頻闍訶婆娑 ( 頻tần 闍xà 訶ha 婆bà 娑sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)數論外道名。自龍王承數論之義,大破佛法,後於頻闍訶山石窟內化為石。天親傳曰:「佛滅後九百年中有外道,名頻闍訶婆娑。頻闍訶是山名,婆娑譯為住。此外道住此山,因以為名。」梵Vindhyavāsa。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 數số 論luận 外ngoại 道đạo 名danh 。 自tự 龍long 王vương 承thừa 數số 論luận 之chi 義nghĩa , 大đại 破phá 佛Phật 法Pháp 後hậu 於ư 頻tần 闍xà 訶ha 山sơn 石thạch 窟quật 內nội 化hóa 為vi 石thạch 。 天thiên 親thân 傳truyền 曰viết 佛Phật 滅diệt 後hậu 。 九cửu 百bách 年niên 中trung 有hữu 外ngoại 道đạo , 名danh 頻tần 闍xà 訶ha 婆bà 娑sa 。 頻tần 闍xà 訶ha 是thị 山sơn 名danh , 婆bà 娑sa 譯dịch 為vi 住trụ 。 此thử 外ngoại 道đạo 住trụ 此thử 山sơn , 因nhân 以dĩ 為vi 名danh 。 」 梵Phạm Vindhyavāsa 。