Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 7

Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 7
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 7
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

非Phi 問Vấn 分Phần/phân 界Giới 品Phẩm 第đệ 一nhất

色sắc 界giới 。 非phi 色sắc 界giới 。 可khả 見kiến 界giới 。 不bất 可khả 見kiến 界giới 。 有hữu 對đối 界giới 。 無vô 對đối 界giới 。 聖thánh 界giới 。 非phi 聖thánh 界giới 。 有hữu 漏lậu 界giới 。 無vô 漏lậu 界giới 。 有hữu 愛ái 界giới 。 無vô 愛ái 界giới 。 有hữu 求cầu 界giới 。 無vô 求cầu 界giới 。 當đương 取thủ 界giới 。 非phi 當đương 取thủ 界giới 。 有hữu 取thủ 界giới 。 無vô 取thủ 界giới 。 有hữu 勝thắng 界giới 。 無vô 勝thắng 界giới 。 有hữu 受thọ 界giới 。 非phi 受thọ 界giới 。 內nội 界giới 。 外ngoại 界giới 。 有hữu 報báo 界giới 。 無vô 報báo 界giới 。 心tâm 界giới 。 非phi 心tâm 界giới 。 心tâm 相tương 應ứng 界giới 。 非phi 心tâm 相tương 應ứng 界giới 。 心tâm 數số 界giới 。 非phi 心tâm 數số 界giới 。 緣duyên 界giới 。 非phi 緣duyên 界giới 。 共cộng 心tâm 界giới 。 非phi 共cộng 心tâm 界giới 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 界giới 。 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 界giới 。 業nghiệp 界giới 。 非phi 業nghiệp 界giới 。 業nghiệp 報báo 界giới 。 非phi 業nghiệp 報báo 界giới 。 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 共cộng 業nghiệp 界giới 。 不bất 共cộng 業nghiệp 界giới 。 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 界giới 。 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 界giới 。 因nhân 界giới 。 非phi 因nhân 界giới 。 有hữu 因nhân 界giới 。 無vô 因nhân 界giới 。 有hữu 緒tự 界giới 。 無vô 緒tự 界giới 。 有hữu 緣duyên 界giới 。 無vô 緣duyên 界giới 。 有hữu 為vi 界giới 。 無vô 為vi 界giới 。 智trí 界giới 。 非phi 智trí 界giới 。 識thức 界giới 。 非phi 識thức 界giới 。 解giải 界giới 。 非phi 解giải 界giới 。 了liễu 界giới 。 非phi 了liễu 界giới 。 斷đoạn 智trí 知tri 界giới 。 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 界giới 。 斷đoạn 界giới 。 非phi 斷đoạn 界giới 。 修tu 界giới 。 非phi 修tu 界giới 。 證chứng 界giới 。 非phi 證chứng 界giới 。 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 善thiện 界giới 。 不bất 善thiện 界giới 。 無vô 記ký 界giới 。 學học 界giới 。 無Vô 學Học 界giới 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 界giới 。 報báo 界giới 。 報báo 法Pháp 界Giới 。 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 界Giới 。 見kiến 斷đoạn 界giới 。 思tư 惟duy 斷đoạn 界giới 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 界giới 。 見kiến 斷đoạn 因nhân 界giới 。 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 界giới 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 界giới 。 卑ty 界giới 。 中trung 界giới 勝thắng 界giới 。 麁thô 界giới 。 細tế 界giới 。 微vi 界giới 。 發phát 界giới 。 出xuất 界giới 。 度độ 界giới 。 勤cần 界giới 。 持trì 界giới 。 出xuất 界giới 。 斷đoạn 界giới 。 離ly 欲dục 界giới 。 滅diệt 界giới 。 欲dục 界giới 。 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 界giới 。 色sắc 界giới 。 非phi 色sắc 界giới 。 滅diệt 界giới 。 三tam 出xuất 界giới 。 過quá 去khứ 界giới 。 未vị 來lai 界giới 。 現hiện 在tại 界giới 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 界giới 。 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 界giới 。 未vị 來lai 境cảnh 界giới 界giới 。 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 界giới 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 界giới 。 欲dục 界giới 繫hệ 界giới 。 色sắc 界giới 繫hệ 界giới 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 界giới 。 不bất 繫hệ 界giới 。 色sắc 界giới 。 受thọ 界giới 。 想tưởng 界giới 。 行hành 界giới 。 識thức 界giới 。 五ngũ 出xuất 界giới 。 六lục 出xuất 界giới 。 地địa 界giới 。 水thủy 界giới 。 火hỏa 界giới 。 風phong 界giới 。 空không 界giới 。 識thức 界giới 。 樂nhạo/nhạc/lạc 界giới 。 苦khổ 界giới 。 喜hỷ 界giới 。 憂ưu 界giới 。 捨xả 界giới 。 無vô 明minh 界giới 欲dục 界giới 。 恚khuể 界giới 。 害hại 界giới 。 出xuất 界giới 。 不bất 恚khuể 界giới 。 不bất 害hại 界giới 。 光quang 界giới 。 淨tịnh 界giới 。 色sắc 界giới 。 空không 處xứ 界giới 。 識thức 處xứ 界giới 不bất 用dụng 處xứ 界giới 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 界giới 。 十thập 八bát 界giới 。

云vân 何hà 色sắc 界giới 法pháp 。 若nhược 色sắc 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 非phi 色sắc 界giới 法pháp 。 非phi 色sắc 是thị 名danh 非phi 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 可khả 見kiến 界giới 。 色sắc 入nhập 是thị 名danh 可khả 見kiến 界giới 。 云vân 何hà 不bất 可khả 見kiến 界giới 。 除trừ 色sắc 入nhập 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 不bất 可khả 見kiến 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 對đối 界giới 。 十thập 色sắc 入nhập 是thị 名danh 有hữu 對đối 界giới 。 云vân 何hà 無vô 對đối 界giới 。 意ý 入nhập 法pháp 入nhập 。 是thị 名danh 無vô 對đối 界giới 。

云vân 何hà 聖thánh 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 聖thánh 界giới 。 云vân 何hà 非phi 聖thánh 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 非phi 聖thánh 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 漏lậu 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 愛ái 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 界giới 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 愛ái 。 是thị 名danh 無vô 漏lậu 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 愛ái 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 求cầu 。 是thị 名danh 有hữu 愛ái 界giới 。 云vân 何hà 無vô 愛ái 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 求cầu 。 是thị 名danh 無vô 愛ái 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 求cầu 界giới 。 若nhược 法pháp 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 求cầu 界giới 。 云vân 何hà 無vô 求cầu 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 求cầu 界giới 。

云vân 何hà 當đương 取thủ 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 當đương 取thủ 界giới 。 云vân 何hà 非phi 當đương 取thủ 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 非phi 當đương 取thủ 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 取thủ 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 勝thắng 。 是thị 名danh 有hữu 取thủ 界giới 。 云vân 何hà 無vô 取thủ 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 勝thắng 。 是thị 名danh 無vô 取thủ 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 勝thắng 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 界giới 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 界giới 。 云vân 何hà 有hữu 勝thắng 界giới 。 若nhược 法Pháp 界Giới 有hữu 餘dư 界giới 勝thắng 妙diệu 過quá 上thượng 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 界giới 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 界giới 。 若nhược 法Pháp 界Giới 無vô 餘dư 界giới 勝thắng 妙diệu 過quá 上thượng 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 界giới 。

云vân 何hà 受thọ 界giới 。 若nhược 法pháp 內nội 。 是thị 名danh 受thọ 界giới 。 云vân 何hà 非phi 受thọ 界giới 。 若nhược 法pháp 外ngoại 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 界giới 。

云vân 何hà 內nội 界giới 。 若nhược 法pháp 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 界giới 。 云vân 何hà 外ngoại 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 報báo 界giới 。 若nhược 法pháp 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 有hữu 報báo 界giới 。 云vân 何hà 無vô 報báo 界giới 。 若nhược 法pháp 報báo 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 報báo 界giới 。

云vân 何hà 心tâm 界giới 。 意ý 入nhập 是thị 名danh 心tâm 界giới 。 云vân 何hà 非phi 心tâm 界giới 。 除trừ 意ý 入nhập 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 界giới 。

云vân 何hà 心tâm 相tướng 應ưng 界giới 。 若nhược 法pháp 心tâm 數số 。 是thị 名danh 心tâm 相tương 應ứng 界giới 。 云vân 何hà 非phi 心tâm 相tương 應ứng 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 心tâm 數số 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 相tương 應ứng 界giới 。

云vân 何hà 心tâm 數số 界giới 。 除trừ 心tâm 餘dư 緣duyên 法pháp 。 是thị 名danh 心tâm 數số 界giới 。 云vân 何hà 非phi 心tâm 數số 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 及cập 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 數số 界giới 。

云vân 何hà 緣duyên 界giới 。 若nhược 法pháp 取thủ 相tương 及cập 心tâm 。 是thị 名danh 緣duyên 界giới 。 云vân 何hà 非phi 緣duyên 界giới 。 除trừ 心tâm 餘dư 非phi 心tâm 數số 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 緣duyên 界giới 。

云vân 何hà 共cộng 心tâm 界giới 。 若nhược 法pháp 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 心tâm 界giới 。 云vân 何hà 非phi 共cộng 心tâm 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 心tâm 界giới 。

云vân 何hà 隨tùy 心tâm 轉chuyển 界giới 。 若nhược 法pháp 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 隨tùy 心tâm 轉chuyển 界giới 。 云vân 何hà 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 界giới 。

云vân 何hà 業nghiệp 界giới 。 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 業nghiệp 界giới 。 云vân 何hà 非phi 業nghiệp 界giới 。 除trừ 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 界giới 云vân 何hà 業nghiệp 報báo 界giới 。 若nhược 法pháp 愛ái 若nhược 法pháp 善thiện 報báo 。 是thị 名danh 業nghiệp 報báo 界giới 。 云vân 何hà 非phi 業nghiệp 報báo 界giới 。 若nhược 法pháp 報báo 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 報báo 界giới 。

云vân 何hà 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 若nhược 法Pháp 界Giới 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 云vân 何hà 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 云vân 何hà 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。 思tư 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 界giới 。

云vân 何hà 共cộng 業nghiệp 界giới 。 若nhược 法pháp 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 業nghiệp 界giới 。 云vân 何hà 不bất 共cộng 業nghiệp 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 業nghiệp 界giới 。

云vân 何hà 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 界giới 。 若nhược 法pháp 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 界giới 。 云vân 何hà 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 界giới 。

云vân 何hà 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 有hữu 報báo 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 。 除trừ 得đắc 果quả 餘dư 善thiện 報báo 及cập 四tứ 大đại 。 是thị 名danh 因nhân 界giới 。 云vân 何hà 非phi 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 無vô 報báo 不bất 共cộng 業nghiệp 得đắc 果quả 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 緒tự 。 是thị 名danh 有hữu 因nhân 界giới 。 云vân 何hà 無vô 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 緒tự 。 是thị 名danh 無vô 因nhân 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 緒tự 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 緣duyên 。 是thị 名danh 有hữu 緒tự 界giới 。 云vân 何hà 無vô 緒tự 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 緣duyên 。 是thị 名danh 無vô 緒tự 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 緣duyên 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 為vi 。 是thị 名danh 有hữu 緣duyên 界giới 。 云vân 何hà 無vô 緣duyên 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 為vi 。 是thị 名danh 無vô 緣duyên 界giới 。

云vân 何hà 有hữu 為vi 界giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 緣duyên 。 是thị 名danh 有hữu 為vi 界giới 。 云vân 何hà 無vô 為vi 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 緣duyên 。 是thị 名danh 無vô 為vi 界giới 。

云vân 何hà 知tri 界giới 。 一nhất 切thiết 法pháp 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 知tri 界giới 。 云vân 何hà 非phi 知tri 界giới 。 無vô 非phi 知tri 界giới 。

