舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 8
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

非Phi 問Vấn 分Phần/phân 人Nhân 品Phẩm 第đệ 三tam

凡phàm 夫phu 人nhân 。 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。 性tánh 人nhân 。 聲Thanh 聞Văn 人nhân 。 菩Bồ 薩Tát 人nhân 。 緣Duyên 覺Giác 人nhân 。 正chánh 覺giác 人nhân 。 趣thú 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 證chứng 人nhân 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 趣thú 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 趣thú 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 證chứng 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 自tự 足túc 人nhân 他tha 足túc 人nhân 。 學học 人nhân 無Vô 學Học 人nhân 。 非phi 學học 人nhân 非phi 無Vô 學Học 人nhân 。 正chánh 定định 人nhân 邪tà 定định 人nhân 不bất 定định 人nhân 。 盲manh 人nhân 一nhất 眼nhãn 人nhân 二nhị 眼nhãn 人nhân 。 慈từ 行hành 人nhân 悲bi 行hành 人nhân 。 喜hỷ 行hành 人nhân 捨xả 行hành 人nhân 空không 行hành 人nhân 。 無vô 相tướng 行hành 人nhân 。 無vô 願nguyện 行hành 人nhân 。 不bất 惱não 行hành 人nhân 。 勝thắng 入nhập 行hành 人nhân 。 一nhất 切thiết 入nhập 行hành 人nhân 。 修tu 八Bát 解Giải 脫Thoát 人nhân 。 六Lục 通Thông 人nhân 。 五ngũ 此thử 竟cánh 人nhân 。 五ngũ 彼bỉ 竟cánh 人nhân 。 一nhất 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。 二nhị 分phần 解giải 脫thoát 人nhân 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。 身thân 證chứng 人nhân 。 見kiến 得đắc 人nhân 。 信tín 解giải 脫thoát 人nhân 。 堅kiên 信tín 人nhân 。 堅kiên 法pháp 人nhân 。 斷đoạn 五ngũ 支chi 人nhân 。 六lục 支chi 成thành 就tựu 人nhân 。 一nhất 護hộ 人nhân 。 四tứ 依y 人nhân 。 滅diệt 異dị 緣duyên 實thật 人nhân 。 求cầu 最tối 勝thắng 人nhân 。 不bất 濁trược 想tưởng 人nhân 。 除trừ 身thân 行hành 人nhân 。 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 。 非phi 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 。 有hữu 退thoái 人nhân 。 無vô 退thoái 人nhân 。 思tư 有hữu 人nhân 。 微vi 護hộ 人nhân 。 思tư 不bất 退thoái 不bất 思tư 退thoái 人nhân 。 護hộ 不bất 退thoái 不bất 護hộ 退thoái 人nhân 。 有hữu 緣duyên 射xạ 人nhân 。 法pháp 不bất 發phát 起khởi 人nhân 。 住trụ 劫kiếp 人nhân 。 首thủ 等đẳng 人nhân 。 度độ 塹tiệm 人nhân 。 壞hoại 塹tiệm 人nhân 。 乘thừa 進tiến 人nhân 。 無vô 沾triêm 污ô 人nhân 。 惰nọa 慢mạn 人nhân 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 人nhân 。 若nhược 人nhân 未vị 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 人nhân 。 云vân 何hà 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。 若nhược 人nhân 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。

復phục 次thứ 凡phàm 夫phu 人nhân 。 若nhược 人nhân 未vị 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 人nhân 。

復phục 次thứ 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。

復phục 次thứ 凡phàm 夫phu 人nhân 。 若nhược 人nhân 未vị 得đắc 聖thánh 。 五ngũ 根căn 未vị 曾tằng 得đắc 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 人nhân 。

復phục 次thứ 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 聖thánh 五ngũ 根căn 曾tằng 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 。

云vân 何hà 性tánh 人nhân 。 若nhược 人nhân 次thứ 第đệ 住trụ 凡phàm 夫phu 勝thắng 法Pháp 。 若nhược 法pháp 即tức 滅diệt 。 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 性tánh 人nhân 。 云vân 何hà 性tánh 人nhân 。 若nhược 人nhân 成thành 就tựu 性tánh 法pháp 。 何hà 等đẳng 性tánh 法pháp 。 若nhược 無vô 常thường 苦khổ 空không 無vô 我ngã 。 思tư 惟duy 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 不bất 定định 心tâm 。 未vị 上thượng 正chánh 決quyết 定định 如như 實thật 人nhân 。 若nhược 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 意ý 識thức 界giới 意ý 界giới 若nhược 如như 實thật 身thân 戒giới 口khẩu 戒giới 。 是thị 名danh 性tánh 法pháp 。 若nhược 人nhân 此thử 法pháp 成thành 就tựu 。 是thị 名danh 性tánh 人nhân 。

云vân 何hà 聲Thanh 聞Văn 人nhân 。 若nhược 人nhân 從tùng 他tha 聞văn 。 受thọ 他tha 教giáo 請thỉnh 他tha 說thuyết 聽thính 他tha 法pháp 。 非phi 自tự 思tư 非phi 自tự 覺giác 非phi 自tự 觀quán 。 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 聲Thanh 聞Văn 人nhân 。

云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 人nhân 。 若nhược 人nhân 三tam 十thập 二nhị 相tướng 成thành 就tựu 。 不bất 從tùng 他tha 聞văn 。 不bất 受thọ 他tha 教giáo 。 不bất 請thỉnh 他tha 說thuyết 。 不bất 聽thính 他tha 法pháp 。 自tự 思tư 自tự 覺giác 自tự 觀quán 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 知tri 見kiến 無vô 礙ngại 。 當đương 得đắc 自tự 力lực 自tự 在tại 豪hào 尊tôn 勝thắng 貴quý 自tự 在tại 。 當đương 得đắc 知tri 見kiến 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 覺Giác 。 當đương 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 成thành 就tựu 大đại 慈từ 。 轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 人nhân 。 云vân 何hà 緣Duyên 覺Giác 人nhân 。 若nhược 人nhân 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 不bất 成thành 就tựu 彼bỉ 。 不bất 從tùng 他tha 聞văn 。 不bất 受thọ 他tha 教giáo 。 不bất 請thỉnh 他tha 說thuyết 。 不bất 聽thính 他tha 法pháp 。 自tự 思tư 自tự 覺giác 自tự 觀quán 。 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 非phi 無vô 礙ngại 知tri 見kiến 。 非phi 得đắc 自tự 在tại 。 非phi 得đắc 由do 力lực 自tự 在tại 。 非phi 豪hào 尊tôn 勝thắng 貴quý 自tự 在tại 。 非phi 知tri 見kiến 無vô 上thượng 最tối 勝thắng 正chánh 覺giác 。 非phi 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 大đại 慈từ 轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân 。 是thị 名danh 緣Duyên 覺Giác 人nhân 。

