XUÂN NHỚ THƯƠNG

Xuân về mang đến niềm thương
Gợi sầu viễn xứ hoài hương não lòng
Nước non cách biệt muôn trùng
Bụi hồng chia cắt đôi dòng nghĩa nhân
Đã qua mấy độ xuân sang
Vần thơ thương nhớ vẫn tràn ý Xuân
Tấm thân đượm nét vô thường
Mộng mơ ray rứt đoạn trường tâm tư
Thời gian nào có đợi chờ
Tao phùng tha thiết, mắt mờ lệ rơi
Thơ Xuân xin dệt mấy lời
Gởi về theo gió bên trời quê hương.

Xuân Đinh Sửu, 1997
Thắng Hoan