舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 6
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 六lục

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

問Vấn 分Phần/phân 七Thất 覺Giác 品Phẩm 第đệ 六lục

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 覺giác 。

答đáp 曰viết 。

七thất 。 何hà 等đẳng 七thất 。 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 見kiến 學học 人nhân 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 是thị 名danh 念niệm 覺giác 。 云vân 何hà 擇trạch 法pháp 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 法pháp 中trung 。 擇trạch 重trọng/trùng 擇trạch 究cứu 竟cánh 擇trạch 擇trạch 法pháp 思tư 惟duy 覺giác 了liễu 達đạt 自tự 相tương/tướng 他tha 相tương/tướng 共cộng 相tương 思tư 持trì 辯biện 觀quán 進tiến 辯biện 慧tuệ 智trí 見kiến 解giải 脫thoát 方phương 便tiện 。 術thuật 焰diễm 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 。 慧tuệ 眼nhãn 慧tuệ 根căn 慧tuệ 力lực 無vô 癡si 正chánh 見kiến 。 是thị 名danh 擇trạch 法pháp 覺giác 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 身thân 心tâm 發phát 出xuất 度độ 堪kham 忍nhẫn 不bất 退thoái 勤cần 力lực 進tiến 不bất 離ly 不bất 懈giải 不bất 緩hoãn 不bất 惰nọa 進tiến 進tiến 根căn 進tiến 力lực 正chánh 進tiến 。 是thị 名danh 進tiến 覺giác 。 云vân 何hà 喜hỷ 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 重trọng/trùng 踊dũng 躍dược 究cứu 竟cánh 踊dũng 躍dược 治trị 淨tịnh 滿mãn 足túc 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 是thị 名danh 喜hỷ 覺giác 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 心tâm 柔nhu 身thân 輕khinh 心tâm 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 心tâm 軟nhuyễn 身thân 除trừ 心tâm 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 。 云vân 何hà 定định 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 專chuyên 住trụ 心tâm 一nhất 向hướng 心tâm 一nhất 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 不bất 亂loạn 依y 意ý 心tâm 獨độc 定định 定định 根căn 定định 力lực 正chánh 定định 。 是thị 名danh 定định 覺giác 。 云vân 何hà 捨xả 覺giác 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 捨xả 不bất 著trước 心tâm 等đẳng 心tâm 直trực 不bất 諂siểm 心tâm 不bất 貴quý 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 捨xả 覺giác 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 色sắc 。 幾kỷ 非phi 色sắc 。 五ngũ 非phi 色sắc 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 色sắc 或hoặc 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 五ngũ 非phi 色sắc 。 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 是thị 名danh 五ngũ 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 色sắc 或hoặc 非phi 色sắc 。 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 。 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 色sắc 或hoặc 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 色sắc 。 身thân 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 色sắc 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 非phi 色sắc 。 心tâm 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 色sắc 。 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 色sắc 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 非phi 色sắc 。 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 柔nhu 心tâm 輕khinh 心tâm 軟nhuyễn 心tâm 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 非phi 色sắc 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 可khả 見kiến 。 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 見kiến 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 有hữu 對đối 。 幾kỷ 無vô 對đối 。 一nhất 切thiết 無vô 對đối 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 聖thánh 。 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 一nhất 切thiết 聖thánh 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 有hữu 漏lậu 。 幾kỷ 無vô 漏lậu 。 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 。 一nhất 切thiết 無vô 受thọ 。 一nhất 切thiết 無vô 求cầu 。 一nhất 切thiết 非phi 當đương 趣thú 。 一nhất 切thiết 無vô 取thủ 。 一nhất 切thiết 無vô 勝thắng 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 受thọ 。 幾kỷ 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 非phi 受thọ 一nhất 切thiết 外ngoại 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 有hữu 報báo 。 幾kỷ 無vô 報báo 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 有hữu 報báo 。 念niệm 覺giác 報báo 法pháp 。 名danh 念niệm 覺giác 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 有hữu 報báo 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 名danh 念niệm 覺giác 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 無vô 報báo 。 念niệm 覺giác 報báo 名danh 念niệm 覺giác 無vô 報báo 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 無vô 報báo 。 見kiến 學học 人nhân 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 果quả 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 是thị 名danh 念niệm 覺giác 無vô 報báo 。 擇trạch 法pháp 進tiến 喜hỷ 除trừ 定định 捨xả 。 覺giác 亦diệc 如như 是thị 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 心tâm 。 幾kỷ 非phi 心tâm 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 五ngũ 心tâm 相tương 應ứng 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 五ngũ 心tâm 相tương 應ứng 。 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 名danh 五ngũ 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 。 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 心tâm 相tương 應ứng 。 進tiến 覺giác 若nhược 心tâm 數số 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 進tiến 覺giác 若nhược 非phi 心tâm 數số 身thân 發phát 出xuất 度độ 。 是thị 名danh 進tiến 覺giác 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 心tâm 相tương 應ứng 。 除trừ 覺giác 若nhược 心tâm 數số 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 柔nhu 心tâm 輕khinh 心tâm 軟nhuyễn 心tâm 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 除trừ 覺giác 若nhược 非phi 心tâm 數số 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 七thất 覺giác 。 幾kỷ 心tâm 數số 。 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 五ngũ 心tâm 數số 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 五ngũ 心tâm 數số 。 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 是thị 名danh 五ngũ 心tâm 數số 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 。 是thị 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 心tâm 數số 。 進tiến 覺giác 若nhược 緣duyên 心tâm 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 心tâm 數số 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 非phi 心tâm 數số 。 進tiến 覺giác 若nhược 非phi 緣duyên 身thân 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 心tâm 數số 。 除trừ 覺giác 若nhược 緣duyên 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 柔nhu 心tâm 輕khinh 心tâm 軟nhuyễn 心tâm 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 心tâm 數số 云vân 何hà 除trừ 覺giác 非phi 心tâm 數số 。 除trừ 覺giác 若nhược 非phi 緣duyên 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 名danh 除trừ 覺giác 非phi 心tâm 數số 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 緣duyên 。 幾kỷ 非phi 緣duyên 。 五ngũ 緣duyên 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 緣duyên 或hoặc 非phi 緣duyên 。 云vân 何hà 五ngũ 緣duyên 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 是thị 名danh 五ngũ 緣duyên 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 緣duyên 或hoặc 非phi 緣duyên 。 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 。 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 緣duyên 或hoặc 非phi 緣duyên 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 緣duyên 。 進tiến 覺giác 若nhược 心tâm 數số 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 緣duyên 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 非phi 緣duyên 。 進tiến 覺giác 若nhược 非phi 心tâm 數số 身thân 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 非phi 緣duyên 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 緣duyên 。 除trừ 覺giác 若nhược 心tâm 數số 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 柔nhu 心tâm 輕khinh 心tâm 軟nhuyễn 心tâm 除trừ 。 名danh 除trừ 覺giác 緣duyên 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 非phi 緣duyên 。 除trừ 覺giác 若nhược 非phi 心tâm 數số 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 名danh 除trừ 覺giác 非phi 緣duyên 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 共cộng 心tâm 。 幾kỷ 不bất 共cộng 心tâm 。 五ngũ 共cộng 心tâm 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 五ngũ 共cộng 心tâm 。 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 名danh 五ngũ 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 不bất 共cộng 心tâm 。 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 。 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 共cộng 心tâm 。 進tiến 覺giác 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 心tâm 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 不bất 共cộng 心tâm 。 進tiến 覺giác 若nhược 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 身thân 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 共cộng 心tâm 。 除trừ 覺giác 若nhược 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 心tâm 柔nhu 身thân 輕khinh 心tâm 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 心tâm 軟nhuyễn 身thân 除trừ 心tâm 除trừ 。 名danh 除trừ 覺giác 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 不bất 共cộng 心tâm 。 除trừ 覺giác 若nhược 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 名danh 除trừ 覺giác 不bất 共cộng 心tâm 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 五ngũ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 五ngũ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 念niệm 覺giác 擇trạch 法pháp 覺giác 喜hỷ 覺giác 定định 覺giác 捨xả 覺giác 。 名danh 五ngũ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 進tiến 覺giác 除trừ 覺giác 。 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 業nghiệp 相tương 應ứng 。 進tiến 覺giác 思tư 相tương 應ứng 心tâm 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 進tiến 覺giác 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 進tiến 覺giác 若nhược 非phi 思tư 相tương 應ứng 身thân 發phát 出xuất 度độ 。 名danh 進tiến 覺giác 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 業nghiệp 相tương 應ứng 。 除trừ 覺giác 若nhược 思tư 相tương 應ứng 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 柔nhu 心tâm 輕khinh 心tâm 軟nhuyễn 心tâm 除trừ 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 除trừ 覺giác 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 除trừ 覺giác 若nhược 非phi 思tư 相tương 應ứng 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 柔nhu 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 名danh 除trừ 覺giác 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 七thất 覺giác 。 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 七thất 覺giác 。 幾kỷ 因nhân 。 幾kỷ 非phi 因nhân 。 一nhất 切thiết 因nhân 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 緒tự 。 一nhất 切thiết 有hữu 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 知tri 。 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 識thức 。 幾kỷ 非phi 識thức 。 一nhất 切thiết 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 解giải 。 幾kỷ 非phi 解giải 。 一nhất 切thiết 解giải 如như 事sự 知tri 見kiến 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 了liễu 。 幾kỷ 非phi 了liễu 。 一nhất 切thiết 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 修tu 。 幾kỷ 非phi 修tu 。 一nhất 切thiết 修tu 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 證chứng 。 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 善thiện 。 幾kỷ 非phi 善thiện 。 幾kỷ 無vô 記ký 。 一nhất 切thiết 善thiện 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 學học 。 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 見kiến 學học 人nhân 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 。 若nhược 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 證chứng 沙Sa 門Môn 果Quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 名danh 念niệm 覺giác 學học 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 名danh 念niệm 覺giác 無Vô 學Học 。 擇trạch 法pháp 進tiến 喜hỷ 除trừ 定định 捨xả 。 覺giác 亦diệc 如như 是thị 。

七thất 覺giác 幾kỷ 報báo 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 報báo 。 念niệm 覺giác 無vô 報báo 。 名danh 念niệm 覺giác 報báo 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 報báo 。 見kiến 學học 人nhân 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 無Vô 學Học 人nhân 。 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 名danh 念niệm 覺giác 報báo 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 報báo 法pháp 。 念niệm 覺giác 有hữu 報báo 。 名danh 念niệm 覺giác 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 報báo 法pháp 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 無Vô 學Học 人nhân 。 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 微vi 念niệm 順thuận 念niệm 住trụ 不bất 忘vong 相tương 續tục 念niệm 不bất 失thất 不bất 奪đoạt 不bất 鈍độn 不bất 鈍độn 根căn 念niệm 念niệm 根căn 念niệm 力lực 正chánh 念niệm 。 名danh 念niệm 覺giác 報báo 法pháp 。 擇trạch 法pháp 進tiến 喜hỷ 除trừ 定định 捨xả 。 覺giác 亦diệc 如như 是thị 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 一nhất 切thiết 不bất 繫hệ 。

七thất 覺giác 。 幾kỷ 過quá 去khứ 。 幾kỷ 未vị 來lai 。 幾kỷ 現hiện 在tại 。 幾kỷ 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 過quá 去khứ 。 念niệm 覺giác 若nhược 生sanh 已dĩ 滅diệt 名danh 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 未vị 來lai 。 念niệm 覺giác 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 名danh 念niệm 覺giác 未vị 來lai 。 云vân 何hà 念niệm 覺giác 現hiện 在tại 。 念niệm 覺giác 生sanh 未vị 滅diệt 。 名danh 念niệm 覺giác 現hiện 在tại 。 擇trạch 法pháp 覺giác 乃nãi 至chí 捨xả 。 覺giác 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 問Vấn 分Phần/phân 不Bất 善Thiện 根Căn 品Phẩm 第đệ 七thất

