quỷ 詐trá 現hiện 相tướng 激kích 磨ma 。 以dĩ 利lợi 求cầu 利lợi 。 而nhi 求cầu 飲ẩm 食thực 。 如như 是thị 方phương 便tiện 。 得đắc 飲ẩm 食thực 已dĩ 歡hoan 喜hỷ 受thọ 用dụng 。 貪tham 愛ái 迷mê 悶muộn 耽đam 著trước 不bất 捨xả 。 不bất 見kiến 過quá 患hoạn 。 不bất 知tri 出xuất 離ly 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 有hữu 罪tội 存tồn 濟tế 。 云vân 何hà 無vô 罪tội 存tồn 濟tế 。 答đáp 非phi 如như 一nhất 類loại 矯kiểu 妄vọng 詭quỷ 詐trá 現hiện 相tướng 激kích 磨ma 。 以dĩ 利lợi 求cầu 利lợi 。 而nhi 求cầu 飲ẩm 食thực 。 如như 實thật 方phương 便tiện 得đắc 飲ẩm 食thực 已dĩ 如như 法Pháp 受thọ 用dụng 。 不bất 貪tham 不bất 愛ái 不bất 迷mê 不bất 悶muộn 不bất 耽đam 不bất 著trước 。 能năng 見kiến 過quá 患hoạn 善thiện 知tri 出xuất 離ly 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 無vô 罪tội 存tồn 濟tế 。 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 但đãn 為vi 如như 是thị 無vô 罪tội 存tồn 濟tế 。 而nhi 食thực 所sở 食thực 為vi 力lực 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 欲dục 令linh 身thân 力lực 得đắc 不bất 衰suy 退thoái 。 心tâm 受thọ 喜hỷ 樂lạc 能năng 辦biện 善thiện 事sự 。 為vi 安an 住trụ 故cố 食thực 所sở 食thực 者giả 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 食thực 所sở 食thực 時thời 。 但đãn 起khởi 是thị 心tâm 我ngã 食thực 此thử 食thực 。 欲dục 令linh 行hành 立lập 坐tọa 臥ngọa 讀đọc 誦tụng 。 修tu 定định 等đẳng 時thời 。 身thân 心tâm 安an 隱ẩn 。 諸chư 有hữu 如như 是thị 不bất 重trọng/trùng 飲ẩm 食thực 。 於ư 諸chư 飲ẩm 食thực 。 有hữu 平bình 等đẳng 性tánh 。 有hữu 知tri 量lương 性tánh 有hữu 黠hiệt 慧tuệ 性tánh 。 能năng 了liễu 其kỳ 相tương/tướng 既ký 了liễu 相tương/tướng 已dĩ 。 能năng 自tự 裁tài 量lượng 我ngã 今kim 但đãn 應ưng 食thực 爾nhĩ 所sở 食thực 。 是thị 謂vị 於ư 食thực 知tri 量lương 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 匱quỹ 戒giới 匱quỹ 見kiến 者giả 。 匱quỹ 戒giới 云vân 何hà 。 答đáp 斷đoạn 生sanh 命mạng 不bất 與dữ 取thủ 欲dục 邪tà 行hành 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 離ly 間gian 語ngữ 麁thô 惡ác 語ngữ 雜tạp 穢uế 語ngữ 。

復phục 次thứ 若nhược 斷đoạn 生sanh 命mạng 若nhược 不bất 與dữ 取thủ 若nhược 非phi 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 不bất 善thiện 戒giới 。 諸chư 所sở 有hữu 非phi 理lý 所sở 引dẫn 戒giới 。 諸chư 所sở 有hữu 障chướng 礙ngại 定định 戒giới 。 是thị 謂vị 匱quỹ 戒giới 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 匱quỹ 戒giới 。 答đáp 此thử 法pháp 自tự 性tánh 不bất 可khả 愛ái 。 不bất 可khả 樂lạc 不bất 可khả 憙hí 。 不bất 可khả 意ý 不bất 安an 隱ẩn 。 不bất 正chánh 直trực 不bất 可khả 欣hân 。 不bất 悅duyệt 意ý 違vi 正chánh 理lý 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 得đắc 不bất 可khả 愛ái 果quả 。 不bất 可khả 樂lạc 果quả 不bất 可khả 憙hí 果quả 。 不bất 可khả 意ý 果quả 不bất 安an 隱ẩn 果quả 。 不bất 正chánh 直trực 果quả 不bất 可khả 欣hân 果quả 。 不bất 悅duyệt 意ý 果quả 違vi 正chánh 理lý 果quả 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 感cảm 不bất 可khả 愛ái 異dị 熟thục 。 不bất 可khả 樂lạc 異dị 熟thục 不bất 可khả 憙hí 異dị 熟thục 。 不bất 可khả 意ý 異dị 熟thục 不bất 安an 隱ẩn 異dị 熟thục 。 不bất 正chánh 直trực 異dị 熟thục 不bất 可khả 欣hân 異dị 熟thục 。 不bất 悅duyệt 意ý 異dị 熟thục 違vi 正chánh 理lý 異dị 熟thục 故cố 名danh 匱quỹ 戒giới 匱quỹ 見kiến 云vân 何hà 。 答đáp 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 無vô 惠huệ 施thí 。 無vô 親thân 愛ái 無vô 祠từ 祀tự 。 無vô 妙diệu 行hạnh 無vô 惡ác 行hành 。 無vô 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 業nghiệp 果quả 異dị 熟thục 。 無vô 此thử 世thế 無vô 他tha 世thế 。 無vô 母mẫu 無vô 父phụ 。 無vô 化hóa 生sanh 有hữu 情tình 。 無vô 世thế 間gian 阿A 羅La 漢Hán 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 謂vị 於ư 此thử 世thế 他tha 世thế 。 