Xướng Họa Nắng Xuân
Xuân Viễn Xứ
Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Tuệ Nga Diệu Minh

 

Bài xướng:

NẮNG XUÂN

Nắng sớm thanh thanh, Nắng trải hồng
Một vòng luân chuyển bước Thời, Không
Đường lên Núi Tuyết, Mây phiêu lãng
Nẻo đến Thôn Hoa, Gió nhẹ bồng
Đón Tết, Thơ dâng Lời Đại Nguyện
Thương Quê, Tình gửi Ước Non Sông
Thanh Bình Đất Tổ… Xuân Nhân Ái…
Bát Ngát Trường Ca… Trống Lạc Hồng.

Tuệ Nga
(Thành Phố Hoa Hồng
Oregon, Tháng 1/2019)

Bài họa:

XUÂN VIỄN XỨ

Bình minh rực rỡ sắc tươi hồng
Tiếng đại hồng chung vọng cửa Không
Trong Điện nhang thơm bay phảng phất
Trên Trời mây thắm lượn phiêu bồng
Xuân khơi thi hứng, vui nghiên bút
Tết gợi tình quê, nhớ bến sông,
Hơn bốn mươi năm dù viễn xứ
Chẳng quên cội Lạc với nguồn Hồng.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Virginia, Tháng 1/2019)