云vân 何hà 緣Duyên 覺Giác 人nhân 。 若nhược 人nhân 三tam 十thập 二nhị 相tướng 不bất 成thành 就tựu 。 亦diệc 不bất 從tùng 他tha 聞văn 。 不bất 受thọ 他tha 教giáo 。 不bất 請thỉnh 他tha 說thuyết 。 不bất 聽thính 他tha 法pháp 。 自tự 思tư 自tự 覺giác 自tự 觀quán 。 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 心tâm 無vô 礙ngại 知tri 見kiến 。 心tâm 得đắc 自tự 在tại 。 心tâm 得đắc 由do 力lực 自tự 在tại 心tâm 豪hào 尊tôn 勝thắng 貴quý 自tự 在tại 。 非phi 知tri 見kiến 無vô 上thượng 最tối 勝thắng 正chánh 覺giác 。 非phi 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 大đại 慈từ 轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân 。 是thị 名danh 緣Duyên 覺Giác 人nhân 。

云vân 何hà 正chánh 覺giác 人nhân 。 若nhược 人nhân 三tam 十thập 二nhị 相tướng 成thành 就tựu 。 不bất 從tùng 他tha 聞văn 。 不bất 受thọ 他tha 教giáo 。 不bất 請thỉnh 他tha 說thuyết 。 不bất 聽thính 他tha 法pháp 。 自tự 思tư 自tự 覺giác 自tự 觀quán 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 知tri 見kiến 無vô 礙ngại 。 得đắc 由do 力lực 自tự 在tại 豪hào 尊tôn 勝thắng 貴quý 自tự 在tại 知tri 見kiến 。 無vô 上thượng 最tối 勝thắng 。 正chánh 覺giác 成thành 就tựu 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 成thành 就tựu 。 大đại 慈từ 成thành 就tựu 。 自tự 在tại 轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân 。 是thị 名danh 正chánh 覺giác 人nhân 。

云vân 何hà 趣thú 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 證chứng 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 道đạo 。 未vị 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 未vị 觸xúc 未vị 證chứng 。 是thị 名danh 趣thú 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 證chứng 人nhân 。 云vân 何hà 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 若nhược 人nhân 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 觸xúc 證chứng 已dĩ 於ư 果quả 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 是thị 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 云vân 何hà 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 證chứng 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 道đạo 。 未vị 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 觸xúc 證chứng 。 是thị 名danh 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 云vân 何hà 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 觸xúc 證chứng 已dĩ 。 於ư 彼bỉ 果quả 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 趣thú 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 是thị 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 云vân 何hà 趣thú 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 證chứng 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 道đạo 。 未vị 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 未vị 觸xúc 證chứng 。 是thị 名danh 趣thú 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 云vân 何hà 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 觸xúc 證chứng 已dĩ 於ư 果quả 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 趣thú 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 云vân 何hà 趣thú 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 道đạo 。 未vị 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 未vị 觸xúc 證chứng 。 是thị 名danh 趣thú 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 證chứng 人nhân 。 云vân 何hà 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 道đạo 觸xúc 證chứng 已dĩ 。 是thị 名danh 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。

復phục 次thứ 趣thú 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 證chứng 人nhân 。 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 是thị 名danh 趣thú 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 證chứng 人nhân 。 云vân 何hà 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 彼bỉ 煩phiền 惱não 。 於ư 彼bỉ 斷đoạn 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 是thị 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。

復phục 次thứ 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 彼bỉ 煩phiền 惱não 已dĩ 。 得đắc 上thượng 道đạo 思tư 惟duy 斷đoạn 。 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 未vị 斷đoạn 。 是thị 名danh 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。

復phục 次thứ 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 已dĩ 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 於ư 彼bỉ 斷đoạn 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 餘dư 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 無vô 餘dư 斷đoạn 未vị 斷đoạn 。 是thị 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。

復phục 次thứ 趣thú 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 。 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 得đắc 上thượng 道đạo 餘dư 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 無vô 餘dư 斷đoạn 未vị 斷đoạn 。 是thị 名danh 趣thú 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 人nhân 。

復phục 次thứ 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 若nhược 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 於ư 彼bỉ 斷đoạn 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 思tư 惟duy 斷đoạn 色sắc 行hành 無vô 色sắc 行hành 煩phiền 惱não 無vô 餘dư 斷đoạn 未vị 斷đoạn 。 是thị 名danh 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。

復phục 次thứ 趣thú 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 得đắc 上thượng 道đạo 思tư 惟duy 斷đoạn 色sắc 行hành 。 無vô 色sắc 行hành 煩phiền 惱não 無vô 餘dư 斷đoạn 未vị 斷đoạn 。 是thị 名danh 趣thú 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 證chứng 人nhân 。

復phục 次thứ 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 若nhược 人nhân 思tư 惟duy 斷đoạn 色sắc 行hành 煩phiền 惱não 無vô 色sắc 行hành 煩phiền 惱não 無vô 餘dư 斷đoạn 。 是thị 名danh 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。

復phục 次thứ 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 若nhược 人nhân 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 是thị 名danh 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 盡tận 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 人nhân 得đắc 觸xúc 證chứng 。 是thị 名danh 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 云vân 何hà 自tự 足túc 人nhân 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 世thế 二nhị 人nhân 難nan 得đắc 。 何hà 等đẳng 二nhị 。 自tự 足túc 他tha 足túc 。 云vân 何hà 他tha 足túc 。 若nhược 人nhân 施thí 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 貪tham 無vô 厭yếm 人nhân 貧bần 窮cùng 乞khất 匃cái 人nhân 。 飲ẩm 食thực 車xa 乘thừa 衣y 服phục 香hương 花hoa 。 塗đồ 香hương 床sàng 褥nhục 臥ngọa 具cụ 。 舍xá 宅trạch 依y 止chỉ 燈đăng 明minh 。 是thị 名danh 他tha 足túc 人nhân 。 云vân 何hà 自tự 足túc 人nhân 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 漏lậu 盡tận 。 乃nãi 至chí 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 更cánh 不bất 還hoàn 有hữu 。 是thị 名danh 自tự 足túc 人nhân 。 如như 是thị 二nhị 人nhân 誰thùy 所sở 說thuyết 。 如Như 來Lai 性tánh 因nhân 曰viết 。