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 不bất 善thiện 根căn 。 答đáp 曰viết 三tam 。 何hà 等đẳng 三tam 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 悕hy 望vọng 名danh 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 五ngũ 欲dục 中trung 喜hỷ 愛ái 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 眼nhãn 識thức 色sắc 喜hỷ 愛ái 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 觸xúc 喜hỷ 愛ái 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 他tha 欲dục 他tha 色sắc 他tha 財tài 他tha 婦phụ 他tha 童đồng 女nữ 他tha 所sở 須tu 悕hy 望vọng 得đắc 。 若nhược 貪tham 貪tham 著trước 心tâm 相tương 應ứng 貪tham 悕hy 望vọng 愛ái 心tâm 欲dục 染nhiễm 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 究cứu 竟cánh 欲dục 染nhiễm 及cập 餘dư 可khả 貪tham 法pháp 。 若nhược 貪tham 重trọng/trùng 貪tham 究cứu 竟cánh 貪tham 悕hy 望vọng 愛ái 心tâm 欲dục 染nhiễm 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 究cứu 竟cánh 欲dục 染nhiễm 。 是thị 名danh 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 忿phẫn 怒nộ 名danh 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 若nhược 少thiểu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 多đa 眾chúng 生sanh 。 傷thương 害hại 繫hệ 縛phược 。 作tác 種chủng 種chủng 困khốn 苦khổ 。 若nhược 瞋sân 恚khuể 重trọng/trùng 瞋sân 恚khuể 。 究cứu 竟cánh 瞋sân 恚khuể 。 相tương 應ứng 瞋sân 恚khuể 。 忿phẫn 怒nộ 橫hoạnh/hoành 瞋sân 。 憎tăng 惡ác 惱não 心tâm 。 相tương/tướng 憎tăng 無vô 慈từ 。 無vô 憐lân 愍mẫn 。 無vô 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 及cập 餘dư 所sở 瞋sân 恚khuể 法pháp 。 若nhược 恚khuể 重trọng/trùng 恚khuể 究cứu 竟cánh 恚khuể 。 相tương 應ứng 瞋sân 。 忿phẫn 怒nộ 橫hoạnh/hoành 瞋sân 。 憎tăng 惡ác 惱não 心tâm 。 瞋sân 恚khuể 相tương/tướng 憎tăng 無vô 慈từ 。 無vô 憐lân 愍mẫn 。 無vô 利lợi 益ích 法pháp 。 名danh 瞋sân 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 無vô 明minh 是thị 名danh 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 不bất 知tri 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 不bất 知tri 過quá 去khứ 。 不bất 知tri 未vị 來lai 。 不bất 知tri 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 不bất 知tri 內nội 。 不bất 知tri 外ngoại 。 不bất 知tri 內nội 外ngoại 。 六lục 觸xúc 入nhập 集tập 滅diệt 味vị 過quá 患hoạn 。 不bất 知tri 如như 實thật 出xuất 。 不bất 知tri 如như 爾nhĩ 。 不bất 知tri 業nghiệp 報báo 。 不bất 知tri 緣duyên 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 黑hắc 白bạch 有hữu 緣duyên 無vô 緣duyên 有hữu 光quang 無vô 光quang 作tác 不bất 作tác 親thân 不bất 親thân 。 彼bỉ 法pháp 中trung 若nhược 癡si 奪đoạt 心tâm 應ưng 奪đoạt 心tâm 。 礙ngại 覆phú 蓋cái 暗ám 冥minh 。 荒hoang 穢uế 纏triền 心tâm 癡si 濁trược 無vô 明minh 無vô 明minh 流lưu 。 無vô 明minh 淵uyên 。 無vô 明minh 使sử 。 無vô 知tri 無vô 見kiến 。 無vô 解giải 無vô 脫thoát 。 無vô 方phương 便tiện 。 及cập 餘dư 法pháp 中trung 癡si 若nhược 癡si 奪đoạt 心tâm 應ưng 奪đoạt 心tâm 礙ngại 覆phú 蓋cái 闇ám 冥minh 。 乃nãi 至chí 無vô 知tri 無vô 見kiến 。 無vô 解giải 無vô 脫thoát 無vô 方phương 便tiện 。 名danh 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 色sắc 。 幾kỷ 非phi 色sắc 。 一nhất 切thiết 非phi 色sắc 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 可khả 見kiến 。 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 見kiến 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 對đối 。 幾kỷ 無vô 對đối 。 一nhất 切thiết 無vô 對đối 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 聖thánh 。 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 一nhất 切thiết 非phi 聖thánh 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 漏lậu 幾kỷ 無vô 漏lậu 。 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 。 一nhất 切thiết 有hữu 愛ái 。 一nhất 切thiết 有hữu 求cầu 。 一nhất 切thiết 當đương 求cầu 。 一nhất 切thiết 有hữu 取thủ 。 一nhất 切thiết 有hữu 勝thắng 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 受thọ 。 幾kỷ 不bất 受thọ 。 一nhất 切thiết 不bất 受thọ 。 一nhất 切thiết 外ngoại 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 報báo 。 幾kỷ 無vô 報báo 。 一nhất 切thiết 有hữu 報báo 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 心tâm 。 幾kỷ 非phi 心tâm 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 心tâm 相tướng 應ưng 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 心tâm 數số 。 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 一nhất 切thiết 心tâm 數số 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 緣duyên 。 幾kỷ 非phi 緣duyên 。 一nhất 切thiết 緣duyên 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 共cộng 心tâm 。 幾kỷ 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 相tương 應ứng 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 。 幾kỷ 不bất 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 緒tự 。 一nhất 切thiết 有hữu 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 知tri 。 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 知tri 見kiến 如như 事sự 。 一nhất 切thiết 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 。 一nhất 切thiết 解giải 一nhất 切thiết 了liễu 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 斷đoạn 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 修tu 。 幾kỷ 非phi 修tu 。 一nhất 切thiết 非phi 修tu 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 證chứng 。 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 知tri 見kiến 如như 事sự 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 善thiện 。 幾kỷ 不bất 善thiện 。 幾kỷ 無vô 記ký 。 一nhất 切thiết 不bất 善thiện 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 學học 。 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 一nhất 切thiết 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 報báo 。 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 一nhất 切thiết 報báo 法pháp 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 見kiến 斷đoạn 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 見kiến 斷đoạn 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 貪tham 不bất 善thiện 根căn 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 名danh 貪tham 不bất 善thiện 根căn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 恚khuể 癡si 亦diệc 如như 是thị 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 二nhị 欲dục 界giới 繫hệ 。 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 二nhị 欲dục 界giới 繫hệ 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 。 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 名danh 二nhị 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 名danh 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 癡si 不bất 善thiện 根căn 欲dục 界giới 繫hệ 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 癡si 不bất 善thiện 根căn 色sắc 界giới 繫hệ 。 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 過quá 去khứ 。 幾kỷ 未vị 來lai 。 幾kỷ 現hiện 在tại 。 幾kỷ 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 過quá 去khứ 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 生sanh 已dĩ 滅diệt 名danh 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 未vị 來lai 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 未vị 生sanh 未vị 出xuất 名danh 未vị 來lai 。 云vân 何hà 貪tham 不bất 善thiện 根căn 現hiện 在tại 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 生sanh 未vị 滅diệt 名danh 現hiện 在tại 。 恚khuể 癡si 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 問Vấn 分Phần/phân 善Thiện 根Căn 品Phẩm 第đệ 八bát

