A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 195

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 195
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 195
五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 九cửu 十thập 五ngũ

五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 見kiến 蘊uẩn 第đệ 八bát 中trung 三tam 有hữu 納nạp 息tức 第đệ 二nhị 之chi 四tứ 。

諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 此thử 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 此thử 中trung 。 依y 明minh 無vô 明minh 而nhi 作tác 論luận 。 答đáp 彼bỉ 作tác 論luận 者giả 意ý 欲dục 爾nhĩ 故cố 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 二nhị 是thị 雜tạp 染nhiễm 清thanh 淨tịnh 。 根căn 本bổn 法pháp 故cố 。 謂vị 一nhất 切thiết 雜tạp 染nhiễm 。 無vô 明minh 為vi 根căn 本bổn 。 如như 說thuyết 。 所sở 有hữu 種chủng 種chủng 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 若nhược 生sanh 若nhược 長trường/trưởng 。 皆giai 以dĩ 無vô 明minh 為vi 根căn 。 為vi 集tập 為vi 種chủng 類loại 為vi 等đẳng 起khởi 。 一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh 。 明minh 為vi 根căn 本bổn 。 如như 說thuyết 所sở 有hữu 種chủng 種chủng 善thiện 法Pháp 。 若nhược 生sanh 若nhược 長trường/trưởng 。 無vô 不bất 以dĩ 明minh 為vi 根căn 為vi 集tập 為vi 種chủng 類loại 為vi 等đẳng 起khởi 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 二nhị 俱câu 是thị 上thượng 首thủ 法pháp 故cố 。 謂vị 世Thế 尊Tôn 於ư 契Khế 經Kinh 中trung 說thuyết 此thử 二nhị 種chủng 為vi 上thượng 首thủ 法pháp 。 如như 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 。 無vô 明minh 為vi 上thượng 首thủ 。 無vô 明minh 為vi 前tiền 相tương/tướng 。 種chủng 種chủng 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 皆giai 得đắc 生sanh 起khởi 。 又hựu 由do 此thử 成thành 無vô 慚tàm 愧quý 者giả 。 明minh 為vi 上thượng 首thủ 明minh 為vi 前tiền 相tương/tướng 。 種chủng 種chủng 善thiện 法Pháp 。 皆giai 得đắc 生sanh 起khởi 。 又hựu 由do 此thử 成thành 。 有hữu 慚tàm 愧quý 者giả 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 二nhị 是thị 近cận 相tương/tướng 障chướng 。 對đối 治trị 法pháp 故cố 。 謂vị 無vô 明minh 是thị 明minh 近cận 障chướng 。 明minh 是thị 無vô 明minh 近cận 對đối 治trị 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 二nhị 是thị 所sở 共cộng 知tri 相tương 違vi 法pháp 故cố 。 謂vị 無vô 明minh 違vi 明minh 。 明minh 違vi 無vô 明minh 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 二nhị 俱câu 緣duyên 相tương/tướng 攝nhiếp 不bất 相tương 攝nhiếp 四tứ 聖Thánh 諦Đế 故cố 。 俱câu 緣duyên 不bất 相tương 攝nhiếp 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 法pháp 故cố 。 俱câu 緣duyên 不bất 相tương 攝nhiếp 有hữu 為vi 無vô 為vi 法Pháp 故cố 。 由do 此thử 等đẳng 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên 故cố 。 作tác 論luận 者giả 依y 明minh 無vô 明minh 而nhi 作tác 斯tư 論luận 。

然nhiên 明minh 無vô 明minh 為vi 因nhân 。 緣duyên 法pháp 品phẩm 類loại 差sai 別biệt 。 有hữu 十thập 一nhất 種chủng 。 彼bỉ 欲dục 界giới 繫hệ 有hữu 四tứ 種chủng 。 謂vị 善thiện 不bất 善thiện 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 無vô 覆phú 無vô 記ký 。 色sắc 界giới 繫hệ 有hữu 三tam 種chủng 除trừ 不bất 善thiện 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 亦diệc 爾nhĩ 。 及cập 無vô 漏lậu 法Pháp 。 此thử 中trung 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 法Pháp 明minh 無vô 明minh 俱câu 非phi 其kỳ 因nhân 並tịnh 作tác 三tam 緣duyên 。 謂vị 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 不bất 善thiện 法Pháp 無vô 明minh 為vi 其kỳ 四tứ 因nhân 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 。 亦diệc 為vi 作tác 四tứ 緣duyên 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 二nhị 緣duyên 。 謂vị 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 欲dục 界giới 繫hệ 有hữu 覆phú 無vô 記ký 法pháp 無vô 明minh 為vi 其kỳ 四tứ 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 。 亦diệc 為vi 作tác 四tứ 緣duyên 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 一nhất 增tăng 上thượng 緣duyên 。 欲dục 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 法pháp 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 無vô 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 三tam 緣duyên 。 謂vị 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 一nhất 增tăng 上thượng 緣duyên 。 無vô 明minh 異dị 熟thục 無vô 明minh 為vi 作tác 一nhất 異dị 熟thục 因nhân 。 為vi 作tác 三tam 緣duyên 。 謂vị 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 非phi 所sở 緣duyên 。 以dĩ 彼bỉ 異dị 熟thục 在tại 五ngũ 識thức 故cố 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 一nhất 增tăng 上thượng 緣duyên 。 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 法Pháp 明minh 無vô 明minh 俱câu 非phi 其kỳ 因nhân 。 並tịnh 作tác 三tam 緣duyên 。 謂vị 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 色sắc 界giới 有hữu 覆phú 無vô 記ký 法pháp 無vô 明minh 為vi 其kỳ 四tứ 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 。 亦diệc 為vi 作tác 四tứ 緣duyên 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 二nhị 緣duyên 。 謂vị 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 覆phú 無vô 記ký 法pháp 無vô 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 三tam 緣duyên 。 謂vị 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 為vi 作tác 一nhất 增tăng 上thượng 緣duyên 。 如như 色sắc 界giới 三tam 種chủng 。 無vô 色sắc 三tam 種chủng 亦diệc 爾nhĩ 。 無vô 漏lậu 法pháp 無vô 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 。 為vi 作tác 二nhị 緣duyên 。 謂vị 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 除trừ 初sơ 無vô 漏lậu 。 餘dư 無vô 漏lậu 法pháp 明minh 為vi 其kỳ 三tam 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 為vi 作tác 四tứ 緣duyên 。 除trừ 初sơ 明minh 。 餘dư 初sơ 無vô 漏lậu 法pháp 明minh 為vi 其kỳ 二nhị 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 。 或hoặc 一nhất 因nhân 謂vị 俱câu 有hữu 。 為vi 作tác 二nhị 緣duyên 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 初sơ 明minh 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 。 為vi 作tác 一nhất 增tăng 上thượng 緣duyên 。 是thị 謂vị 此thử 處xứ 略lược 毘tỳ 婆bà 沙sa 。

諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 無vô 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 。 此thử 中trung 因nhân 無vô 明minh 諸chư 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 彼bỉ 法pháp 以dĩ 無vô 明minh 為vi 五ngũ 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 無vô 明minh 者giả 即tức 因nhân 無vô 明minh 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 無vô 明minh 為vi 其kỳ 四tứ 緣duyên 。 有hữu 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 。 謂vị 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 及cập 善thiện 行hành 。 無vô 明minh 於ư 彼bỉ 法pháp 或hoặc 為vi 三tam 緣duyên 或hoặc 為vi 二nhị 緣duyên 或hoặc 為vi 一nhất 緣duyên 而nhi 非phi 其kỳ 因nhân 。 諸chư 法pháp 因nhân 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 。 此thử 中trung 因nhân 明minh 諸chư 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 彼bỉ 法pháp 以dĩ 明minh 為vi 三tam 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 。 緣duyên 明minh 者giả 即tức 因nhân 明minh 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 明minh 為vi 其kỳ 四tứ 緣duyên 有hữu 法pháp 緣duyên 明minh 不bất 因nhân 明minh 。 謂vị 初sơ 明minh 及cập 諸chư 有hữu 漏lậu 行hành 。 明minh 於ư 彼bỉ 法pháp 或hoặc 為vi 三tam 緣duyên 或hoặc 為vi 二nhị 緣duyên 或hoặc 為vi 一nhất 緣duyên 而nhi 非phi 其kỳ 因nhân 。

諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 無vô 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 。 此thử 中trung 因nhân 無vô 明minh 諸chư 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 彼bỉ 法pháp 以dĩ 無vô 明minh 為vi 五ngũ 因nhân 如như 前tiền 說thuyết 。 緣duyên 明minh 者giả 即tức 因nhân 無vô 明minh 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 明minh 為vi 其kỳ 二nhị 緣duyên 。 謂vị 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 法pháp 緣duyên 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 。 謂vị 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 及cập 善thiện 行hành 。 明minh 於ư 彼bỉ 法pháp 或hoặc 為vi 四tứ 緣duyên 或hoặc 為vi 三tam 緣duyên 或hoặc 為vi 二nhị 緣duyên 或hoặc 為vi 一nhất 緣duyên 。 無vô 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 。

諸chư 法pháp 因nhân 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 明minh 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 。 此thử 中trung 因nhân 明minh 諸chư 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 彼bỉ 法pháp 以dĩ 明minh 為vi 三tam 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 。 緣duyên 無vô 明minh 者giả 即tức 因nhân 明minh 法pháp 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 無vô 明minh 為vi 其kỳ 二nhị 緣duyên 。 謂vị 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 不bất 因nhân 明minh 。 謂vị 初sơ 明minh 及cập 諸chư 有hữu 漏lậu 行hành 。 無vô 明minh 於ư 彼bỉ 法pháp 或hoặc 為vi 四tứ 緣duyên 或hoặc 為vi 三tam 緣duyên 或hoặc 為vi 二nhị 緣duyên 或hoặc 為vi 一nhất 緣duyên 。 明minh 非phi 其kỳ 因nhân 。

諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 彼bỉ 法pháp 不bất 善thiện 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 。 不bất 善thiện 彼bỉ 法pháp 因nhân 無vô 明minh 。 此thử 中trung 因nhân 無vô 明minh 不bất 善thiện 法Pháp 。 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 彼bỉ 法pháp 以dĩ 無vô 明minh 為vi 四tứ 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 。 有hữu 法pháp 因nhân 無vô 明minh 非phi 不bất 善thiện 。 謂vị 無vô 明minh 異dị 熟thục 及cập 有hữu 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 此thử 中trung 無vô 明minh 。 異dị 熟thục 以dĩ 無vô 明minh 為vi 一nhất 異dị 熟thục 因nhân 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 以dĩ 無vô 明minh 為vi 四tứ 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 。 而nhi 彼bỉ 法pháp 非phi 不bất 善thiện 。 是thị 無vô 記ký 故cố 。

諸chư 法pháp 因nhân 明minh 彼bỉ 法pháp 善thiện 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 明minh 彼bỉ 法pháp 善thiện 。 此thử 中trung 因nhân 明minh 善thiện 法Pháp 。 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 。 彼bỉ 法pháp 以dĩ 明minh 為vi 三tam 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 。 有hữu 法pháp 善thiện 不bất 因nhân 明minh 。 謂vị 初sơ 明minh 及cập 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 。 此thử 中trung 初sơ 明minh 是thị 善thiện 而nhi 不bất 以dĩ 明minh 為vi 因nhân 。 無vô 前tiền 及cập 俱câu 明minh 故cố 。 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 亦diệc 不bất 以dĩ 明minh 為vi 因nhân 。 無vô 因nhân 義nghĩa 故cố 。

頗phả 有hữu 不bất 因nhân 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 因nhân 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 及cập 初sơ 明minh 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 不bất 因nhân 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 而nhi 非phi 無vô 因nhân 。 於ư 中trung 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 有hữu 四tứ 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 異dị 熟thục 。 初sơ 明minh 有hữu 二nhị 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 。 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 以dĩ 種chủng 類loại 言ngôn 之chi 有hữu 三tam 因nhân 。 謂vị 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 。 問vấn 初sơ 明minh 俱câu 無vô 漏lậu 得đắc 。 亦diệc 不bất 因nhân 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 而nhi 非phi 無vô 因nhân 。 此thử 中trung 何hà 故cố 不bất 說thuyết 。 答đáp 此thử 文văn 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 及cập 初sơ 明minh 彼bỉ 俱câu 無vô 漏lậu 得đắc 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 當đương 知tri 此thử 義nghĩa 有hữu 餘dư 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 得đắc 攝nhiếp 在tại 初sơ 明minh 俱câu 有hữu 因nhân 中trung 是thị 以dĩ 不bất 說thuyết 。 彼bỉ 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 得đắc 非phi 初sơ 明minh 俱câu 有hữu 因nhân 故cố 。 應ưng 言ngôn 攝nhiếp 在tại 初sơ 明minh 品phẩm 中trung 。 若nhược 說thuyết 初sơ 明minh 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 彼bỉ 聚tụ 。 諸chư 法pháp 明minh 無vô 明minh 義nghĩa 廣quảng 說thuyết 如như 雜tạp 蘊uẩn 緣duyên 起khởi 納nạp 息tức 。

見kiến 蘊uẩn 第đệ 八bát 中trung 想tưởng 納nạp 息tức 第đệ 三tam 之chi 一nhất

諸chư 法pháp 無vô 常thường 。 想tưởng 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 耶da 。 如như 是thị 等đẳng 章chương 及cập 解giải 章chương 義nghĩa 既ký 領lãnh 會hội 已dĩ 。 應ưng 廣quảng 分phân 別biệt 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 為vi 止chỉ 愚ngu 相tương 應ứng 法pháp 執chấp 相tướng 應ưng 法pháp 非phi 實thật 者giả 意ý 。 顯hiển 相tương 應ứng 法pháp 決quyết 定định 實thật 有hữu 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 。 想tưởng 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 此thử 中trung 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 間gian 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 隨tùy 一nhất 現hiện 在tại 前tiền 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 者giả 。 謂vị 除trừ 想tưởng 餘dư 九cửu 大đại 地địa 法pháp 。 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 地địa 。 尋tầm 伺tứ 無vô 尋tầm 。 唯duy 伺tứ 地địa 伺tứ 及cập 心tâm 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 無vô 常thường 想tưởng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 而nhi 起khởi 故cố 。 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 與dữ 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 。 隨tùy 一nhất 相tương 應ứng 故cố 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 此thử 中trung 說thuyết 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 隨tùy 一nhất 無vô 間gian 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 。

彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 者giả 。 謂vị 除trừ 想tưởng 餘dư 九cửu 大đại 地địa 法pháp 等đẳng 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 隨tùy 一nhất 為vi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 而nhi 起khởi 故cố 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 此thử 中trung 說thuyết 後hậu 無vô 常thường 想tưởng 聚tụ 中trung 。 除trừ 無vô 常thường 想tưởng 餘dư 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 無vô 常thường 想tưởng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 而nhi 起khởi 故cố 。 亦diệc 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 彼bỉ 聚tụ 中trung 有hữu 故cố 。 無vô 常thường 想tưởng 雖tuy 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 而nhi 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 以dĩ 自tự 性tánh 於ư 自tự 性tánh 三tam 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 相tương 應ứng 。 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 此thử 中trung 說thuyết 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 隨tùy 一nhất 無vô 間gian 隨tùy 一nhất 現hiện 在tại 前tiền 。 彼bỉ 諸chư 想tưởng 相tương 應ứng 法pháp 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 餘dư 想tưởng 為vi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 而nhi 起khởi 故cố 。 亦diệc 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 與dữ 餘dư 想tưởng 相tương 應ứng 故cố 。 如như 無vô 常thường 想tưởng 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 皆giai 作tác 四tứ 句cú 。 如như 是thị 便tiện 有hữu 十thập 種chủng 四tứ 句cú 。