復phục 次thứ 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 非phi 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 是thị 名danh 非phi 知tri 界giới 。

云vân 何hà 識thức 界giới 。 一nhất 切thiết 法pháp 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 是thị 名danh 識thức 界giới 。 云vân 何hà 非phi 識thức 界giới 。 無vô 非phi 識thức 界giới 。

復phục 次thứ 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 非phi 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 是thị 名danh 非phi 識thức 界giới 。

云vân 何hà 解giải 界giới 。 一nhất 切thiết 法pháp 解giải 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 解giải 界giới 。 云vân 何hà 非phi 解giải 界giới 。 無vô 非phi 解giải 界giới 。

復phục 次thứ 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 非phi 解giải 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 解giải 界giới 。

云vân 何hà 了liễu 界giới 。 一nhất 切thiết 法pháp 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 了liễu 界giới 。 云vân 何hà 非phi 了liễu 界giới 。 無vô 非phi 了liễu 界giới 。

復phục 次thứ 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 非phi 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 了liễu 界giới 。

云vân 何hà 斷đoạn 智trí 知tri 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 斷đoạn 智trí 知tri 界giới 。 云vân 何hà 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 界giới 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 界giới 。

云vân 何hà 斷đoạn 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 斷đoạn 界giới 。 云vân 何hà 非phi 斷đoạn 界giới 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 斷đoạn 界giới 。

云vân 何hà 修tu 界giới 。 若nhược 法pháp 善thiện 。 是thị 名danh 修tu 界giới 。 云vân 何hà 非phi 修tu 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 修tu 界giới 。

云vân 何hà 證chứng 界giới 。 一nhất 切thiết 法pháp 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 證chứng 界giới 。 云vân 何hà 非phi 證chứng 界giới 。 無vô 非phi 證chứng 界giới 。

復phục 次thứ 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 非phi 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 證chứng 界giới 。

云vân 何hà 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 云vân 何hà 彼bỉ 是thị 二nhị 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 何hà 等đẳng 二nhị 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 界giới 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 云vân 何hà 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 謂vị 此thử 比Bỉ 丘Khâu 阿A 羅La 漢Hán 。 諸chư 漏lậu 盡tận 。 所sở 作tác 竟cánh 。 捨xả 於ư 重trọng 擔đảm 。 逮đãi 得đắc 己kỷ 利lợi 。 是thị 盡tận 有hữu 煩phiền 惱não 正chánh 智trí 。 得đắc 解giải 諸chư 陰ấm 界giới 入nhập 。 以dĩ 宿túc 業nghiệp 緣duyên 住trụ 故cố 。 以dĩ 心tâm 受thọ 諸chư 苦khổ 樂lạc 。 有hữu 適thích 意ý 不bất 適thích 意ý 是thị 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 云vân 何hà 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 五ngũ 陰ấm 滅diệt 。 未vị 來lai 五ngũ 陰ấm 。 不bất 復phục 續tục 生sanh 。 是thị 名danh 無vô 餘dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。

云vân 何hà 善thiện 界giới 。 若nhược 法pháp 修tu 是thị 名danh 善thiện 界giới 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 界giới 。 若nhược 法pháp 斷đoạn 是thị 名danh 不bất 善thiện 界giới 。 云vân 何hà 無vô 記ký 界giới 。 若nhược 法pháp 受thọ 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 記ký 界giới 。

云vân 何hà 學học 界giới 。 若nhược 法pháp 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 學học 界giới 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 界giới 。 若nhược 法pháp 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 界giới 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 界giới 。

云vân 何hà 報báo 界giới 。 若nhược 法pháp 受thọ 若nhược 法pháp 善thiện 報báo 。 是thị 名danh 報báo 界giới 。 云vân 何hà 報báo 法Pháp 界Giới 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 報báo 法Pháp 界Giới 。 云vân 何hà 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 界Giới 。 若nhược 法pháp 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 界Giới 。

云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 界giới 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 界giới 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 界giới 。 若nhược 法pháp 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 界giới 。

云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 因nhân 界giới 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 界giới 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 界giới 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 法pháp 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 法pháp 報báo 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 界giới 。

云vân 何hà 卑ty 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 卑ty 界giới 。 云vân 何hà 中trung 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 記ký 。 是thị 名danh 中trung 界giới 。 云vân 何hà 勝thắng 界giới 。 若nhược 法pháp 善thiện 是thị 名danh 勝thắng 界giới 。 云vân 何hà 卑ty 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 卑ty 界giới 。 云vân 何hà 中trung 界giới 。 若nhược 法pháp 非phi 聖thánh 善thiện 。 是thị 名danh 中trung 界giới 。 云vân 何hà 勝thắng 界giới 。 若nhược 法pháp 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 勝thắng 界giới 。

云vân 何hà 麁thô 界giới 。 若nhược 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 界giới 。 云vân 何hà 細tế 界giới 。 若nhược 法pháp 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 界giới 。 云vân 何hà 微vi 界giới 。 若nhược 法pháp 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 界giới 。

復phục 次thứ 麁thô 界giới 。 若nhược 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 空không 處xứ 繫hệ 。 若nhược 識thức 處xứ 繫hệ 。 若nhược 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 界giới 。

復phục 次thứ 細tế 界giới 。 若nhược 法pháp 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 界giới 。 云vân 何hà 微vi 界giới 。 若nhược 法pháp 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 界giới 。

云vân 何hà 發phát 界giới 。 進tiến 若nhược 發phát 正chánh 發phát 生sanh 起khởi 觸xúc 證chứng 。 是thị 名danh 發phát 界giới 。 云vân 何hà 出xuất 界giới 。 進tiến 若nhược 廣quảng 進tiến 未vị 度độ 。 是thị 名danh 出xuất 界giới 。 云vân 何hà 度độ 界giới 。 進tiến 若nhược 廣quảng 已dĩ 度độ 。 是thị 名danh 度độ 界giới 云vân 何hà 勤cần 界giới 。 力lực 勤cần 界giới 。 是thị 名danh 勤cần 界giới 。 云vân 何hà 持trì 界giới 。 總tổng 持trì 持trì 界giới 。 是thị 名danh 持trì 界giới 。 云vân 何hà 出xuất 界giới 。 出xuất 出xuất 界giới 。 是thị 名danh 出xuất 界giới 。

復phục 次thứ 勤cần 界giới 。 謂vị 勤cần 精tinh 進tấn 。 何hà 等đẳng 精tinh 進tấn 。 若nhược 身thân 心tâm 發phát 出xuất 度độ 。 用dụng 心tâm 不bất 退thoái 轉chuyển 。 勤cần 力lực 正chánh 進tiến 。 是thị 名danh 勤cần 界giới 。

復phục 次thứ 持trì 界giới 。 謂vị 念niệm 。 何hà 等đẳng 念niệm 。 如như 所sở 聞văn 所sở 習tập 法pháp 。 持trì 彼bỉ 法pháp 。 正chánh 持trì 令linh 住trụ 。 不bất 忘vong 想tưởng 念niệm 念niệm 續tục 。 是thị 名danh 持trì 界giới 。

復phục 次thứ 出xuất 界giới 。 捨xả 一nhất 切thiết 漏lậu 盡tận 。 愛ái 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 出xuất 界giới 。 云vân 何hà 斷đoạn 界giới 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 。 樹thụ 間gian 空không 處xứ 。 如như 是thị 觀quán 身thân 。 行hành 惡ác 惡ác 報báo 今kim 世thế 報báo 後hậu 世thế 報báo 捨xả 身thân 惡ác 行hành 。 修tu 身thân 善thiện 行hành 。 如như 是thị 觀quán 口khẩu 意ý 行hành 惡ác 惡ác 報báo 今kim 世thế 報báo 後hậu 世thế 報báo 捨xả 口khẩu 意ý 惡ác 行hành 。 修tu 口khẩu 意ý 善thiện 行hành 。 是thị 名danh 斷đoạn 界giới 。 云vân 何hà 離ly 欲dục 界giới 。 愛ái 盡tận 離ly 欲dục 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 離ly 欲dục 界giới 。 云vân 何hà 滅diệt 界giới 。 愛ái 盡tận 離ly 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 滅diệt 界giới 。

云vân 何hà 欲dục 界giới 。 從tùng 阿A 鼻Tỳ 大Đại 地Địa 獄Ngục 。 上thượng 至chí 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 若nhược 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 分phần/phân 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 。 從tùng 梵Phạm 天Thiên 至chí 阿A 迦Ca 尼Ni 吒Tra 天Thiên 。 若nhược 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 分phần/phân 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 。 從tùng 空không 處xứ 天thiên 至chí 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 天Thiên 。 若nhược 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 分phần/phân 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 。

云vân 何hà 色sắc 界giới 。 若nhược 法pháp 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 非phi 色sắc 界giới 。 除trừ 二nhị 滅diệt 餘dư 非phi 色sắc 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 非phi 色sắc 界giới 。

云vân 何hà 滅diệt 界giới 。 二nhị 滅diệt 智trí 緣duyên 滅diệt 非phi 智trí 緣duyên 滅diệt 。 是thị 名danh 滅diệt 界giới 。 云vân 何hà 三tam 出xuất 界giới 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 三tam 出xuất 界giới 。 何hà 等đẳng 三tam 出xuất 界giới 。 謂vị 出xuất 欲dục 至chí 色sắc 。 出xuất 色sắc 至chí 無vô 色sắc 。 若nhược 所sở 作tác 所sở 集tập 滅diệt 。 是thị 謂vị 出xuất 。 何hà 謂vị 出xuất 欲dục 至chí 色sắc 。 若nhược 緣duyên 欲dục 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 彼bỉ 色sắc 中trung 無vô 。 是thị 謂vị 出xuất 欲dục 至chí 色sắc 。 何hà 謂vị 出xuất 色sắc 至chí 無vô 色sắc 。 若nhược 緣duyên 色sắc 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 彼bỉ 無vô 色sắc 中trung 無vô 。 是thị 謂vị 出xuất 色sắc 至chí 無vô 色sắc 。 何hà 謂vị 所sở 作tác 所sở 集tập 滅diệt 。 若nhược 緣duyên 行hành 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 彼bỉ 涅Niết 槃Bàn 無vô 。 是thị 謂vị 所sở 作tác 所sở 集tập 滅diệt 。 是thị 謂vị 出xuất 。 是thị 名danh 三tam 出xuất 界giới 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 界giới 。 若nhược 法pháp 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 界giới 。 云vân 何hà 未vị 來lai 界giới 。 若nhược 法pháp 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 界giới 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 界giới 。 若nhược 法pháp 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 界giới 。 云vân 何hà 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 為vi 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 界giới 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 界giới 。 思tư 惟duy 過quá 去khứ 。 若nhược 法pháp 生sanh 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 界giới 。 云vân 何hà 未vị 來lai 境cảnh 界giới 界giới 。 思tư 惟duy 未vị 來lai 。 若nhược 法pháp 未vị 生sanh 。 是thị 名danh 未vị 來lai 境cảnh 界giới 界giới 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 界giới 。 思tư 惟duy 現hiện 在tại 法pháp 。 若nhược 法pháp 生sanh 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 界giới 。 云vân 何hà 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 界giới 。 思tư 惟duy 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 若nhược 法pháp 生sanh 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 界giới 。

云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 界giới 。 若nhược 法pháp 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 界giới 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 界giới 。 若nhược 法pháp 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 界giới 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 界giới 。 若nhược 法pháp 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 界giới 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 界giới 。 若nhược 法Pháp 界Giới 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 界giới 。

云vân 何hà 色sắc 界giới 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 受thọ 界giới 。 受thọ 陰ấm 是thị 名danh 受thọ 界giới 。 云vân 何hà 想tưởng 界giới 。 想tưởng 陰ấm 是thị 名danh 想tưởng 界giới 。 云vân 何hà 行hành 界giới 。 行hành 陰ấm 是thị 名danh 行hành 界giới 。 云vân 何hà 識thức 界giới 。 識thức 陰ấm 是thị 名danh 識thức 界giới 。

