尸迦羅越 ( 尸Thi 迦Ca 羅La 越Việt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)王舍城長者之子,譯作善生,與須闍陀Sujāta同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 王Vương 舍Xá 城Thành 長trưởng 者giả 之chi 子tử 。 譯dịch 作tác 善thiện 生sanh , 與dữ 須tu 闍xà 陀đà Sujāta 同đồng 。

Print Friendly, PDF & Email