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 善thiện 根căn 。 答đáp 曰viết 三tam 。 何hà 等đẳng 三tam 。 無vô 貪tham 善thiện 根căn 無vô 恚khuể 善thiện 根căn 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 善thiện 根căn 。 不bất 悕hy 望vọng 名danh 無vô 貪tham 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 善thiện 根căn 。 心tâm 堪kham 忍nhẫn 離ly 貪tham 。 是thị 名danh 無vô 貪tham 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 善thiện 根căn 。 五ngũ 欲dục 中trung 喜hỷ 愛ái 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 眼nhãn 識thức 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 觸xúc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 他tha 欲dục 他tha 色sắc 他tha 財tài 他tha 妻thê 女nữ 他tha 童đồng 女nữ 他tha 所sở 須tu 。 不bất 悕hy 望vọng 得đắc 。 不bất 貪tham 不bất 著trước 心tâm 。 不bất 貪tham 悕hy 望vọng 。 不bất 愛ái 不bất 欲dục 染nhiễm 。 不bất 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 心tâm 。 究cứu 竟cánh 不bất 欲dục 染nhiễm 。 及cập 餘dư 法pháp 不bất 貪tham 不bất 重trọng/trùng 貪tham 究cứu 竟cánh 。 不bất 貪tham 不bất 悕hy 望vọng 。 不bất 愛ái 不bất 欲dục 染nhiễm 。 不bất 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 。 究cứu 竟cánh 不bất 貪tham 。 不bất 悕hy 望vọng 不bất 愛ái 。 不bất 欲dục 染nhiễm 不bất 重trọng/trùng 欲dục 染nhiễm 。 究cứu 竟cánh 不bất 欲dục 染nhiễm 。 名danh 無vô 貪tham 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 恚khuể 善thiện 根căn 。 不bất 忿phẫn 怒nộ 是thị 名danh 無vô 恚khuể 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 恚khuể 善thiện 根căn 。 心tâm 堪kham 忍nhẫn 離ly 恚khuể 。 名danh 無vô 恚khuể 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 恚khuể 善thiện 根căn 。 若nhược 少thiểu 眾chúng 生sanh 多đa 眾chúng 生sanh 。 此thử 眾chúng 生sanh 。 不bất 傷thương 害hại 。 不bất 繫hệ 縛phược 。 不bất 縛phược 閉bế 。 不bất 作tác 種chủng 種chủng 苦khổ 。 不bất 瞋sân 不bất 重trọng/trùng 瞋sân 。 究cứu 竟cánh 不bất 瞋sân 心tâm 。 不bất 應ưng 瞋sân 。 不bất 忿phẫn 怒nộ 。 不bất 橫hoạnh/hoành 瞋sân 。 不bất 憎tăng 惡ác 。 不bất 惱não 亂loạn 心tâm 。 不bất 相tương 憎tăng 惡ác 。 憐lân 愍mẫn 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 及cập 餘dư 法pháp 不bất 瞋sân 不bất 恚khuể 。 不bất 重trọng/trùng 恚khuể 究cứu 竟cánh 不bất 恚khuể 心tâm 不bất 應ưng 恚khuể 不bất 忿phẫn 怒nộ 不bất 橫hoạnh/hoành 瞋sân 不bất 憎tăng 惡ác 不bất 惱não 亂loạn 心tâm 不bất 瞋sân 恚khuể 。 不bất 相tương 憎tăng 惡ác 憐lân 愍mẫn 利lợi 益ích 法pháp 。 是thị 名danh 不bất 恚khuể 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 離ly 無vô 明minh 名danh 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 心tâm 堪kham 忍nhẫn 離ly 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 知tri 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 知tri 過quá 去khứ 。 知tri 未vị 來lai 。 知tri 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 知tri 內nội 知tri 外ngoại 。 知tri 內nội 外ngoại 。 知tri 六lục 觸xúc 入nhập 集tập 滅diệt 味vị 過quá 患hoạn 。 知tri 如như 實thật 出xuất 。 知tri 如như 爾nhĩ 。 知tri 業nghiệp 報báo 。 知tri 緣duyên 知tri 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 知tri 黑hắc 白bạch 有hữu 緣duyên 無vô 緣duyên 有hữu 光quang 無vô 光quang 作tác 不bất 作tác 親thân 不bất 親thân 。 過quá 去khứ 法pháp 中trung 。 無vô 癡si 不bất 奪đoạt 不bất 奪đoạt 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 礙ngại 無vô 覆phú 蓋cái 無vô 暗ám 冥minh 無vô 荒hoang 亂loạn 無vô 纏triền 心tâm 不bất 癡si 不bất 濁trược 明minh 焰diễm 光quang 照chiếu 照chiếu 知tri 見kiến 解giải 脫thoát 方phương 便tiện 。 慧tuệ 眼nhãn 慧tuệ 根căn 慧tuệ 力lực 擇trạch 法pháp 正chánh 覺giác 正chánh 見kiến 。 及cập 餘dư 法pháp 中trung 。 無vô 癡si 不bất 奪đoạt 不bất 奪đoạt 心tâm 相tương 應ứng 無vô 礙ngại 無vô 覆phú 蓋cái 無vô 闇ám 冥minh 。 乃nãi 至chí 正chánh 覺giác 正chánh 見kiến 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 色sắc 。 幾kỷ 非phi 色sắc 。 一nhất 切thiết 非phi 色sắc 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 可khả 見kiến 。 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 見kiến 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 對đối 。 幾kỷ 無vô 對đối 。 一nhất 切thiết 無vô 對đối 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 聖thánh 。 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 二nhị 非phi 聖thánh 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 二nhị 非phi 聖thánh 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 名danh 二nhị 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 非phi 聖thánh 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 有hữu 漏lậu 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 非phi 聖thánh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 聖thánh 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 聖thánh 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 聖thánh 。 信tín 根căn 相tướng 應ưng 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 聖thánh 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 聖thánh 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 見kiến 學học 人nhân 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 聖thánh 法pháp 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 趣thú 若nhược 無vô 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 聖thánh 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 愛ái 無vô 愛ái 有hữu 求cầu 無vô 求cầu 當đương 取thủ 非phi 當đương 取thủ 有hữu 取thủ 無vô 取thủ 有hữu 勝thắng 無vô 勝thắng 亦diệc 如như 是thị 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 受thọ 。 幾kỷ 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 外ngoại 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 報báo 。 幾kỷ 無vô 報báo 。 二nhị 有hữu 報báo 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 云vân 何hà 二nhị 有hữu 報báo 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 名danh 二nhị 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 有hữu 報báo 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 法pháp 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 有hữu 報báo 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 無vô 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 無vô 報báo 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 無vô 報báo 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 無vô 報báo 。 見kiến 學học 人nhân 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 無vô 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 無vô 報báo 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 心tâm 。 幾kỷ 非phi 心tâm 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 心tâm 相tướng 應ưng 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 心tâm 數số 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 一nhất 切thiết 心tâm 數số 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 緣duyên 。 幾kỷ 非phi 緣duyên 。 一nhất 切thiết 緣duyên 。 三tam 善thiện 根căn 幾kỷ 共cộng 心tâm 。 幾kỷ 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 相tương 應ứng 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 因nhân 。 幾kỷ 非phi 因nhân 。 一nhất 切thiết 因nhân 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 緒tự 。 一nhất 切thiết 有hữu 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 知tri 。 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 識thức 。 幾kỷ 非phi 識thức 。 一nhất 切thiết 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 一nhất 切thiết 解giải 。 一nhất 切thiết 了liễu 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 非phi 斷đoạn 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 修tu 。 幾kỷ 非phi 修tu 。 一nhất 切thiết 修tu 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 證chứng 。 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 知tri 見kiến 如như 事sự 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 善thiện 。 幾kỷ 非phi 善thiện 。 幾kỷ 無vô 記ký 。 一nhất 切thiết 善thiện 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 學học 。 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 二nhị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 二nhị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 名danh 二nhị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 學học 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 學học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 學học 。 學học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 學học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 。 見kiến 學học 人nhân 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 學học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 無Vô 學Học 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 若nhược 聖thánh 非phi 學học 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 聖thánh 法pháp 修tu 道Đạo 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 無vô 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 非phi 聖thánh 無vô 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 報báo 。 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 二nhị 報báo 法pháp 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 二nhị 報báo 法pháp 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 名danh 二nhị 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 無vô 報báo 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 。 見kiến 學học 人nhân 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 即tức 得đắc 沙Sa 門Môn 果quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 無vô 癡si 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 法pháp 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 有hữu 報báo 。 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 法pháp 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 。 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 修tu 道Đạo 離ly 煩phiền 惱não 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 無vô 癡si 。 是thị 名danh 無vô 癡si 善thiện 根căn 報báo 法pháp 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 二nhị 欲dục 界giới 繫hệ 。 一nhất 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 二nhị 欲dục 界giới 繫hệ 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 名danh 二nhị 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 一nhất 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 一nhất 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 欲dục 界giới 繫hệ 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 色sắc 界giới 繫hệ 。 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 無vô 癡si 善thiện 根căn 不bất 繫hệ 。 聖thánh 無vô 漏lậu 無vô 癡si 善thiện 根căn 名danh 不bất 繫hệ 。 三tam 善thiện 根căn 。 幾kỷ 過quá 去khứ 。 幾kỷ 未vị 來lai 。 幾kỷ 現hiện 在tại 。 幾kỷ 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 善thiện 根căn 過quá 去khứ 。 無vô 貪tham 善thiện 根căn 生sanh 已dĩ 滅diệt 名danh 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 善thiện 根căn 未vị 來lai 。 無vô 貪tham 善thiện 根căn 未vị 生sanh 未vị 出xuất 名danh 未vị 來lai 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 善thiện 根căn 現hiện 在tại 。 無vô 貪tham 善thiện 根căn 生sanh 未vị 滅diệt 名danh 現hiện 在tại 。 無vô 恚khuể 無vô 癡si 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 問Vấn 分Phần/phân 大Đại 品Phẩm 第đệ 九cửu

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 大đại 。 答đáp 曰viết 四tứ 。 何hà 等đẳng 四tứ 。 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 。 云vân 何hà 地địa 大đại 。 二nhị 地địa 大đại 。 內nội 地địa 大đại 。 外ngoại 地địa 大đại 。 云vân 何hà 內nội 地địa 大đại 。 若nhược 身thân 內nội 別biệt 堅kiên 受thọ 堅kiên 。 骨cốt 齒xỉ 爪trảo 髮phát 毛mao 妍nghiên 膚phu 肌cơ 皮bì 筋cân 脾tì 腎thận 肝can 肺phế 心tâm 。 腸tràng 胃vị 大đại 腸tràng 小tiểu 腸tràng 。 大đại 腹phúc 小tiểu 腹phúc 糞phẩn 穢uế 。 此thử 身thân 及cập 餘dư 內nội 受thọ 堅kiên 。 名danh 內nội 地địa 大đại 。 云vân 何hà 外ngoại 地địa 大đại 。 外ngoại 非phi 受thọ 堅kiên 。 銅đồng 鐵thiết 鉛duyên 錫tích 。 白bạch 鑞lạp 金kim 銀ngân 真chân 珠châu 琉lưu 璃ly 。 珂kha 貝bối 璧bích 玉ngọc 。 珊san 瑚hô 錢tiền 性tánh 寶bảo 貝bối 珠châu 沙sa 石thạch 土thổ/độ 鹹hàm 鹵lỗ 石thạch 糞phẩn 掃tảo 灰hôi 土thổ/độ 地địa 草thảo 木mộc 枝chi 葉diệp 莖hành 節tiết 。 及cập 餘dư 外ngoại 非phi 受thọ 堅kiên 。 名danh 外ngoại 地địa 大đại 。 如như 是thị 內nội 地địa 大đại 外ngoại 地địa 大đại 名danh 地địa 大đại 。