云vân 何hà 五ngũ 出xuất 界giới 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 五ngũ 出xuất 界giới 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 念niệm 欲dục 時thời 。 心tâm 不bất 向hướng 欲dục 不bất 清thanh 。 不bất 住trụ 不bất 解giải 。 念niệm 出xuất 心tâm 出xuất 。 心tâm 向hướng 清thanh 住trụ 解giải 。 心tâm 善thiện 至chí 善thiện 調điều 善thiện 修tu 心tâm 。 若nhược 於ư 欲dục 出xuất 解giải 起khởi 。 緣duyên 欲dục 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 出xuất 解giải 離ly 。 不bất 受thọ 是thị 痛thống 。 是thị 名danh 出xuất 欲dục 界giới 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 念niệm 瞋sân 恚khuể 時thời 。 心tâm 不bất 向hướng 瞋sân 恚khuể 不bất 清thanh 。 不bất 住trụ 不bất 解giải 。 念niệm 不bất 瞋sân 心tâm 不bất 恚khuể 。 心tâm 向hướng 清thanh 住trụ 解giải 。 心tâm 善thiện 至chí 善thiện 調điều 善thiện 修tu 心tâm 。 若nhược 於ư 瞋sân 恚khuể 出xuất 解giải 起khởi 。 緣duyên 瞋sân 恚khuể 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 。 出xuất 解giải 離ly 不bất 受thọ 是thị 痛thống 。 是thị 名danh 出xuất 瞋sân 恚khuể 界giới 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 念niệm 害hại 念niệm 害hại 時thời 。 心tâm 不bất 向hướng 害hại 不bất 清thanh 。 不bất 住trụ 不bất 解giải 。 念niệm 不bất 害hại 不bất 害hại 心tâm 。 向hướng 清thanh 住trụ 解giải 。 心tâm 善thiện 至chí 善thiện 調điều 善thiện 修tu 心tâm 。 若nhược 於ư 害hại 出xuất 解giải 起khởi 。 緣duyên 害hại 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 。 彼bỉ 出xuất 解giải 離ly 。 不bất 受thọ 是thị 痛thống 。 是thị 名danh 出xuất 害hại 界giới 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 念niệm 色sắc 時thời 。 心tâm 不bất 向hướng 色sắc 不bất 清thanh 。 不bất 住trụ 不bất 解giải 。 念niệm 無vô 色sắc 無vô 色sắc 。 心tâm 向hướng 清thanh 住trụ 解giải 。 心tâm 善thiện 至chí 善thiện 調điều 善thiện 修tu 心tâm 。 於ư 色sắc 出xuất 解giải 起khởi 。 緣duyên 色sắc 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 。 出xuất 解giải 離ly 。 不bất 受thọ 是thị 痛thống 。 是thị 名danh 出xuất 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 念niệm 自tự 身thân 。 心tâm 不bất 向hướng 自tự 身thân 不bất 清thanh 。 不bất 住trụ 不bất 解giải 。 念niệm 自tự 身thân 滅diệt 。 滅diệt 自tự 身thân 心tâm 向hướng 清thanh 住trụ 解giải 。 心tâm 善thiện 至chí 善thiện 調điều 善thiện 修tu 心tâm 。 若nhược 於ư 自tự 身thân 出xuất 解giải 起khởi 。 緣duyên 自tự 身thân 生sanh 有hữu 漏lậu 燋tiều 熱nhiệt 。 出xuất 解giải 離ly 。 不bất 受thọ 是thị 痛thống 。 是thị 名danh 出xuất 自tự 身thân 界giới 。 是thị 名danh 五ngũ 出xuất 界giới 。

云vân 何hà 六lục 出xuất 界giới 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 六lục 出xuất 界giới 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 向hướng 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 我ngã 慈từ 解giải 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 。 謹cẩn 慎thận 識thức 善thiện 進tiến 。 我ngã 為vi 瞋sân 恚khuể 心tâm 所sở 覆phú 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 責trách 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 莫mạc 如như 是thị 說thuyết 。 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn 。 謗báng 世Thế 尊Tôn 不bất 善thiện 。 世Thế 尊Tôn 不bất 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 此thử 非phi 悕hy 望vọng 處xứ 。 若nhược 慈từ 解giải 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 已dĩ 。 謹cẩn 慎thận 已dĩ 。 識thức 已dĩ 。 善thiện 進tiến 已dĩ 。 若nhược 瞋sân 恚khuể 覆phú 心tâm 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 善thiện 慈từ 解giải 心tâm 若nhược 修tu 多đa 學học 無vô 量lượng 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 向hướng 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 我ngã 悲bi 解giải 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 。 謹cẩn 慎thận 識thức 善thiện 進tiến 。 我ngã 故cố 為vi 害hại 心tâm 所sở 覆phú 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 責trách 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 莫mạc 如như 是thị 說thuyết 。 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn 。 謗báng 世Thế 尊Tôn 非phi 善thiện 。 世Thế 尊Tôn 不bất 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 此thử 非phi 悕hy 望vọng 處xứ 。 若nhược 悲bi 解giải 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 已dĩ 。 謹cẩn 慎thận 已dĩ 。 識thức 已dĩ 。 善thiện 進tiến 已dĩ 。 為vi 害hại 覆phú 心tâm 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 害hại 心tâm 。 若nhược 悲bi 解giải 心tâm 。 若nhược 修tu 多đa 學học 無vô 量lượng 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 向hướng 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 說thuyết 。 我ngã 喜hỷ 解giải 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 。 謹cẩn 慎thận 識thức 善thiện 進tiến 。 我ngã 故cố 為vi 不bất 樂nhạo 心tâm 所sở 覆phú 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 責trách 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 莫mạc 如như 是thị 說thuyết 。 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn 。 謗báng 世Thế 尊Tôn 非phi 善thiện 。 世Thế 尊Tôn 不bất 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 此thử 非phi 悕hy 望vọng 處xứ 。 若nhược 喜hỷ 解giải 心tâm 親thân 近cận 已dĩ 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 已dĩ 。 謹cẩn 慎thận 已dĩ 。 識thức 已dĩ 。 善thiện 進tiến 已dĩ 。 為vi 不bất 樂nhạo 心tâm 所sở 覆phú 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 不bất 樂nhạo 心tâm 。 若nhược 喜hỷ 解giải 心tâm 善thiện 修tu 多đa 學học 無vô 量lượng 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 向hướng 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 說thuyết 。 我ngã 捨xả 解giải 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 。 謹cẩn 慎thận 識thức 善thiện 進tiến 。 我ngã 故cố 為vi 愛ái 恚khuể 心tâm 所sở 覆phú 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 責trách 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 莫mạc 如như 是thị 說thuyết 。 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn 。 謗báng 世Thế 尊Tôn 非phi 善thiện 。 世Thế 尊Tôn 不bất 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 此thử 非phi 悕hy 望vọng 處xứ 。 若nhược 捨xả 解giải 心tâm 親thân 近cận 已dĩ 。 多đa 修tu 多đa 學học 已dĩ 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 已dĩ 。 謹cẩn 慎thận 已dĩ 。 識thức 已dĩ 。 善thiện 進tiến 已dĩ 。 若nhược 有hữu 愛ái 恚khuể 覆phú 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 愛ái 恚khuể 心tâm 。 若nhược 捨xả 解giải 心tâm 善thiện 修tu 多đa 學học 無vô 量lượng 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 向hướng 彼bỉ 如như 是thị 說thuyết 。 我ngã 無vô 想tưởng 定định 心tâm 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 。 謹cẩn 慎thận 識thức 善thiện 進tiến 。 我ngã 故cố 有hữu 念niệm 想tưởng 識thức 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 責trách 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 莫mạc 如như 是thị 說thuyết 。 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn 。 謗báng 世Thế 尊Tôn 非phi 善thiện 。 世Thế 尊Tôn 不bất 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 此thử 非phi 悕hy 望vọng 處xứ 。 若nhược 無vô 想tưởng 定định 心tâm 親thân 近cận 已dĩ 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 作tác 乘thừa 作tác 物vật 已dĩ 。 謹cẩn 慎thận 已dĩ 。 識thức 已dĩ 。 善thiện 進tiến 已dĩ 。 若nhược 有hữu 念niệm 想tưởng 識thức 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 一nhất 切thiết 想tưởng 。 若nhược 無vô 想tưởng 定định 心tâm 善thiện 修tu 多đa 學học 無vô 量lượng 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 向hướng 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 說thuyết 。 我ngã 滅diệt 我ngã 及cập 我ngã 所sở 故cố 。 有hữu 疑nghi 惑hoặc 箭tiễn 覆phú 心tâm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 責trách 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 莫mạc 如như 是thị 說thuyết 。 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn 。 謗báng 世Thế 尊Tôn 非phi 善thiện 。 世Thế 尊Tôn 不bất 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 此thử 非phi 悕hy 望vọng 處xứ 。 若nhược 滅diệt 我ngã 及cập 我ngã 所sở 故cố 。 如như 有hữu 疑nghi 惑hoặc 箭tiễn 覆phú 心tâm 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 疑nghi 惑hoặc 箭tiễn 。 若nhược 斷đoạn 我ngã 慢mạn 。 是thị 名danh 六lục 出xuất 界giới 。

云vân 何hà 地địa 界giới 。 二nhị 地địa 界giới 。 內nội 地địa 界giới 外ngoại 地địa 界giới 。 云vân 何hà 內nội 地địa 界giới 。 若nhược 此thử 身thân 內nội 受thọ 堅kiên 。 骨cốt 齒xỉ 髮phát 毛mao 薄bạc 皮bì 膚phu 肌cơ 肉nhục 。 筋cân 脈mạch 脾tì 腎thận 肝can 肺phế 心tâm 。 胃vị 大đại 腸tràng 小tiểu 腸tràng 。 大đại 腹phúc 小tiểu 腹phúc 。 此thử 身thân 及cập 餘dư 內nội 受thọ 堅kiên 。 是thị 名danh 內nội 地địa 界giới 。 云vân 何hà 外ngoại 地địa 界giới 。 若nhược 外ngoại 非phi 受thọ 堅kiên 。 銅đồng 鐵thiết 鉛duyên 錫tích 。 白bạch 鑞lạp 金kim 銀ngân 真chân 珠châu 琉lưu 璃ly 。 珂kha 貝bối 璧bích 玉ngọc 。 珊san 瑚hô 錢tiền 性tánh 寶bảo 貝bối 珠châu 沙sa 石thạch 草thảo 木mộc 枝chi 葉diệp 莖hành 節tiết 。 及cập 餘dư 外ngoại 非phi 受thọ 堅kiên 。 是thị 名danh 外ngoại 地địa 界giới 。 如như 是thị 內nội 地địa 界giới 外ngoại 地địa 界giới 。 是thị 名danh 地địa 界giới 。 云vân 何hà 水thủy 界giới 。 二nhị 水thủy 界giới 。 內nội 水thủy 界giới 外ngoại 水thủy 界giới 。 云vân 何hà 內nội 水thủy 界giới 。 若nhược 此thử 身thân 內nội 受thọ 。 水thủy 涎tiên 癊ấm 膽đảm 汗hãn 肪phương 髓tủy 腦não 脂chi # 涕thế 唾thóa 膿nùng 血huyết 小tiểu 便tiện 。 及cập 餘dư 此thử 身thân 內nội 受thọ 水thủy 潤nhuận 等đẳng 。 是thị 名danh 內nội 水thủy 界giới 。 云vân 何hà 外ngoại 水thủy 界giới 。 若nhược 外ngoại 水thủy 界giới 非phi 受thọ 。 蘇tô 油du 蜜mật 石thạch 。 蜜mật 黑hắc 石thạch 蜜mật 乳nhũ 酪lạc 酪lạc 漿tương 醪lao 酒tửu 甘cam 蔗giá 酒tửu 蜜mật 酒tửu 。 及cập 餘dư 外ngoại 水thủy 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 水thủy 界giới 。 如như 是thị 內nội 外ngoại 水thủy 界giới 是thị 名danh 水thủy 界giới 。 云vân 何hà 火hỏa 界giới 。 二nhị 火hỏa 界giới 。 內nội 火hỏa 界giới 。 外ngoại 火hỏa 界giới 。 云vân 何hà 內nội 火hỏa 界giới 。 若nhược 此thử 身thân 內nội 受thọ 火hỏa 熱nhiệt 。 若nhược 熱nhiệt 能năng 令linh 熱nhiệt 令linh 身thân 熱nhiệt 令linh 內nội 燋tiều 。 若nhược 服phục 食thực 飲ẩm 等đẳng 消tiêu 。 及cập 餘dư 此thử 身thân 內nội 受thọ 火hỏa 。 是thị 名danh 內nội 火hỏa 界giới 。 云vân 何hà 外ngoại 火hỏa 界giới 。 若nhược 外ngoại 火hỏa 非phi 受thọ 熱nhiệt 。 若nhược 火hỏa 熱nhiệt 日nhật 熱nhiệt 珠châu 熱nhiệt 舍xá 熱nhiệt 牆tường 熱nhiệt 山sơn 熱nhiệt 穀cốc 氣khí 熱nhiệt 草thảo 熱nhiệt 木mộc 熱nhiệt 牛ngưu 糞phẩn 熱nhiệt 。 及cập 餘dư 外ngoại 火hỏa 熱nhiệt 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 火hỏa 界giới 。 如như 是thị 內nội 火hỏa 界giới 外ngoại 火hỏa 界giới 。 是thị 名danh 火hỏa 界giới 。 云vân 何hà 風phong 界giới 。 二nhị 風phong 界giới 。 內nội 風phong 界giới 。 外ngoại 風phong 界giới 。 云vân 何hà 內nội 風phong 界giới 。 若nhược 此thử 身thân 內nội 受thọ 風phong 。 上thượng 風phong 下hạ 風phong 。 依y 節tiết 間gian 風phong 攣luyến 躄tích 風phong 骨cốt 節tiết 遊du 風phong 出xuất 息tức 入nhập 息tức 風phong 。 及cập 餘dư 內nội 受thọ 風phong 。 是thị 名danh 內nội 風phong 界giới 。 云vân 何hà 外ngoại 風phong 界giới 。 若nhược 外ngoại 風phong 非phi 受thọ 。 若nhược 東đông 西tây 風phong 南nam 北bắc 風phong 雜tạp 塵trần 風phong 不bất 雜tạp 塵trần 風phong 冷lãnh 風phong 熱nhiệt 風phong 黑hắc 風phong 毘tỳ 嵐lam 風phong 動động 地địa 風phong 。 及cập 餘dư 外ngoại 風phong 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 風phong 界giới 。 如như 是thị 內nội 風phong 外ngoại 風phong 。 是thị 名danh 風phong 界giới 。 云vân 何hà 空không 界giới 。 二nhị 空không 界giới 。 內nội 空không 界giới 外ngoại 空không 界giới 。 云vân 何hà 內nội 空không 界giới 。 若nhược 此thử 身thân 內nội 受thọ 空không 。 非phi 四tứ 大đại 所sở 覆phú 。 若nhược 耳nhĩ 鼻tị 孔khổng 口khẩu 門môn 。 若nhược 食thực 飲ẩm 所sở 由do 處xứ 。 若nhược 食thực 飲ẩm 住trú 處xứ 。 若nhược 食thực 飲ẩm 出xuất 處xứ 。 及cập 餘dư 此thử 身thân 內nội 受thọ 空không 。 非phi 四tứ 大đại 所sở 覆phú 。 是thị 名danh 內nội 空không 界giới 云vân 何hà 外ngoại 空không 界giới 。 若nhược 外ngoại 空không 非phi 受thọ 。 非phi 四tứ 大đại 所sở 覆phú 。 若nhược 丘khâu 井tỉnh 瓶bình 甕úng 坎khảm 谷cốc 。 及cập 餘dư 外ngoại 空không 非phi 受thọ 。 非phi 四tứ 大đại 所sở 覆phú 。 是thị 名danh 外ngoại 空không 界giới 。 如như 是thị 內nội 空không 界giới 外ngoại 空không 界giới 。 是thị 名danh 空không 界giới 。

云vân 何hà 識thức 界giới 。 六lục 識thức 身thân 。 眼nhãn 識thức 身thân 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 身thân 。 是thị 名danh 識thức 界giới 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 界giới 。 眼nhãn 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 根căn 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 界giới 。 云vân 何hà 苦khổ 界giới 。 眼nhãn 觸xúc 苦khổ 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 觸xúc 苦khổ 受thọ 苦khổ 根căn 。 是thị 名danh 苦khổ 界giới 。 云vân 何hà 喜hỷ 界giới 。 若nhược 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 喜hỷ 根căn 。 是thị 名danh 喜hỷ 界giới 。 云vân 何hà 憂ưu 界giới 。 若nhược 心tâm 苦khổ 受thọ 憂ưu 根căn 。 是thị 名danh 憂ưu 界giới 。 云vân 何hà 捨xả 界giới 。 身thân 心tâm 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 觸xúc 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 捨xả 根căn 。 是thị 名danh 捨xả 界giới 。

云vân 何hà 無vô 明minh 界giới 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 無vô 明minh 界giới 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 。 欲dục 欲dục 界giới 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 。 云vân 何hà 恚khuể 界giới 。 恚khuể 恚khuể 界giới 。 是thị 名danh 恚khuể 界giới 。 云vân 何hà 害hại 界giới 。 害hại 害hại 界giới 。 是thị 名danh 害hại 界giới 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 。 若nhược 欲dục 欲dục 欲dục 膩nị 。 欲dục 愛ái 欲dục 喜hỷ 。 欲dục 支chi 欲dục 定định 。 欲dục 肯khẳng 欲dục 渴khát 。 欲dục 燋tiều 欲dục 網võng 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 。 云vân 何hà 恚khuể 界giới 。 若nhược 欺khi 惱não 眾chúng 生sanh 。 侵xâm 陵lăng 悕hy 望vọng 。 非phi 斷đoạn 命mạng 根căn 。 是thị 名danh 恚khuể 界giới 。 云vân 何hà 害hại 界giới 。 若nhược 欺khi 害hại 眾chúng 生sanh 。 悕hy 望vọng 侵xâm 陵lăng 斷đoạn 命mạng 根căn 。 是thị 名danh 害hại 界giới 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 。 五ngũ 欲dục 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 眼nhãn 識thức 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 觸xúc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 若nhược 他tha 欲dục 他tha 封phong 邑ấp 他tha 婦phụ 女nữ 他tha 物vật 令linh 我ngã 得đắc 。 若nhược 貪tham 重trọng/trùng 貪tham 究cứu 竟cánh 貪tham 相tương 應ứng 悕hy 望vọng 愛ái 欲dục 染nhiễm 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 究cứu 竟cánh 欲dục 染nhiễm 。 及cập 餘dư 可khả 貪tham 法pháp 。 若nhược 貪tham 重trọng/trùng 貪tham 究cứu 竟cánh 貪tham 悕hy 望vọng 愛ái 欲dục 染nhiễm 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 究cứu 竟cánh 欲dục 染nhiễm 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 。 云vân 何hà 恚khuể 界giới 。 若nhược 少thiểu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 多đa 眾chúng 生sanh 。 傷thương 害hại 此thử 眾chúng 生sanh 。 繫hệ 縛phược 令linh 得đắc 種chủng 種chủng 苦khổ 。 若nhược 恚khuể 重trọng/trùng 恚khuể 究cứu 竟cánh 恚khuể 相tương 應ứng 忿phẫn 怒nộ 憎tăng 惡ác 惱não 心tâm 佷hận 戾lệ 不bất 慈từ 不bất 愍mẫn 不bất 利lợi 益ích 。 是thị 名danh 恚khuể 界giới 。 云vân 何hà 害hại 界giới 。 若nhược 惱não 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 手thủ 拳quyền 瓦ngõa 石thạch 刀đao 仗trượng 。 及cập 餘dư 諸chư 惱não 。 如như 是thị 欺khi 害hại 眾chúng 生sanh 侵xâm 惱não 悕hy 望vọng 斷đoạn 命mạng 。 是thị 名danh 害hại 界giới 。

云vân 何hà 出xuất 界giới 。 除trừ 慈từ 悲bi 餘dư 善thiện 出xuất 法pháp 。 是thị 名danh 出xuất 界giới 。 云vân 何hà 不bất 恚khuể 界giới 。 慈từ 是thị 名danh 不bất 恚khuể 界giới 。 云vân 何hà 不bất 害hại 界giới 。 悲bi 是thị 名danh 不bất 害hại 界giới 。

云vân 何hà 光quang 界giới 。 色sắc 光quang 。 慧tuệ 光quang 。 云vân 何hà 色sắc 光quang 。 火hỏa 光quang 。 日nhật 光quang 。 月nguyệt 光quang 。 珠châu 光quang 星tinh 宿tú 光quang 。 佛Phật 光quang 眾chúng 生sanh 光quang 。 及cập 餘dư 四tứ 大đại 所sở 造tạo 。 光quang 明minh 照chiếu 明minh 。 是thị 名danh 色sắc 光quang 。 云vân 何hà 慧tuệ 光quang 。 三tam 慧tuệ 思tư 慧tuệ 聞văn 慧tuệ 修tu 慧tuệ 。 是thị 名danh 慧tuệ 光quang 。 如như 是thị 色sắc 光quang 慧tuệ 光quang 。 是thị 名danh 光quang 界giới 。 云vân 何hà 淨tịnh 界giới 。 淨tịnh 解giải 脫thoát 及cập 餘dư 淨tịnh 色sắc 。 能năng 淨tịnh 色sắc 適thích 意ý 見kiến 無vô 厭yếm 。 是thị 名danh 淨tịnh 界giới 。

云vân 何hà 色sắc 界giới 。 色sắc 入nhập 色sắc 陰ấm 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 。

云vân 何hà 空không 處xứ 界giới 。 二nhị 空không 處xứ 界giới 。 或hoặc 有hữu 為vi 空không 處xứ 界giới 。 或hoặc 無vô 為vi 空không 處xứ 界giới 。 云vân 何hà 有hữu 為vi 空không 處xứ 界giới 。 空không 處xứ 定định 空không 處xứ 生sanh 。 云vân 何hà 空không 處xứ 定định 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 瞋sân 恚khuể 想tưởng 不bất 思tư 惟duy 若nhược 干can 想tưởng 。 成thành 就tựu 無vô 邊biên 空không 處xứ 。 云vân 何hà 空không 處xứ 生sanh 。 若nhược 親thân 近cận 此thử 定định 多đa 修tu 學học 故cố 。 空không 處xứ 天thiên 四tứ 種chủng 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 空không 處xứ 生sanh 。 如như 是thị 空không 處xứ 定định 。 如như 是thị 空không 處xứ 生sanh 。 是thị 名danh 有hữu 為vi 空không 處xứ 界giới 。 云vân 何hà 無vô 為vi 空không 處xứ 界giới 。 若nhược 以dĩ 智trí 斷đoạn 。 空không 處xứ 界giới 若nhược 斷đoạn 。 是thị 名danh 空không 處xứ 。 無vô 為vi 識thức 處xứ 界giới 不bất 用dụng 處xứ 界giới 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 界giới 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 十thập 八bát 界giới 。 眼nhãn 界giới 色sắc 界giới 眼nhãn 識thức 界giới 。 耳nhĩ 界giới 聲thanh 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 。 鼻tị 界giới 香hương 界giới 鼻tị 識thức 界giới 。 舌thiệt 界giới 味vị 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 。 身thân 界giới 觸xúc 界giới 身thân 識thức 界giới 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 八bát 界giới 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 非phi 問vấn 分phần/phân 業nghiệp 品phẩm 第đệ 二nhị 。