諸chư 法pháp 無vô 常thường 。 想tưởng 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 愚ngu 於ư 所sở 緣duyên 體thể 性tánh 執chấp 所sở 緣duyên 性tánh 非phi 實thật 有hữu 法pháp 。 顯hiển 所sở 緣duyên 性tánh 。 決quyết 定định 實thật 有hữu 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 。 想tưởng 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 餘dư 緣duyên 。 此thử 中trung 說thuyết 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 無vô 常thường 想tưởng 無vô 間gian 緣duyên 受thọ 等đẳng 蘊uẩn 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 隨tùy 一nhất 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 及cập 界giới 處xứ 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 彼bỉ 法pháp 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 緣duyên 餘dư 法pháp 故cố 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 此thử 中trung 說thuyết 緣duyên 色sắc 等đẳng 蘊uẩn 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 隨tùy 一nhất 無vô 間gian 即tức 緣duyên 彼bỉ 蘊uẩn 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 。 界giới 處xứ 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 不bất 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 隨tùy 一nhất 為vi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 而nhi 起khởi 故cố 。 問vấn 此thử 中trung 說thuyết 何hà 想tưởng 與dữ 何hà 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 耶da 。 為vi 說thuyết 無vô 常thường 。 想tưởng 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 為vi 說thuyết 無vô 常thường 。 想tưởng 與dữ 餘dư 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 設thiết 爾nhĩ 何hà 失thất 。 二nhị 俱câu 有hữu 過quá 。 若nhược 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 若nhược 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 餘dư 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 者giả 。 此thử 文văn 復phục 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 有hữu 時thời 彼bỉ 想tưởng 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 故cố 。 答đáp 此thử 中trung 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 故cố 言ngôn 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 文văn 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 此thử 則tắc 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 相tương 應ứng 法pháp 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 此thử 中trung 攝nhiếp 三tam 想tưởng 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 後hậu 起khởi 餘dư 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 後hậu 復phục 。 起khởi 無vô 常thường 想tưởng 。 於ư 中trung 說thuyết 後hậu 起khởi 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 前tiền 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 緣duyên 故cố 言ngôn 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 如như 是thị 則tắc 二nhị 文văn 善thiện 通thông 。 或hoặc 有hữu 於ư 此thử 。 作tác 如như 是thị 問vấn 。 今kim 應ưng 思tư 擇trạch 。 此thử 中trung 說thuyết 何hà 想tưởng 與dữ 何hà 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 耶da 。 為vi 說thuyết 無vô 常thường 。 想tưởng 與dữ 餘dư 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 為vi 說thuyết 餘dư 想tưởng 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 耶da 。 此thử 二nhị 何hà 差sai 別biệt 。 若nhược 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 餘dư 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 若nhược 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 無vô 間gian 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 與dữ 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 非phi 無vô 常thường 想tưởng 。 若nhược 說thuyết 餘dư 想tưởng 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 者giả 。 有hữu 時thời 彼bỉ 法pháp 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 則tắc 不bất 應ưng 說thuyết 。 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 中trung 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 餘dư 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 答đáp 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 想tưởng 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 爾nhĩ 彼bỉ 法pháp 應ưng 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 亦diệc 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 此thử 中trung 應ưng 說thuyết 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 是thị 故cố 此thử 中trung 。 總tổng 攝nhiếp 三tam 想tưởng 。 謂vị 初sơ 無vô 常thường 想tưởng 。 次thứ 起khởi 餘dư 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 無vô 間gian 復phục 。 起khởi 無vô 常thường 想tưởng 。 此thử 中trung 說thuyết 後hậu 生sanh 無vô 常thường 想tưởng 。 與dữ 前tiền 生sanh 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 如như 是thị 則tắc 二nhị 過quá 俱câu 離ly 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 此thử 中trung 說thuyết 緣duyên 色sắc 等đẳng 蘊uẩn 無vô 常thường 想tưởng 無vô 間gian 即tức 緣duyên 彼bỉ 蘊uẩn 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 。 界giới 處xứ 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 彼bỉ 法pháp 從tùng 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 與dữ 無vô 常thường 想tưởng 同đồng 一nhất 緣duyên 。 有hữu 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 餘dư 緣duyên 。 此thử 中trung 說thuyết 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 隨tùy 一nhất 無vô 間gian 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 隨tùy 一nhất 現hiện 在tại 前tiền 。 界giới 處xứ 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 餘dư 想tưởng 為vi 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 而nhi 起khởi 故cố 。 亦diệc 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 餘dư 想tưởng 餘dư 緣duyên 故cố 。 如như 無vô 常thường 想tưởng 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。 問vấn 此thử 所sở 說thuyết 中trung 餘dư 想tưởng 可khả 爾nhĩ 。 不bất 淨tịnh 想tưởng 厭yếm 食thực 想tưởng 。 過quá 去khứ 緣duyên 過quá 去khứ 。 現hiện 在tại 緣duyên 現hiện 在tại 。 未vị 來lai 生sanh 者giả 緣duyên 未vị 來lai 。 云vân 何hà 得đắc 成thành 。 第đệ 三tam 句cú 耶da 。 答đáp 依y 相tương 似tự 說thuyết 亦diệc 無vô 有hữu 過quá 。 謂vị 前tiền 不bất 淨tịnh 想tưởng 緣duyên 骨cốt 瑣tỏa 而nhi 滅diệt 後hậu 不bất 淨tịnh 想tưởng 復phục 緣duyên 骨cốt 瑣tỏa 而nhi 生sanh 。 以dĩ 境cảnh 相tướng 相tương 似tự 故cố 。 亦diệc 名danh 一nhất 厭yếm 食thực 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 法pháp 由do 心tâm 起khởi 非phi 不bất 由do 心tâm 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 前tiền 業nghiệp 蘊uẩn 中trung 顯hiển 示thị 愛ái 非phi 愛ái 果quả 。 由do 心tâm 而nhi 起khởi 分phần/phân 位vị 差sai 別biệt 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 由do 心tâm 而nhi 起khởi 分phần/phân 位vị 差sai 別biệt 。 心tâm 有hữu 二nhị 種chủng 。 謂vị 轉chuyển 隨tùy 轉chuyển 。 轉chuyển 謂vị 能năng 引dẫn 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 在tại 彼bỉ 前tiền 起khởi 。 隨tùy 轉chuyển 謂vị 助trợ 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 。 與dữ 彼bỉ 俱câu 生sanh 。 此thử 中trung 說thuyết 轉chuyển 不bất 說thuyết 隨tùy 轉chuyển 。 問vấn 所sở 說thuyết 諸chư 法Pháp 。 謂vị 是thị 何hà 耶da 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 是thị 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 法pháp 是thị 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 諸chư 法pháp 由do 心tâm 起khởi 者giả 。 謂vị 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 心tâm 力lực 所sở 引dẫn 起khởi 。 非phi 不bất 由do 心tâm 者giả 。 無vô 有hữu 離ly 心tâm 力lực 而nhi 得đắc 彼bỉ 律luật 儀nghi 。 若nhược 時thời 心tâm 起khởi 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 起khởi 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 先tiên 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 當đương 受thọ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 後hậu 便tiện 正chánh 起khởi 律luật 儀nghi 表biểu 業nghiệp 。 若nhược 時thời 心tâm 滅diệt 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 滅diệt 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 彼bỉ 心tâm 先tiên 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 後hậu 彼bỉ 律luật 儀nghi 表biểu 業nghiệp 。 生sanh 已dĩ 復phục 滅diệt 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 所sở 吞thôn 生sanh 已dĩ 無vô 力lực 能năng 暫tạm 停đình 住trụ 剎sát 那na 無vô 間gian 必tất 謝tạ 滅diệt 故cố 。 若nhược 時thời 心tâm 得đắc 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 得đắc 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 彼bỉ 善thiện 心tâm 由do 二nhị 緣duyên 故cố 得đắc 。 一nhất 善thiện 心tâm 相tương 續tục 。 二nhị 界giới 地địa 來lai 還hoàn 彼bỉ 律luật 儀nghi 由do 表biểu 故cố 得đắc 。 若nhược 時thời 心tâm 捨xả 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 先tiên 捨xả 後hậu 乃nãi 心tâm 。 謂vị 彼bỉ 律luật 儀nghi 由do 四tứ 緣duyên 故cố 捨xả 。 一nhất 捨xả 學học 處xứ 。 二nhị 二nhị 形hình 生sanh 。 三tam 善thiện 根căn 斷đoạn 。 四tứ 捨xả 眾chúng 同đồng 分phần/phân 。 有hữu 說thuyết 。 犯phạm 根căn 本bổn 罪tội 時thời 亦diệc 捨xả 。 彼bỉ 心tâm 由do 二nhị 緣duyên 捨xả 。 一nhất 善thiện 根căn 斷đoạn 。 二nhị 越việt 界giới 地địa 。 問vấn 若nhược 欲dục 界giới 命mạng 終chung 還hoàn 生sanh 欲dục 界giới 者giả 。 可khả 先tiên 捨xả 彼bỉ 法pháp 後hậu 乃nãi 心tâm 。 若nhược 欲dục 界giới 命mạng 終chung 生sanh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 及cập 般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 彼bỉ 法pháp 與dữ 心tâm 俱câu 時thời 而nhi 捨xả 。 云vân 何hà 得đắc 說thuyết 。 彼bỉ 法pháp 先tiên 捨xả 後hậu 乃nãi 心tâm 。 耶da 。 答đáp 此thử 中trung 但đãn 說thuyết 欲dục 界giới 命mạng 終chung 還hoàn 生sanh 欲dục 界giới 者giả 。 彼bỉ 命mạng 終chung 時thời 捨xả 眾chúng 同đồng 分phần/phân 故cố 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 亦diệc 捨xả 。 雖tuy 捨xả 眾chúng 同đồng 分phần/phân 而nhi 不bất 捨xả 心tâm 。 有hữu 說thuyết 。 欲dục 界giới 命mạng 終chung 生sanh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 及cập 般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 亦diệc 是thị 此thử 中trung 所sở 說thuyết 。 彼bỉ 將tương 死tử 時thời 身thân 力lực 羸luy 劣liệt 。 或hoặc 斷đoạn 末mạt 摩ma 苦khổ 所sở 觸xúc 故cố 。 便tiện 失thất 所sở 受thọ 身thân 語ngữ 律luật 儀nghi 。 後hậu 命mạng 終chung 時thời 其kỳ 心tâm 方phương 捨xả 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 云vân 何hà 。 可khả 說thuyết 某mỗ 苾Bật 芻Sô 命mạng 終chung 。 答đáp 仍nhưng 本bổn 名danh 故cố 無vô 過quá 。 如như 王vương 失thất 位vị 猶do 名danh 為vi 王vương 。 問vấn 彼bỉ 衣y 鉢bát 等đẳng 諸chư 出xuất 家gia 者giả 云vân 何hà 得đắc 分phần/phân 。 答đáp 彼bỉ 於ư 昔tích 時thời 亦diệc 曾tằng 分phần/phân 他tha 如như 是thị 財tài 物vật 。 今kim 時thời 命mạng 過quá 他tha 還hoàn 分phân 之chi 。 又hựu 是thị 先tiên 來lai 遞đệ 傳truyền 所sở 許hứa 。 曾tằng 聞văn 昔tích 有hữu 仙tiên 人nhân 命mạng 終chung 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 以dĩ 其kỳ 財tài 物vật 輸du 納nạp 於ư 王vương 。 而nhi 作tác 是thị 言ngôn 。 此thử 是thị 某mỗ 仙tiên 所sở 有hữu 資tư 產sản 。 彼bỉ 無vô 繼kế 嗣tự 。 今kim 持trì 與dữ 王vương 願nguyện 為vi 納nạp 受thọ 。 王vương 令linh 持trì 還hoàn 。 而nhi 語ngứ 之chi 言ngôn 。 諸chư 出xuất 家gia 者giả 。 所sở 受thọ 用dụng 物vật 。 我ngã 等đẳng 俗tục 人nhân 不bất 應ưng 受thọ 用dụng 。 從tùng 今kim 以dĩ 去khứ 。 諸chư 出xuất 家gia 者giả 若nhược 當đương 命mạng 終chung 。 所sở 有hữu 資tư 具cụ 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 應ưng 共cộng 分phân 之chi 。 由do 是thị 開khai 許hứa 故cố 無vô 有hữu 過quá 。 評bình 曰viết 。 如như 前tiền 所sở 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 苦khổ 觸xúc 非phi 是thị 捨xả 戒giới 緣duyên 故cố 。 本bổn 所sở 要yếu 期kỳ 乃nãi 至chí 命mạng 終chung 。 非phi 命mạng 未vị 終chung 。 離ly 斷đoạn 善thiện 等đẳng 而nhi 令linh 戒giới 捨xả 。 是thị 最tối 後hậu 命mạng 終chung 剎sát 那na 心tâm 與dữ 律luật 儀nghi 一nhất 時thời 俱câu 失thất 。 若nhược 時thời 心tâm 受thọ 異dị 熟thục 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 或hoặc 爾nhĩ 時thời 或hoặc 餘dư 時thời 。