云vân 何hà 水thủy 大đại 。 二nhị 水thủy 大đại 。 內nội 水thủy 大đại 。 外ngoại 水thủy 大đại 。 云vân 何hà 內nội 水thủy 大đại 。 身thân 內nội 受thọ 。 水thủy 膩nị 涎tiên 癊ấm 膽đảm 肝can 肪phương 髓tủy 腦não 脂chi san 涕thế 唾thóa 膿nùng 血huyết 小tiểu 便tiện 。 及cập 餘dư 身thân 內nội 受thọ 水thủy 潤nhuận 等đẳng 。 名danh 內nội 水thủy 大đại 。

云vân 何hà 外ngoại 水thủy 大đại 。 若nhược 外ngoại 水thủy 膩nị 非phi 受thọ 。 蘇tô 油du 生sanh 酥tô 蜜mật 黑hắc 石thạch 蜜mật 乳nhũ 酪lạc 酪lạc 漿tương 醪lao 酒tửu 甘cam 蔗giá 酒tửu 蜜mật 酒tửu 。 及cập 餘dư 外ngoại 水thủy 膩nị 非phi 受thọ 。 名danh 外ngoại 水thủy 大đại 。 如như 是thị 內nội 水thủy 大đại 外ngoại 水thủy 大đại 名danh 水thủy 大đại 。

云vân 何hà 火hỏa 大đại 。 二nhị 火hỏa 大đại 。 內nội 火hỏa 大đại 。 外ngoại 火hỏa 大đại 。 云vân 何hà 內nội 火hỏa 大đại 。 身thân 內nội 火hỏa 受thọ 熱nhiệt 。 若nhược 熱nhiệt 能năng 令linh 熱nhiệt 。 身thân 熱nhiệt 內nội 燋tiều 。 若nhược 服phục 食thực 飲ẩm 等đẳng 消tiêu 。 及cập 餘dư 身thân 內nội 別biệt 受thọ 火hỏa 。 名danh 內nội 火hỏa 大đại 。 云vân 何hà 外ngoại 火hỏa 大đại 。 外ngoại 火hỏa 非phi 受thọ 熱nhiệt 火hỏa 熱nhiệt 日nhật 熱nhiệt 珠châu 熱nhiệt 舍xá 熱nhiệt 牆tường 熱nhiệt 山sơn 熱nhiệt 穀cốc 氣khí 熱nhiệt 草thảo 熱nhiệt 木mộc 熱nhiệt 牛ngưu 屎thỉ 糞phẩn 熱nhiệt 。 及cập 餘dư 外ngoại 火hỏa 熱nhiệt 非phi 受thọ 。 名danh 外ngoại 火hỏa 大đại 。 如như 是thị 內nội 火hỏa 大đại 外ngoại 火hỏa 大đại 名danh 火hỏa 大đại 。

云vân 何hà 風phong 大đại 。 二nhị 風phong 大đại 。 內nội 風phong 大đại 。 外ngoại 風phong 大đại 。 云vân 何hà 內nội 風phong 大đại 。 身thân 受thọ 風phong 。 上thượng 風phong 下hạ 風phong 依y 節tiết 風phong 攣luyến 躄tích 風phong 骨cốt 節tiết 遊du 風phong 出xuất 息tức 入nhập 息tức 風phong 。 餘dư 內nội 別biệt 受thọ 風phong 。 名danh 內nội 風phong 大đại 。 云vân 何hà 外ngoại 風phong 大đại 。 外ngoại 風phong 非phi 受thọ 。 東đông 風phong 南nam 風phong 西tây 風phong 北bắc 風phong 雜tạp 塵trần 風phong 不bất 雜tạp 塵trần 風phong 冷lãnh 風phong 熱nhiệt 風phong 黑hắc 風phong 旋toàn 嵐lam 風phong 動động 地địa 風phong 。 及cập 餘dư 外ngoại 風phong 非phi 受thọ 。 名danh 外ngoại 風phong 大đại 。 如như 是thị 內nội 風phong 大đại 外ngoại 風phong 大đại 名danh 風phong 大đại 。

四tứ 大đại 。 幾kỷ 色sắc 。 幾kỷ 非phi 色sắc 。 一nhất 切thiết 色sắc 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 可khả 見kiến 。 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 見kiến 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 有hữu 對đối 。 幾kỷ 無vô 對đối 。 一nhất 切thiết 有hữu 對đối 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 聖thánh 。 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 一nhất 切thiết 非phi 聖thánh 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 有hữu 漏lậu 。 幾kỷ 無vô 漏lậu 。 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 。 一nhất 切thiết 有hữu 愛ái 。 一nhất 切thiết 有hữu 求cầu 。 一nhất 切thiết 當đương 取thủ 。 一nhất 切thiết 有hữu 取thủ 。 一nhất 切thiết 有hữu 勝thắng 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 受thọ 。 幾kỷ 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 受thọ 或hoặc 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 地địa 大đại 受thọ 。 地địa 大đại 若nhược 內nội 名danh 地địa 大đại 受thọ 。 云vân 何hà 地địa 大đại 受thọ 。 地địa 大đại 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 名danh 地địa 大đại 受thọ 。 云vân 何hà 地địa 大đại 非phi 受thọ 外ngoại 地địa 大đại 名danh 地địa 大đại 非phi 受thọ 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 有hữu 報báo 。 幾kỷ 無vô 報báo 。 一nhất 切thiết 無vô 報báo 。 四tứ 大đại 幾kỷ 心tâm 。 幾kỷ 非phi 心tâm 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 心tâm 數số 。 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 數số 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 緣duyên 。 幾kỷ 非phi 緣duyên 。 一nhất 切thiết 非phi 緣duyên 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 共cộng 心tâm 。 幾kỷ 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 不bất 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 因nhân 。 幾kỷ 非phi 因nhân 。 一nhất 切thiết 因nhân 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 緒tự 。 一nhất 切thiết 有hữu 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 知tri 。 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 識thức 。 幾kỷ 非phi 識thức 。 一nhất 切thiết 識thức 如như 事sự 識thức 。 一nhất 切thiết 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 修tu 。 幾kỷ 非phi 修tu 。 一nhất 切thiết 非phi 修tu 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 證chứng 。 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 善thiện 。 幾kỷ 不bất 善thiện 。 幾kỷ 無vô 記ký 。 一nhất 切thiết 無vô 記ký 四tứ 大đại 。 幾kỷ 學học 。 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 一nhất 切thiết 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 報báo 。 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 地địa 大đại 報báo 。 地địa 大đại 受thọ 名danh 地địa 大đại 報báo 。 云vân 何hà 地địa 大đại 報báo 。 地địa 大đại 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 名danh 地địa 大đại 報báo 。 云vân 何hà 地địa 大đại 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 外ngoại 地địa 大đại 名danh 地địa 大đại 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。

四tứ 大đại 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 見kiến 斷đoạn 因nhân 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 地địa 大đại 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 地địa 大đại 。 名danh 地địa 大đại 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 地địa 大đại 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 報báo 地địa 大đại 。 是thị 名danh 地địa 大đại 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 地địa 大đại 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 善thiện 法Pháp 報báo 地địa 大đại 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 名danh 地địa 大đại 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 地địa 大đại 欲dục 界giới 繫hệ 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 地địa 大đại 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 地địa 大đại 色sắc 界giới 繫hệ 。 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 地địa 大đại 。 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。 四tứ 大đại 。 幾kỷ 過quá 去khứ 。 幾kỷ 未vị 來lai 。 幾kỷ 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 地địa 大đại 過quá 去khứ 。 地địa 大đại 生sanh 已dĩ 滅diệt 名danh 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 地địa 大đại 未vị 來lai 。 地địa 大đại 未vị 生sanh 未vị 出xuất 名danh 未vị 來lai 。 云vân 何hà 地địa 大đại 現hiện 在tại 。 地địa 大đại 生sanh 未vị 滅diệt 名danh 現hiện 在tại 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 問Vấn 分Phần/phân 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 品Phẩm 第đệ 十thập

問vấn 曰viết 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 耶da 。 答đáp 曰viết 是thị 。 誰thùy 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 是thị 佛Phật 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 何hà 等đẳng 佛Phật 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 何hà 所sở 勳huân 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 謂vị 法pháp 。 何hà 等đẳng 法pháp 。 離ly 欲dục 。 何hà 等đẳng 離ly 欲dục 滅diệt 盡tận 。 何hà 等đẳng 滅diệt 盡tận 。 涅Niết 槃Bàn 。 齊tề 幾kỷ 名danh 為vi 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 若nhược 人nhân 諸chư 根căn 男nam 相tương/tướng 具cụ 足túc 。 心tâm 無vô 錯thác 亂loạn 。 不bất 為vi 苦khổ 所sở 逼bức 。 欲dục 作tác 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 向hướng 尊tôn 上thượng 心tâm 。 向hướng 彼bỉ 為vi 主chủ 依y 於ư 捨xả 彼bỉ 喜hỷ 樂lạc 彼bỉ 法Pháp 輪luân 未vị 轉chuyển 。 未vị 有hữu 眾chúng 僧Tăng 。 口khẩu 受thọ 二nhị 教giáo 。 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 受thọ 此thử 二nhị 語ngữ 已dĩ 。 即tức 名danh 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 如như 偈kệ 說thuyết 。

離ly 垢cấu 煩phiền 惱não 使sử 。 證chứng 第đệ 一nhất 常thường 寂tịch 。

降hàng 伏phục 稱xưng 無vô 量lượng 。 為vi 彼bỉ 提đề 謂vị 說thuyết 。

歸quy 佛Phật 及cập 歸quy 法pháp 。 離ly 垢cấu 無vô 上thượng 寶bảo 。

未vị 有hữu 第đệ 三Tam 寶Bảo 。 教giáo 令linh 依y 二nhị 寶bảo 。

非phi 為vi 欲dục 損tổn 彼bỉ 。 大đại 仙tiên 無vô 所sở 悋lận 。

此thử 法pháp 義nghĩa 應ưng 爾nhĩ 。 大đại 仙tiên 不bất 毀hủy 僧Tăng 。

法Pháp 輪luân 既ký 轉chuyển 。 便tiện 有hữu 聖thánh 眾chúng 。 即tức 說thuyết 三tam 語ngữ 。 口khẩu 受thọ 三tam 教giáo 。 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 歸quy 依y 僧Tăng 。 受thọ 此thử 三tam 語ngữ 已dĩ 。 即tức 名danh 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 如như 佛Phật 說thuyết 。

歸quy 依y 處xứ 眾chúng 多đa 。 山sơn 巖nham 及cập 樹thụ 木mộc 。

園viên 林lâm 及cập 神thần 寺tự 。 斯tư 由do 苦khổ 所sở 逼bức 。

此thử 歸quy 非phi 安an 隱ẩn 。 此thử 歸quy 非phi 為vi 上thượng 。

非phi 歸quy 依y 此thử 處xứ 。 能năng 離ly 一nhất 切thiết 苦khổ 。

若nhược 歸quy 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 正chánh 觀quán 四tứ 真Chân 諦Đế 。

苦khổ 由do 於ư 集tập 生sanh 。 能năng 滅diệt 於ư 苦khổ 集tập 。

八bát 正chánh 安an 隱ẩn 道đạo 。 必tất 至chí 甘cam 露lộ 處xứ 。

此thử 歸quy 最tối 為vi 安an 。 此thử 歸quy 最tối 為vi 上thượng 。

歸quy 依y 於ư 此thử 處xứ 。 能năng 離ly 一nhất 切thiết 苦khổ 。

問vấn 曰viết 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 幾kỷ 戒giới 。 答đáp 曰viết 五ngũ 。 何hà 等đẳng 五ngũ 盡tận 壽thọ 不bất 殺sát 生sanh 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 盡tận 壽thọ 不bất 盜đạo 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 盡tận 壽thọ 不bất 邪tà 婬dâm 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 盡tận 壽thọ 不bất 妄vọng 語ngữ 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 盡tận 壽thọ 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 如như 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 五Ngũ 戒Giới 。 盡tận 壽thọ 受thọ 持trì 。 不bất 得đắc 違vi 犯phạm 。 齊tề 幾kỷ 為vi 持trì 戒giới 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 若nhược 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 於ư 此thử 五Ngũ 戒Giới 中trung 。 常thường 持trì 戒giới 護hộ 行hành 近cận 行hành 。 不bất 缺khuyết 行hành 。 不bất 亂loạn 行hành 。 不bất 濁trược 行hành 。 不bất 雜tạp 行hành 。 隨tùy 順thuận 戒giới 行hạnh 。 齊tề 是thị 名danh 持trì 戒giới 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 如như 偈kệ 說thuyết 。