思tư 業nghiệp 。 思tư 已dĩ 業nghiệp 。 故cố 作tác 業nghiệp 。 非phi 故cố 作tác 業nghiệp 。 受thọ 業nghiệp 。 非phi 受thọ 業nghiệp 。 少thiểu 受thọ 業nghiệp 。 多đa 受thọ 業nghiệp 。 熟thục 業nghiệp 。 非phi 熟thục 業nghiệp 。 色sắc 業nghiệp 。 非phi 色sắc 業nghiệp 。 可khả 見kiến 業nghiệp 。 不bất 可khả 見kiến 業nghiệp 。 有hữu 對đối 業nghiệp 。 無vô 對đối 業nghiệp 。 聖thánh 業nghiệp 。 非phi 聖thánh 業nghiệp 。 有hữu 漏lậu 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 有hữu 愛ái 業nghiệp 。 無vô 愛ái 業nghiệp 。 有hữu 求cầu 業nghiệp 。 無vô 求cầu 業nghiệp 。 當đương 取thủ 業nghiệp 。 非phi 當đương 取thủ 業nghiệp 。 有hữu 取thủ 業nghiệp 。 無vô 取thủ 業nghiệp 。 有hữu 勝thắng 業nghiệp 。 無vô 勝thắng 業nghiệp 。 受thọ 業nghiệp 。 非phi 受thọ 業nghiệp 。 內nội 業nghiệp 。 外ngoại 業nghiệp 。 有hữu 報báo 業nghiệp 。 無vô 報báo 業nghiệp 。 心tâm 相tương 應ứng 業nghiệp 。 非phi 心tâm 相tương 應ứng 業nghiệp 。 心tâm 數số 業nghiệp 。 非phi 心tâm 數số 業nghiệp 。 緣duyên 業nghiệp 。 非phi 緣duyên 業nghiệp 。 共cộng 心tâm 業nghiệp 。 不bất 共cộng 心tâm 業nghiệp 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 業nghiệp 。 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 業nghiệp 。 非phi 業nghiệp 。 相tương 應ứng 業nghiệp 。 非phi 業nghiệp 。 相tương 應ứng 非phi 非phi 業nghiệp 。 相tương 應ứng 業nghiệp 。 共cộng 業nghiệp 。 非phi 共cộng 業nghiệp 。 隨tùy 業nghiệp 。 轉chuyển 業nghiệp 。 不bất 隨tùy 業nghiệp 。 轉chuyển 業nghiệp 。 因nhân 業nghiệp 。 非phi 因nhân 業nghiệp 。 有hữu 因nhân 業nghiệp 。 有hữu 緒tự 業nghiệp 。 有hữu 緣duyên 業nghiệp 。 有hữu 為vi 業nghiệp 。 知tri 業nghiệp 。 非phi 知tri 業nghiệp 。 識thức 業nghiệp 。 非phi 識thức 業nghiệp 。 解giải 業nghiệp 。 非phi 解giải 業nghiệp 。 了liễu 業nghiệp 。 非phi 了liễu 業nghiệp 。 斷đoạn 智trí 知tri 業nghiệp 。 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 業nghiệp 。 斷đoạn 業nghiệp 。 非phi 斷đoạn 業nghiệp 。 修tu 業nghiệp 。 非phi 修tu 業nghiệp 。 證chứng 業nghiệp 。 非phi 證chứng 業nghiệp 。 教giáo 業nghiệp 。 非phi 教giáo 業nghiệp 。 身thân 有hữu 教giáo 無vô 教giáo 業nghiệp 。 口khẩu 有hữu 教giáo 無vô 教giáo 業nghiệp 。 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 。 戒giới 業nghiệp 。 無vô 戒giới 業nghiệp 。 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 身thân 戒giới 無vô 戒giới 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 口khẩu 戒giới 無vô 戒giới 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 意ý 戒giới 無vô 戒giới 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 善thiện 業nghiệp 。 不bất 善thiện 業nghiệp 。 無vô 記ký 業nghiệp 。 學học 業nghiệp 。 無Vô 學Học 業nghiệp 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 業nghiệp 。 報báo 業nghiệp 。 報báo 法pháp 業nghiệp 。 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 業nghiệp 。 見kiến 斷đoạn 業nghiệp 。 思tư 惟duy 斷đoạn 業nghiệp 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 業nghiệp 。 見kiến 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 卑ty 業nghiệp 。 中trung 業nghiệp 。 勝thắng 業nghiệp 。 麁thô 業nghiệp 。 細tế 業nghiệp 。 微vi 業nghiệp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 捨xả 受thọ 業nghiệp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 捨xả 處xứ 業nghiệp 。 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 非phi 喜hỷ 非phi 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 後hậu 受thọ 業nghiệp 。 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 業nghiệp 。 與dữ 苦khổ 業nghiệp 。 與dữ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 業nghiệp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 業nghiệp 。 苦khổ 果quả 業nghiệp 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 果quả 業nghiệp 。 樂lạc 報báo 業nghiệp 。 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 報báo 業nghiệp 。 過quá 去khứ 業nghiệp 。 未vị 來lai 業nghiệp 。 現hiện 在tại 業nghiệp 。 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 未vị 來lai 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 四tứ 業nghiệp 。 四tứ 受thọ 業nghiệp 。 五ngũ 怖bố 五ngũ 怨oán 。 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 。 五Ngũ 戒Giới 越việt 五Ngũ 戒Giới 因nhân 貪tham 業nghiệp 。 因nhân 恚khuể 業nghiệp 。 因nhân 癡si 業nghiệp 。 因nhân 不bất 貪tham 業nghiệp 。 因nhân 不bất 恚khuể 業nghiệp 。 因nhân 不bất 癡si 業nghiệp 。 趣thú 地địa 獄ngục 業nghiệp 。 趣thú 畜súc 生sanh 業nghiệp 。 趣thú 餓ngạ 鬼quỷ 業nghiệp 。 趣thú 人nhân 業nghiệp 。 趣thú 天thiên 業nghiệp 。 趣thú 涅Niết 槃Bàn 業nghiệp 。 七thất 不bất 善thiện 法Pháp 。 七thất 善thiện 法Pháp 。 八bát 聖thánh 語ngữ 。 非phi 八bát 聖thánh 語ngữ 。 因nhân 貪tham 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 。 因nhân 恚khuể 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 因nhân 癡si 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 。 因nhân 不bất 貪tham 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 。 因nhân 不bất 恚khuể 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 。 因nhân 不bất 癡si 身thân 業nghiệp 。 口khẩu 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 。 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 若nhược toàn 矛mâu 。 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 天thiên 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 二nhị 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 二nhị 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 天thiên 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 三tam 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như 。 toàn 矛mâu 。 三tam 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 天thiên 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 四tứ 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 四tứ 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 天thiên 速tốc 如như toàn 矛mâu 。

云vân 何hà 思tư 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 是thị 名danh 思tư 業nghiệp 。 云vân 何hà 思tư 已dĩ 業nghiệp 。 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 是thị 名danh 思tư 已dĩ 業nghiệp 。

云vân 何hà 故cố 作tác 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 故cố 作tác 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 故cố 作tác 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 故cố 作tác 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 作tác 不bất 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 不bất 故cố 作tác 業nghiệp 。

云vân 何hà 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 報báo 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 報báo 。 及cập 無vô 報báo 思tư 。 是thị 名danh 受thọ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 非phi 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 報báo 。 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 少thiểu 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 受thọ 少thiểu 報báo 。 是thị 名danh 少thiểu 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 多đa 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 受thọ 少thiểu 報báo 。 是thị 名danh 多đa 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 熟thục 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 近cận 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 熟thục 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 熟thục 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 近cận 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 非phi 熟thục 業nghiệp 。

云vân 何hà 色sắc 業nghiệp 。 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 是thị 名danh 色sắc 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 色sắc 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 是thị 名danh 非phi 色sắc 業nghiệp 。

云vân 何hà 可khả 見kiến 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 色sắc 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 可khả 見kiến 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 可khả 見kiến 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 法pháp 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 不bất 可khả 見kiến 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 對đối 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 聲thanh 入nhập 色sắc 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 有hữu 對đối 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 對đối 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 法pháp 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 無vô 對đối 業nghiệp 。

云vân 何hà 聖thánh 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 聖thánh 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 聖thánh 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 非phi 聖thánh 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 漏lậu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 愛ái 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 愛ái 。 是thị 名danh 無vô 漏lậu 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 愛ái 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 求cầu 。 是thị 名danh 有hữu 愛ái 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 愛ái 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 求cầu 。 是thị 名danh 無vô 愛ái 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 求cầu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 求cầu 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 求cầu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 求cầu 業nghiệp 。

云vân 何hà 當đương 取thủ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 當đương 取thủ 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 當đương 取thủ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 非phi 當đương 取thủ 業nghiệp 云vân 何hà 有hữu 取thủ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 勝thắng 。 是thị 名danh 有hữu 取thủ 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 取thủ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 勝thắng 。 是thị 名danh 無vô 取thủ 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 勝thắng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 業nghiệp 。

復phục 次thứ 有hữu 勝thắng 業nghiệp 。 若nhược 此thử 業nghiệp 有hữu 餘dư 業nghiệp 勝thắng 妙diệu 過quá 上thượng 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 業nghiệp 。

復phục 次thứ 無vô 勝thắng 業nghiệp 。 若nhược 此thử 業nghiệp 無vô 餘dư 業nghiệp 勝thắng 妙diệu 過quá 上thượng 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 業nghiệp 。

云vân 何hà 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 內nội 。 是thị 名danh 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 外ngoại 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 內nội 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 業nghiệp 。 云vân 何hà 外ngoại 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 業nghiệp 云vân 何hà 有hữu 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 有hữu 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 報báo 。 是thị 名danh 無vô 報báo 業nghiệp 。

云vân 何hà 心tâm 相tướng 應ưng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 心tâm 數số 。 是thị 名danh 心tâm 相tương 應ứng 業nghiệp 。

云vân 何hà 非phi 心tâm 相tương 應ứng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 心tâm 數số 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 相tương 應ứng 業nghiệp 。

云vân 何hà 心tâm 數số 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 緣duyên 。 是thị 名danh 心tâm 數số 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 心tâm 數số 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 緣duyên 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 數số 業nghiệp 。

云vân 何hà 緣duyên 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 心tâm 數số 。 是thị 名danh 緣duyên 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 緣duyên 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 心tâm 數số 。 是thị 名danh 非phi 緣duyên 業nghiệp 。

云vân 何hà 共cộng 心tâm 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 心tâm 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 共cộng 心tâm 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 共cộng 心tâm 轉chuyển 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 心tâm 業nghiệp 。

云vân 何hà 隨tùy 心tâm 轉chuyển 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 隨tùy 心tâm 轉chuyển 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 業nghiệp 。

云vân 何hà 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 業nghiệp 云vân 何hà 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 業nghiệp 。 思tư 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 業nghiệp 。

云vân 何hà 共cộng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 業nghiệp 云vân 何hà 不bất 共cộng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 業nghiệp 。

云vân 何hà 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 業nghiệp 。 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 緣duyên 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 非phi 緣duyên 善thiện 有hữu 。 是thị 名danh 因nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 緣duyên 無vô 報báo 報báo 不bất 共cộng 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 緒tự 。 是thị 名danh 有hữu 因nhân 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 緒tự 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 緣duyên 轉chuyển 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 共cộng 業nghiệp 。 是thị 名danh 有hữu 緒tự 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 緣duyên 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 為vi 。 是thị 名danh 有hữu 緣duyên 業nghiệp 。

云vân 何hà 有hữu 為vi 業nghiệp 。 業nghiệp 若nhược 有hữu 緣duyên 。 是thị 名danh 有hữu 為vi 業nghiệp 。

云vân 何hà 知tri 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 知tri 業nghiệp 云vân 何hà 非phi 知tri 業nghiệp 。 無vô 非phi 知tri 業nghiệp 。

復phục 次thứ 說thuyết 一nhất 切thiết 業nghiệp 非phi 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 知tri 業nghiệp 。

云vân 何hà 識thức 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 是thị 名danh 識thức 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 識thức 業nghiệp 。 無vô 非phi 識thức 業nghiệp 。

復phục 次thứ 說thuyết 一nhất 切thiết 業nghiệp 非phi 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 是thị 名danh 非phi 識thức 業nghiệp 。

云vân 何hà 解giải 業nghiệp 。 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 解giải 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 解giải 業nghiệp 。 無vô 非phi 解giải 業nghiệp 。

復phục 次thứ 說thuyết 一nhất 切thiết 業nghiệp 非phi 解giải 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 解giải 業nghiệp 。

云vân 何hà 了liễu 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 了liễu 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 了liễu 業nghiệp 。 無vô 非phi 了liễu 業nghiệp 。

云vân 何hà 斷đoạn 智trí 知tri 業nghiệp 。 業nghiệp 若nhược 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 斷đoạn 智trí 知tri 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 業nghiệp 。

云vân 何hà 斷đoạn 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 斷đoạn 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 斷đoạn 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 斷đoạn 業nghiệp 。

云vân 何hà 修tu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 。 是thị 名danh 修tu 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 修tu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 修tu 業nghiệp 。

云vân 何hà 證chứng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 證chứng 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 證chứng 業nghiệp 。 無vô 非phi 證chứng 業nghiệp 。

復phục 次thứ 說thuyết 一nhất 切thiết 業nghiệp 非phi 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 證chứng 業nghiệp 。

云vân 何hà 教giáo 業nghiệp 。 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 是thị 名danh 教giáo 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 教giáo 業nghiệp 。 意ý 業nghiệp 是thị 名danh 無vô 教giáo 業nghiệp 。 云vân 何hà 身thân 教giáo 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 色sắc 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 身thân 教giáo 業nghiệp 。 云vân 何hà 身thân 無vô 教giáo 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 法pháp 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 身thân 無vô 教giáo 業nghiệp 云vân 何hà 口khẩu 教giáo 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 聲thanh 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 口khẩu 教giáo 業nghiệp 。 云vân 何hà 口khẩu 無vô 教giáo 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 法pháp 入nhập 攝nhiếp 。 是thị 名danh 口khẩu 無vô 教giáo 業nghiệp 。 云vân 何hà 身thân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 緣duyên 非phi 口khẩu 業nghiệp 。 是thị 名danh 身thân 業nghiệp 。 云vân 何hà 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 緣duyên 。 非phi 身thân 業nghiệp 。 是thị 名danh 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 意ý 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 緣duyên 。 是thị 名danh 意ý 業nghiệp 云vân 何hà 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 及cập 善thiện 思tư 。 是thị 名danh 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 身thân 口khẩu 作tác 非phi 戒giới 無vô 教giáo 及cập 不bất 善thiện 思tư 。 是thị 名danh 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 及cập 無vô 記ký 思tư 。 是thị 名danh 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 身thân 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 善thiện 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 戒giới 無vô 教giáo 正chánh 業nghiệp 身thân 正chánh 命mạng 。 是thị 名danh 身thân 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 身thân 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 不bất 善thiện 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 身thân 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 身thân 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 身thân 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 無vô 記ký 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 身thân 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 口khẩu 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 善thiện 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 有hữu 漏lậu 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 正chánh 語ngữ 口khẩu 正chánh 命mạng 。 是thị 名danh 口khẩu 戒giới 業nghiệp 。

云vân 何hà 口khẩu 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 不bất 善thiện 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 口khẩu 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 口khẩu 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 無vô 記ký 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 口khẩu 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 意ý 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 善thiện 善thiện 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 意ý 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 意ý 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 不bất 善thiện 不bất 善thiện 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 意ý 無vô 戒giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 意ý 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 無vô 記ký 無vô 記ký 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 意ý 非phi 戒giới 非phi 無vô 戒giới 業nghiệp 。

云vân 何hà 善thiện 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 修tu 。 是thị 名danh 善thiện 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 斷đoạn 。 是thị 名danh 不bất 善thiện 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 記ký 業nghiệp 。 若nhược 受thọ 若nhược 業nghiệp 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 記ký 業nghiệp 。

云vân 何hà 學học 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 學học 業nghiệp 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 業nghiệp 。

云vân 何hà 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 受thọ 若nhược 業nghiệp 善thiện 報báo 。 是thị 名danh 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 報báo 法pháp 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 報báo 法pháp 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 業nghiệp 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 業nghiệp 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 業nghiệp 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 因nhân 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 若nhược 業nghiệp 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 業nghiệp 報báo 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 因nhân 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 卑ty 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 卑ty 業nghiệp 。 云vân 何hà 中trung 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 記ký 。 是thị 名danh 中trung 業nghiệp 。 云vân 何hà 勝thắng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 。 是thị 名danh 勝thắng 業nghiệp 。

復phục 次thứ 卑ty 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 卑ty 業nghiệp 。

復phục 次thứ 中trung 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非phi 聖thánh 善thiện 。 是thị 名danh 中trung 業nghiệp 。

復phục 次thứ 勝thắng 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 勝thắng 業nghiệp 。

云vân 何hà 麁thô 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 業nghiệp 。 云vân 何hà 細tế 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 色sắc 界giới 繫hệ 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 業nghiệp 。 云vân 何hà 微vi 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 業nghiệp 。

復phục 次thứ 麁thô 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 業nghiệp 。

復phục 次thứ 細tế 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 業nghiệp 。

復phục 次thứ 微vi 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 業nghiệp 。

復phục 次thứ 麁thô 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 業nghiệp 。

復phục 次thứ 細tế 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 業nghiệp 。

復phục 次thứ 微vi 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 業nghiệp 。 云vân 何hà 受thọ 樂lạc 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 受thọ 樂lạc 業nghiệp 。 云vân 何hà 受thọ 苦khổ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 苦khổ 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 受thọ 苦khổ 業nghiệp 。

云vân 何hà 受thọ 捨xả 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 受thọ 捨xả 業nghiệp 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 受thọ 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 受thọ 苦khổ 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 捨xả 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 捨xả 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 除trừ 苦khổ 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 業nghiệp 餘dư 業nghiệp 。 若nhược 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 苦khổ 受thọ 業nghiệp 若nhược 餘dư 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 發phát 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。 云vân 何hà 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 發phát 已dĩ 生sanh 憂ưu 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 云vân 何hà 捨xả 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 發phát 已dĩ 出xuất 捨xả 。 是thị 名danh 捨xả 處xứ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。 除trừ 捨xả 處xứ 業nghiệp 餘dư 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 捨xả 處xứ 業nghiệp 。 除trừ 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 餘dư 業nghiệp 。 若nhược 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 捨xả 處xứ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。

復phục 次thứ 非phi 喜hỷ 處xứ 非phi 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 除trừ 喜hỷ 處xứ 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。 若nhược 餘dư 業nghiệp 是thị 名danh 非phi 喜hỷ 處xứ 非phi 憂ưu 處xứ 業nghiệp 。

云vân 何hà 現hiện 法Pháp 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 生sanh 我ngã 分phần/phân 。 若nhược 長trưởng 幼ấu 所sở 作tác 。 成thành 就tựu 此thử 業nghiệp 。 於ư 此thử 生sanh 我ngã 長trưởng 幼ấu 身thân 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 生sanh 我ngã 分phần/phân 。 長trưởng 幼ấu 所sở 作tác 。 成thành 就tựu 此thử 業nghiệp 。 生sanh 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 云vân 何hà 後hậu 受thọ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 生sanh 我ngã 分phần/phân 。 若nhược 長trưởng 幼ấu 所sở 作tác 。 成thành 就tựu 此thử 業nghiệp 。 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 。 生sanh 受thọ 報báo 或hoặc 多đa 。 是thị 名danh 後hậu 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 。 是thị 名danh 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 業nghiệp 。 云vân 何hà 與dữ 苦khổ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 與dữ 苦khổ 果quả 。 是thị 名danh 與dữ 苦khổ 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 與dữ 苦khổ 業nghiệp 。 除trừ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 苦khổ 業nghiệp 若nhược 餘dư 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 苦khổ 業nghiệp 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 有hữu 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 業nghiệp 。 云vân 何hà 苦khổ 果quả 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 果quả 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 業nghiệp 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 苦khổ 果quả 業nghiệp 若nhược 餘dư 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 業nghiệp 。

云vân 何hà 樂lạc 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 。 是thị 名danh 樂lạc 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 苦khổ 果quả 。 是thị 名danh 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 除trừ 樂lạc 報báo 苦khổ 報báo 業nghiệp 若nhược 餘dư 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 樂lạc 報báo 非phi 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 樂lạc 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂lạc 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 報báo 業nghiệp 。 除trừ 樂lạc 報báo 苦khổ 報báo 業nghiệp 若nhược 餘dư 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 報báo 業nghiệp 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 業nghiệp 。 云vân 何hà 未vị 來lai 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 業nghiệp 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 業nghiệp 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 思tư 惟duy 過quá 去khứ 法pháp 若nhược 業nghiệp 生sanh 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 未vị 來lai 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 思tư 惟duy 未vị 來lai 法pháp 若nhược 業nghiệp 生sanh 。 是thị 名danh 未vị 來lai 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 思tư 惟duy 現hiện 在tại 法pháp 若nhược 業nghiệp 生sanh 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 業nghiệp 。 思tư 惟duy 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 若nhược 業nghiệp 生sanh 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 業nghiệp 。