爾nhĩ 時thời 者giả 。 謂vị 一nhất 剎sát 那na 或hoặc 一nhất 相tương 續tục 或hoặc 一nhất 分phần/phân 位vị 或hoặc 一nhất 眾chúng 同đồng 分phần/phân 。 餘dư 時thời 者giả 。 謂vị 異dị 剎sát 那na 或hoặc 異dị 相tướng 續tục 或hoặc 異dị 分phần/phân 位vị 或hoặc 異dị 眾chúng 同đồng 分phần/phân 。

以dĩ 現hiện 在tại 時thời 有hữu 四tứ 種chủng 故cố 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 諸chư 法pháp 謂vị 不bất 律luật 儀nghi 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 法pháp 是thị 不bất 律luật 儀nghi 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 諸chư 法pháp 由do 心tâm 起khởi 者giả 。 謂vị 不bất 律luật 儀nghi 心tâm 力lực 所sở 引dẫn 起khởi 。 非phi 不bất 由do 心tâm 者giả 。 無vô 有hữu 離ly 心tâm 力lực 而nhi 得đắc 不bất 律luật 儀nghi 。 若nhược 時thời 心tâm 起khởi 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 起khởi 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 先tiên 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 當đương 受thọ 作tác 如như 是thị 事sự 。 業nghiệp 後hậu 便tiện 正chánh 起khởi 不bất 律luật 儀nghi 表biểu 業nghiệp 。 若nhược 時thời 心tâm 滅diệt 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 滅diệt 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 彼bỉ 心tâm 先tiên 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 後hậu 不bất 律luật 儀nghi 。 生sanh 已dĩ 復phục 滅diệt 。 所sở 釋thích 如như 前tiền 。 若nhược 時thời 心tâm 得đắc 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 得đắc 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 彼bỉ 不bất 善thiện 心tâm 由do 二nhị 緣duyên 故cố 得đắc 。 一nhất 從tùng 離ly 欲dục 退thoái 二nhị 界giới 地địa 來lai 還hoàn 彼bỉ 不bất 律luật 儀nghi 由do 表biểu 故cố 得đắc 。 若nhược 時thời 心tâm 捨xả 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 先tiên 捨xả 後hậu 乃nãi 心tâm 。 謂vị 不bất 律luật 儀nghi 由do 四tứ 緣duyên 故cố 捨xả 。 一nhất 受thọ 律luật 儀nghi 。 二nhị 得đắc 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 二nhị 形hình 生sanh 。 四tứ 捨xả 眾chúng 同đồng 分phần/phân 。 彼bỉ 不bất 善thiện 心tâm 由do 一nhất 緣duyên 捨xả 。 謂vị 離ly 欲dục 染nhiễm 時thời 。 若nhược 時thời 心tâm 受thọ 異dị 熟thục 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 或hoặc 爾nhĩ 時thời 或hoặc 餘dư 時thời 。 如như 前tiền 釋thích 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 諸chư 法pháp 謂vị 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 所sở 有hữu 身thân 語ngữ 。 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 法pháp 是thị 非phi 。 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 所sở 有hữu 身thân 語ngữ 。 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 諸chư 法pháp 由do 心tâm 起khởi 者giả 。 謂vị 彼bỉ 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 心tâm 力lực 所sở 引dẫn 起khởi 。 非phi 不bất 由do 心tâm 者giả 。 無vô 有hữu 離ly 心tâm 力lực 而nhi 得đắc 彼bỉ 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 。 若nhược 時thời 心tâm 起khởi 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 起khởi 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 先tiên 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 當đương 作tác 如như 是thị 。 如như 是thị 事sự 業nghiệp 。 後hậu 便tiện 正chánh 起khởi 彼bỉ 身thân 語ngữ 表biểu 。 若nhược 時thời 心tâm 滅diệt 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 滅diệt 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 如như 前tiền 釋thích 。 若nhược 時thời 心tâm 得đắc 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 得đắc 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 謂vị 彼bỉ 善thiện 心tâm 二nhị 緣duyên 故cố 。 得đắc 。 一nhất 善thiện 根căn 相tướng 續tục 。 二nhị 界giới 地địa 來lai 還hoàn 。 彼bỉ 不bất 善thiện 心tâm 亦diệc 二nhị 緣duyên 故cố 得đắc 。 一nhất 從tùng 離ly 欲dục 退thoái 。 二nhị 界giới 地địa 來lai 還hoàn 彼bỉ 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 由do 表biểu 故cố 得đắc 。 若nhược 時thời 心tâm 捨xả 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 先tiên 捨xả 後hậu 乃nãi 心tâm 。 謂vị 彼bỉ 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 三tam 緣duyên 故cố 捨xả 。 一nhất 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 息tức 。 二nhị 捨xả 加gia 行hành 。 三tam 勢thế 力lực 盡tận 。 彼bỉ 善thiện 心tâm 二nhị 緣duyên 故cố 捨xả 。 不bất 善thiện 心tâm 一nhất 緣duyên 故cố 捨xả 。 皆giai 如như 前tiền 說thuyết 。 若nhược 時thời 心tâm 受thọ 異dị 熟thục 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 或hoặc 爾nhĩ 時thời 或hoặc 餘dư 時thời 。 如như 前tiền 釋thích 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 他tha 宗tông 顯hiển 己kỷ 義nghĩa 故cố 。 謂vị 或hoặc 有hữu 說thuyết 。 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 非phi 實thật 有hữu 法pháp 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 無vô 漏lậu 有hữu 為vi 亦diệc 是thị 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 加gia 行hành 所sở 起khởi 無vô 覆phú 無vô 記ký 亦diệc 是thị 所sở 修tu 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 唯duy 有hữu 涅Niết 槃Bàn 是thị 所sở 作tác 證chứng 。 欲dục 止chỉ 此thử 等đẳng 意ý 趣thú 明minh 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 實thật 有hữu 法pháp 。 所sở 斷đoạn 唯duy 是thị 有hữu 漏lậu 。 所sở 修tu 唯duy 善thiện 。 有hữu 為vi 所sở 證chứng 通thông 一nhất 切thiết 善thiện 。 及cập 依y 定định 所sở 起khởi 無vô 覆phú 無vô 記ký 。 故cố 造tạo 斯tư 論luận 。 所sở 通thông 達đạt 者giả 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 是thị 善thiện 慧tuệ 所sở 通thông 達đạt 故cố 。 所sở 遍biến 知tri 者giả 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 故cố 。 如như 說thuyết 所sở 通thông 達đạt 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 所sở 遍biến 知tri 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 所sở 斷đoạn 者giả 謂vị 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 法pháp 。 是thị 對đối 治trị 道đạo 所sở 應ưng 斷đoạn 故cố 。 如như 說thuyết 所sở 斷đoạn 法pháp 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 法pháp 。 所sở 修tu 者giả 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 有hữu 為vi 法pháp 。 是thị 得đắc 修tu 習tập 修tu 隨tùy 一nhất 或hoặc 俱câu 故cố 。 如như 說thuyết 所sở 修tu 法pháp 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 有hữu 為vi 法pháp 。 所sở 作tác 證chứng 者giả 。 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 及cập 依y 定định 所sở 起khởi 無vô 覆phú 無vô 記ký 是thị 可khả 欣hân 尚thượng 求cầu 得đắc 彼bỉ 故cố 。 如như 說thuyết 所sở 作tác 證chứng 法pháp 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 及cập 依y 三Tam 摩Ma 鉢Bát 底Để 。 所sở 起khởi 無vô 覆phú 無vô 記ký 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 。 非phi 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 非phi 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 如như 是thị 二nhị 法Pháp 。 是thị 所sở 通thông 達đạt 。 是thị 善thiện 慧tuệ 所sở 通thông 達đạt 故cố 。 亦diệc 是thị 所sở 遍biến 知tri 是thị 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 故cố 。 非phi 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 故cố 。 非phi 所sở 修tu 無vô 為vi 故cố 。 非phi 所sở 作tác 證chứng 非phi 可khả 欣hân 尚thượng 求cầu 得đắc 法Pháp 故cố 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 。 非phi 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 擇trạch 滅diệt 此thử 是thị 所sở 證chứng 是thị 可khả 欣hân 尚thượng 求cầu 得đắc 法Pháp 故cố 。 餘dư 如như 前tiền 釋thích 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 。 非phi 所sở 斷đoạn 是thị 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 無vô 漏lậu 有hữu 為vi 法pháp 。 此thử 是thị 所sở 修tu 善thiện 有hữu 為vi 故cố 。 餘dư 如như 前tiền 釋thích 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 所sở 斷đoạn 是thị 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 。 此thử 是thị 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 故cố 。 餘dư 如như 前tiền 釋thích 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 定định 所sở 起khởi 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 。 此thử 是thị 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 故cố 。 非phi 所sở 修tu 無vô 記ký 故cố 。 是thị 所sở 作tác 證chứng 。 依y 定định 所sở 起khởi 求cầu 得đắc 彼bỉ 故cố 。 餘dư 如như 前tiền 釋thích 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 非phi 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 除trừ 定định 所sở 起khởi 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 。 餘dư 無vô 記ký 行hành 不bất 善thiện 法pháp 。 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 問vấn 外ngoại 國quốc 諸chư 師sư 說thuyết 。 所sở 作tác 證chứng 無vô 覆phú 無vô 記ký 法pháp 有hữu 八bát 種chủng 。 謂vị 依y 定định 所sở 起khởi 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 。 及cập 彼bỉ 二nhị 識thức 無vô 覆phú 無vô 記ký 法pháp 詞từ 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 願nguyện 智trí 變biến 化hóa 心tâm 。 此thử 中trung 何hà 故cố 但đãn 說thuyết 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 非phi 餘dư 法pháp 耶da 。 答đáp 外ngoại 國quốc 諸chư 師sư 所sở 誦tụng 文văn 句cú 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 所sở 作tác 證chứng 法pháp 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 及cập 依y 三Tam 摩Ma 鉢Bát 底Để 。 所sở 起khởi 無vô 覆phú 無vô 記ký 法pháp 。 迦ca 濕thấp 彌di 羅la 國quốc 諸chư 師sư 亦diệc 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 有hữu 別biệt 意ý 趣thú 。 謂vị 依y 定định 所sở 起khởi 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 識thức 攝nhiếp 在tại 所sở 說thuyết 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 中trung 。 若nhược 說thuyết 所sở 依y 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 依y 者giả 法pháp 詞từ 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 及cập 願nguyện 智trí 皆giai 唯duy 是thị 善thiện 亦diệc 是thị 所sở 修tu 非phi 此thử 所sở 攝nhiếp 。 不bất 應ưng 責trách 問vấn 。 變biến 化hóa 心tâm 似tự 工công 巧xảo 轉chuyển 非phi 甚thậm 欣hân 尚thượng 。 此thử 中trung 不bất 說thuyết 。 以dĩ 是thị 故cố 不bất 隨tùy 彼bỉ 所sở 說thuyết 。

復phục 次thứ 若nhược 依y 加gia 行hành 正chánh 所sở 求cầu 得đắc 者giả 是thị 增tăng 上thượng 故cố 。 此thử 中trung 說thuyết 之chi 。 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 識thức 無vô 別biệt 加gia 行hành 。 但đãn 因nhân 所sở 求cầu 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 得đắc 。 諸chư 變biến 化hóa 心tâm 因nhân 起khởi 加gia 行hành 求cầu 離ly 染nhiễm 得đắc 皆giai 非phi 增tăng 上thượng 。 故cố 此thử 不bất 說thuyết 。

復phục 次thứ 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 廣quảng 設thiết 加gia 行hành 暫tạm 時thời 成thành 就tựu 是thị 為vi 希hy 有hữu 。 故cố 此thử 說thuyết 之chi 。 彼bỉ 識thức 及cập 變biến 化hóa 心tâm 因nhân 離ly 欲dục 染nhiễm 或hoặc 界giới 地địa 還hoàn 時thời 不bất 用dụng 功công 而nhi 得đắc 。 得đắc 已dĩ 恆hằng 時thời 三tam 世thế 成thành 就tựu 非phi 謂vị 希hy 有hữu 。 故cố 此thử 不bất 說thuyết 。

復phục 次thứ 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 是thị 修tu 果quả 故cố 。 是thị 攝nhiếp 受thọ 支chi 定định 果quả 故cố 。 離ly 欲dục 染nhiễm 後hậu 能năng 現hiện 前tiền 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 識thức 不bất 空không 故cố 。 起khởi 必tất 無vô 有hữu 。 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 故cố 。 但đãn 成thành 就tựu 者giả 必tất 作tác 用dụng 故cố 。 是thị 眼nhãn 耳nhĩ 通thông 所sở 依y 止chỉ 故cố 。 是thị 厭yếm 生sanh 死tử 勝thắng 根căn 本bổn 故cố 。 此thử 中trung 說thuyết 之chi 。 餘dư 法pháp 不bất 爾nhĩ 。 是thị 故cố 不bất 說thuyết 。 此thử 中trung 所sở 說thuyết 非phi 擇trạch 滅diệt 者giả 。 謂vị 滅diệt 非phi 離ly 繫hệ 非phi 擇trạch 法pháp 所sở 得đắc 諸chư 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 得đắc 時thời 不bất 離ly 繫hệ 縛phược 。 所sở 說thuyết 擇trạch 滅diệt 者giả 謂vị 滅diệt 是thị 離ly 繫hệ 是thị 擇trạch 法pháp 所sở 得đắc 諸chư 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 得đắc 時thời 便tiện 離ly 繫hệ 縛phược 。 此thử 二nhị 滅diệt 廣quảng 說thuyết 如như 雜tạp 蘊uẩn 愛ái 敬kính 納nạp 息tức 。 頗phả 有hữu 法pháp 無vô 緣duyên 因nhân 緣duyên 無vô 緣duyên 。 法pháp 緣duyên 無vô 緣duyên 法pháp 俱câu 生sanh 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 他tha 宗tông 顯hiển 己kỷ 義nghĩa 故cố 。 謂vị 或hoặc 有hữu 說thuyết 。 諸chư 有hữu 為vi 相tướng 。 無vô 實thật 體thể 性tánh 。 如như 譬thí 喻dụ 者giả 所sở 說thuyết 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 彼bỉ 說thuyết 諸chư 有hữu 為vi 相tướng 。 是thị 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 行hành 蘊uẩn 所sở 攝nhiếp 。 諸chư 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 皆giai 無vô 實thật 體thể 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 諸chư 有hữu 為vi 相tướng 。 是thị 無vô 為vi 法Pháp 。 如như 分phân 別biệt 論luận 者giả 所sở 說thuyết 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 彼bỉ 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 是thị 有hữu 為vi 者giả 。 其kỳ 力lực 羸luy 劣liệt 何hà 能năng 生sanh 他tha 。 乃nãi 至chí 令linh 滅diệt 。 以dĩ 是thị 無vô 為vi 故cố 。 便tiện 能năng 生sanh 法pháp 乃nãi 至chí 滅diệt 法pháp 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 有hữu 為vi 相tương/tướng 中trung 生sanh 老lão 住trụ 是thị 有hữu 為vi 。 滅diệt 是thị 無vô 為vi 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 彼bỉ 說thuyết 諸chư 法pháp 令linh 生sanh 老lão 住trụ 則tắc 易dị 。 令linh 滅diệt 則tắc 難nạn/nan 。 若nhược 無vô 常thường 相tương/tướng 。 是thị 有hữu 為vi 者giả 。 其kỳ 性tánh 羸luy 劣liệt 何hà 能năng 滅diệt 他tha 。 以dĩ 是thị 無vô 為vi 故cố 。 其kỳ 性tánh 強cường 盛thịnh 能năng 滅diệt 諸chư 法pháp 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 色sắc 法pháp 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 體thể 即tức 是thị 色sắc 。 餘dư 亦diệc 如như 是thị 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 諸chư 有hữu 為vi 相tướng 。 是thị 相tương 應ứng 法pháp 。 為vi 止chỉ 如như 是thị 種chủng 種chủng 異dị 執chấp 。 顯hiển 有hữu 為vi 相tương/tướng 是thị 實thật 有hữu 性tánh 。 非phi 無vô 為vi 法Pháp 。 非phi 即tức 色sắc 等đẳng 是thị 不bất 相tương 應ứng 。 故cố 造tạo 斯tư 論luận 。

頗phả 有hữu 法pháp 無vô 緣duyên 因nhân 緣duyên 無vô 緣duyên 。 法pháp 緣duyên 無vô 緣duyên 法pháp 俱câu 生sanh 。 是thị 有hữu 是thị 有hữu 性tánh 。 非phi 無vô 非phi 無vô 性tánh 。 異dị 色sắc 異dị 受thọ 想tưởng 識thức 異dị 相tướng 應ưng 行hành 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 五ngũ 識thức 身thân 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 及cập 緣duyên 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 意ý 識thức 身thân 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 所sở 有hữu 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 此thử 法pháp 無vô 緣duyên 。 是thị 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 無vô 所sở 緣duyên 故cố 。 此thử 因nhân 緣duyên 無vô 緣duyên 。 法pháp 緣duyên 無vô 緣duyên 法pháp 俱câu 生sanh 。 以dĩ 前tiền 所sở 說thuyết 六lục 識thức 身thân 及cập 相tương 應ứng 法pháp 為vi 因nhân 。 即tức 與dữ 彼bỉ 俱câu 生sanh 故cố 。 由do 此thử 已dĩ 遮già 執chấp 有hữu 為vi 相tương/tướng 是thị 無vô 為vi 者giả 意ý 。 非phi 無vô 為vi 法Pháp 。 從tùng 因nhân 生sanh 故cố 。 此thử 是thị 有hữu 非phi 無vô 法pháp 故cố 。 是thị 有hữu 性tánh 非phi 假giả 法pháp 故cố 。 非phi 無vô 非phi 無vô 性tánh 。 此thử 為vi 決quyết 定định 前tiền 所sở 說thuyết 義nghĩa 。

復phục 次thứ 前tiền 二nhị 句cú 成thành 立lập 己kỷ 論luận 。 後hậu 二nhị 句cú 遮già 破phá 他tha 論luận 。 成thành 立lập 己kỷ 論luận 者giả 。 如như 善thiện 說thuyết 法Pháp 者giả 。 成thành 立lập 善thiện 說thuyết 法Pháp 宗tông 。 惡ác 說thuyết 法Pháp 者giả 成thành 立lập 惡ác 說thuyết 法Pháp 宗tông 。 應ưng 理lý 論luận 者giả 成thành 立lập 應ưng 理lý 論luận 宗tông 。 分phân 別biệt 論luận 者giả 成thành 立lập 分phân 別biệt 論luận 宗tông 。 遮già 破phá 他tha 論luận 者giả 。 如như 善thiện 說thuyết 法Pháp 者giả 。 遮già 破phá 惡ác 說thuyết 法Pháp 宗tông 。 惡ác 說thuyết 法Pháp 者giả 遮già 破phá 善thiện 說thuyết 法Pháp 宗tông 。 應ưng 理lý 論luận 者giả 遮già 破phá 分phân 別biệt 論luận 宗tông 。 分phân 別biệt 論luận 者giả 遮già 破phá 應ưng 理lý 論luận 宗tông 。 今kim 此thử 亦diệc 然nhiên 。 前tiền 二nhị 句cú 成thành 立lập 自tự 宗tông 。 後hậu 二nhị 句cú 遮già 破phá 他tha 宗tông 。 若nhược 不bất 成thành 立lập 自tự 宗tông 便tiện 破phá 他tha 者giả 。 則tắc 為vi 空không 論luận 。 無vô 所sở 依y 故cố 。 若nhược 但đãn 成thành 立lập 自tự 宗tông 不bất 破phá 他tha 者giả 。 則tắc 於ư 自tự 宗tông 非phi 善thiện 成thành 立lập 。 是thị 故cố 先tiên 立lập 己kỷ 宗tông 後hậu 破phá 他tha 論luận 。 義nghĩa 言ngôn 此thử 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 有hữu 如như 是thị 理lý 趣thú 。 法pháp 爾nhĩ 是thị 有hữu 是thị 有hữu 性tánh 。 非phi 無vô 非phi 無vô 性tánh 。 由do 此thử 已dĩ 遮già 執chấp 有hữu 為vi 相tương/tướng 非phi 實thật 有hữu 者giả 意ý 。 此thử 異dị 色sắc 非phi 色sắc 法pháp 故cố 。 異dị 受thọ 想tưởng 識thức 。 非phi 受thọ 想tưởng 識thức 法pháp 故cố 。 由do 此thử 已dĩ 遮già 執chấp 色sắc 等đẳng 相tương/tướng 即tức 是thị 色sắc 等đẳng 此thử 異dị 相tướng 應ưng 行hành 是thị 不bất 相tương 應ứng 法pháp 故cố 。 由do 此thử 已dĩ 遮già 執chấp 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 是thị 相tương 應ứng 法pháp 。 此thử 法pháp 於ư 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 耶da 。 答đáp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 此thử 中trung 何hà 謂vị 此thử 法pháp 何hà 謂vị 彼bỉ 法pháp 。 有hữu 作tác 是thị 說thuyết 。 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 是thị 此thử 法pháp 。 此thử 俱câu 六lục 識thức 身thân 及cập 相tương 應ứng 法pháp 是thị 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 若nhược 此thử 法pháp 於ư 俱câu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 一nhất 因nhân 謂vị 俱câu 有hữu 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 後hậu 起khởi 彼bỉ 法pháp 亦diệc 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 三tam 因nhân 。 謂vị 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 三tam 緣duyên 。 除trừ 等đẳng 無vô 間gian 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 前tiền 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 緣duyên 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 總tổng 於ư 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 四tứ 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 三tam 緣duyên 。 除trừ 等đẳng 無vô 間gian 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 前tiền 所sở 說thuyết 六lục 識thức 身thân 及cập 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 此thử 法pháp 此thử 俱câu 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 是thị 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 若nhược 此thử 法pháp 於ư 俱câu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 一nhất 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 後hậu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 三tam 因nhân 。 謂vị 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 前tiền 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 緣duyên 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 。 緣duyên 者giả 一nhất 緣duyên 。 謂vị 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 總tổng 於ư 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 四tứ 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 即tức 前tiền 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 是thị 此thử 法pháp 此thử 同đồng 類loại 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 是thị 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 若nhược 此thử 法pháp 於ư 俱câu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 一nhất 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 後hậu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 三tam 因nhân 。 謂vị 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 前tiền 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 緣duyên 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 。 緣duyên 者giả 一nhất 緣duyên 。 謂vị 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 總tổng 於ư 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 四tứ 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 即tức 前tiền 所sở 說thuyết 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 是thị 此thử 法pháp 。 此thử 生sanh 同đồng 類loại 生sanh 乃nãi 至chí 此thử 無vô 常thường 同đồng 類loại 無vô 常thường 是thị 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 若nhược 此thử 法pháp 於ư 俱câu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 一nhất 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 後hậu 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 三tam 因nhân 。 謂vị 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 於ư 前tiền 起khởi 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 緣duyên 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 。 緣duyên 者giả 一nhất 緣duyên 。 謂vị 增tăng 上thượng 。 若nhược 此thử 法pháp 總tổng 於ư 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 因nhân 者giả 四tứ 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 同đồng 類loại 遍biến 行hành 異dị 熟thục 。 緣duyên 者giả 二nhị 緣duyên 。 謂vị 因nhân 增tăng 上thượng 。 此thử 法pháp 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 不bất 善thiện 耶da 無vô 記ký 耶da 。 答đáp 於ư 善thiện 法Pháp 當đương 言ngôn 善thiện 。 於ư 不bất 善thiện 法pháp 。 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 。 於ư 無vô 記ký 法pháp 當đương 言ngôn 無vô 記ký 。 以dĩ 生sanh 所sở 生sanh 乃nãi 至chí 滅diệt 所sở 滅diệt 性tánh 類loại 必tất 同đồng 故cố 。 此thử 法pháp 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 幾kỷ 結kết 繫hệ 耶da 。 答đáp 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 九cửu 結kết 繫hệ 。 問vấn 何hà 故cố 不bất 說thuyết 此thử 法pháp 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 由do 二nhị 緣duyên 。 故cố 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 一nhất 所sở 緣duyên 故cố 。 二nhị 相tương 應ứng 故cố 。 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 無vô 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 境cảnh 解giải 脫thoát 故cố 。 雖tuy 有hữu 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 而nhi 於ư 此thử 無vô 不phủ 。 與dữ 此thử 相tương 應ứng 故cố 。 此thử 中trung 依y 種chủng 類loại 總tổng 說thuyết 故cố 言ngôn 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 九cửu 結kết 繫hệ 。 若nhược 別biệt 說thuyết 者giả 欲dục 界giới 於ư 欲dục 界giới 。 乃nãi 至chí 無vô 色sắc 界giới 。 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 。 於ư 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 。 於ư 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 。 於ư 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 於ư 修tu 所sở 斷đoạn 。 欲dục 界giới 九cửu 結kết 。 於ư 欲dục 界giới 。 色sắc 界giới 六lục 結kết 。 於ư 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 界giới 六lục 結kết 。 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 如như 是thị 三tam 界giới 。 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 及cập 九cửu 結kết 。 於ư 此thử 法pháp 皆giai 由do 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 及cập 繫hệ 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 有hữu 為vi 相tướng 。 廣quảng 說thuyết 如như 雜tạp 蘊uẩn 色sắc 納nạp 息tức 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 九cửu 十thập 五ngũ

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Nhân Duyên Tâm Luận Tụng Nhân Duyên Tâm Luận Thích -

因Nhân 緣Duyên 心Tâm 論Luận 頌Tụng 因Nhân 緣Duyên 心Tâm 論Luận 釋Thích 猛Mãnh 龍Long 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 大Đại 乘Thừa 緣duyên 生sanh 論luận 一nhất 卷quyển (# 聖thánh 者giả 欝uất 楞lăng 迦ca 造tạo )# 開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 三tam 司ty 特đặc 進tiến 試thí 鴻hồng 臚lư 卿khanh 肅túc 國quốc 公công...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Kim Cang Bát Nhã Sớ - Quyển 3

金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 疏Sớ Quyển 3 隋Tùy 吉Cát 藏Tạng 撰Soạn 金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 經Kinh 義Nghĩa 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 三tam 胡hồ 吉cát 藏tạng 法Pháp 師sư 撰soạn 須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn 頗phả 有hữu 眾chúng 生sanh 者giả 。 此thử 下hạ 第đệ 二nhị 段đoạn 明minh...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục - Quyển 2

宏Hoành 智Trí 禪Thiền 師Sư 廣Quảng 錄Lục Quyển 2 宋Tống 集Tập 成Thành 等Đẳng 編Biên 宏Hoành 智Trí 禪Thiền 師Sư 廣Quảng 錄Lục 卷quyển 第đệ 二nhị 長trường/trưởng 蘆lô 覺giác 和hòa 尚thượng 頌tụng 古cổ 拈niêm 古cổ 集tập 序tự 夫phu 至chí 理lý 超siêu 名danh 象tượng 之chi 階giai 。 真chân 智trí 出xuất...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 258

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 258 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 八bát 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 難nan 信tín 解giải...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phụ Tử Hợp Tập Kinh - Quyển 17

父Phụ 子Tử 合Hợp 集Tập 經Kinh Quyển 17 宋Tống 日Nhật 稱Xưng 等Đẳng 譯Dịch 父Phụ 子Tử 合Hợp 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 七thất 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí 鴻hồng 臚lư 卿khanh 宣tuyên 梵Phạm 大đại 師sư 賜tứ 紫tử 沙Sa 門Môn...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phật Tổ Thống Kỷ - Quyển 0037

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ Quyển 0037 宋Tống 志Chí 磐Bàn 撰Soạn 佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 七thất 宋tống 咸hàm 淳thuần 四tứ 明minh 東đông 湖hồ 沙Sa 門Môn 志chí 磐bàn 撰soạn 法pháp 運vận 通thông 塞tắc 志chí 第đệ 十thập 七thất 之chi 四tứ 梁lương (# 建kiến 康khang...