挾Hiệp 註Chú 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 心Tâm 經Kinh


挾Hiệp 註Chú 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 心Tâm 經Kinh

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 心tâm 經kinh 般Bát 若Nhã 波ba 羅la □# □# □# □# □# □# □# □# □# 之chi 一nhất 字tự 此thử 經Kinh □# □# □# □# □# □# □# □# 佛Phật 同đồng 斯tư 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 觀quán 自tự □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 縱túng/tung 者giả □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 眾chúng 生sanh 所sở 謂vị 持trì 誦tụng 講giảng 終chung 行hành 之chi 人nhân 也dã 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 者giả 佛Phật 惠huệ 也dã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 者giả 到đáo 彼bỉ 岸ngạn □# □# □# □# □# □# □# □# □# 自tự 凡phàm 夫phu 終chung 於ư 聖thánh 果Quả 以dĩ 正chánh 惠huệ 力lực 破phá 邪tà □# □# □# □# □# □# □# □# 照chiếu 見kiến 五ngũ 蘊uẩn 皆giai 空không 。 照chiếu 見kiến 者giả 思tư 惟duy 也dã 。 □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 聚tụ 也dã 菩Bồ 薩Tát 觀quán 此thử 。 五ngũ □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 度độ 一nhất 切thiết 苦khổ 厄ách 。 度độ 者giả 越việt 過quá 也dã 一nhất 切thiết 苦khổ □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 眾chúng 生sanh 執chấp 迷mê 招chiêu 此thử 患hoạn □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 問vấn 答đáp 人nhân 也dã 位vị 齊tề 十thập 聖thánh □# □# 通thông 名danh 舍xá 利lợi 故cố 云vân 舍xá □# □# □# 色sắc 不bất 異dị 空không 。 空không 不bất 異dị 色sắc 。 色sắc 者giả 有hữu 也dã 空không 者giả 無vô 也dã 色sắc 無vô □# □# □# □# □# 空không 無vô 色sắc 外ngoại 之chi 空không 故cố 云vân 不bất □# □# □# □# □# □# 色sắc 即tức 是thị 空không 。 空không 即tức 是thị 色sắc 。 空không 不bất 離ly 色sắc 色sắc 不bất 離ly 空không 故cố □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 之chi 則tắc 有hữu 以dĩ 智trí 惠huệ 觀quán 之chi 則tắc 無vô 爾nhĩ 乃nãi 色sắc 空không □# □# □# □# □# □# □# 即tức 也dã 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 受thọ 者giả 受thọ 納nạp 所sở 謂vị □# □# □# □# □# □# 想tưởng 思tư 惟duy 所sở 謂vị □# □# □# □# □# □# □# 者giả 起khởi 作tác 所sở 謂vị 興hưng 功công 運vận 動động 等đẳng 。 識thức 者giả 內nội 緣duyên 所sở 謂vị 藏tạng 記ký 事sự 等đẳng 。 此thử 四tứ 法pháp 與dữ 色sắc 俱câu 空không 故cố 云vân 亦diệc 復phục 如như 是thị 也dã 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 前tiền 說thuyết 假giả 空không 後hậu 明minh 真chân 相tương/tướng 故cố 。 重trọng/trùng 命mạng 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 諸chư 法pháp 空không 相tướng 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 諸chư 法pháp 假giả 令linh 皆giai 是thị 生sanh 滅diệt 自tự 體thể 空không 相tướng 不bất 可khả 滅diệt 也dã 不bất 垢cấu 不bất 淨tịnh 。 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 諸chư 法pháp 空không 體thể 非phi 染nhiễm 淨tịnh 檢kiểm 減giảm 之chi 所sở 遷thiên 動động 故cố 云vân 不phủ 也dã 。 是thị 故cố 空không 中trung 無vô 色sắc 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 重trọng/trùng 明minh 五ngũ 蘊uẩn 空không 也dã )# 。 無vô 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 初sơ 明minh 六lục 根căn 空không 也dã )# 。 無vô 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 次thứ 明minh 六lục 塵trần 空không 也dã )# 。 無vô 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 無vô 意ý 識thức 界giới 。 後hậu 明minh 六lục 識thức 空không 也dã )# 。 無vô 無vô 明minh 亦diệc 無vô 無vô 明minh 盡tận 。 無vô 明minh 體thể 是thị 虛hư 妄vọng 不bất 可khả 言ngôn 有hữu 與dữ 意ý 俱câu 生sanh 不bất 可khả 言ngôn 盡tận )# 。 乃nãi 至chí 無vô 老lão 死tử 。 亦diệc 無vô 老lão 死tử 盡tận 。 生sanh 病bệnh 老lão 死tử 從tùng 業nghiệp 緣duyên 現hiện 。 無vô 始thỉ 無vô 終chung 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 無vô 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 四Tứ 諦Đế 假giả 立lập 無vô 所sở 執chấp 取thủ )# 。 無vô 智trí 亦diệc 無vô 得đắc 。 智trí 者giả 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 得đắc 者giả 佛Phật 果Quả 相tướng 貌mạo 。 菩Bồ 薩Tát 臨lâm 證chứng 聖thánh 位vị 二nhị 事sự 俱câu 空không 了liễu 無vô 所sở 得đắc 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 故cố 。 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 依y 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 菩Bồ 薩Tát 證chứng 聖thánh 之chi 時thời 。 以dĩ 智trí 惠huệ 觀quán 察sát 萬vạn 法pháp 俱câu 空không 。 無vô 心tâm 念niệm 喜hỷ 動động 之chi 所sở 鉤câu 礙ngại 也dã )# 故cố 心tâm 無vô 罣quái 礙ngại 。 無vô 罣quái 礙ngại 故cố 。 無vô 有hữu 恐khủng 怖bố 。 遠viễn 離ly 顛điên 倒đảo 夢mộng 想tưởng 。 菩Bồ 薩Tát 具cụ 生sanh 空không 智trí 無vô 有hữu 恐khủng 怖bố 。 具cụ 法pháp 空không 智trí 無vô 夢mộng 想tưởng 顛điên 倒đảo 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 畢tất 竟cánh 滅diệt 法pháp 無vô 所sở 得đắc 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 依y 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 三tam 世thế 者giả 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 所sở 證chứng 菩Bồ 提Đề 皆giai 依y 妙diệu 惠huệ 也dã )# 故cố 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 此thử 翻phiên 云vân 無vô 上thượng 正chánh 遍biến 知tri 覺giác 。 以dĩ 無vô 心tâm 故cố 同đồng 日nhật 照chiếu 遐hà 方phương 朗lãng 然nhiên 大đại 晤# 也dã 故cố 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 大đại 神thần 咒chú 是thị 大đại 明minh 咒chú 是thị 無vô 等đẳng 等đẳng 。 咒chú 菩Bồ 薩Tát 證chứng 大đại 菩Bồ 提Đề 。 永vĩnh 斷đoạn 生sanh 死tử 。 顯hiển 不bất 思tư 疑nghi 心tâm 讚tán 歎thán 般Bát 若Nhã 。 大đại 神thần 咒chú 者giả 無vô 量lượng 變biến 化hóa 真chân 言ngôn 。 大đại 明minh 咒chú 者giả 永vĩnh 斷đoạn 幽u 闇ám 真chân 言ngôn 。 無vô 上thượng 咒chú 者giả 能năng 成thành 果quả 真chân 言ngôn 。 無vô 等đẳng 等đẳng 咒chú 者giả 三tam 界giới 獨độc 尊tôn 。 真chân 言ngôn 也dã 能năng 除trừ 一nhất 切thiết 苦khổ 。 真chân 實thật 不bất 虛hư 。 菩Bồ 薩Tát 發phát 心tâm 。 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 能năng 斷đoạn 生sanh 無vô 能năng hối 除trừ 業nghiệp 障chướng 能năng 去khứ 雜tạp 染nhiễm 能năng 發phát 正chánh 信tín 故cố 。 名danh 持trì 法Pháp 內nội 護hộ 真chân 實thật 不bất 虛hư 。 也dã 故cố 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 咒chú 菩Bồ 薩Tát 讚tán 說thuyết 般Bát 若Nhã 勸khuyến 令linh 修tu 習tập )# 即tức 說thuyết 咒chú 曰viết 。

羯yết 諦đế 羯yết 諦đế 。 波ba 羅la 羯yết 諦đế 。 波ba 羅la 僧Tăng 羯yết 諦đế 。 菩Bồ 提Đề 莎sa 婆bà 訶ha 菩Bồ 薩Tát 誦tụng 持trì 此thử 咒chú 。 若nhược 晝trú 若nhược 夜dạ 。 所sở 在tại 之chi 處xứ 。 十thập 方phương 善thiện 神thần 。 常thường 來lai 守thủ 護hộ 一nhất 切thiết 。 魔ma 鬼quỷ 不bất 敢cảm 親thân 近cận 故cố 。 名danh 持trì 咒chú 不bất 護hộ 也dã )# 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 心Tâm 經Kinh