云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 業nghiệp 。

云vân 何hà 四tứ 業nghiệp 。 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 業nghiệp 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 云vân 何hà 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 無vô 一nhất 業nghiệp 若nhược 黑hắc 白bạch 黑hắc 白bạch 報báo 。 彼bỉ 若nhược 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 若nhược 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 是thị 名danh 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 業nghiệp 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 報báo 。 若nhược 聖thánh 有hữu 報báo 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 是thị 名danh 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 業nghiệp 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 有hữu 報báo 。 此thử 業nghiệp 報báo 是thị 名danh 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 云vân 何hà 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 有hữu 報báo 此thử 業nghiệp 報báo 。 是thị 名danh 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 無vô 一nhất 業nghiệp 黑hắc 白bạch 黑hắc 白bạch 報báo 。 彼bỉ 若nhược 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 此thử 業nghiệp 報báo 。 若nhược 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 此thử 業nghiệp 報báo 。 是thị 名danh 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 業nghiệp 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 報báo 。 若nhược 法pháp 聖thánh 有hữu 報báo 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 是thị 名danh 非phi 黑hắc 白bạch 業nghiệp 非phi 黑hắc 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 我ngã 自tự 正chánh 知tri 說thuyết 四tứ 業nghiệp 。 何hà 等đẳng 四tứ 。 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 業nghiệp 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 報báo 業nghiệp 能năng 盡tận 業nghiệp 。 云vân 何hà 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 若nhược 人nhân 作tác 不bất 清thanh 淨tịnh 身thân 行hành 。 作tác 不bất 清thanh 淨tịnh 口khẩu 行hành 。 作tác 不bất 清thanh 淨tịnh 意ý 行hành 。 成thành 就tựu 不bất 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 。 彼bỉ 行hành 不bất 清thanh 淨tịnh 。 身thân 口khẩu 意ý 行hành 。 已dĩ 成thành 就tựu 不bất 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 。 已dĩ 生sanh 不bất 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 彼bỉ 生sanh 不bất 清thanh 淨tịnh 處xứ 已dĩ 。 觸xúc 不bất 清thanh 淨tịnh 觸xúc 。 觸xúc 不bất 清thanh 淨tịnh 觸xúc 已dĩ 。 受thọ 不bất 清thanh 淨tịnh 受thọ 。 一nhất 向hướng 苦khổ 切thiết 。 一nhất 向hướng 受thọ 苦khổ 燋tiều 。 一nhất 向hướng 不bất 善thiện 。 一nhất 向hướng 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 。 一nhất 向hướng 所sở 憎tăng 惡ác 。 非phi 天thiên 人nhân 所sở 悕hy 望vọng 。 如như 地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh 。 此thử 眾chúng 生sanh 往vãng 生sanh 。 隨tùy 所sở 作tác 業nghiệp 生sanh 。 生sanh 已dĩ 觸xúc 觸xúc 。 我ngã 知tri 眾chúng 生sanh 由do 業nghiệp 與dữ 苦khổ 。 是thị 名danh 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 云vân 何hà 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 若nhược 人nhân 作tác 清thanh 淨tịnh 身thân 行hành 。 作tác 清thanh 淨tịnh 口khẩu 行hành 。 作tác 清thanh 淨tịnh 意ý 行hành 。 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 。 業nghiệp 行hành 清thanh 淨tịnh 。 身thân 口khẩu 意ý 行hành 已dĩ 。 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 已dĩ 。 生sanh 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 生sanh 清thanh 淨tịnh 處xứ 已dĩ 。 觸xúc 清thanh 淨tịnh 觸xúc 。 觸xúc 清thanh 淨tịnh 觸xúc 已dĩ 。 受thọ 清thanh 淨tịnh 受thọ 。 一nhất 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 。 一nhất 向hướng 所sở 不bất 憎tăng 惡ác 。 天thiên 人nhân 所sở 悕hy 望vọng 。 猶do 如như 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên 眾chúng 生sanh 。 若nhược 眾chúng 生sanh 往vãng 生sanh 。 隨tùy 所sở 作tác 業nghiệp 生sanh 。 生sanh 已dĩ 觸xúc 觸xúc 。 我ngã 知tri 眾chúng 生sanh 由do 業nghiệp 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 。 是thị 名danh 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 若nhược 人nhân 行hành 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 身thân 行hành 。 行hành 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 口khẩu 行hành 。 行hành 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 意ý 行hành 。 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 。 彼bỉ 行hành 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 身thân 口khẩu 意ý 行hành 已dĩ 。 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 已dĩ 。 生sanh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 生sanh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 處xứ 已dĩ 。 觸xúc 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 觸xúc 。 觸xúc 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 觸xúc 已dĩ 。 受thọ 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 受thọ 。 雜tạp 受thọ 苦khổ 樂lạc 。 如như 人nhân 如như 天thiên 。 若nhược 眾chúng 生sanh 往vãng 生sanh 。 隨tùy 所sở 作tác 業nghiệp 生sanh 。 生sanh 已dĩ 觸xúc 觸xúc 。 我ngã 知tri 眾chúng 生sanh 由do 業nghiệp 與dữ 苦khổ 樂lạc 是thị 名danh 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 云vân 何hà 非phi 黑hắc 白bạch 業nghiệp 非phi 黑hắc 白bạch 報báo 業nghiệp 能năng 盡tận 業nghiệp 。 若nhược 黑hắc 業nghiệp 黑hắc 報báo 。 若nhược 斷đoạn 思tư 。 若nhược 白bạch 業nghiệp 白bạch 報báo 。 若nhược 斷đoạn 思tư 。 若nhược 黑hắc 白bạch 業nghiệp 黑hắc 白bạch 報báo 。 若nhược 斷đoạn 思tư 。 是thị 名danh 非phi 黑hắc 白bạch 業nghiệp 非phi 黑hắc 白bạch 報báo 業nghiệp 能năng 盡tận 業nghiệp 。 是thị 名danh 四tứ 業nghiệp 。

云vân 何hà 四tứ 受thọ 業nghiệp 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 四tứ 受thọ 業nghiệp 。 何hà 等đẳng 四tứ 。 有hữu 業nghiệp 現hiện 苦khổ 後hậu 有hữu 苦khổ 報báo 。 有hữu 業nghiệp 現hiện 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 有hữu 苦khổ 報báo 。 有hữu 業nghiệp 現hiện 苦khổ 後hậu 有hữu 樂lạc 報báo 。 有hữu 業nghiệp 現hiện 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 有hữu 樂lạc 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 業nghiệp 現hiện 苦khổ 後hậu 有hữu 苦khổ 報báo 。 若nhược 人nhân 忍nhẫn 憂ưu 忍nhẫn 苦khổ 。 殺sát 生sanh 緣duyên 殺sát 生sanh 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 憂ưu 苦khổ 忍nhẫn 憂ưu 忍nhẫn 苦khổ 。 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 言ngôn 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 。 綺ỷ 語ngữ 貪tham 欲dục 瞋sân 恚khuể 。 邪tà 見kiến 緣duyên 邪tà 見kiến 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 惡ác 道đạo 地địa 獄ngục 。 此thử 受thọ 業nghiệp 現hiện 苦khổ 後hậu 有hữu 苦khổ 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 業nghiệp 現hiện 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 有hữu 苦khổ 報báo 。 若nhược 人nhân 忍nhẫn 喜hỷ 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 。 殺sát 生sanh 緣duyên 殺sát 生sanh 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 喜hỷ 樂lạc 忍nhẫn 喜hỷ 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 。 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 言ngôn 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 。 綺ỷ 語ngữ 貪tham 欲dục 瞋sân 恚khuể 。 邪tà 見kiến 緣duyên 邪tà 見kiến 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 喜hỷ 樂lạc 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 惡ác 道đạo 地địa 獄ngục 。 此thử 受thọ 業nghiệp 現hiện 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 有hữu 苦khổ 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 業nghiệp 現hiện 苦khổ 後hậu 有hữu 樂lạc 報báo 。 若nhược 人nhân 忍nhẫn 憂ưu 忍nhẫn 苦khổ 。 不bất 殺sát 生sanh 緣duyên 。 不bất 殺sát 生sanh 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 憂ưu 苦khổ 忍nhẫn 憂ưu 忍nhẫn 苦khổ 。 不bất 竊thiết 盜đạo 不bất 邪tà 婬dâm 不bất 妄vọng 言ngôn 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 不bất 惡ác 口khẩu 不bất 綺ỷ 語ngữ 不bất 貪tham 不bất 欲dục 不bất 瞋sân 恚khuể 正chánh 見kiến 緣duyên 正chánh 見kiến 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 生sanh 善thiện 道đạo 天thiên 上thượng 。 此thử 受thọ 業nghiệp 現hiện 苦khổ 後hậu 有hữu 樂lạc 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 業nghiệp 現hiện 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 有hữu 樂lạc 報báo 。 若nhược 人nhân 忍nhẫn 喜hỷ 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 。 不bất 殺sát 生sanh 緣duyên 。 不bất 殺sát 生sanh 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 喜hỷ 樂lạc 忍nhẫn 喜hỷ 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 。 不bất 竊thiết 盜đạo 不bất 邪tà 婬dâm 不bất 妄vọng 言ngôn 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 不bất 惡ác 口khẩu 不bất 綺ỷ 語ngữ 不bất 貪tham 欲dục 不bất 瞋sân 恚khuể 正chánh 見kiến 緣duyên 正chánh 見kiến 故cố 。 以dĩ 種chủng 種chủng 心tâm 受thọ 喜hỷ 樂lạc 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 生sanh 善thiện 道đạo 天thiên 上thượng 。 此thử 受thọ 業nghiệp 現hiện 樂nhạo/nhạc/lạc 後hậu 有hữu 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 四tứ 受thọ 業nghiệp 。

云vân 何hà 五ngũ 怖bố 。 若nhược 殺sát 生sanh 緣duyên 殺sát 生sanh 故cố 。 今kim 身thân 生sanh 怖bố 。 後hậu 身thân 生sanh 怖bố 。 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 語ngữ 。 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 緣duyên 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 故cố 。 今kim 身thân 生sanh 怖bố 。 後hậu 身thân 生sanh 怖bố 。 是thị 名danh 五ngũ 怖bố 。

云vân 何hà 五ngũ 怨oán 。 若nhược 殺sát 生sanh 緣duyên 殺sát 生sanh 故cố 。 今kim 身thân 生sanh 怨oán 。 後hậu 身thân 生sanh 怨oán 。 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 言ngôn 。 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 緣duyên 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 故cố 今kim 身thân 生sanh 怨oán 。 後hậu 身thân 生sanh 怨oán 。 是thị 名danh 五ngũ 怨oán 。

云vân 何hà 五ngũ 無vô 間gián 。 害hại 母mẫu 無vô 間gian 。 害hại 父phụ 無vô 間gian 。 害hại 阿A 羅La 漢Hán 無vô 間gian 。 壞hoại 僧Tăng 無vô 間gian 。 於ư 如Như 來Lai 身thân 。 惡ác 心tâm 出xuất 血huyết 無vô 間gian 。 云vân 何hà 害hại 母mẫu 無vô 間gian 。 若nhược 母mẫu 母mẫu 想tưởng 故cố 斷đoạn 命mạng 。 是thị 名danh 害hại 母mẫu 無vô 間gian 。 云vân 何hà 害hại 父phụ 無vô 間gian 。 若nhược 父phụ 父phụ 想tưởng 故cố 斷đoạn 命mạng 。 是thị 名danh 害hại 父phụ 無vô 間gian 。 云vân 何hà 害hại 阿A 羅La 漢Hán 無vô 間gian 。 故cố 斷đoạn 阿A 羅La 漢Hán 聲Thanh 聞Văn 命mạng 。 是thị 名danh 害hại 阿A 羅La 漢Hán 無vô 間gian 。 云vân 何hà 壞hoại 僧Tăng 無vô 間gian 。 一nhất 面diện 請thỉnh 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 多đa 第đệ 二nhị 面diện 請thỉnh 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 多đa 行hành 籌trù 唱xướng 令linh 。 是thị 名danh 壞hoại 僧Tăng 無vô 間gian 。 云vân 何hà 於ư 如Như 來Lai 身thân 。 惡ác 心tâm 出xuất 血huyết 無vô 間gian 。 若nhược 故cố 於ư 如Như 來Lai 身thân 。 惡ác 心tâm 出xuất 血huyết 成thành 就tựu 業nghiệp 。 乃nãi 至chí 傷thương 如như 髮phát 端đoan 。 是thị 名danh 於ư 如Như 來Lai 惡ác 心tâm 出xuất 血huyết 無vô 間gian 。 是thị 名danh 五ngũ 無vô 間gián 。

云vân 何hà 五Ngũ 戒Giới 。 不bất 殺sát 生sanh 。 不bất 竊thiết 盜đạo 。 不bất 邪tà 婬dâm 。 不bất 妄vọng 言ngôn 。 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 放phóng 逸dật 處xứ 。 是thị 名danh 五Ngũ 戒Giới 。 云vân 何hà 越việt 五Ngũ 戒Giới 。 殺sát 生sanh 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 言ngôn 。 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 是thị 名danh 越việt 五Ngũ 戒Giới 。

云vân 何hà 因nhân 貪tham 業nghiệp 。 業nghiệp 若nhược 貪tham 因nhân 貪tham 緒tự 貪tham 集tập 貪tham 緣duyên 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 因nhân 貪tham 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 恚khuể 業nghiệp 。 業nghiệp 若nhược 恚khuể 因nhân 恚khuể 緒tự 恚khuể 集tập 恚khuể 緣duyên 身thân 業nghiệp 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 因nhân 恚khuể 業nghiệp 云vân 何hà 因nhân 癡si 業nghiệp 。 業nghiệp 若nhược 癡si 因nhân 癡si 緒tự 癡si 集tập 癡si 緣duyên 身thân 業nghiệp 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 癡si 因nhân 業nghiệp 云vân 何hà 不bất 貪tham 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 不bất 貪tham 因nhân 不bất 貪tham 緒tự 不bất 貪tham 集tập 不bất 貪tham 緣duyên 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 不bất 貪tham 因nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 恚khuể 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 不bất 恚khuể 因nhân 不bất 恚khuể 緒tự 不bất 恚khuể 集tập 不bất 恚khuể 緣duyên 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 不bất 恚khuể 因nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 不bất 癡si 因nhân 業nghiệp 。 若nhược 不bất 癡si 因nhân 不bất 癡si 緒tự 不bất 癡si 集tập 不bất 癡si 緣duyên 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 不bất 癡si 因nhân 業nghiệp 。

云vân 何hà 趣thú 地địa 獄ngục 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 增tăng 。 能năng 令linh 生sanh 地địa 獄ngục 。 是thị 名danh 趣thú 地địa 獄ngục 業nghiệp 。 云vân 何hà 趣thú 畜súc 生sanh 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 中trung 能năng 令linh 生sanh 畜súc 生sanh 。 是thị 名danh 趣thú 畜súc 生sanh 業nghiệp 。 云vân 何hà 趣thú 餓ngạ 鬼quỷ 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 軟nhuyễn 。 能năng 令linh 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 是thị 名danh 向hướng 餓ngạ 鬼quỷ 業nghiệp 。 云vân 何hà 趣thú 人nhân 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 不bất 增tăng 。 能năng 令linh 生sanh 人nhân 中trung 。 是thị 名danh 趣thú 人nhân 業nghiệp 。 云vân 何hà 趣thú 天thiên 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 增tăng 。 能năng 令linh 生sanh 天thiên 上thượng 。 是thị 名danh 趣thú 天thiên 業nghiệp 。 云vân 何hà 趣thú 涅Niết 槃Bàn 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 聖thánh 有hữu 報báo 。 能năng 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 是thị 名danh 趣thú 涅Niết 槃Bàn 業nghiệp 。

云vân 何hà 七thất 不bất 善thiện 法Pháp 。 殺sát 生sanh 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 言ngôn 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 綺ỷ 語ngữ 。 是thị 名danh 七thất 不bất 善thiện 法Pháp 。 云vân 何hà 七thất 善thiện 法Pháp 。 不bất 殺sát 生sanh 不bất 竊thiết 盜đạo 不bất 邪tà 婬dâm 不bất 妄vọng 言ngôn 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 不bất 惡ác 口khẩu 不bất 綺ỷ 語ngữ 。 是thị 名danh 七thất 善thiện 法Pháp 。

云vân 何hà 八bát 非phi 聖thánh 語ngữ 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 聞văn 言ngôn 聞văn 。 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 。 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 不bất 識thức 言ngôn 識thức 。 識thức 言ngôn 不bất 識thức 。 是thị 名danh 八bát 非phi 聖thánh 語ngữ 。 云vân 何hà 八bát 聖thánh 語ngữ 。 不bất 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 見kiến 言ngôn 見kiến 。 不bất 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 聞văn 言ngôn 聞văn 。 不bất 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 覺giác 言ngôn 覺giác 。 不bất 識thức 言ngôn 不bất 識thức 。 識thức 言ngôn 識thức 。 是thị 名danh 八bát 聖thánh 語ngữ 。

云vân 何hà 因nhân 貪tham 身thân 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 貪tham 不bất 離ly 貪tham 貪tham 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 身thân 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 貪tham 身thân 業nghiệp 云vân 何hà 因nhân 貪tham 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 貪tham 不bất 離ly 貪tham 貪tham 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 業nghiệp 教giáo 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 貪tham 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 貪tham 意ý 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 貪tham 不bất 離ly 貪tham 貪tham 覆phú 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 因nhân 貪tham 意ý 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 恚khuể 身thân 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 恚khuể 不bất 離ly 恚khuể 恚khuể 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 身thân 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 恚khuể 身thân 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 恚khuể 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 恚khuể 不bất 離ly 恚khuể 恚khuể 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 恚khuể 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 恚khuể 意ý 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 恚khuể 不bất 離ly 恚khuể 恚khuể 覆phú 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 因nhân 恚khuể 意ý 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 癡si 身thân 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 癡si 不bất 離ly 癡si 癡si 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 身thân 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 癡si 身thân 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 癡si 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 癡si 不bất 離ly 癡si 癡si 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 癡si 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 癡si 意ý 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 不bất 善thiện 因nhân 癡si 不bất 離ly 癡si 癡si 覆phú 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 因nhân 癡si 意ý 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 貪tham 身thân 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 貪tham 離ly 貪tham 非phi 貪tham 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 貪tham 身thân 業nghiệp 。

云vân 何hà 因nhân 不bất 貪tham 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 貪tham 離ly 貪tham 非phi 貪tham 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 有hữu 漏lậu 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 貪tham 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 貪tham 意ý 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 貪tham 離ly 貪tham 非phi 貪tham 覆phú 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 貪tham 意ý 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 恚khuể 身thân 業nghiệp 。 若nhược 身thân 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 恚khuể 離ly 恚khuể 非phi 恚khuể 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 恚khuể 身thân 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 恚khuể 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 恚khuể 離ly 恚khuể 非phi 恚khuể 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 有hữu 漏lậu 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 恚khuể 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 恚khuể 意ý 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 恚khuể 離ly 恚khuể 非phi 恚khuể 覆phú 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 恚khuể 意ý 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 癡si 身thân 業nghiệp 。 若nhược 身thân 善thiện 業nghiệp 因nhân 不bất 癡si 離ly 癡si 非phi 癡si 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 戒giới 無vô 教giáo 正chánh 業nghiệp 身thân 正chánh 命mạng 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 癡si 身thân 業nghiệp 云vân 何hà 因nhân 不bất 癡si 口khẩu 業nghiệp 。 若nhược 口khẩu 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 癡si 離ly 癡si 非phi 癡si 覆phú 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 有hữu 漏lậu 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 正chánh 語ngữ 口khẩu 正chánh 命mạng 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 癡si 口khẩu 業nghiệp 。 云vân 何hà 因nhân 不bất 癡si 意ý 業nghiệp 。 若nhược 意ý 業nghiệp 善thiện 因nhân 不bất 癡si 離ly 癡si 非phi 癡si 覆phú 心tâm 相tương 應ứng 思tư 。 是thị 名danh 因nhân 不bất 癡si 意ý 業nghiệp 。

云vân 何hà 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 殺sát 生sanh 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 語ngữ 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 。 綺ỷ 語ngữ 貪tham 欲dục 瞋sân 恚khuể 。 邪tà 見kiến 是thị 名danh 。 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 云vân 何hà 十Thập 善Thiện 業nghiệp 道đạo 。 不bất 殺sát 生sanh 不bất 竊thiết 盜đạo 不bất 邪tà 婬dâm 不bất 妄vọng 言ngôn 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 不bất 惡ác 口khẩu 不bất 綺ỷ 語ngữ 不bất 貪tham 欲dục 不bất 瞋sân 恚khuể 正chánh 見kiến 行hành 。 是thị 名danh 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。

云vân 何hà 十thập 法pháp 。 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 邪tà 見kiến 。 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 云vân 何hà 十thập 法pháp 。 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 不bất 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 正chánh 見kiến 行hành 。 是thị 十thập 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 云vân 何hà 二nhị 十thập 。 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 自tự 殺sát 生sanh 教giáo 他tha 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 自tự 邪tà 見kiến 。 教giáo 他tha 邪tà 見kiến 。 是thị 名danh 二nhị 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。

云vân 何hà 二nhị 十thập 。 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 自tự 不bất 殺sát 生sanh 。 教giáo 他tha 不bất 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 自tự 正chánh 見kiến 。 教giáo 他tha 正chánh 見kiến 行hành 。 是thị 二nhị 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。

云vân 何hà 三tam 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 自tự 殺sát 生sanh 教giáo 他tha 殺sát 生sanh 。 讚tán 歎thán 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 自tự 邪tà 見kiến 。 教giáo 他tha 邪tà 見kiến 。 讚tán 歎thán 邪tà 見kiến 。 是thị 三tam 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。

云vân 何hà 三tam 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 自tự 不bất 殺sát 生sanh 。 教giáo 他tha 不bất 殺sát 生sanh 。 讚tán 歎thán 不bất 殺sát 。 生sanh 乃nãi 至chí 自tự 正chánh 見kiến 。 教giáo 他tha 正chánh 見kiến 。 讚tán 歎thán 正chánh 見kiến 行hành 。 是thị 名danh 三tam 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 云vân 何hà 四tứ 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 自tự 殺sát 生sanh 教giáo 他tha 殺sát 生sanh 。 讚tán 歎thán 殺sát 生sanh 。 願nguyện 樂nhạo 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 自tự 邪tà 見kiến 。 教giáo 他tha 邪tà 見kiến 。 讚tán 歎thán 邪tà 見kiến 。 願nguyện 樂nhạo 邪tà 見kiến 。 是thị 四tứ 十thập 法pháp 成thành 就tựu 墮đọa 地địa 獄ngục 速tốc 如như toàn 矛mâu 。

云vân 何hà 四tứ 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu 。 自tự 不bất 殺sát 生sanh 。 教giáo 他tha 不bất 殺sát 生sanh 。 讚tán 歎thán 不bất 殺sát 生sanh 。 不bất 願nguyện 樂nhạo 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 自tự 正chánh 見kiến 。 教giáo 他tha 正chánh 見kiến 。 讚tán 歎thán 正chánh 見kiến 。 願nguyện 樂nhạo 正chánh 見kiến 行hành 。 是thị 四tứ 十thập 法pháp 成thành 就tựu 生sanh 善thiện 處xứ 速tốc 如như toàn 矛mâu (# 業nghiệp 品phẩm 竟cánh )# 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Pháp Uyển Châu Lâm - Quyển 0070

法Pháp 苑Uyển 珠Châu 林Lâm Quyển 0070 唐Đường 道Đạo 世Thế 撰Soạn 法Pháp 苑Uyển 珠Châu 林Lâm 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 西tây 明minh 寺tự 沙Sa 門Môn 釋thích 道đạo 世thế 撰soạn 受thọ 報báo 篇thiên 第đệ 七thất 十thập 九cửu 惡ác 報báo 部bộ 第đệ 十thập 一nhất 夫phu 有hữu 形hình 則tắc 影ảnh...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Cứu Tật Kinh -

救Cứu 疾Tật 經Kinh 佛Phật 說Thuyết 救Cứu 疾Tật 經Kinh 一Nhất 卷Quyển 爾nhĩ 時thời 佛Phật 在tại 。 娑sa 羅la 雙song 樹thụ 。 □# □# □# □# □# □# □# □# □# 阿A 難Nan 及cập 無vô 量lượng 諸chư 天thiên 。 □# □# □# □# □# □# □# □#...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh - Quyển 18

佛Phật 說Thuyết 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 正Chánh 法Pháp 經Kinh Quyển 18 宋Tống 法Pháp 護Hộ 等Đẳng 譯Dịch 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 正Chánh 法Pháp 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 八bát 譯dịch 經kinh 三tam 藏tạng 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí 光quang 祿lộc 卿khanh 。 光quang 梵Phạm...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự - Quyển 13

根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 破Phá 僧Tăng 事Sự Quyển 13 唐Đường 義Nghĩa 淨Tịnh 譯Dịch 根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 破Phá 僧Tăng 事Sự 卷quyển 第đệ 十thập 三tam 大đại 唐đường 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận - Quyển 19

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 藏Tạng 顯Hiển 宗Tông 論Luận Quyển 19 尊Tôn 者Giả 眾Chúng 賢Hiền 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 藏Tạng 顯Hiển 宗Tông 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu 尊tôn 者giả 眾chúng 賢hiền 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận - Quyển 1

入Nhập 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 論Luận Quyển 1 塞Tắc 建Kiến 陀Đà 羅La 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 入Nhập 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 論Luận 卷quyển 上thượng 塞tắc 建kiến 陀đà 羅la 阿A 羅La 漢Hán 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。 敬kính...