稱xưng 自tự 足túc 他tha 足túc 。 世thế 間gian 甚thậm 希hy 有hữu 。

施thí 者giả 如như 清thanh 池trì 。 常thường 住trụ 淨tịnh 戒giới 身thân 。

又hựu 能năng 施thí 飲ẩm 食thực 。 是thị 人nhân 甚thậm 難nan 得đắc 。

離ly 欲dục 斷đoạn 瞋sân 恚khuể 。 滅diệt 癡si 得đắc 無vô 漏lậu 。

聖thánh 法pháp 以dĩ 自tự 足túc 。 是thị 人nhân 甚thậm 難nan 得đắc 。

云vân 何hà 學học 人nhân 。 趣thú 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 證chứng 人nhân 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 趣thú 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 趣thú 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 證chứng 人nhân 。 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 趣thú 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 證chứng 人nhân 。 是thị 名danh 學học 人nhân 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 人nhân 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 人nhân 。 凡phàm 夫phu 人nhân 。 是thị 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 人nhân 。

云vân 何hà 正chánh 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 正chánh 定định 人nhân 。 云vân 何hà 邪tà 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 入nhập 邪tà 定định 。 是thị 名danh 邪tà 定định 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 不bất 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 不bất 入nhập 邪tà 定định 。 是thị 名danh 不bất 定định 人nhân 。 云vân 何hà 正chánh 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 正chánh 定định 人nhân 。 云vân 何hà 邪tà 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 邪tà 定định 。 是thị 名danh 邪tà 定định 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 不bất 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 不bất 得đắc 邪tà 定định 。 是thị 名danh 不bất 定định 人nhân 。 云vân 何hà 正chánh 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 聖thánh 五ngũ 根căn 已dĩ 曾tằng 得đắc 。 是thị 名danh 正chánh 定định 人nhân 。 云vân 何hà 邪tà 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 作tác 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 。 成thành 就tựu 已dĩ 未vị 受thọ 報báo 。 於ư 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 成thành 就tựu 。 若nhược 一nhất 若nhược 二nhị 未vị 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 邪tà 定định 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 定định 人nhân 。 若nhược 人nhân 未vị 得đắc 。 聖thánh 五ngũ 根căn 未vị 曾tằng 得đắc 。 不bất 作tác 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 。 不bất 成thành 就tựu 不bất 受thọ 報báo 。 於ư 五ngũ 無vô 間gián 。 業nghiệp 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 一nhất 若nhược 二nhị 。 不bất 受thọ 報báo 是thị 名danh 不bất 定định 人nhân 。

云vân 何hà 盲manh 人nhân 。 若nhược 人nhân 成thành 就tựu 眼nhãn 。 未vị 得đắc 財tài 寶bảo 。 能năng 得đắc 得đắc 已dĩ 弘hoằng 廣quảng 。 無vô 如như 是thị 眼nhãn 。 若nhược 人nhân 成thành 就tựu 眼nhãn 。 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 。 能năng 生sanh 生sanh 已dĩ 弘hoằng 廣quảng 。 無vô 如như 是thị 眼nhãn 。 是thị 名danh 盲manh 人nhân 。 云vân 何hà 一nhất 眼nhãn 人nhân 。 如như 人nhân 成thành 就tựu 眼nhãn 。 未vị 得đắc 財tài 寶bảo 。 能năng 得đắc 得đắc 已dĩ 弘hoằng 廣quảng 。 有hữu 如như 是thị 眼nhãn 。 如như 人nhân 成thành 就tựu 眼nhãn 。 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 。 能năng 生sanh 生sanh 已dĩ 弘hoằng 廣quảng 。 無vô 如như 是thị 眼nhãn 。 是thị 名danh 一nhất 眼nhãn 人nhân 。 云vân 何hà 二nhị 眼nhãn 人nhân 。 若nhược 人nhân 成thành 就tựu 眼nhãn 。 未vị 得đắc 財tài 寶bảo 。 能năng 得đắc 得đắc 已dĩ 弘hoằng 廣quảng 。 有hữu 如như 是thị 眼nhãn 。 如như 人nhân 成thành 就tựu 眼nhãn 。 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 。 能năng 生sanh 生sanh 已dĩ 弘hoằng 廣quảng 。 有hữu 如như 是thị 眼nhãn 。 是thị 名danh 二nhị 眼nhãn 人nhân 。

云vân 何hà 慈từ 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 慈từ 解giải 心tâm 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 慈từ 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 悲bi 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 悲bi 解giải 心tâm 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 悲bi 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 喜hỷ 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 喜hỷ 解giải 心tâm 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 喜hỷ 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 捨xả 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 捨xả 解giải 心tâm 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 捨xả 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 慈từ 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 慈từ 解giải 調điều 心tâm 已dĩ 。 修tu 行hành 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 。 次thứ 第đệ 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 慈từ 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 悲bi 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 悲bi 解giải 調điều 心tâm 已dĩ 。 修tu 行hành 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 。 次thứ 第đệ 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 悲bi 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 喜hỷ 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 喜hỷ 解giải 調điều 心tâm 已dĩ 。 修tu 行hành 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 。 次thứ 第đệ 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 喜hỷ 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 捨xả 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 捨xả 解giải 調điều 心tâm 已dĩ 。 修tu 行hành 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 。 次thứ 第đệ 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 捨xả 行hành 人nhân 。

云vân 何hà 空không 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 空không 定định 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 空không 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 無vô 相tướng 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 無vô 相tướng 定định 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 無vô 願nguyện 定định 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 空không 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 空không 行hành 。 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 空không 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 無vô 相tướng 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 無vô 相tướng 定định 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 無vô 願nguyện 定định 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 行hành 人nhân 。

云vân 何hà 無vô 惱não 行hành 人nhân 若nhược 人nhân 得đắc 無vô 惱não 法pháp 。 何hà 等đẳng 無vô 惱não 法pháp 。 謂vị 若nhược 人nhân 知tri 勸khuyến 讚tán 。 知tri 不bất 勸khuyến 讚tán 。 知tri 勸khuyến 讚tán 不bất 勸khuyến 讚tán 已dĩ 。 非phi 勸khuyến 讚tán 非phi 不bất 勸khuyến 讚tán 。 說thuyết 法Pháp 明minh 了liễu 知tri 法pháp 明minh 了liễu 。 知tri 法pháp 已dĩ 內nội 樂nhạo/nhạc/lạc 精tinh 進tấn 。 背bối/bội 不bất 說thuyết 惡ác 。 面diện 不bất 讚tán 善thiện 。 稱xưng 滿mãn 說thuyết 法Pháp 。 非phi 不bất 稱xưng 滿mãn 。 不bất 必tất 顧cố 方phương 語ngữ 。 不bất 是thị 非phi 人nhân 禮lễ 。 隨tùy 方phương 說thuyết 法Pháp 。

復phục 次thứ 修tu 根căn 力lực 覺giác 禪thiền 解giải 脫thoát 定định 修tu 已dĩ 。 得đắc 聖thánh 無vô 漏lậu 捨xả 。 若nhược 捨xả 則tắc 應ưng 法pháp 律luật 。 不bất 行hành 欲dục 樂lạc 凡phàm 夫phu 卑ty 行hành 。 不bất 行hành 非phi 聖thánh 無vô 義nghĩa 苦khổ 行hạnh 。 常thường 捨xả 二nhị 邊biên 入nhập 應ưng 中trung 道Đạo 行hạnh 。 知tri 勸khuyến 讚tán 知tri 不bất 勸khuyến 讚tán 。 知tri 勸khuyến 讚tán 非phi 不bất 勸khuyến 讚tán 已dĩ 。 不bất 勸khuyến 讚tán 非phi 不bất 勸khuyến 讚tán 。 說thuyết 法Pháp 明minh 了liễu 知tri 法pháp 明minh 了liễu 。 知tri 法pháp 已dĩ 內nội 樂nhạo/nhạc/lạc 精tinh 進tấn 背bối/bội 。 處xử 不bất 說thuyết 惡ác 面diện 。 前tiền 不bất 讚tán 善thiện 稱xưng 滿mãn 說thuyết 法Pháp 非phi 不bất 稱xưng 滿mãn 。 不bất 必tất 顧cố 方phương 語ngữ 不bất 是thị 非phi 人nhân 禮lễ 。 隨tùy 方phương 而nhi 說thuyết 法Pháp 。 無vô 惱não 害hại 離ly 惱não 。 於ư 惱não 解giải 脫thoát 入nhập 無vô 惱não 法pháp 。

復phục 次thứ 此thử 是thị 彼bỉ 人nhân 數số 共cộng 制chế 名danh 無vô 惱não 。 是thị 名danh 無vô 惱não 行hành 人nhân 。

云vân 何hà 勝thắng 入nhập 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 八bát 勝thắng 入nhập 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 勝thắng 入nhập 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 入nhập 行hành 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 十thập 一nhất 切thiết 入nhập 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 入nhập 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 修tu 八Bát 解Giải 脫Thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 修tu 八Bát 解Giải 脫Thoát 人nhân 。 云vân 何hà 六Lục 通Thông 人nhân 。 若nhược 人nhân 六Lục 通Thông 成thành 就tựu 。 多đa 行hành 是thị 行hành 。 是thị 名danh 六Lục 通Thông 人nhân 。

云vân 何hà 五ngũ 此thử 竟cánh 人nhân 。 七thất 生sanh 人nhân 。 家gia 家gia 人nhân 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 一nhất 種chủng 人nhân 。 若nhược 現hiện 身thân 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 云vân 何hà 七thất 生sanh 人nhân 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 是thị 名danh 七thất 生sanh 人nhân 。

復phục 次thứ 七thất 生sanh 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 於ư 彼bỉ 斷đoạn 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 作tác 業nghiệp 必tất 當đương 生sanh 受thọ 七thất 天thiên 七thất 人nhân 身thân 。 受thọ 行hành 七thất 天thiên 七thất 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 七thất 生sanh 人nhân 。 云vân 何hà 家gia 家gia 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 得đắc 上thượng 道đạo 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 未vị 斷đoạn 作tác 業nghiệp 。 必tất 當đương 生sanh 或hoặc 受thọ 二nhị 三tam 人nhân 身thân 。 彼bỉ 或hoặc 受thọ 行hành 二nhị 三tam 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 家gia 家gia 人nhân 。

復phục 次thứ 家gia 家gia 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 斷đoạn 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 未vị 如như 斯Tư 陀Đà 含Hàm 作tác 業nghiệp 。 必tất 當đương 生sanh 或hoặc 受thọ 二nhị 三tam 人nhân 身thân 。 受thọ 行hành 二nhị 三tam 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 家gia 家gia 人nhân 。 云vân 何hà 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 於ư 彼bỉ 斷đoạn 住trụ 。 未vị 得đắc 上thượng 道đạo 餘dư 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 無vô 餘dư 斷đoạn 作tác 業nghiệp 。 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 天thiên 一nhất 人nhân 身thân 。 受thọ 行hành 一nhất 天thiên 一nhất 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。

復phục 次thứ 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 過quá 家gia 家gia 人nhân 。 非phi 如như 一nhất 種chủng 人nhân 作tác 業nghiệp 。 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 天thiên 一nhất 人nhân 身thân 。 受thọ 行hành 一nhất 天thiên 一nhất 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm 人nhân 。 云vân 何hà 一nhất 種chủng 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 斷đoạn 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 煩phiền 惱não 分phần/phân 斷đoạn 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 得đắc 上thượng 道đạo 餘dư 思tư 惟duy 斷đoạn 。 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 無vô 餘dư 斷đoạn 。 未vị 斷đoạn 作tác 業nghiệp 。 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 人nhân 身thân 。 受thọ 行hành 一nhất 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 一nhất 種chủng 人nhân 。

復phục 次thứ 一nhất 種chủng 人nhân 。 若nhược 人nhân 見kiến 斷đoạn 三tam 煩phiền 惱não 。 斷đoạn 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 。 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 欲dục 。 愛ái 瞋sân 恚khuể 多đa 斷đoạn 過quá 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 非phi 如như 阿A 那Na 含Hàm 作tác 業nghiệp 。 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 人nhân 身thân 。 受thọ 行hành 一nhất 人nhân 身thân 已dĩ 盡tận 苦khổ 邊biên 。 是thị 名danh 一nhất 種chủng 人nhân 。 云vân 何hà 現hiện 身thân 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 若nhược 人nhân 以dĩ 我ngã 分phân 身thân 。 若nhược 長trưởng 若nhược 幼ấu 。 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 此thử 人nhân 此thử 生sanh 我ngã 分phân 身thân 此thử 長trường/trưởng 此thử 幼ấu 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 現hiện 身thân 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 人nhân 。 是thị 名danh 五ngũ 此thử 竟cánh 人nhân 。

