A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 169

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 169
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 169
五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 六lục 十thập 九cửu

五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 定định 蘊uẩn 第đệ 七thất 中trung 攝nhiếp 納nạp 息tức 第đệ 三tam 之chi 四tứ 。

頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 愛ái 未vị 盡tận 。 彼bỉ 於ư 四tứ 靜tĩnh 慮lự 所sở 有hữu 善thiện 法Pháp 。 皆giai 未vị 得đắc 故cố 。 無vô 淨tịnh 無vô 漏lậu 即tức 以dĩ 此thử 故cố 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 色sắc 愛ái 盡tận 。 異dị 生sanh 故cố 無vô 無vô 漏lậu 色sắc 愛ái 盡tận 故cố 無vô 味vị 相tương 應ứng 。 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 色sắc 愛ái 盡tận 故cố 成thành 就tựu 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 以dĩ 聖thánh 者giả 生sanh 彼bỉ 故cố 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 即tức 以dĩ 生sanh 彼bỉ 處xứ 故cố 無vô 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 。 問vấn 若nhược 色sắc 愛ái 盡tận 依y 未vị 至chí 定định 初sơ 靜tĩnh 慮lự 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 或hoặc 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 彼bỉ 得đắc 果quả 已dĩ 不bất 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 。 命mạng 終chung 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 彼bỉ 皆giai 不bất 成thành 就tựu 。 無vô 漏lậu 上thượng 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 何hà 故cố 說thuyết 四tứ 耶da 。 答đáp 有hữu 說thuyết 。 此thử 依y 漸tiệm 次thứ 得đắc 果quả 者giả 說thuyết 不bất 依y 餘dư 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 彼bỉ 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 者giả 得đắc 不Bất 還Hoàn 果Quả 已dĩ 。 必tất 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 修tu 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 然nhiên 後hậu 生sanh 上thượng 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 應ưng 有hữu 聖thánh 者giả 生sanh 廣quảng 果quả 以dĩ 上thượng 不bất 成thành 就tựu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 若nhược 爾nhĩ 便tiện 違vi 十thập 門môn 所sở 說thuyết 。 其kỳ 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 者giả 。 有hữu 說thuyết 。 彼bỉ 得đắc 果quả 已dĩ 亦diệc 必tất 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 如như 前tiền 說thuyết 。 修tu 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 然nhiên 後hậu 命mạng 終chung 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 說thuyết 。 彼bỉ 練luyện 根căn 時thời 即tức 亦diệc 修tu 上thượng 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 是thị 故cố 無vô 過quá 。

頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 色sắc 愛ái 盡tận 。 問vấn 若nhược 色sắc 愛ái 盡tận 依y 未vị 至chí 定định 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 十thập 五ngũ 心tâm 頃khoảnh 不bất 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 至chí 道đạo 類loại 智trí 但đãn 成thành 就tựu 一nhất 即tức 彼bỉ 乃nãi 至chí 。 依y 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 十thập 六lục 心tâm 頃khoảnh 但đãn 成thành 就tựu 三tam 何hà 故cố 說thuyết 四tứ 耶da 。 答đáp 有hữu 說thuyết 。 此thử 中trung 依y 漸tiệm 次thứ 得đắc 果quả 離ly 染nhiễm 者giả 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 彼bỉ 得đắc 果quả 已dĩ 不bất 久cửu 必tất 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 現hiện 前tiền 修tu 上thượng 無vô 漏lậu 。 是thị 故cố 於ư 十thập 六lục 心tâm 時thời 雖tuy 未vị 成thành 就tựu 。 必tất 當đương 得đắc 故cố 亦diệc 說thuyết 成thành 就tựu 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 餘dư 二nhị 或hoặc 三tam 耶da 。 答đáp 無vô 謂vị 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 者giả 。 必tất 不bất 成thành 就tựu 。 四tứ 淨tịnh 四tứ 無vô 漏lậu 故cố 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 色sắc 愛ái 盡tận 。 此thử 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 第đệ 六lục 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 皆giai 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 所sở 無vô 第đệ 四tứ 第đệ 五ngũ 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 此thử 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 第đệ 三tam 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 色sắc 愛ái 盡tận 。 此thử 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 第đệ 二nhị 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 愛ái 未vị 盡tận 。 此thử 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 初sơ 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 異dị 生sanh 故cố 無vô 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 故cố 無vô 味vị 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。

頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 味vị 相tương 應ứng 四tứ 無vô 色sắc 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 色sắc 愛ái 未vị 盡tận 彼bỉ 於ư 四tứ 無vô 色sắc 所sở 有hữu 善thiện 法Pháp 。 皆giai 未vị 得đắc 故cố 。 無vô 淨tịnh 無vô 漏lậu 即tức 以dĩ 此thử 故cố 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 四tứ 無vô 色sắc 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 無vô 色sắc 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 阿A 羅La 漢Hán 。 阿A 羅La 漢Hán 故cố 無vô 味vị 相tương 應ứng 。 生sanh 彼bỉ 地địa 故cố 具cụ 成thành 就tựu 四tứ 淨tịnh 三tam 無vô 漏lậu 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 二nhị 句cú 唯duy 成thành 就tựu 四tứ 淨tịnh 者giả 。 以dĩ 必tất 有hữu 無vô 漏lậu 味vị 隨tùy 一nhất 或hoặc 俱câu 故cố 無vô 第đệ 三tam 句cú 。 唯duy 成thành 就tựu 三tam 無vô 漏lậu 者giả 以dĩ 必tất 有hữu 淨tịnh 故cố 無vô 第đệ 四tứ 句cú 。 成thành 就tựu 四tứ 味vị 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 及cập 無vô 第đệ 五ngũ 句cú 。 成thành 就tựu 四tứ 味vị 三tam 無vô 漏lậu 非phi 淨tịnh 者giả 。 以dĩ 成thành 就tựu 四tứ 味vị 時thời 必tất 不bất 成thành 就tựu 。 四tứ 淨tịnh 或hoặc 三tam 無vô 漏lậu 故cố 。 即tức 由do 此thử 義nghĩa 無vô 第đệ 七thất 句cú 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 四tứ 無vô 色sắc 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 第đệ 六lục 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 無vô 色sắc 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 色sắc 愛ái 未vị 盡tận 。 此thử 如như 前tiền 成thành 就tựu 中trung 初sơ 句cú 釋thích 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 唯duy 不bất 成thành 就tựu 四tứ 淨tịnh 者giả 。 以dĩ 彼bỉ 必tất 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 故cố 。 無vô 唯duy 不bất 成thành 就tựu 三tam 無vô 漏lậu 者giả 。 如như 成thành 就tựu 中trung 所sở 無vô 第đệ 四tứ 句cú 釋thích 。 無vô 不bất 成thành 就tựu 。 四tứ 味vị 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 者giả 。 如như 成thành 就tựu 中trung 。 所sở 無vô 第đệ 三tam 句cú 釋thích 。 無vô 不bất 成thành 就tựu 。 四tứ 味vị 三tam 無vô 漏lậu 非phi 淨tịnh 者giả 。 如như 成thành 就tựu 中trung 所sở 無vô 第đệ 二nhị 句cú 釋thích 。 無vô 一nhất 切thiết 皆giai 不bất 成thành 就tựu 者giả 。 以dĩ 於ư 三tam 中trung 隨tùy 一nhất 或hoặc 二nhị 必tất 成thành 就tựu 故cố 。 於ư 此thử 靜tĩnh 慮lự 無vô 色sắc 成thành 就tựu 不bất 成thành 就tựu 中trung 。 具cụ 成thành 就tựu 者giả 名danh 成thành 就tựu 。 具cụ 不bất 成thành 就tựu 者giả 名danh 非phi 成thành 就tựu 。 及cập 具cụ 不bất 成thành 就tựu 者giả 名danh 不bất 成thành 就tựu 。 具cụ 成thành 就tựu 者giả 名danh 非phi 不bất 成thành 就tựu 應ưng 知tri 。

頗phả 有hữu 得đắc 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 色sắc 愛ái 盡tận 起khởi 欲dục 界giới 。 纏triền 退thoái 時thời 。 若nhược 無vô 色sắc 界giới 歿một 生sanh 欲dục 界giới 時thời 。 此thử 中trung 退thoái 者giả 通thông 異dị 生sanh 及cập 聖thánh 者giả 。 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 起khởi 彼bỉ 纏triền 時thời 。 具cụ 得đắc 四tứ 味vị 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 生sanh 者giả 。 唯duy 異dị 生sanh 於ư 結kết 生sanh 時thời 具cụ 得đắc 四tứ 味vị 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 頗phả 有hữu 得đắc 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 若nhược 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 此thử 中trung 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 時thời 者giả 。 謂vị 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 起khởi 時thời 。