自tự 通thông 達đạt 作tác 證chứng 證chứng 知tri 。 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 不bất 善thiện 見kiến 。 諸chư 所sở 有hữu 非phi 理lý 所sở 引dẫn 見kiến 。 諸chư 所sở 有hữu 障chướng 礙ngại 定định 見kiến 。 是thị 謂vị 匱quỹ 見kiến 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 匱quỹ 見kiến 。 答đáp 此thử 法pháp 自tự 性tánh 不bất 可khả 愛ái 。 乃nãi 至chí 違vi 正chánh 理lý 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 得đắc 不bất 可khả 愛ái 果quả 。 乃nãi 至chí 違vi 正chánh 理lý 果quả 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 感cảm 不bất 可khả 愛ái 異dị 熟thục 。 乃nãi 至chí 違vi 正chánh 理lý 異dị 熟thục 故cố 名danh 匱quỹ 見kiến 。 如như 匱quỹ 戒giới 匱quỹ 見kiến 。 應ưng 知tri 破phá 戒giới 破phá 見kiến 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 具cụ 戒giới 具cụ 見kiến 者giả 。 具cụ 戒giới 云vân 何hà 。 答đáp 離ly 斷đoạn 生sanh 命mạng 。 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。

復phục 次thứ 離ly 斷đoạn 生sanh 命mạng 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 離ly 非phi 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 學học 戒giới 。 諸chư 所sở 無Vô 學Học 戒giới 諸chư 所sở 有hữu 善thiện 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 戒giới 。 是thị 謂vị 具cụ 戒giới 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 具cụ 戒giới 。 答đáp 此thử 法pháp 自tự 性tánh 可khả 愛ái 。 可khả 樂lạc 可khả 憙hí 可khả 意ý 安an 隱ẩn 。 正chánh 直trực 可khả 欣hân 悅duyệt 意ý 隨tùy 順thuận 正chánh 理lý 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 得đắc 可khả 愛ái 果quả 。 可khả 樂lạc 果quả 可khả 憙hí 果quả 。 可khả 意ý 果quả 安an 隱ẩn 果quả 。 正chánh 直trực 果quả 可khả 欣hân 果quả 。 悅duyệt 意ý 果quả 順thuận 正chánh 理lý 果quả 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 感cảm 可khả 愛ái 異dị 熟thục 。 可khả 樂lạc 異dị 熟thục 可khả 憙hí 異dị 熟thục 。 可khả 意ý 異dị 熟thục 安an 隱ẩn 異dị 熟thục 。 正chánh 直trực 異dị 熟thục 可khả 欣hân 異dị 熟thục 。 悅duyệt 意ý 異dị 熟thục 順thuận 正chánh 理lý 異dị 熟thục 。 故cố 名danh 具cụ 戒giới 。 具cụ 見kiến 云vân 何hà 。 答đáp 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 。 有hữu 惠huệ 施thí 有hữu 親thân 愛ái 。 有hữu 祠từ 祀tự 有hữu 妙diệu 行hạnh 有hữu 惡ác 行hành 。 有hữu 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 業nghiệp 果quả 異dị 熟thục 。 有hữu 此thử 世thế 有hữu 他tha 世thế 。 有hữu 母mẫu 有hữu 父phụ 。 有hữu 化hóa 生sanh 有hữu 情tình 。 有hữu 世thế 間gian 阿A 羅La 漢Hán 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 謂vị 於ư 此thử 世thế 他tha 世thế 自tự 通thông 達đạt 。 作tác 證chứng 具cụ 足túc 住trụ 如như 實thật 證chứng 知tri 。 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 學học 見kiến 。 諸chư 所sở 有hữu 無vô 學học 見kiến 。 諸chư 所sở 有hữu 善thiện 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 見kiến 。 是thị 謂vị 具cụ 見kiến 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 具cụ 見kiến 。 答đáp 此thử 法pháp 自tự 性tánh 可khả 愛ái 。 乃nãi 至chí 隨tùy 順thuận 正chánh 理lý 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 得đắc 可khả 愛ái 果quả 。 乃nãi 至chí 順thuận 正chánh 理lý 果quả 。