云vân 何hà 五ngũ 彼bỉ 竟cánh 人nhân 。 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 上thượng 流lưu 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 云vân 何hà 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 。 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 彼bỉ 聖thánh 五ngũ 根căn 利lợi 用dụng 最tối 勝thắng 。 信tín 根căn 進tiến 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 若nhược 此thử 道đạo 樂nhạo/nhạc/lạc 速tốc 解giải 。 若nhược 修tu 彼bỉ 道đạo 已dĩ 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 有hữu 留lưu 難nạn 現hiện 身thân 。 不bất 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 或hoặc 多đa 諸chư 緣duyên 行hành 慈từ 愍mẫn 親thân 屬thuộc 。 宿túc 業nghiệp 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 天thiên 身thân 。 於ư 彼bỉ 有hữu 不bất 適thích 意ý 。 生sanh 不bất 適thích 意ý 。 住trụ 不bất 適thích 意ý 。 行hành 不bất 適thích 意ý 。 於ư 彼bỉ 天thiên 身thân 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 何hà 謂vị 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 於ư 欲dục 界giới 命mạng 終chung 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 天thiên 上thượng 。 於ư 彼bỉ 天thiên 壽thọ 中trung 。 於ư 彼bỉ 斷đoạn 法pháp 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

復phục 次thứ 此thử 是thị 彼bỉ 人nhân 數số 共cộng 制chế 。 名danh 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 云vân 何hà 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 此thử 聖thánh 五ngũ 根căn 利lợi 。 不bất 如như 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 信tín 根căn 進tiến 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 若nhược 此thử 道đạo 若nhược 速tốc 解giải 。 若nhược 修tu 彼bỉ 道đạo 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 有hữu 留lưu 難nạn 現hiện 身thân 。 不bất 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 以dĩ 多đa 諸chư 緣duyên 行hành 慈từ 愍mẫn 親thân 屬thuộc 。 由do 宿túc 業nghiệp 必tất 受thọ 一nhất 天thiên 身thân 。 於ư 彼bỉ 有hữu 不bất 適thích 意ý 。 生sanh 不bất 適thích 意ý 。 住trụ 不bất 適thích 意ý 。 行hành 不bất 適thích 意ý 。 於ư 彼bỉ 天thiên 身thân 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 何hà 謂vị 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 欲dục 界giới 命mạng 終chung 生sanh 色sắc 界giới 天thiên 上thượng 。 彼bỉ 天thiên 壽thọ 少thiểu 樂lạc 多đa 離ly 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

復phục 次thứ 此thử 是thị 彼bỉ 人nhân 數số 共cộng 制chế 。 名danh 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 是thị 名danh 速tốc 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 云vân 何hà 無vô 行hành 。 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 此thử 聖thánh 五ngũ 根căn 軟nhuyễn 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 信tín 根căn 進tiến 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 念niệm 根căn 。 若nhược 此thử 道đạo 樂nhạo/nhạc/lạc 難nạn/nan 。 解giải 若nhược 修tu 彼bỉ 道đạo 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 有hữu 留lưu 難nạn 。 現hiện 身thân 不bất 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 以dĩ 多đa 諸chư 緣duyên 行hành 慈từ 愍mẫn 親thân 屬thuộc 。 由do 宿túc 業nghiệp 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 天thiên 身thân 。 彼bỉ 有hữu 適thích 意ý 生sanh 適thích 意ý 。 住trụ 不bất 適thích 意ý 。 行hành 不bất 適thích 意ý 。 於ư 彼bỉ 天thiên 身thân 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 何hà 謂vị 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 欲dục 界giới 命mạng 終chung 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 天thiên 上thượng 。 於ư 彼bỉ 無vô 行hành 得đắc 無vô 間gian 道đạo 。 得đắc 已dĩ 即tức 於ư 彼bỉ 間gian 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

復phục 次thứ 此thử 是thị 彼bỉ 人nhân 數số 共cộng 制chế 。 名danh 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 無vô 行hành 。 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 云vân 何hà 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 若nhược 此thử 聖thánh 五ngũ 根căn 軟nhuyễn 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 信tín 根căn 進tiến 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 若nhược 此thử 道đạo 苦khổ 難nạn 解giải 。 若nhược 修tu 彼bỉ 道đạo 已dĩ 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 有hữu 留lưu 難nạn 。 現hiện 身thân 不bất 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 以dĩ 多đa 諸chư 緣duyên 業nghiệp 行hành 慈từ 愍mẫn 親thân 屬thuộc 。 由do 宿túc 業nghiệp 必tất 當đương 生sanh 受thọ 一nhất 天thiên 身thân 。 彼bỉ 有hữu 適thích 意ý 生sanh 適thích 意ý 。 住trụ 適thích 意ý 。 行hành 不bất 適thích 意ý 。 於ư 彼bỉ 天thiên 身thân 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 何hà 謂vị 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 欲dục 界giới 命mạng 終chung 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 天thiên 上thượng 。 彼bỉ 有hữu 行hành 難nan 得đắc 無vô 間gian 道đạo 。 得đắc 已dĩ 便tiện 於ư 彼bỉ 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

