阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận
Quyển 12
尊Tôn 者Giả 世Thế 友Hữu 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị

尊tôn 者giả 世thế 友hữu 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

辯Biện 千Thiên 問Vấn 品Phẩm 第đệ 七thất 之chi 三tam

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 幾kỷ 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 。 幾kỷ 應ưng 斷đoạn 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 應ưng 斷đoạn 。 若nhược 無vô 漏lậu 不bất 應ưng 斷đoạn 。 幾kỷ 應ưng 修tu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 應ưng 修tu 。 幾kỷ 染nhiễm 污ô 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 不bất 染nhiễm 污ô 。 幾kỷ 果quả 非phi 有hữu 果quả 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 果quả 亦diệc 有hữu 果quả 。 幾kỷ 有hữu 執chấp 受thọ 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 無vô 執chấp 受thọ 。 幾kỷ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 幾kỷ 有hữu 上thượng 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 有hữu 上thượng 。 幾kỷ 是thị 有hữu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 有hữu 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 有hữu 。 幾kỷ 因nhân 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 因nhân 相tương 應ứng 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 。 與dữ 六lục 善thiện 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 一nhất 善thiện 處xứ 少thiểu 分phần 攝nhiếp 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 念niệm 住trụ 亦diệc 攝nhiếp 一nhất 善thiện 處xứ 少thiểu 分phần 。 與dữ 五ngũ 不bất 善thiện 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 互hỗ 不bất 相tương 攝nhiếp 。 與dữ 七thất 無vô 記ký 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 互hỗ 不bất 相tương 攝nhiếp 。 與dữ 三tam 漏lậu 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 互hỗ 不bất 相tương 攝nhiếp 。 與dữ 五ngũ 有hữu 漏lậu 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 或hoặc 有hữu 漏lậu 處xứ 非phi 念niệm 住trụ 。 謂vị 有hữu 漏lậu 色sắc 受thọ 想tưởng 識thức 蘊uẩn 。 及cập 念niệm 住trụ 所sở 不bất 攝nhiếp 有hữu 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 念niệm 住trụ 非phi 有hữu 漏lậu 處xứ 。 謂vị 無vô 漏lậu 四tứ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 漏lậu 處xứ 亦diệc 念niệm 住trụ 。 謂vị 有hữu 漏lậu 四tứ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 非phi 有hữu 漏lậu 處xứ 非phi 念niệm 住trụ 。 謂vị 無vô 漏lậu 色sắc 受thọ 想tưởng 識thức 蘊uẩn 。 及cập 念niệm 住trụ 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 并tinh 無vô 為vi 。 與dữ 八bát 無vô 漏lậu 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 或hoặc 無vô 漏lậu 處xứ 非phi 念niệm 住trụ 。 謂vị 無vô 漏lậu 色sắc 受thọ 想tưởng 識thức 蘊uẩn 。 及cập 念niệm 住trụ 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 并tinh 無vô 為vi 。 或hoặc 念niệm 住trụ 非phi 無vô 漏lậu 處xứ 。 謂vị 有hữu 漏lậu 四tứ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 無vô 漏lậu 處xứ 亦diệc 念niệm 住trụ 。 謂vị 無vô 漏lậu 四tứ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 非phi 無vô 漏lậu 處xứ 非phi 念niệm 住trụ 。 謂vị 有hữu 漏lậu 色sắc 受thọ 想tưởng 識thức 蘊uẩn 。 及cập 念niệm 住trụ 所sở 不bất 攝nhiếp 有hữu 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 幾kỷ 過quá 去khứ 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 幾kỷ 善thiện 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 善thiện 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 緣duyên 受thọ 心tâm 法pháp 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 學học 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 學học 。 謂vị 學học 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 。 謂vị 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 謂vị 有hữu 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 緣duyên 受thọ 心tâm 法pháp 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 。 幾kỷ 見kiến 所sở 斷đoạn 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 修tu 所sở 斷đoạn 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 心tâm 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 心tâm 所sở 。 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 受thọ 相tương 應ứng 。 幾kỷ 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 想tưởng 行hành 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 想tưởng 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 行hành 相tương 應ứng 。 除trừ 其kỳ 自tự 性tánh 。 幾kỷ 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 緣duyên 受thọ 心tâm 法pháp 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 有hữu 四tứ 句cú 。 或hoặc 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 謂vị 盡tận 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 或hoặc 見kiến 處xứ 非phi 見kiến 。 謂vị 五ngũ 識thức 身thân 相tương 應ứng 善thiện 慧tuệ 。 或hoặc 見kiến 亦diệc 見kiến 處xứ 。 謂vị 世thế 間gian 正chánh 見kiến 。 或hoặc 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 謂vị 見kiến 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 緣duyên 身thân 慧tuệ 緣duyên 受thọ 慧tuệ 。 或hoặc 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 或hoặc 見kiến 亦diệc 見kiến 處xứ 。 或hoặc 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 者giả 。 謂vị 盡tận 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 緣duyên 受thọ 慧tuệ 。 見kiến 亦diệc 見kiến 處xứ 者giả 。 謂vị 世thế 間gian 正chánh 見kiến 。 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 者giả 。 謂vị 見kiến 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 緣duyên 受thọ 慧tuệ 。 緣duyên 心tâm 法pháp 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 有hữu 。 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 幾kỷ 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 幾kỷ 業nghiệp 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 非phi 業nghiệp 。 幾kỷ 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 見kiến 色sắc 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 見kiến 色sắc 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 幾kỷ 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 對đối 色sắc 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 對đối 色sắc 。 幾kỷ 難nan 見kiến 故cố 甚thậm 深thâm 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 難nan 見kiến 故cố 甚thậm 深thâm 。 甚thậm 深thâm 故cố 難nan 見kiến 。 幾kỷ 善thiện 非phi 善thiện 為vi 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 善thiện 亦diệc 善thiện 為vi 因nhân 。 幾kỷ 不bất 善thiện 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 不bất 善thiện 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 幾kỷ 無vô 記ký 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 非phi 無vô 記ký 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 。 幾kỷ 因nhân 緣duyên 非phi 有hữu 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 因nhân 緣duyên 亦diệc 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 等đẳng 無vô 間gian 非phi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 或hoặc 是thị 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 是thị 等đẳng 無vô 間gian 亦diệc 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 是thị 等đẳng 無vô 間gian 非phi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 者giả 。 謂vị 未vị 來lai 現hiện 前tiền 正chánh 起khởi 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 是thị 等đẳng 無vô 間gian 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 者giả 。 謂vị 過quá 去khứ 現hiện 在tại 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 者giả 。 謂vị 除trừ 未vị 來lai 現hiện 前tiền 正chánh 起khởi 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 諸chư 餘dư 未vị 來lai 緣duyên 身thân 慧tuệ 。 緣duyên 受thọ 心tâm 法pháp 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 所sở 緣duyên 緣duyên 非phi 有hữu 所sở 緣duyên 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 所sở 緣duyên 緣duyên 亦diệc 有hữu 所sở 緣duyên 。 幾kỷ 增tăng 上thượng 緣duyên 非phi 有hữu 增tăng 上thượng 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 亦diệc 有hữu 增tăng 上thượng 。 幾kỷ 暴bạo 流lưu 非phi 順thuận 暴bạo 流lưu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 順thuận 暴bạo 流lưu 非phi 暴bạo 流lưu 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 暴bạo 流lưu 非phi 順thuận 暴bạo 流lưu 。

復phục 次thứ 身thân 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 謂vị 十thập 色sắc 處xứ 。 及cập 法pháp 處xứ 所sở 攝nhiếp 色sắc 。 受thọ 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 謂vị 六lục 受thọ 身thân 。 心tâm 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 謂vị 六lục 識thức 身thân 。 法pháp 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 謂vị 受thọ 所sở 不bất 攝nhiếp 非phi 色sắc 法pháp 處xứ 。 此thử 四tứ 念niệm 住trụ 幾kỷ 有hữu 色sắc 等đẳng 者giả 。 一nhất 有hữu 色sắc 三tam 無vô 色sắc 。 幾kỷ 有hữu 見kiến 等đẳng 者giả 。 三tam 無vô 見kiến 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 見kiến 或hoặc 無vô 見kiến 。 云vân 何hà 有hữu 見kiến 。 謂vị 一nhất 處xứ 。 云vân 何hà 無vô 見kiến 。 謂vị 九cửu 處xứ 。 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 有hữu 對đối 等đẳng 者giả 。 三tam 無vô 對đối 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 對đối 或hoặc 無vô 對đối 。 云vân 何hà 有hữu 對đối 。 謂vị 十thập 處xứ 。 云vân 何hà 無vô 對đối 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 有hữu 漏lậu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 有hữu 漏lậu 。 謂vị 十thập 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 受thọ 念niệm 住trụ 或hoặc 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 有hữu 漏lậu 。 謂vị 有hữu 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 或hoặc 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 有hữu 漏lậu 。 謂vị 有hữu 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 。 謂vị 無vô 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 三tam 無vô 為vi 。 幾kỷ 有hữu 為vi 等đẳng 者giả 。 三tam 有hữu 為vi 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 為vi 或hoặc 無vô 為vi 。 云vân 何hà 有hữu 為vi 。 謂vị 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 為vi 。 謂vị 三tam 無vô 為vi 。 幾kỷ 有hữu 異dị 熟thục 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 異dị 熟thục 或hoặc 無vô 異dị 熟thục 。 云vân 何hà 有hữu 異dị 熟thục 。 謂vị 不bất 善thiện 善thiện 有hữu 漏lậu 色sắc 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 記ký 無vô 漏lậu 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 心tâm 法pháp 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 是thị 緣duyên 生sanh 等đẳng 者giả 。 三tam 是thị 緣duyên 生sanh 是thị 因nhân 生sanh 是thị 世thế 攝nhiếp 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 為vi 是thị 緣duyên 生sanh 是thị 因nhân 生sanh 是thị 世thế 攝nhiếp 。 若nhược 無vô 為vi 非phi 緣duyên 生sanh 非phi 因nhân 生sanh 非phi 世thế 攝nhiếp 。 幾kỷ 色sắc 攝nhiếp 等đẳng 者giả 。 一nhất 色sắc 攝nhiếp 。 三tam 名danh 攝nhiếp 。 幾kỷ 內nội 處xứ 攝nhiếp 等đẳng 者giả 。 一nhất 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 二nhị 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 內nội 處xứ 攝nhiếp 或hoặc 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 云vân 何hà 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 謂vị 五ngũ 內nội 處xứ 。 云vân 何hà 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 謂vị 五ngũ 外ngoại 處xứ 。 及cập 一nhất 外ngoại 處xứ 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 幾kỷ 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 。 幾kỷ 應ưng 斷đoạn 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 應ưng 斷đoạn 。 若nhược 無vô 漏lậu 不bất 應ưng 斷đoạn 。 幾kỷ 應ưng 修tu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 應ưng 修tu 或hoặc 不bất 應ưng 修tu 。 云vân 何hà 應ưng 修tu 。 謂vị 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 云vân 何hà 不bất 應ưng 修tu 。 謂vị 不bất 善thiện 無vô 記ký 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 或hoặc 應ưng 修tu 或hoặc 不bất 應ưng 修tu 。 云vân 何hà 應ưng 修tu 。 謂vị 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 不bất 應ưng 修tu 。 謂vị 不bất 善thiện 無vô 記ký 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 三tam 無vô 為vi 。 幾kỷ 染nhiễm 污ô 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 染nhiễm 污ô 或hoặc 不bất 染nhiễm 污ô 。 云vân 何hà 染nhiễm 污ô 。 謂vị 有hữu 覆phú 色sắc 蘊uẩn 。 云vân 何hà 不bất 染nhiễm 污ô 。 謂vị 無vô 覆phú 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 心tâm 法pháp 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 果quả 非phi 有hữu 果quả 等đẳng 者giả 。 三tam 是thị 果quả 亦diệc 有hữu 果quả 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 是thị 果quả 非phi 有hữu 果quả 。 或hoặc 是thị 果quả 亦diệc 有hữu 果quả 。 或hoặc 非phi 果quả 非phi 有hữu 果quả 。 是thị 果quả 非phi 有hữu 果quả 者giả 。 謂vị 擇trạch 滅diệt 。 是thị 果quả 亦diệc 有hữu 果quả 者giả 。 謂vị 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 非phi 果quả 非phi 有hữu 果quả 者giả 。 謂vị 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 幾kỷ 有hữu 執chấp 受thọ 等đẳng 者giả 。 三tam 無vô 執chấp 受thọ 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 執chấp 受thọ 或hoặc 無vô 執chấp 受thọ 。 云vân 何hà 有hữu 執chấp 受thọ 。 謂vị 自tự 體thể 所sở 攝nhiếp 色sắc 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 執chấp 受thọ 。 謂vị 非phi 自tự 體thể 所sở 攝nhiếp 色sắc 蘊uẩn 。 幾kỷ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 等đẳng 者giả 。 三tam 非phi 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 或hoặc 非phi 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 云vân 何hà 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 謂vị 九cửu 處xứ 。 及cập 二nhị 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 非phi 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 有hữu 上thượng 等đẳng 者giả 。 三tam 有hữu 上thượng 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 上thượng 或hoặc 無vô 上thượng 。 云vân 何hà 有hữu 上thượng 。 謂vị 想tưởng 行hành 蘊uẩn 及cập 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 云vân 何hà 無vô 上thượng 。 謂vị 擇trạch 滅diệt 。 幾kỷ 是thị 有hữu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 諸chư 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 有hữu 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 有hữu 。 幾kỷ 因nhân 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 一nhất 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。 二nhị 因nhân 相tương 應ứng 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 是thị 心tâm 所sở 因nhân 相tương 應ứng 。 若nhược 非phi 心tâm 所sở 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 與dữ 六lục 善thiện 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 六lục 善thiện 處xứ 攝nhiếp 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 。 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 亦diệc 攝nhiếp 六lục 善thiện 處xứ 。 與dữ 五ngũ 不bất 善thiện 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 五ngũ 不bất 善thiện 處xứ 攝nhiếp 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 。 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 亦diệc 攝nhiếp 五ngũ 不bất 善thiện 處xứ 與dữ 。 七thất 無vô 記ký 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 七thất 無vô 記ký 處xứ 攝nhiếp 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 。 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 亦diệc 攝nhiếp 七thất 無vô 記ký 處xứ 。 與dữ 三tam 漏lậu 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 三tam 漏lậu 處xứ 攝nhiếp 一nhất 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 。 一nhất 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 亦diệc 攝nhiếp 三tam 漏lậu 處xứ 。 與dữ 五ngũ 有hữu 漏lậu 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 五ngũ 有hữu 漏lậu 處xứ 攝nhiếp 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 。 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 亦diệc 攝nhiếp 五ngũ 有hữu 漏lậu 處xứ 。 與dữ 八bát 無vô 漏lậu 處xứ 相tương/tướng 攝nhiếp 者giả 。 八bát 無vô 漏lậu 處xứ 攝nhiếp 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 。 四tứ 念niệm 住trụ 少thiểu 分phần 亦diệc 攝nhiếp 八bát 無vô 漏lậu 處xứ 。 幾kỷ 過quá 去khứ 等đẳng 者giả 。 三tam 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 為vi 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 若nhược 無vô 為vi 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 幾kỷ 善thiện 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 善thiện 不bất 善thiện 。 謂vị 三tam 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 無vô 記ký 。 謂vị 八bát 處xứ 及cập 二nhị 處xứ 少thiểu 分phần 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 善thiện 。 謂vị 善thiện 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 記ký 。 謂vị 無vô 記ký 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 善thiện 。 謂vị 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 及cập 擇trạch 滅diệt 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 記ký 。 謂vị 無vô 記ký 想tưởng 行hành 蘊uẩn 及cập 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 二nhị 處xứ 及cập 九cửu 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 謂vị 九cửu 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 謂vị 欲dục 界giới 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 學học 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 學học 無Vô 學Học 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 謂vị 十thập 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 學học 。 謂vị 學học 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 。 謂vị 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 謂vị 有hữu 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 學học 。 謂vị 學học 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 。 謂vị 無Vô 學Học 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 謂vị 有hữu 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 幾kỷ 見kiến 所sở 斷đoạn 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 或hoặc 非phi 所sở 斷đoạn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 十thập 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 非phi 所sở 斷đoạn 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 或hoặc 非phi 所sở 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 。 謂vị 受thọ 念niệm 住trụ 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 八bát 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 受thọ 念niệm 住trụ 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 十thập 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 非phi 所sở 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 或hoặc 非phi 所sở 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 八bát 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 并tinh 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 十thập 隨tùy 眠miên 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 若nhược 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 云vân 何hà 非phi 所sở 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 非phi 心tâm 等đẳng 者giả 。 一nhất 非phi 心tâm 非phi 心tâm 所sở 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 是thị 心tâm 所sở 。 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 唯duy 是thị 心tâm 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 是thị 心tâm 所sở 。 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 若nhược 無vô 所sở 緣duyên 非phi 心tâm 非phi 心tâm 所sở 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 一nhất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 。 一nhất 受thọ 相tương 應ứng 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 。 或hoặc 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 隨tùy 心tâm 轉chuyển 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 餘dư 色sắc 蘊uẩn 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 。 或hoặc 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 受thọ 相tương 應ứng 。 或hoặc 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 隨tùy 心tâm 轉chuyển 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 受thọ 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 想tưởng 蘊uẩn 及cập 相tương 應ứng 行hành 蘊uẩn 。 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 受thọ 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 除trừ 隨tùy 心tâm 轉chuyển 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 諸chư 餘dư 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 隨tùy 心tâm 轉chuyển 非phi 想tưởng 行hành 相tương 應ứng 等đẳng 者giả 。 除trừ 其kỳ 自tự 性tánh 。 如như 受thọ 應ưng 知tri 。 幾kỷ 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 。 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 。 或hoặc 非phi 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 。 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 餘dư 色sắc 蘊uẩn 。 非phi 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 四tứ 句cú 。 或hoặc 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 。 謂vị 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 及cập 尋tầm 相tương 應ứng 伺tứ 。 或hoặc 伺tứ 相tương 應ứng 非phi 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 。 謂vị 尋tầm 及cập 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 伺tứ 相tương 應ứng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 亦diệc 伺tứ 相tương 應ứng 。 謂vị 尋tầm 伺tứ 相tương 應ứng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 非phi 伺tứ 相tương 應ứng 。 謂vị 除trừ 隨tùy 尋tầm 轉chuyển 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 諸chư 餘dư 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 及cập 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 伺tứ 。 若nhược 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 若nhược 無vô 為vi 法Pháp 。 幾kỷ 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 見kiến 處xứ 非phi 見kiến 。 或hoặc 見kiến 亦diệc 見kiến 處xứ 。 或hoặc 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 見kiến 處xứ 非phi 見kiến 者giả 。 謂vị 九cửu 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 見kiến 亦diệc 見kiến 處xứ 者giả 。 謂vị 一nhất 處xứ 。 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 者giả 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 是thị 見kiến 處xứ 非phi 見kiến 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 四tứ 句cú 。 或hoặc 是thị 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 謂vị 盡tận 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 慧tuệ 。 或hoặc 是thị 見kiến 處xứ 非phi 見kiến 。 謂vị 有hữu 漏lậu 想tưởng 蘊uẩn 。 及cập 見kiến 所sở 不bất 攝nhiếp 有hữu 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 是thị 見kiến 亦diệc 見kiến 處xứ 。 謂vị 五ngũ 染nhiễm 污ô 見kiến 。 及cập 世thế 間gian 正chánh 見kiến 。 或hoặc 非phi 見kiến 非phi 見kiến 處xứ 。 謂vị 無vô 漏lậu 想tưởng 蘊uẩn 。 及cập 見kiến 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 并tinh 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 若nhược 染nhiễm 污ô 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 若nhược 不bất 染nhiễm 污ô 非phi 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 或hoặc 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 亦diệc 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 或hoặc 非phi 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 者giả 。 謂vị 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 亦diệc 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 亦diệc 除trừ 未vị 來lai 有hữu 身thân 見kiến 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 染nhiễm 污ô 受thọ 蘊uẩn 。 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 亦diệc 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 者giả 。 謂vị 前tiền 所sở 除trừ 受thọ 蘊uẩn 。 非phi 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 者giả 。 謂vị 不bất 染nhiễm 污ô 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 或hoặc 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 或hoặc 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 亦diệc 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 或hoặc 非phi 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 。 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 者giả 。 謂vị 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 等đẳng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 亦diệc 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 亦diệc 除trừ 未vị 來lai 有hữu 身thân 見kiến 相tương 應ứng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 亦diệc 除trừ 未vị 來lai 有hữu 身thân 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 諸chư 餘dư 染nhiễm 污ô 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 亦diệc 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 者giả 。 謂vị 前tiền 所sở 除trừ 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 非phi 有hữu 身thân 見kiến 為vi 因nhân 非phi 有hữu 身thân 見kiến 因nhân 者giả 。 謂vị 不bất 染nhiễm 污ô 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 或hoặc 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 或hoặc 業nghiệp 異dị 熟thục 非phi 業nghiệp 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 者giả 。 謂vị 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 業nghiệp 異dị 熟thục 非phi 業nghiệp 者giả 。 謂vị 業nghiệp 異dị 熟thục 生sanh 色sắc 蘊uẩn 。 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 者giả 。 謂vị 除trừ 業nghiệp 及cập 業nghiệp 異dị 熟thục 色sắc 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 業nghiệp 異dị 熟thục 非phi 業nghiệp 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 業nghiệp 異dị 熟thục 非phi 業nghiệp 者giả 。 謂vị 業nghiệp 異dị 熟thục 生sanh 受thọ 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 受thọ 蘊uẩn 。 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 四tứ 句cú 。 或hoặc 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 謂vị 業nghiệp 異dị 熟thục 所sở 不bất 攝nhiếp 思tư 。 或hoặc 業nghiệp 異dị 熟thục 非phi 業nghiệp 。 謂vị 思tư 所sở 不bất 攝nhiếp 業nghiệp 異dị 熟thục 生sanh 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 業nghiệp 亦diệc 業nghiệp 異dị 熟thục 。 謂vị 業nghiệp 異dị 熟thục 生sanh 思tư 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 。 謂vị 除trừ 業nghiệp 及cập 業nghiệp 異dị 熟thục 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 業nghiệp 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 等đẳng 者giả 。 二nhị 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 非phi 業nghiệp 。 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 業nghiệp 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 謂vị 除trừ 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 餘dư 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 或hoặc 業nghiệp 亦diệc 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 謂vị 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 謂vị 除trừ 業nghiệp 及cập 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 色sắc 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 色sắc 蘊uẩn 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 業nghiệp 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 謂vị 思tư 或hoặc 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 非phi 業nghiệp 。 謂vị 想tưởng 蘊uẩn 及cập 思tư 所sở 不bất 攝nhiếp 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 謂vị 除trừ 業nghiệp 及cập 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 行hành 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 見kiến 色sắc 等đẳng 者giả 。 三tam 非phi 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 見kiến 色sắc 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 見kiến 色sắc 。 謂vị 八bát 處xứ 及cập 二nhị 處xứ 少thiểu 分phần 。 或hoặc 所sở 造tạo 色sắc 亦diệc 有hữu 見kiến 色sắc 。 謂vị 一nhất 處xứ 。 或hoặc 非phi 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 見kiến 色sắc 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。

此thử 四tứ 念niệm 住trụ 幾kỷ 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 對đối 色sắc 等đẳng 者giả 。 三tam 非phi 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 對đối 色sắc 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 所sở 造tạo 色sắc 非phi 有hữu 對đối 色sắc 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 或hoặc 有hữu 對đối 色sắc 非phi 所sở 造tạo 色sắc 。 謂vị 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 或hoặc 所sở 造tạo 色sắc 亦diệc 有hữu 對đối 色sắc 。 謂vị 九cửu 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 難nan 見kiến 故cố 甚thậm 深thâm 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 難nan 見kiến 故cố 甚thậm 深thâm 。 甚thậm 深thâm 故cố 難nan 見kiến 。 幾kỷ 善thiện 非phi 善thiện 為vi 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 善thiện 為vi 因nhân 非phi 善thiện 。 謂vị 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 善thiện 亦diệc 善thiện 為vi 因nhân 謂vị 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 善thiện 非phi 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 除trừ 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 色sắc 蘊uẩn 諸chư 餘dư 無vô 記ký 。 及cập 不bất 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 四tứ 句cú 。 或hoặc 善thiện 非phi 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 擇trạch 滅diệt 。 或hoặc 善thiện 為vi 因nhân 非phi 善thiện 。 謂vị 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 善thiện 亦diệc 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 善thiện 非phi 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 除trừ 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 無vô 記ký 。 及cập 不bất 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 并tinh 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 幾kỷ 不bất 善thiện 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 不bất 善thiện 為vi 因nhân 非phi 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 不bất 善thiện 亦diệc 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 不bất 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 不bất 善thiện 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 除trừ 不bất 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 色sắc 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 無vô 記ký 及cập 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 不bất 善thiện 為vi 因nhân 非phi 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 受thọ 蘊uẩn 。 及cập 欲dục 界giới 有hữu 身thân 見kiến 邊biên 執chấp 見kiến 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 或hoặc 不bất 善thiện 亦diệc 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 不bất 善thiện 受thọ 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 不bất 善thiện 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 除trừ 不bất 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 受thọ 蘊uẩn 。 及cập 除trừ 欲dục 界giới 有hữu 身thân 見kiến 邊biên 執chấp 見kiến 相tương 應ứng 受thọ 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 無vô 記ký 及cập 善thiện 受thọ 蘊uẩn 。 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 不bất 善thiện 為vi 因nhân 非phi 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 欲dục 界giới 有hữu 身thân 見kiến 邊biên 執chấp 見kiến 。 并tinh 彼bỉ 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 等đẳng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 不bất 善thiện 亦diệc 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 不bất 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 不bất 善thiện 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 。 謂vị 除trừ 不bất 善thiện 異dị 熟thục 生sanh 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 除trừ 欲dục 界giới 有hữu 身thân 見kiến 邊biên 執chấp 見kiến 并tinh 彼bỉ 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 等đẳng 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 無vô 記ký 及cập 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 并tinh 三tam 無vô 為vi 。 幾kỷ 無vô 記ký 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 無vô 記ký 為vi 因nhân 非phi 無vô 記ký 。 謂vị 不bất 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 無vô 記ký 亦diệc 無vô 記ký 為vi 因nhân 。 謂vị 無vô 記ký 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 無vô 記ký 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 。 謂vị 善thiện 色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 四tứ 句cú 。 或hoặc 無vô 記ký 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 。 謂vị 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 或hoặc 無vô 記ký 為vi 因nhân 非phi 無vô 記ký 。 謂vị 不bất 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 無vô 記ký 亦diệc 無vô 記ký 為vi 因nhân 。 謂vị 無vô 記ký 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 無vô 記ký 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 。 謂vị 善thiện 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 擇trạch 滅diệt 。 幾kỷ 因nhân 緣duyên 非phi 有hữu 因nhân 等đẳng 者giả 。 三tam 是thị 因nhân 緣duyên 亦diệc 有hữu 因nhân 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 為vì 是thị 因nhân 緣duyên 亦diệc 有hữu 因nhân 。 若nhược 無vô 為vi 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 等đẳng 無vô 間gian 非phi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 等đẳng 者giả 。 一nhất 非phi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 三tam 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 受thọ 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 謂vị 未vị 來lai 現hiện 前tiền 正chánh 起khởi 受thọ 蘊uẩn 。 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 阿A 羅La 漢Hán 命mạng 。 終chung 時thời 受thọ 蘊uẩn 。 或hoặc 等đẳng 無vô 間gian 亦diệc 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 謂vị 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 阿A 羅La 漢Hán 命mạng 。 終chung 時thời 受thọ 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 過quá 去khứ 現hiện 在tại 受thọ 蘊uẩn 。 或hoặc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 謂vị 除trừ 未vị 來lai 現hiện 前tiền 正chánh 起khởi 受thọ 蘊uẩn 。 諸chư 餘dư 未vị 來lai 受thọ 蘊uẩn 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 謂vị 未vị 來lai 現hiện 前tiền 正chánh 起khởi 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 阿A 羅La 漢Hán 命mạng 終chung 時thời 。 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 并tinh 已dĩ 生sanh 正chánh 起khởi 無vô 想tưởng 滅diệt 定định 。 或hoặc 等đẳng 無vô 間gian 亦diệc 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 謂vị 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 阿A 羅La 漢Hán 命mạng 。 終chung 時thời 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 諸chư 餘dư 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 或hoặc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 謂vị 除trừ 未vị 來lai 現hiện 前tiền 正chánh 起khởi 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 諸chư 餘dư 未vị 來lai 非phi 受thọ 心tâm 所sở 。 及cập 除trừ 等đẳng 無vô 間gian 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 諸chư 餘dư 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 并tinh 無vô 為vi 法pháp 。 幾kỷ 所sở 緣duyên 緣duyên 非phi 有hữu 所sở 緣duyên 等đẳng 者giả 。 一nhất 所sở 緣duyên 緣duyên 非phi 有hữu 所sở 緣duyên 。 二nhị 所sở 緣duyên 緣duyên 亦diệc 有hữu 所sở 緣duyên 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 是thị 心tâm 所sở 是thị 所sở 緣duyên 緣duyên 亦diệc 有hữu 所sở 緣duyên 。 若nhược 非phi 心tâm 所sở 是thị 所sở 緣duyên 緣duyên 非phi 有hữu 所sở 緣duyên 。 幾kỷ 增tăng 上thượng 緣duyên 非phi 有hữu 增tăng 上thượng 等đẳng 者giả 。 三tam 增tăng 上thượng 緣duyên 亦diệc 有hữu 增tăng 上thượng 。 一nhất 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 為vi 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 亦diệc 有hữu 增tăng 上thượng 。 若nhược 無vô 為vi 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 非phi 有hữu 增tăng 上thượng 。 幾kỷ 暴bạo 流lưu 非phi 順thuận 暴bạo 流lưu 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 若nhược 有hữu 漏lậu 順thuận 暴bạo 流lưu 非phi 暴bạo 流lưu 。 若nhược 無vô 漏lậu 非phi 暴bạo 流lưu 非phi 順thuận 暴bạo 流lưu 。 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 法pháp 念niệm 住trụ 有hữu 三tam 句cú 。 或hoặc 順thuận 暴bạo 流lưu 非phi 暴bạo 流lưu 。 謂vị 有hữu 漏lậu 想tưởng 蘊uẩn 及cập 暴bạo 流lưu 所sở 不bất 攝nhiếp 有hữu 漏lậu 行hành 蘊uẩn 。 或hoặc 暴bạo 流lưu 亦diệc 順thuận 暴bạo 流lưu 。 謂vị 四tứ 暴bạo 流lưu 。 或hoặc 非phi 暴bạo 流lưu 非phi 順thuận 暴bạo 流lưu 。 謂vị 無vô 漏lậu 想tưởng 行hành 蘊uẩn 。 及cập 無vô 為vi 法pháp 。

四Tứ 聖Thánh 諦Đế 者giả 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 此thử 四Tứ 聖Thánh 諦Đế 。 幾kỷ 有hữu 色sắc 等đẳng 者giả 。 一nhất 無vô 色sắc 。 三tam 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 有hữu 色sắc 或hoặc 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 有hữu 色sắc 。 謂vị 十thập 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 。 謂vị 一nhất 處xứ 。 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 爾nhĩ 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 是thị 有hữu 色sắc 。 餘dư 皆giai 是thị 無vô 色sắc 。 幾kỷ 有hữu 見kiến 等đẳng 者giả 。 二nhị 無vô 見kiến 。 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 有hữu 見kiến 或hoặc 無vô 見kiến 。 云vân 何hà 有hữu 見kiến 。 謂vị 一nhất 處xứ 。 云vân 何hà 無vô 見kiến 。 謂vị 十thập 一nhất 處xứ 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 有hữu 對đối 等đẳng 者giả 。 二nhị 無vô 對đối 。 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 有hữu 對đối 或hoặc 無vô 對đối 。 云vân 何hà 有hữu 對đối 。 謂vị 十thập 處xứ 。 云vân 何hà 無vô 對đối 。 謂vị 二nhị 處xứ 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 有hữu 漏lậu 等đẳng 者giả 。 二nhị 有hữu 漏lậu 二nhị 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 等đẳng 者giả 。 三tam 有hữu 為vi 。 一nhất 無vô 為vi 。 幾kỷ 有hữu 異dị 熟thục 等đẳng 者giả 。 二nhị 無vô 異dị 熟thục 。 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 有hữu 異dị 熟thục 或hoặc 無vô 異dị 熟thục 。 云vân 何hà 有hữu 異dị 熟thục 。 謂vị 善thiện 不bất 善thiện 苦Khổ 諦Đế 。 云vân 何hà 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 記ký 苦Khổ 諦Đế 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 爾nhĩ 。 幾kỷ 是thị 緣duyên 生sanh 等đẳng 者giả 。 三tam 是thị 緣duyên 生sanh 是thị 因nhân 生sanh 是thị 世thế 攝nhiếp 。 一nhất 非phi 緣duyên 生sanh 非phi 因nhân 生sanh 非phi 世thế 攝nhiếp 。 幾kỷ 色sắc 攝nhiếp 等đẳng 者giả 。 一nhất 名danh 攝nhiếp 。 三tam 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 色sắc 攝nhiếp 或hoặc 名danh 攝nhiếp 。 云vân 何hà 色sắc 攝nhiếp 。 謂vị 十thập 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 云vân 何hà 名danh 攝nhiếp 。 謂vị 一nhất 處xứ 及cập 一nhất 處xứ 少thiểu 分phần 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 爾nhĩ 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 。 身thân 語ngữ 業nghiệp 是thị 色sắc 攝nhiếp 。 餘dư 皆giai 是thị 名danh 攝nhiếp 。 幾kỷ 內nội 處xứ 攝nhiếp 等đẳng 者giả 。 一nhất 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 三tam 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 內nội 處xứ 攝nhiếp 或hoặc 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 云vân 何hà 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 謂vị 六lục 內nội 處xứ 。 云vân 何hà 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 謂vị 六lục 外ngoại 處xứ 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 爾nhĩ 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 。 心tâm 意ý 識thức 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 餘dư 皆giai 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 幾kỷ 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 等đẳng 者giả 。 一nhất 切thiết 是thị 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị

Print Friendly, PDF & Email