PHÁP SƯ THÍCH MẪN SANH

 

 

 

Pháp sư THÍCH MẪN SANH  sinh năm 1926. Xuất gia năm 20 tuổi. Từ lâu đã sớm thân cận Lão Pháp sư thượng Hải hạ Nhân. Một đời ngài chuyên nghiên cứu Tam tạng kinh điển, đem hết nỗ lực hoằng dương Phật pháphết lòng hưng thịnh nền giáo dục Phật giáo, gieo trồng và bồi đắp nhân tài. Đã từng đảm nhiệm Viện trưởng Viện Phật học Bảo Giác, Trú trì Hương Cảng Phật giáo Liên Hiệp Hội Nghĩa Vụ Tư Khố. Ngoài việc giáo dục, ngài còn đảm nhiệm hoằng pháp trong nước cũng như ngoài nước, giảng kinhthuyết pháp trong 40 năm. Biện tài vô ngại, được khen ngợi và ca tụng  trong giáo  giới. Sở học của ngài về Kinh Thủ-lăng-nghiêm rất  thâm sâu. Đã từng giảng thuật Kinh Thủ-lăng-nghiêm tất cả đến 23 lần. Nay do Pháp sư rất tâm đắc trong việc nghiên cứu  tinh thông Kinh Thủ-lăng-nghiêm, ngài biện luận phản bác Lữ Trừng  đã đưa ra những thuyết sai lầm trong cuốn Lăng Nghiêm Bách Ngụy. Có thể gọi  ngài là bậc hộ pháp, hùng biện để bảo vệ Phật giáo.

Print Friendly, PDF & Email