復phục 次thứ 此thử 法pháp 能năng 感cảm 可khả 愛ái 異dị 熟thục 。 乃nãi 至chí 順thuận 正chánh 理lý 異dị 熟thục 。 故cố 名danh 具cụ 見kiến 。 如như 具cụ 戒giới 具cụ 見kiến 。 應ưng 知tri 淨tịnh 戒giới 淨tịnh 見kiến 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 見kiến 如như 理lý 勝thắng 者giả 。 見kiến 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 依y 出xuất 離ly 。 遠viễn 離ly 善thiện 法Pháp 。 於ư 法pháp 揀giản 擇trạch 。 極cực 揀giản 擇trạch 最tối 極cực 揀giản 擇trạch 。 解giải 了liễu 等đẳng 了liễu 近cận 了liễu 遍biến 了liễu 。 機cơ 黠hiệt 通thông 達đạt 審thẩm 察sát 聰thông 叡duệ 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 謂vị 見kiến 。 如như 理lý 勝thắng 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 如như 其kỳ 所sở 見kiến 。 若nhược 由do 如như 是thị 諸chư 行hành 相tướng 狀trạng 。 世thế 間gian 正chánh 見kiến 。 未vị 生sanh 而nhi 生sanh 。 彼bỉ 便tiện 如như 理lý 思tư 惟duy 。 如như 是thị 諸chư 行hành 。 相tướng 狀trạng 彼bỉ 由do 如như 理lý 思tư 惟duy 。 如như 是thị 諸chư 行hành 相tướng 狀trạng 。 便tiện 令linh 聖thánh 道Đạo 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 生sanh 轉chuyển 現hiện 轉chuyển 修tu 集tập 出xuất 現hiện 。 是thị 名danh 道đạo 如như 理lý 勝thắng 。

復phục 次thứ 若nhược 有hữu 。 苾Bật 芻Sô 如như 其kỳ 所sở 見kiến 。 若nhược 由do 如như 是thị 諸chư 行hành 。 相tướng 狀trạng 隨tùy 一nhất 出xuất 離ly 。 遠viễn 離ly 善thiện 法Pháp 。 未vị 生sanh 而nhi 生sanh 。 彼bỉ 便tiện 如như 理lý 思tư 惟duy 。 如như 是thị 諸chư 行hành 相tướng 狀trạng 。 彼bỉ 由do 如như 理lý 思tư 惟duy 。 如như 是thị 諸chư 行hành 相tướng 狀trạng 。 便tiện 令linh 聖thánh 道Đạo 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 。 生sanh 轉chuyển 現hiện 轉chuyển 修tu 集tập 出xuất 現hiện 。 是thị 名danh 道đạo 如như 理lý 勝thắng 。 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 總tổng 名danh 如như 理lý 勝thắng 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 者giả 。 厭yếm 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 依y 四tứ 種chủng 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 而nhi 生sanh 於ư 厭yếm 。 如như 理lý 勝thắng 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 正chánh 思tư 惟duy 引dẫn 生sanh 聖thánh 道Đạo 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。

一nhất 自tự 衰suy 損tổn 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。 二nhị 他tha 衰suy 損tổn 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。 三tam 自tự 興hưng 盛thịnh 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。 四tứ 他tha 興hưng 盛thịnh 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。 依y 自tự 衰suy 損tổn 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。 而nhi 生sanh 於ư 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 等đẳng 隨tùy 觀quán 見kiến 。 自tự 身thân 惡ác 行hành 語ngữ 惡ác 行hành 意ý 惡ác 行hành 。 究cứu 竟cánh 圓viên 滿mãn 。 增tăng 上thượng 淳thuần 熟thục 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 因nhân 放phóng 逸dật 。 依y 放phóng 逸dật 住trụ 放phóng 逸dật 。 由do 放phóng 逸dật 故cố 。 造tạo 斯tư 惡ác 事sự 。 我ngã 今kim 當đương 令linh 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 未vị 生sanh 者giả 不bất 生sanh 。 已dĩ 生sanh 者giả 永vĩnh 斷đoạn 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 出xuất 離ly 勇dũng 猛mãnh 。 所sở 引dẫn 生sanh 厭yếm 是thị 名danh 為vi 厭yếm 。 既ký 生sanh 厭yếm 已dĩ 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 復phục 令linh 聖thánh 道Đạo 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 。 生sanh 轉chuyển 現hiện 轉chuyển 修tu 集tập 出xuất 現hiện 。 是thị 名danh 道đạo 如như 理lý 勝thắng 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 依y 自tự 衰suy 損tổn 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 。 依y 他tha 衰suy 損tổn 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 。 而nhi 生sanh 於ư 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 等đẳng 隨tùy 觀quán 見kiến 。 自tự 他tha 身thân 惡ác 行hành 語ngữ 惡ác 行hành 意ý 惡ác 行hành 。 究cứu 竟cánh 圓viên 滿mãn 。 