CÂU CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
XẢ THÂN CỨU HỔ ĐÓI
Biên Dịch: Ba La Mật
Thuyết Minh: Nguyễn Thanh Uyên