爾nhĩ 時thời 無vô 漏lậu 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 先tiên 無vô 。 而nhi 得đắc 非phi 味vị 非phi 淨tịnh 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 者giả 。 謂vị 盡tận 智trí 起khởi 時thời 。

爾nhĩ 時thời 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 皆giai 捨xả 。 而nhi 得đắc 非phi 味vị 非phi 淨tịnh 。 雖tuy 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。

爾nhĩ 時thời 亦diệc 有hữu 得đắc 者giả 。 然nhiên 其kỳ 種chủng 類loại 先tiên 有hữu 不bất 捨xả 。 今kim 但đãn 更cánh 得đắc 少thiểu 分phần 。 於ư 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 一nhất 名danh 得đắc 。 何hà 況huống 四tứ 耶da 。 是thị 故cố 說thuyết 非phi 味vị 非phi 淨tịnh 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 依y 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 者giả 說thuyết 。 問vấn 學học 練luyện 根căn 時thời 亦diệc 有hữu 於ư 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 皆giai 捨xả 而nhi 得đắc 。 何hà 故cố 不bất 說thuyết 耶da 。 答đáp 應ưng 說thuyết 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 當đương 知tri 此thử 義nghĩa 有hữu 餘dư 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 中trung 略lược 舉cử 初sơ 後hậu 以dĩ 顯hiển 中trung 間gian 。 故cố 不bất 具cụ 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 彼bỉ 所sở 捨xả 所sở 得đắc 俱câu 是thị 學học 類loại 。 非phi 全toàn 別biệt 類loại 。 是thị 以dĩ 不bất 說thuyết 。 由do 此thử 亦diệc 不bất 說thuyết 無Vô 學Học 練luyện 根căn 。 頗phả 有hữu 得đắc 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 二nhị 句cú 。 唯duy 得đắc 四tứ 淨tịnh 及cập 無vô 第đệ 六lục 句cú 。 得đắc 四tứ 淨tịnh 無vô 漏lậu 非phi 味vị 者giả 。 無vô 有hữu 俱câu 時thời 得đắc 四tứ 淨tịnh 故cố 。 問vấn 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 見kiến 道đạo 三tam 類loại 智trí 時thời 。 及cập 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 豈khởi 非phi 具cụ 得đắc 四tứ 淨tịnh 及cập 無vô 漏lậu 耶da 。 何hà 故cố 不bất 說thuyết 。 答đáp 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 於ư 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 皆giai 先tiên 得đắc 不bất 捨xả 。 今kim 雖tuy 更cánh 得đắc 少thiểu 分phần 。 猶do 於ư 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 一nhất 名danh 得đắc 。 況huống 復phục 四tứ 耶da 。 是thị 故cố 不bất 說thuyết 。 無vô 第đệ 四tứ 句cú 。 得đắc 四tứ 味vị 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 。 及cập 無vô 第đệ 五ngũ 句cú 。 得đắc 四tứ 味vị 無vô 漏lậu 。 非phi 淨tịnh 者giả 。 以dĩ 得đắc 四tứ 味vị 時thời 必tất 不bất 得đắc 四tứ 淨tịnh 或hoặc 四tứ 無vô 漏lậu 故cố 。 即tức 由do 此thử 義nghĩa 亦diệc 無vô 第đệ 七thất 句cú 。 頗phả 有hữu 捨xả 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 無vô 有hữu 俱câu 時thời 離ly 四tứ 地địa 染nhiễm 故cố 。 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 。 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 遍biến 淨tịnh 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 若nhược 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 歿một 生sanh 無vô 色sắc 界giới 時thời 。 此thử 中trung 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 通thông 異dị 生sanh 及cập 聖thánh 者giả 。 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 遍biến 淨tịnh 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 捨xả 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 三tam 句cú 。 唯duy 捨xả 四tứ 無vô 漏lậu 者giả 。 以dĩ 退thoái 捨xả 時thời 或hoặc 非phi 全toàn 捨xả 故cố 。 或hoặc 彼bỉ 時thời 還hoàn 得đắc 故cố 。 或hoặc 兼kiêm 捨xả 淨tịnh 故cố 。 得đắc 果quả 捨xả 時thời 還hoàn 即tức 得đắc 故cố 。 無vô 第đệ 四tứ 第đệ 五ngũ 第đệ 七thất 句cú 者giả 。 無vô 有hữu 俱câu 時thời 斷đoạn 四tứ 味vị 故cố 。 頗phả 有hữu 得đắc 味vị 相tương 應ứng 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 起khởi 欲dục 色sắc 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。

爾nhĩ 時thời 具cụ 得đắc 四tứ 味vị 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 頗phả 有hữu 得đắc 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 時thời 。 如như 前tiền 靜tĩnh 慮lự 中trung 釋thích 。 頗phả 有hữu 得đắc 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 二nhị 句cú 。 唯duy 得đắc 四tứ 淨tịnh 者giả 。 無vô 有hữu 俱câu 時thời 得đắc 四tứ 淨tịnh 故cố 。 無vô 第đệ 四tứ 第đệ 五ngũ 第đệ 七thất 句cú 者giả 。 以dĩ 得đắc 四tứ 味vị 時thời 必tất 不bất 得đắc 四tứ 淨tịnh 三tam 無vô 漏lậu 故cố 無vô 第đệ 六lục 句cú 。 得đắc 四tứ 淨tịnh 三tam 無vô 漏lậu 非phi 味vị 相tương 應ứng 者giả 。 以dĩ 於ư 得đắc 三tam 無vô 漏lậu 時thời 。 雖tuy 亦diệc 少thiểu 分phần 得đắc 淨tịnh 。 而nhi 不bất 名danh 得đắc 故cố 。 具cụ 如như 前tiền 釋thích 。 頗phả 有hữu 捨xả 味vị 相tương 應ứng 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 以dĩ 無vô 俱câu 時thời 離ly 四tứ 地địa 染nhiễm 故cố 。 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 。 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 色sắc 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 色sắc 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 捨xả 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 三tam 句cú 。 唯duy 捨xả 三tam 無vô 漏lậu 者giả 。 如như 靜tĩnh 慮lự 中trung 說thuyết 。 無vô 第đệ 四tứ 第đệ 五ngũ 第đệ 七thất 句cú 者giả 。 以dĩ 無vô 俱câu 時thời 斷đoạn 四tứ 味vị 故cố 。 於ư 此thử 靜tĩnh 慮lự 無vô 色sắc 得đắc 及cập 捨xả 中trung 。 全toàn 得đắc 者giả 名danh 得đắc 。 全toàn 不bất 得đắc 者giả 名danh 非phi 得đắc 。 全toàn 捨xả 者giả 名danh 捨xả 。 全toàn 不bất 捨xả 者giả 名danh 非phi 捨xả 。 應ưng 知tri 。

頗phả 有hữu 退thoái 味vị 相tương 應ứng 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 以dĩ 於ư 功công 德đức 法pháp 有hữu 退thoái 非phi 於ư 過quá 失thất 法pháp 故cố 。 亦diệc 無vô 俱câu 時thời 捨xả 四tứ 味vị 故cố 。 頗phả 有hữu 退thoái 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 。 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 遍biến 淨tịnh 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 退thoái 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 遍biến 淨tịnh 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 退thoái 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 三tam 句cú 。 唯duy 退thoái 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 者giả 。 或hoặc 與dữ 淨tịnh 俱câu 退thoái 故cố 。 或hoặc 不bất 全toàn 退thoái 故cố 。 或hoặc 退thoái 時thời 還hoàn 得đắc 彼bỉ 地địa 故cố 。 無vô 第đệ 四tứ 第đệ 五ngũ 第đệ 七thất 句cú 者giả 於ư 味vị 無vô 退thoái 故cố 。 無vô 唯duy 退thoái 四tứ 無vô 漏lậu 故cố 。 頗phả 有hữu 退thoái 味vị 相tương 應ứng 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 淨tịnh 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 如như 前tiền 說thuyết 。 頗phả 有hữu 退thoái 淨tịnh 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 色sắc 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 退thoái 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 無vô 色sắc 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 愛ái 盡tận 。 起khởi 欲dục 色sắc 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 退thoái 餘dư 耶da 。 答đáp 無vô 。 此thử 中trung 無vô 第đệ 三tam 句cú 。 唯duy 退thoái 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 者giả 。 或hoặc 與dữ 淨tịnh 俱câu 退thoái 故cố 。 或hoặc 非phi 全toàn 退thoái 故cố 。 無vô 第đệ 四tứ 第đệ 五ngũ 第đệ 七thất 句cú 者giả 。 如như 靜tĩnh 慮lự 中trung 說thuyết 。

問vấn 頗phả 有hữu 退thoái 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 學học 者giả 起khởi 無vô 色sắc 纏triền 退thoái 時thời 。

爾nhĩ 時thời 退thoái 彼bỉ 對đối 治trị 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 故cố 。 問vấn 頗phả 有hữu 不bất 起khởi 無vô 色sắc 纏triền 。 而nhi 退thoái 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 無Vô 學Học 練luyện 根căn 未vị 至chí 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 。 不bất 起khởi 煩phiền 惱não 。 而nhi 退thoái 所sở 得đắc 。 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 不bất 起khởi 纏triền 而nhi 退thoái 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 即tức 前tiền 所sở 說thuyết 。 及cập 學học 練luyện 根căn 未vị 至chí 見kiến 至chí 位vị 不bất 起khởi 煩phiền 惱não 而nhi 退thoái 。 所sở 得đắc 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 退thoái 七thất 地địa 所sở 攝nhiếp 無vô 漏lậu 功công 德đức 。 而nhi 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 少thiểu 分phần 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 還hoàn 起khởi 彼bỉ 地địa 所sở 斷đoạn 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 唯duy 捨xả 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 而nhi 得đắc 淨tịnh 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 唯duy 得đắc 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 起khởi 無vô 色sắc 纏triền 退thoái 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 與dữ 淨tịnh 俱câu 時thời 得đắc 而nhi 別biệt 捨xả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 及cập 依y 靜tĩnh 慮lự 。 得đắc 不Bất 還Hoàn 果Quả 。 并tinh 學học 者giả 練luyện 根căn 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 淨tịnh 靜tĩnh 慮lự 與dữ 無vô 漏lậu 俱câu 時thời 得đắc 而nhi 別biệt 捨xả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 離ly 自tự 地địa 染nhiễm 。 及cập 生sanh 上thượng 地địa 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 淨tịnh 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 別biệt 時thời 得đắc 俱câu 時thời 捨xả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 離ly 自tự 地địa 染nhiễm 起khởi 下hạ 地địa 纏triền 退thoái 時thời 。 問vấn 頗phả 有hữu 淨tịnh 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 俱câu 時thời 得đắc 俱câu 時thời 捨xả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 已dĩ 離ly 下hạ 地địa 染nhiễm 起khởi 下hạ 地địa 纏triền 退thoái 時thời 。 如như 問vấn 靜tĩnh 慮lự 。 如như 是thị 無vô 色sắc 亦diệc 應ưng 准chuẩn 問vấn 。

復phục 次thứ 如như 前tiền 所sở 說thuyết 等đẳng 至chí 。 略lược 有hữu 二nhị 十thập 三tam 種chủng 。 謂vị 靜tĩnh 慮lự 有hữu 十thập 二nhị 。 即tức 四tứ 味vị 相tương 應ứng 四tứ 淨tịnh 四tứ 無vô 漏lậu 。 無vô 色sắc 有hữu 十thập 一nhất 即tức 四tứ 味vị 相tương 應ứng 四tứ 淨tịnh 三tam 無vô 漏lậu 。 此thử 二nhị 十thập 三tam 若nhược 廣quảng 建kiến 立lập 成thành 六lục 十thập 五ngũ 等đẳng 至chí 。 謂vị 前tiền 二nhị 十thập 三tam 加gia 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 。 六Lục 通Thông 。 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 問vấn 此thử 六lục 十thập 五ngũ 幾kỷ 唯duy 緣duyên 自tự 地địa 。 幾kỷ 唯duy 緣duyên 下hạ 地địa 。 幾kỷ 緣duyên 自tự 地địa 及cập 下hạ 地địa 。 幾kỷ 緣duyên 自tự 地địa 及cập 上thượng 地địa 。 幾kỷ 緣duyên 一nhất 切thiết 地địa 。 答đáp 十thập 等đẳng 至chí 唯duy 緣duyên 自tự 地địa 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 。 及cập 空không 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 遍biến 處xứ 。 二nhị 十thập 四Tứ 等Đẳng 至chí 唯duy 緣duyên 下hạ 地địa 。 謂vị 四tứ 無vô 量lượng 。 初sơ 三tam 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 前tiền 八bát 遍biến 處xứ 。 及cập 無vô 諍tranh 。 或hoặc 有hữu 欲dục 令linh 無vô 諍tranh 緣duyên 欲dục 色sắc 界giới 者giả 。 除trừ 無vô 諍tranh 。 七thất 等đẳng 至chí 緣duyên 自tự 地địa 及cập 下hạ 地địa 。 謂vị 法pháp 詞từ 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 五ngũ 通thông 所sở 依y 。 九cửu 等đẳng 至chí 緣duyên 自tự 地địa 及cập 上thượng 地địa 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 下hạ 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 此thử 依y 緣duyên 有hữu 漏lậu 者giả 說thuyết 。 十thập 二nhị 等đẳng 至chí 緣duyên 一nhất 切thiết 地địa 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 義nghĩa 辯biện 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 漏lậu 盡tận 通thông 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 此thử 亦diệc 但đãn 依y 緣duyên 有hữu 漏lậu 者giả 說thuyết 。 若nhược 通thông 依y 緣duyên 無vô 漏lậu 者giả 說thuyết 。 則tắc 有hữu 二nhị 十thập 。 三tam 等đẳng 至chí 緣duyên 一nhất 切thiết 地địa 。 謂vị 即tức 前tiền 十thập 二nhị 加gia 十thập 一nhất 無vô 色sắc 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 無vô 色sắc 及cập 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 諸chư 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 。 於ư 中trung 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 六lục 。 謂vị 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 初sơ 二nhị 解giải 脫thoát 。 前tiền 四tứ 勝thắng 處xứ 。 五ngũ 通thông 所sở 依y 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 七thất 。 謂vị 淨tịnh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 初sơ 二nhị 解giải 脫thoát 。 前tiền 四tứ 勝thắng 處xứ 。 五ngũ 通thông 所sở 依y 。 及cập 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 。 謂vị 淨tịnh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 無vô 量lượng 。 五ngũ 通thông 所sở 依y 。 及cập 淨tịnh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 二nhị 十thập 三tam 。 謂vị 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 無vô 量lượng 。 淨tịnh 解giải 脫thoát 。 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 。 前tiền 八bát 遍biến 處xứ 。 五ngũ 通thông 所sở 依y 。 及cập 淨tịnh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 諸chư 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 亦diệc 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 。 於ư 中trung 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 四tứ 。 謂vị 淨tịnh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 即tức 彼bỉ 遍biến 處xứ 。 及cập 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 五ngũ 。 謂vị 淨tịnh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 即tức 彼bỉ 遍biến 處xứ 。 及cập 淨tịnh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 四tứ 。 謂vị 淨tịnh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 及cập 淨tịnh 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 四tứ 。 謂vị 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 及cập 淨tịnh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 淨tịnh 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 淨tịnh 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 諸chư 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 彼bỉ 淨tịnh 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 彼bỉ 淨tịnh 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 。 於ư 中trung 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 六lục 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 八bát 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 一nhất 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 二nhị 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 空không 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 淨tịnh 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 淨tịnh 無vô 色sắc 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 諸chư 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 彼bỉ 淨tịnh 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 亦diệc 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 彼bỉ 淨tịnh 無vô 色sắc 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 。 於ư 中trung 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 二nhị 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 二nhị 處xứ 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 二nhị 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 二nhị 處xứ 解giải 脫thoát 。 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 空không 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 有hữu 七thất 。 謂vị 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 二nhị 處xứ 解giải 脫thoát 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 依y 一nhất 一nhất 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 皆giai 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 依y 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 七thất 。 謂vị 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 十thập 九cửu 。 謂vị 淨tịnh 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 初sơ 二nhị 解giải 脫thoát 。 前tiền 四tứ 勝thắng 處xứ 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 此thử 有hữu 七thất 。 謂vị 無vô 漏lậu 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 他tha 心tâm 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 三tam 十thập 二nhị 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 色sắc 。 三tam 解giải 脫thoát 。 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 。 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 依y 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 六lục 。 謂vị 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 十thập 九cửu 。 謂vị 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 初sơ 二nhị 解giải 脫thoát 。 前tiền 四tứ 勝thắng 處xứ 。 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 八bát 。 謂vị 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 他tha 心tâm 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 三tam 十thập 二nhị 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 四tứ 無vô 色sắc 。 三tam 解giải 脫thoát 。 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 。 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 依y 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 四tứ 。 謂vị 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 二nhị 處xứ 解giải 脫thoát 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 十thập 三tam 。 謂vị 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 三tam 無vô 量lượng 。 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 十thập 一nhất 。 謂vị 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 他tha 心tâm 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 三tam 十thập 八bát 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 。 上thượng 三tam 淨tịnh 無vô 色sắc 。 喜hỷ 無vô 量lượng 。 五ngũ 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 。 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 依y 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 三tam 。 謂vị 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 及cập 無vô 所sở 有hữu 處xứ 解giải 脫thoát 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 二nhị 十thập 八bát 。 謂vị 淨tịnh 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空không 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 三tam 無vô 量lượng 。 淨tịnh 解giải 脫thoát 。 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 。 前tiền 八bát 遍biến 處xứ 。 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 十thập 一nhất 。 謂vị 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空không 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 他tha 心tâm 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 二nhị 十thập 三tam 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 。 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 喜hỷ 無vô 量lượng 。 四tứ 解giải 脫thoát 。 前tiền 四tứ 勝thắng 處xứ 。 後hậu 二nhị 遍biến 處xứ 。 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 所sở 依y 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 無vô 漏lậu 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 等đẳng 無vô 間gian 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 無vô 漏lậu 無vô 色sắc 為vi 等đẳng 無vô 間gian 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 依y 一nhất 一nhất 無vô 漏lậu 無vô 色sắc 皆giai 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 依y 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 三tam 。 謂vị 無vô 漏lậu 初sơ 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 他tha 心tâm 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 六lục 。 謂vị 淨tịnh 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 下hạ 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 遍biến 處xứ 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 十thập 一nhất 。 謂vị 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 下hạ 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 四tứ 十thập 五ngũ 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 。 淨tịnh 初sơ 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 四tứ 無vô 量lượng 。 五ngũ 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 遍biến 處xứ 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 依y 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 四tứ 。 謂vị 無vô 漏lậu 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 他tha 心tâm 通thông 所sở 依y 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 七thất 。 謂vị 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 色sắc 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 解giải 脫thoát 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 遍biến 處xứ 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 十thập 。 謂vị 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 下hạ 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 四tứ 十thập 四tứ 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 遍biến 處xứ 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 依y 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 為vi 因nhân 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 五ngũ 。 謂vị 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 他tha 心tâm 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 非phi 因nhân 。 此thử 有hữu 五ngũ 。 謂vị 淨tịnh 四tứ 無vô 色sắc 。 及cập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 解giải 脫thoát 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 為vi 因nhân 。 亦diệc 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 九cửu 。 謂vị 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 。 下hạ 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 漏lậu 盡tận 通thông 所sở 依y 。 有hữu 等đẳng 至chí 不bất 以dĩ 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 為vi 因nhân 。 亦diệc 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 此thử 有hữu 四tứ 十thập 六lục 。 謂vị 八bát 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 。 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 通thông 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 所sở 依y 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 所sở 緣duyên 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 所sở 緣duyên 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 諸chư 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 亦diệc 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 所sở 緣duyên 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 靜tĩnh 慮lự 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 。 於ư 中trung 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 非phi 因nhân 者giả 有hữu 十thập 三tam 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 三tam 通thông 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 或hoặc 有hữu 欲dục 令linh 無vô 諍tranh 亦diệc 緣duyên 色sắc 界giới 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 有hữu 十thập 四tứ 。 加gia 無vô 諍tranh 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 初sơ 說thuyết 為vi 善thiện 。 如như 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 味vị 相tương 應ứng 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 爾nhĩ 。

問vấn 若nhược 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 所sở 緣duyên 耶da 。 設thiết 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 何hà 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 耶da 。 答đáp 諸chư 等đẳng 至chí 隨tùy 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 亦diệc 即tức 以dĩ 彼bỉ 為vi 所sở 緣duyên 。 有hữu 等đẳng 至chí 以dĩ 彼bỉ 味vị 相tương 應ứng 無vô 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 。 於ư 中trung 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 。 有hữu 十thập 五ngũ 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 漏lậu 盡tận 通thông 。 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 淨tịnh 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 遍biến 處xứ 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 。 有hữu 十thập 八bát 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 漏lậu 盡tận 通thông 。 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 淨tịnh 無vô 漏lậu 空không 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 即tức 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 遍biến 處xứ 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 。 有hữu 二nhị 十thập 。 謂vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 漏lậu 盡tận 通thông 。 願nguyện 智trí 所sở 依y 。 淨tịnh 無vô 漏lậu 下hạ 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 下hạ 三tam 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 若nhược 等đẳng 至chí 以dĩ 味vị 相tương 應ứng 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 為vi 所sở 緣duyên 。 而nhi 不bất 以dĩ 彼bỉ 為vi 因nhân 者giả 。 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 。 謂vị 即tức 前tiền 二nhị 十thập 加gia 淨tịnh 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 及cập 彼bỉ 解giải 脫thoát 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 六lục 十thập 九cửu

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Biện Chánh Luận - Quyển 0003

辯Biện 正Chánh 論Luận Quyển 0003 唐Đường 法Pháp 琳 撰Soạn 辯Biện 正Chánh 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 唐đường 沙Sa 門Môn 釋thích 法pháp 琳# 撰soạn 十thập 代đại 奉phụng 佛Phật 上thượng 篇thiên 第đệ 三tam 儒nho 生sanh 曰viết 。 信tín 心tâm 漸tiệm 發phát 邪tà 執chấp 稍sảo 迴hồi 。 又hựu 問vấn...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 38

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận Quyển 38 迦Ca 旃Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 五Ngũ 百Bách 羅La 漢Hán 釋Thích 北Bắc 涼Lương 浮Phù 陀Đà 跋Bạt 摩Ma 共Cộng 道Đạo 泰Thái 等Đẳng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 八bát 迦ca 旃chiên 延diên...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Thiên Nhất Duyệt Thiền Sư Ngữ Lục -

天Thiên 一Nhất 悅Duyệt 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 清Thanh 大Đại 悅Duyệt 說Thuyết 學Học 愚Ngu 錄Lục 有Hữu 塔Tháp 銘Minh ( 依Y 駒Câu 本Bổn 印Ấn ) 天thiên 一nhất 悅duyệt 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 侍thị 者giả 學học 愚ngu 錄lục 師sư 於ư 戊# 辰thần 孟# 春xuân 月nguyệt 受thọ 鎮trấn 臺đài...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Hiện Tại Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Tịnh Tạp Phật Đồng Hiệu -

現Hiện 在Tại 十Thập 方Phương 千Thiên 五Ngũ 百Bách 佛Phật 名Danh 並Tịnh 雜Tạp 佛Phật 同Đồng 號Hiệu 現hiện 在tại 十thập 方phương 。 千thiên 五ngũ 百bách 佛Phật 名danh 。 並tịnh 雜tạp 佛Phật 同đồng 號hiệu 能năng 傷thương 。 若nhược 能năng 一nhất 過quá 。 五ngũ 體thể 投đầu 地địa 。 而nhi 為vi...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phủ Quân Tồn Huệ Truyền -

府Phủ 君Quân 存Tồn 惠Huệ 傳Truyền 府phủ 君quân 存tồn 惠huệ 傳truyền 府phủ 君quân 諱húy 存tồn 惠huệ 。 字tự 察sát 遠viễn 。 號hiệu 懷hoài 氣khí 義nghĩa 。 夙túc 抱bão 溫ôn 案án 文văn 武võ 之chi 道đạo 。 相tương/tướng 兼kiêm 寬khoan 猛mãnh 之chi 誠thành 。 共cộng 濟tế 善thiện 乘thừa...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Pháp Uyển Châu Lâm - Quyển 0064

法Pháp 苑Uyển 珠Châu 林Lâm Quyển 0064 唐Đường 道Đạo 世Thế 撰Soạn 法Pháp 苑Uyển 珠Châu 林Lâm 卷quyển 第đệ 六lục 十thập 四tứ 西tây 明minh 寺tự 沙Sa 門Môn 釋thích 道đạo 世thế 撰soạn -# 漁ngư 獵liệp 篇thiên 第đệ 七thất 十thập 三tam -# 慈từ 悲bi 篇thiên 第đệ 七thất 十thập 四tứ 漁ngư...