復phục 次thứ 此thử 是thị 。 彼bỉ 人nhân 數số 共cộng 制chế 。 名danh 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。 云vân 何hà 上thượng 流lưu 至chí 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 聖thánh 道Đạo 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 此thử 聖thánh 五ngũ 根căn 最tối 軟nhuyễn 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 信tín 根căn 進tiến 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 若nhược 此thử 道đạo 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 難nan 解giải 。 或hoặc 苦khổ 難nạn 解giải 。 修tu 彼bỉ 道đạo 已dĩ 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 有hữu 留lưu 難nạn 。 現hiện 身thân 不bất 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 以dĩ 多đa 諸chư 緣duyên 行hành 慈từ 愍mẫn 親thân 屬thuộc 。 由do 宿túc 業nghiệp 必tất 當đương 生sanh 受thọ 五ngũ 天thiên 身thân 。 於ư 彼bỉ 天thiên 上thượng 有hữu 適thích 意ý 生sanh 適thích 意ý 。 住trụ 適thích 意ý 行hành 適thích 意ý 。 此thử 若nhược 命mạng 終chung 上thượng 流lưu 。 至chí 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 。 何hà 謂vị 上thượng 流lưu 。 至chí 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 。 於ư 欲dục 界giới 命mạng 終chung 。 生sanh 色sắc 界giới 無vô 勝thắng 天thiên 中trung 。 如như 彼bỉ 天thiên 壽thọ 住trụ 彼bỉ 天thiên 壽thọ 。 住trụ 已dĩ 彼bỉ 命mạng 終chung 轉chuyển 生sanh 。 無Vô 熱Nhiệt 天Thiên 中trung 。 生sanh 無Vô 熱Nhiệt 天Thiên 中trung 已dĩ 。 彼bỉ 命mạng 終chung 轉chuyển 生sanh 。 善thiện 見kiến 天thiên 中trung 。 生sanh 善thiện 見kiến 天thiên 中trung 已dĩ 。 彼bỉ 命mạng 終chung 轉chuyển 生sanh 。 如như 妙diệu 善thiện 見kiến 天thiên 中trung 。 生sanh 如như 妙diệu 善thiện 見kiến 天thiên 中trung 已dĩ 。 彼bỉ 命mạng 終chung 轉chuyển 生sanh 。 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 天Thiên 中trung 。 如như 彼bỉ 天thiên 壽thọ 住trụ 。 如như 彼bỉ 天thiên 壽thọ 住trụ 已dĩ 。 逮đãi 無vô 間gian 道đạo 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 已dĩ 。 即tức 於ư 彼bỉ 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 上thượng 流lưu 。 至chí 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 。

復phục 次thứ 此thử 是thị 彼bỉ 人nhân 數số 共cộng 制chế 。 名danh 上thượng 流lưu 至chí 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 。 是thị 名danh 上thượng 流lưu 至chí 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 人nhân 。 是thị 名danh 五ngũ 彼bỉ 竟cánh 人nhân 。 云vân 何hà 一nhất 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 先tiên 學học 時thời 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 非phi 後hậu 無Vô 學Học 時thời 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 後hậu 無Vô 學Học 時thời 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 非phi 學học 時thời 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 一nhất 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 二nhị 分phần 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 學học 時thời 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 後hậu 無Vô 學Học 時thời 亦diệc 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 解giải 脫thoát 人nhân 。

復phục 次thứ 一nhất 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 盡tận 智trí 生sanh 非phi 無vô 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 一nhất 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

復phục 次thứ 二nhị 分phần 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 盡tận 智trí 生sanh 無vô 生sanh 智trí 生sanh 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 過quá 色sắc 無vô 色sắc 。 彼bỉ 非phi 身thân 觸xúc 行hành 見kiến 慧tuệ 斷đoạn 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 身thân 證chứng 人nhân 。 若nhược 人nhân 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 過quá 色sắc 無vô 色sắc 。 修tu 身thân 觸xúc 行hành 非phi 慧tuệ 見kiến 斷đoạn 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 身thân 證chứng 人nhân 。 云vân 何hà 見kiến 得đắc 人nhân 。 若nhược 人nhân 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 過quá 色sắc 無vô 色sắc 。 彼bỉ 非phi 身thân 觸xúc 行hành 。 非phi 慧tuệ 見kiến 斷đoạn 有hữu 漏lậu 。 如như 世Thế 尊Tôn 所sở 流lưu 布bố 法pháp 。 多đa 用dụng 慧tuệ 擇trạch 行hành 。 是thị 名danh 見kiến 得đắc 人nhân 。 云vân 何hà 信tín 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 過quá 色sắc 無vô 色sắc 。 彼bỉ 非phi 身thân 觸xúc 行hành 。 非phi 慧tuệ 見kiến 斷đoạn 有hữu 漏lậu 。 如như 世Thế 尊Tôn 所sở 流lưu 布bố 法pháp 。 以dĩ 慧tuệ 擇trạch 行hành 不bất 及cập 見kiến 得đắc 。 是thị 名danh 信tín 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 見kiến 得đắc 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 堅kiên 法pháp 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 未vị 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 見kiến 得đắc 人nhân 。 云vân 何hà 信tín 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 得đắc 堅kiên 信tín 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 未vị 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 滅diệt 盡tận 定định 是thị 名danh 信tín 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 堅kiên 信tín 人nhân 。 若nhược 人nhân 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 過quá 色sắc 無vô 色sắc 。 彼bỉ 非phi 身thân 觸xúc 行hành 。 非phi 慧tuệ 見kiến 斷đoạn 有hữu 漏lậu 。 彼bỉ 信tín 受thọ 於ư 世Thế 尊Tôn 。 是thị 名danh 堅kiên 信tín 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 堅kiên 法pháp 人nhân 。 若nhược 人nhân 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 過quá 色sắc 無vô 色sắc 。 彼bỉ 非phi 身thân 觸xúc 行hành 。 非phi 慧tuệ 見kiến 斷đoạn 有hữu 漏lậu 。 如như 世Thế 尊Tôn 所sở 流lưu 布bố 法pháp 。 慧tuệ 觀quán 而nhi 堪kham 忍nhẫn 。 是thị 名danh 堅kiên 法Pháp 人nhân 。 云vân 何hà 堅kiên 信tín 人nhân 。 若nhược 人nhân 性tánh 好hảo/hiếu 信tín 多đa 信tín 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 未vị 得đắc 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 一nhất 一nhất 觸xúc 證chứng 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 若nhược 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 彼bỉ 於ư 五ngũ 根căn 信tín 根căn 多đa 。 餘dư 四tứ 根căn 少thiểu 。 未vị 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 堅kiên 信tín 人nhân 。 云vân 何hà 堅kiên 法pháp 人nhân 。 若nhược 人nhân 性tánh 好hảo/hiếu 擇trạch 法pháp 多đa 擇trạch 法pháp 上thượng 正chánh 決quyết 定định 。 未vị 得đắc 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 一nhất 一nhất 觸xúc 證chứng 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 若nhược 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 彼bỉ 於ư 此thử 五ngũ 根căn 慧tuệ 根căn 多đa 。 餘dư 四tứ 根căn 少thiểu 。 未vị 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 堅kiên 法Pháp 人nhân 。

