Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy