tạng yếu

Phật Quang Đại Từ Điển

(藏要) Tuyển tập gồm các kinh sách trọng yếu trong Đại tạng do Nam kinh Chi na nội học viện ấn hành từ năm Dân quốc 18 (1929). Viện này xem xét các tạng kinh trước nay và nhận thấy đều có 10 khuyết điểm: 1. Lan man lộn xộn không có đầu mối. 2. Không biện biệt những kinh sách ngụy tạo. 3. Một sách có nhiều bản dịch. 4. Văn dịch tối nghĩa, không lưu loát, 5. Dịch làm mất ý gốc. 6. Sửa đổi bản văn. 7. Chọn lầm văn chữ. 8. Soạn thuật theo ức đoán, không có căn cứ. 9. Chú sớ trống rỗng, hời hợt. 10. Trình bày luộm thuộm, rườm rà. Ngay đến Đại chính tạng nổi tiếng của Nhật bản, khi kiểm tra nội dung, Học viện này cũng phát giác khá nhiều chỗ sai lầm. Do đó, Viện đã lựa chọn một số kinh điển quan trọng trong Đại tạng, sửa chữa kĩ, chú thích chính xác để xuất bản và lần lượt đã hoàn thành được 3 tập: Tập 1: Gồm 26 bộ, về Kinh có Bát nhã, Hoa nghiêm, Bảo tích, Niết bàn, A hàm…, Luật có Bồ tát, Thập tụng… Luận có Trí độ, Du già, Trung luận, Trung biên, Duy thức, Nhân minh… Tập 2: Gồm 27 bộ, về Kinh có Năng đoạn kim cương, phẩm Thập hồi hướng trong kinh Hoa nghiêm, Duy ma cật…, Luận có Trung quán, Bách luận, Câu xá… Tập 3: Gồm 21 bộ, vềKinh có Hợp bộ kim quang minh, Mật nghiêm…, Luận có Hiển dương thánh giáo, Đại thừa chưởng trân, Thập trụ tì bà sa… Nhà xuất bản Tân Văn Phong ở Đài loan đã Photocopy phát hành tập thứ 2; đồng thời, vào năm Dân quốc 76 (1987), ở hải ngoại đã sưu tập và ấn hành 2 tập còn lại.