云vân 何hà 斷đoạn 五ngũ 支chi 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 蓋cái 斷đoạn 欲dục 愛ái 蓋cái 瞋sân 恚khuể 睡thụy 眠miên 掉trạo 悔hối 疑nghi 蓋cái 。 是thị 名danh 斷đoạn 五ngũ 支chi 人nhân 。

復phục 次thứ 斷đoạn 五ngũ 支chi 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 愛ái 瞋sân 恚khuể 。 是thị 名danh 斷đoạn 五ngũ 支chi 人nhân 。

云vân 何hà 六lục 支chi 成thành 就tựu 人nhân 。 若nhược 人nhân 六lục 捨xả 成thành 就tựu 。 彼bỉ 眼nhãn 見kiến 色sắc 。 無vô 憂ưu 無vô 喜hỷ 。 捨xả 行hành 念niệm 知tri 。 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 鼻tị 嗅khứu 香hương 舌thiệt 嘗thường 味vị 。 身thân 覺giác 觸xúc 意ý 知tri 法pháp 。 無vô 憂ưu 無vô 喜hỷ 。 捨xả 行hành 念niệm 知tri 。 是thị 名danh 六lục 支chi 成thành 就tựu 人nhân 。

云vân 何hà 一nhất 護hộ 人nhân 。 若nhược 人nhân 以dĩ 念niệm 護hộ 心tâm 成thành 就tựu 。 是thị 名danh 一nhất 護hộ 人nhân 。

云vân 何hà 四tứ 依y 人nhân 。 若nhược 人nhân 知tri 堪kham 忍nhẫn 知tri 親thân 近cận 知tri 離ly 知tri 捨xả 。 是thị 名danh 四tứ 依y 人nhân 。

云vân 何hà 滅diệt 異dị 緣duyên 實thật 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 此thử 。 外ngoại 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 。 婆Bà 羅La 門Môn 異dị 緣duyên 見kiến 。 我ngã 世thế 常thường 此thử 見kiến 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 非phi 常thường 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 常thường 非phi 常thường 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 非phi 常thường 非phi 非phi 常thường 。 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 有hữu 邊biên 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 無vô 邊biên 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 有hữu 邊biên 無vô 邊biên 。 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 我ngã 世thế 非phi 有hữu 邊biên 非phi 無vô 邊biên 。 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 身thân 是thị 命mạng 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 命mạng 是thị 身thân 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 身thân 異dị 命mạng 異dị 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 無vô 命mạng 無vô 身thân 。 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 有hữu 如như 去khứ 涅Niết 槃Bàn 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 無vô 如như 去khứ 涅Niết 槃Bàn 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 有hữu 如như 去khứ 不bất 如như 去khứ 涅Niết 槃Bàn 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 有hữu 如như 去khứ 非phi 不bất 如như 去khứ 涅Niết 槃Bàn 。 此thử 實thật 餘dư 虛hư 妄vọng 。 於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết 。 滅diệt 害hại 捨xả 解giải 吐thổ 出xuất 離ly 盡tận 已dĩ 。 是thị 名danh 滅diệt 異dị 緣duyên 實thật 人nhân 。 云vân 何hà 求cầu 最tối 勝thắng 人nhân 。 若nhược 人nhân 欲dục 求cầu 斷đoạn 有hữu 求cầu 斷đoạn 。 求cầu 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 所sở 作tác 已dĩ 竟cánh 。 何hà 謂vị 欲dục 求cầu 。 欲dục 界giới 未vị 覺giác 未vị 知tri 。 欲dục 界giới 未vị 斷đoạn 法pháp 若nhược 欲dục 界giới 陰ấm 界giới 入nhập 。 若nhược 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 若nhược 眾chúng 生sanh 若nhược 法pháp 。 若nhược 求cầu 彼bỉ 悕hy 望vọng 聚tụ 集tập 盡tận 求cầu 愛ái 求cầu 已dĩ 。 悕hy 望vọng 已dĩ 聚tụ 集tập 盡tận 求cầu 已dĩ 。 是thị 名danh 欲dục 求cầu 。 云vân 何hà 有hữu 求cầu 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。 未vị 覺giác 未vị 知tri 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 未vị 斷đoạn 。 若nhược 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 陰ấm 界giới 入nhập 。 若nhược 禪thiền 若nhược 解giải 脫thoát 。 若nhược 定định 若nhược 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 。 若nhược 求cầu 此thử 悕hy 望vọng 聚tụ 集tập 盡tận 求cầu 愛ái 求cầu 已dĩ 。 悕hy 望vọng 已dĩ 聚tụ 集tập 盡tận 求cầu 已dĩ 。 是thị 名danh 有hữu 求cầu 。 云vân 何hà 求cầu 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 謂vị 八bát 聖thánh 。 若nhược 求cầu 彼bỉ 悕hy 望vọng 聚tụ 集tập 盡tận 求cầu 愛ái 求cầu 已dĩ 悕hy 望vọng 已dĩ 。 聚tụ 集tập 盡tận 求cầu 已dĩ 。 是thị 名danh 求cầu 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 人nhân 。 若nhược 人nhân 欲dục 求cầu 斷đoạn 有hữu 求cầu 斷đoạn 。 求cầu 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 所sở 作tác 已dĩ 竟cánh 。 是thị 名danh 求cầu 最tối 勝thắng 人nhân 。

云vân 何hà 不bất 濁trược 想tưởng 人nhân 。 濁trược 想tưởng 謂vị 欲dục 想tưởng 瞋sân 想tưởng 害hại 想tưởng 不bất 濁trược 想tưởng 。 謂vị 出xuất 想tưởng 不bất 瞋sân 恚khuể 想tưởng 非phi 害hại 想tưởng 若nhược 人nhân 捨xả 欲dục 想tưởng 憶ức 念niệm 出xuất 想tưởng 。 捨xả 瞋sân 恚khuể 想tưởng 憶ức 念niệm 非phi 瞋sân 恚khuể 想tưởng 。 捨xả 害hại 想tưởng 憶ức 念niệm 非phi 害hại 想tưởng 。 是thị 名danh 不bất 濁trược 想tưởng 人nhân 。

云vân 何hà 除trừ 身thân 行hành 人nhân 。 身thân 謂vị 出xuất 息tức 入nhập 息tức 。 彼bỉ 若nhược 入nhập 於ư 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 身thân 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 除trừ 身thân 行hành 人nhân 。 若nhược 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 斷đoạn 苦khổ 斷đoạn 樂nhạo/nhạc/lạc 。 先tiên 滅diệt 憂ưu 喜hỷ 。 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 成thành 就tựu 於ư 四tứ 禪thiền 行hành 。 是thị 名danh 除trừ 身thân 行hành 人nhân 。

云vân 何hà 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 欲dục 心tâm 解giải 脫thoát 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 心tâm 解giải 脫thoát 。 是thị 名danh 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 自tự 知tri 法pháp 。 我ngã 欲dục 斷đoạn 必tất 不bất 生sanh 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 斷đoạn 必tất 不bất 生sanh 。 是thị 名danh 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 心tâm 解giải 脫thoát 欲dục 無vô 欲dục 得đắc 觸xúc 證chứng 已dĩ 。 是thị 名danh 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 離ly 無vô 明minh 慧tuệ 解giải 脫thoát 得đắc 觸xúc 證chứng 已dĩ 。 是thị 名danh 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 盡tận 智trí 生sanh 非phi 無vô 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 盡tận 智trí 生sanh 。 及cập 無Vô 生Sanh 智Trí 。 是thị 名danh 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 發phát 起khởi 。 是thị 名danh 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 。 若nhược 人nhân 不bất 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 不bất 發phát 起khởi 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 。 云vân 何hà 有hữu 退thoái 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 發phát 起khởi 。 彼bỉ 有hữu 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 退thoái 變biến 。 是thị 名danh 有hữu 退thoái 人nhân 。 云vân 何hà 無vô 退thoái 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 不bất 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 不bất 變biến 起khởi 。 彼bỉ 非phi 有hữu 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 變biến 。 是thị 名danh 無vô 退thoái 人nhân 。 云vân 何hà 思tư 有hữu 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 發phát 起khởi 。 彼bỉ 有hữu 思tư 有hữu 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 令linh 我ngã 不bất 終chung 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 是thị 名danh 思tư 有hữu 人nhân 。 云vân 何hà 有hữu 微vi 護hộ 人nhân 。 若nhược 人nhân 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 發phát 起khởi 。 彼bỉ 若nhược 護hộ 令linh 我ngã 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 彼bỉ 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 是thị 名danh 微vi 護hộ 人nhân 。 云vân 何hà 或hoặc 有hữu 人nhân 若nhược 思tư 不bất 退thoái 不bất 思tư 便tiện 退thoái 。 若nhược 人nhân 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 發phát 起khởi 。 彼bỉ 若nhược 思tư 害hại 我ngã 。 令linh 我ngã 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 彼bỉ 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 不bất 思tư 害hại 我ngã 。 令linh 我ngã 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 彼bỉ 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 退thoái 變biến 。 是thị 名danh 或hoặc 有hữu 人nhân 思tư 不bất 退thoái 不bất 思tư 便tiện 退thoái 人nhân 。 云vân 何hà 或hoặc 有hữu 人nhân 若nhược 微vi 護hộ 不bất 退thoái 不bất 微vi 護hộ 便tiện 退thoái 。 若nhược 人nhân 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 住trụ 發phát 起khởi 。 彼bỉ 若nhược 護hộ 令linh 我ngã 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 便tiện 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 若nhược 不bất 護hộ 令linh 我ngã 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 彼bỉ 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 不bất 退thoái 不bất 變biến 。 彼bỉ 於ư 共cộng 解giải 脫thoát 心tâm 退thoái 變biến 。 是thị 名danh 或hoặc 有hữu 人nhân 微vi 護hộ 不bất 退thoái 不bất 微vi 護hộ 便tiện 退thoái 。 云vân 何hà 有hữu 緣duyên 射xạ 人nhân 。 若nhược 人nhân 盡tận 智trí 生sanh 非phi 無vô 生sanh 智trí 。 必tất 當đương 生sanh 無vô 生sanh 智trí 當đương 緣duyên 射xạ 。 於ư 解giải 脫thoát 心tâm 終chung 不bất 發phát 起khởi 。 是thị 名danh 有hữu 緣duyên 射xạ 人nhân 。

云vân 何hà 法pháp 不bất 發phát 起khởi 人nhân 。 若nhược 人nhân 心tâm 解giải 脫thoát 於ư 欲dục 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 是thị 名danh 法pháp 不bất 發phát 起khởi 人nhân 。 何hà 謂vị 法pháp 不bất 發phát 起khởi 人nhân 。 欲dục 不bất 發phát 起khởi 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 不bất 發phát 起khởi 。 是thị 名danh 法pháp 不bất 發phát 起khởi 人nhân 。

云vân 何hà 住trụ 劫kiếp 人nhân 。 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 若nhược 復phục 有hữu 善thiện 行hành 。 若nhược 人nhân 現hiện 世thế 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 名danh 住trụ 劫kiếp 人nhân 。 何hà 謂vị 住trụ 劫kiếp 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 煩phiền 惱não 不bất 壞hoại 。 必tất 令linh 彼bỉ 人nhân 得đắc 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 得đắc 三tam 觸xúc 證chứng 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 若nhược 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 是thị 名danh 住trụ 劫kiếp 人nhân 。

云vân 何hà 首thủ 等đẳng 人nhân 。 若nhược 人nhân 未vị 行hành 道Đạo 。 若nhược 有hữu 漏lậu 若nhược 壽thọ 命mạng 。 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。

復phục 次thứ 斷đoạn 漏lậu 無vô 間gian 命mạng 得đắc 斷đoạn 。 是thị 名danh 首thủ 等đẳng 人nhân 。

云vân 何hà 度độ 塹tiệm 人nhân 。 若nhược 人nhân 無vô 明minh 斷đoạn 。 是thị 名danh 度độ 塹tiệm 人nhân 。 云vân 何hà 壞hoại 塹tiệm 人nhân 。 若nhược 人nhân 生sanh 死tử 斷đoạn 。 是thị 名danh 壞hoại 塹tiệm 人nhân 。 云vân 何hà 乘thừa 進tiến 人nhân 。 若nhược 人nhân 有hữu 愛ái 斷đoạn 。 是thị 名danh 乘thừa 進tiến 人nhân 。 云vân 何hà 無vô 沾triêm 污ô 人nhân 。 若nhược 人nhân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 是thị 名danh 無vô 沾triêm 污ô 人nhân 。

云vân 何hà 惰nọa 慢mạn 人nhân 。 若nhược 人nhân 我ngã 慢mạn 斷đoạn 。 是thị 名danh 惰nọa 慢mạn 人nhân 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát