Xuân Trong Cõi Mộng
Chiếu Tuệ

 

Xuân đi Xuân đến đã bao lần
Mang lại vui buồn bao thế nhân
Hoa Xuân nở rộ chờ rơi rụng
Đây người tống cựu, đó nghinh tân

Ai người thấy được ánh hào quang
Ẩn lớp sương mù của thế gian?
Giao thừa pháo nổ hay tim nổ
Tỉnh giấc đông miên mới ngỡ ngàng…

Vui Xuân chưa thỏa bỗng Xuân tàn
Dòng đời như nước cuộn mênh mang
Hoa cười chưa thắm hoa tàn tạ
Chưa kịp mừng Xuân…dạ ngổn ngang

Xuân về thay áo vạn vật tươi
Riêng Xuân không mới được con người
Đưa tay níu lại mùa Xuân trước
Để ngắm xưa hồng những nét môi

Mỗi độ Xuân sang mỗi độ già
Bước lần đến mộ cõi đời xa.
Củi khô tứ đại thêm tàn hoại
Trước lửa vô thường đốt chẳng tha.

Xuân trong cõi thế, Xuân hằng mộng
Thôi hãy về…cho dạ bớt sầu!
Xuân-Tâm, ấy mới Xuân lồng lộng
Tươi cánh mai hòa chốn biển dâu.