增tăng 上thượng 淳thuần 熟thục 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 彼bỉ 因nhân 放phóng 逸dật 。 依y 放phóng 逸dật 住trụ 放phóng 逸dật 。 由do 放phóng 逸dật 故cố 。 造tạo 斯tư 惡ác 事sự 。 我ngã 今kim 當đương 令linh 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 未vị 生sanh 者giả 不bất 生sanh 已dĩ 生sanh 者giả 永vĩnh 斷đoạn 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 出xuất 離ly 勇dũng 猛mãnh 。 所sở 引dẫn 生sanh 厭yếm 是thị 名danh 為vi 厭yếm 。 既ký 生sanh 厭yếm 已dĩ 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 復phục 令linh 聖thánh 道Đạo 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 。 生sanh 轉chuyển 現hiện 轉chuyển 修tu 集tập 出xuất 現hiện 。 是thị 名danh 道đạo 如như 理lý 勝thắng 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 依y 他tha 衰suy 損tổn 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 。 依y 自tự 興hưng 盛thịnh 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 而nhi 生sanh 於ư 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 等đẳng 隨tùy 觀quán 見kiến 。 自tự 身thân 妙diệu 行hạnh 語ngữ 妙diệu 行hạnh 意ý 妙diệu 行hạnh 。 究cứu 竟cánh 圓viên 滿mãn 。 增tăng 上thượng 淳thuần 熟thục 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 因nhân 不bất 放phóng 逸dật 。 依y 不bất 放phóng 逸dật 。 住trụ 不bất 放phóng 逸dật 。 由do 不bất 放phóng 逸dật 故cố 。 作tác 斯tư 善thiện 事sự 。 我ngã 今kim 當đương 令linh 。 諸chư 勝thắng 善thiện 法Pháp 。 未vị 生sanh 者giả 生sanh 。 已dĩ 生sanh 者giả 倍bội 復phục 增tăng 廣quảng 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 出xuất 離ly 勇dũng 猛mãnh 所sở 引dẫn 生sanh 厭yếm 。 是thị 名danh 為vi 厭yếm 。 既ký 生sanh 厭yếm 已dĩ 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 復phục 令linh 聖thánh 道Đạo 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 。 生sanh 轉chuyển 現hiện 轉chuyển 修tu 集tập 出xuất 現hiện 。 是thị 名danh 道đạo 如như 理lý 勝thắng 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 依y 自tự 興hưng 盛thịnh 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 。 依y 他tha 興hưng 盛thịnh 順thuận 厭yếm 處xứ 法pháp 而nhi 生sanh 於ư 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 等đẳng 隨tùy 觀quán 見kiến 。 他tha 身thân 妙diệu 行hạnh 語ngữ 妙diệu 行hạnh 意ý 妙diệu 行hạnh 。 究cứu 竟cánh 圓viên 滿mãn 。 增tăng 上thượng 淳thuần 熟thục 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 彼bỉ 因nhân 不bất 放phóng 逸dật 。 依y 不bất 放phóng 逸dật 。 住trụ 不bất 放phóng 逸dật 。 由do 不bất 放phóng 逸dật 故cố 。 作tác 斯tư 善thiện 事sự 。 我ngã 今kim 當đương 令linh 。 諸chư 勝thắng 善thiện 法Pháp 。 未vị 生sanh 者giả 生sanh 。 已dĩ 生sanh 者giả 倍bội 復phục 增tăng 廣quảng 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 出xuất 離ly 勇dũng 猛mãnh 所sở 引dẫn 生sanh 厭yếm 。 是thị 名danh 為vi 厭yếm 。 既ký 生sanh 厭yếm 已dĩ 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 復phục 令linh 聖thánh 道Đạo 起khởi 等đẳng 起khởi 生sanh 等đẳng 。 生sanh 轉chuyển 現hiện 轉chuyển 修tu 集tập 出xuất 現hiện 。 是thị 名danh 道đạo 如như 理lý 勝thắng 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 依y 他tha 興hưng 盛thịnh 厭yếm 如như 理lý 勝thắng 。

復phục 有hữu 二nhị 法Pháp 。 謂vị 於ư 善thiện 不bất 喜hỷ 足túc 。 於ư 斷đoạn 不bất 遮già 止chỉ 者giả 。 於ư 善thiện 不bất 喜hỷ 足túc 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 善thiện 喜hỷ 足túc 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 唯duy 得đắc 少thiểu 戒giới 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 唯duy 得đắc 少thiểu 禁cấm 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 唯duy 得đắc 離ly 欲dục 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 唯duy 得đắc 不bất 淨tịnh 觀quán 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 唯duy 得đắc 持trì 息tức 念niệm 等đẳng 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 或hoặc 唯duy 得đắc 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 或hoặc 唯duy 得đắc 慈từ 無vô 量lượng 。 乃nãi 至chí 捨xả 無vô 量lượng 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 或hoặc 唯duy 得đắc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 或hoặc 唯duy 得đắc 預Dự 流Lưu 果Quả 。 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 果quả 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 或hoặc 唯duy 得đắc 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 。 天thiên 耳nhĩ 智trí 證chứng 通thông 。 他tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 。 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 證chứng 通thông 。 死tử 生sanh 智trí 證chứng 通thông 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 此thử 等đẳng 名danh 為vi 。 於ư 善thiện 喜hỷ 足túc 。 於ư 善thiện 不bất 喜hỷ 足túc 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 非phi 唯duy 得đắc 少thiểu 戒giới 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 非phi 唯duy 得đắc 死tử 生sanh 智trí 證chứng 通thông 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 修tu 諸chư 善thiện 。 乃nãi 至chí 未vị 得đắc 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 終chung 不bất 喜hỷ 足túc 。 是thị 名danh 於ư 善thiện 不bất 喜hỷ 足túc 。 於ư 斷đoạn 不bất 遮già 止chỉ 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 斷đoạn 遮già 止chỉ 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 為vi 斷đoạn 不bất 善thiện 法pháp 。 為vi 圓viên 滿mãn 善thiện 法Pháp 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 熾sí 然nhiên 愛ái 樂nhạo 。 勤cần 修tu 不bất 息tức 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。 云vân 何hà 令linh 我ngã 。 速tốc 疾tật 證chứng 得đắc 。 如như 理lý 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 於ư 如như 是thị 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 熾sí 然nhiên 愛ái 樂nhạo 。 勤cần 修tu 習tập 時thời 未vị 能năng 證chứng 得đắc 。 如như 理lý 善thiện 法Pháp 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 所sở 修tu 斷đoạn 。 空không 虛hư 無vô 果quả 無vô 利lợi 無vô 義nghĩa 無vô 味vị 無vô 益ích 。 由do 彼bỉ 於ư 斷đoạn 謂vị 無vô 勝thắng 利lợi 。 便tiện 生sanh 厭yếm 患hoạn 。 誹phỉ 謗báng 毀hủy 呰tử 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 於ư 斷đoạn 遮già 止chỉ 。

復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 為vi 斷đoạn 不bất 善thiện 法pháp 。 為vi 圓viên 滿mãn 善thiện 法Pháp 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 熾sí 然nhiên 愛ái 樂nhạo 勤cần 修tu 不bất 息tức 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。 云vân 何hà 令linh 我ngã 。 速tốc 疾tật 證chứng 得đắc 。 如như 理lý 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 於ư 如như 是thị 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 熾sí 然nhiên 愛ái 樂nhạo 勤cần 修tu 習tập 時thời 。 未vị 能năng 證chứng 得đắc 。 如như 理lý 善thiện 法Pháp 。 或hoặc 雖tuy 證chứng 得đắc 而nhi 不bất 了liễu 知tri 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 所sở 修tu 斷đoạn 。 空không 虛hư 無vô 果quả 無vô 利lợi 無vô 義nghĩa 無vô 味vị 無vô 益ích 。 由do 彼bỉ 於ư 斷đoạn 謂vị 無vô 勝thắng 利lợi 。 便tiện 生sanh 厭yếm 患hoạn 。 誹phỉ 謗báng 毀hủy 呰tử 。 如như 是thị 亦diệc 名danh 於ư 斷đoạn 遮già 止chỉ 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị

Print Friendly, PDF & Email