智trí 人nhân 能năng 持trì 戒giới 。 悕hy 望vọng 於ư 三tam 樂nhạo/nhạc/lạc 。

尊tôn 重trọng 得đắc 利lợi 益ích 。 終chung 受thọ 天thiên 上thượng 樂lạc 。

見kiến 如như 是thị 等đẳng 處xứ 。 智trí 者giả 能năng 離ly 惡ác 。

利lợi 根căn 持trì 淨tịnh 戒giới 。 常thường 得đắc 第đệ 一nhất 樂nhạo/nhạc/lạc 。

云vân 何hà 殺sát 生sanh 。 若nhược 生sanh 眾chúng 生sanh 想tưởng 。 故cố 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 死tử 時thời 未vị 到đáo 。 到đáo 時thời 未vị 死tử 。 教giáo 令linh 殺sát 害hại 斷đoạn 命mạng 勿vật 令linh 活hoạt 。 彼bỉ 語ngữ 聞văn 已dĩ 過quá 彼bỉ 時thời 已dĩ 滅diệt 彼bỉ 生sanh 已dĩ 仆phó 地địa 。 如như 此thử 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 是thị 眾chúng 生sanh 故cố 。 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 當đương 斷đoạn 不bất 定định 斷đoạn 。 彼bỉ 是thị 殺sát 生sanh 業nghiệp 。 若nhược 行hành 彼bỉ 業nghiệp 者giả 。 是thị 名danh 殺sát 生sanh 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 殺sát 生sanh 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 若nhược 於ư 彼bỉ 業nghiệp 不bất 樂lạc 。 遠viễn 離ly 不bất 作tác 。 護hộ 不bất 犯phạm 。 斷đoạn 根căn 捨xả 不bất 善thiện 堪kham 忍nhẫn 行hành 善thiện 。 名danh 不bất 殺sát 生sanh 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 如như 佛Phật 說thuyết 。

不bất 殺sát 亦diệc 不bất 教giáo 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 殺sát 。

諸chư 定định 及cập 驚kinh 怖bố 。 及cập 與dữ 大đại 名danh 稱xưng 。

於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 盡tận 捨xả 諸chư 刀đao 杖trượng 。

云vân 何hà 不bất 與dữ 取thủ 。 若nhược 有hữu 人nhân 不bất 與dữ 取thủ 。 若nhược 村thôn 中trung 若nhược 山sơn 澤trạch 不bất 與dữ 盜đạo 心tâm 取thủ 他tha 物vật 。 若nhược 共cộng 他tha 行hành 若nhược 共cộng 相tương 交giao 劫kiếp 取thủ 他tha 物vật 。 想tưởng 起khởi 盜đạo 心tâm 悕hy 望vọng 愛ái 護hộ 作tác 己kỷ 有hữu 。 如như 是thị 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 取thủ 去khứ 取thủ 來lai 。 離ly 本bổn 家gia 移di 處xứ 壞hoại 封phong 幟xí 出xuất 界giới 彼bỉ 業nghiệp 。 是thị 不bất 與dữ 取thủ 。 若nhược 行hành 彼bỉ 業nghiệp 者giả 。 名danh 不bất 與dữ 取thủ 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 盜đạo 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 於ư 彼bỉ 業nghiệp 不bất 樂lạc 。 遠viễn 離ly 不bất 作tác 。 護hộ 戒giới 不bất 犯phạm 。 斷đoạn 根căn 捨xả 不bất 善thiện 根căn 。 堪kham 忍nhẫn 行hành 善thiện 。 是thị 名danh 不bất 盜đạo 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 如như 佛Phật 說thuyết 。

不bất 盜đạo 亦diệc 不bất 教giáo 。 不bất 取thủ 不bất 持trì 去khứ 。

亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 取thủ 。 離ly 諸chư 不bất 與dữ 取thủ 。

云vân 何hà 邪tà 婬dâm 。 若nhược 有hữu 邪tà 行hành 人nhân 。 若nhược 有hữu 母mẫu 護hộ 父phụ 護hộ 兄huynh 護hộ 弟đệ 護hộ 姊tỷ 護hộ 妹muội 護hộ 自tự 護hộ 法Pháp 護hộ 姓tánh 護hộ 親thân 里lý 護hộ 信tín 要yếu 護hộ 乃nãi 至chí 花hoa 鬘man 護hộ 。 若nhược 共cộng 如như 此thử 宿túc 。 共cộng 行hành 欲dục 法pháp 。 若nhược 自tự 妻thê 非phi 道Đạo 行hạnh 。 彼bỉ 業nghiệp 是thị 邪tà 行hành 。 若nhược 行hành 彼bỉ 業nghiệp 者giả 。 是thị 名danh 邪tà 行hành 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 邪tà 婬dâm 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 若nhược 於ư 彼bỉ 業nghiệp 不bất 樂lạc 。 遠viễn 離ly 不bất 作tác 。 護hộ 戒giới 不bất 犯phạm 。 斷đoạn 根căn 捨xả 不bất 善thiện 。 堪kham 忍nhẫn 行hành 善thiện 。 是thị 名danh 不bất 邪tà 婬dâm 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 如như 佛Phật 說thuyết 。

離ly 婬dâm 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 觀quán 欲dục 如như 火hỏa 坑khanh 。

雖tuy 未vị 能năng 離ly 欲dục 。 足túc 不bất 犯phạm 他tha 妻thê 。

云vân 何hà 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 有hữu 人nhân 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 伴bạn 中trung 眾chúng 中trung 親thân 里lý 中trung 貴quý 人nhân 中trung 國quốc 主chủ 前tiền 若nhược 人nhân 倩thiến 人nhân 為vi 證chứng 。 如như 所sở 知tri 說thuyết 。 彼bỉ 人nhân 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 若nhược 自tự 為vi 為vi 他tha 。 若nhược 為vi 財tài 於ư 眾chúng 中trung 故cố 作tác 妄vọng 語ngữ 。 隱ẩn 所sở 忍nhẫn 隱ẩn 所sở 欲dục 隱ẩn 所sở 覺giác 隱ẩn 所sở 想tưởng 隱ẩn 心tâm 知tri 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 聞văn 言ngôn 聞văn 。 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 。 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 不bất 識thức 言ngôn 識thức 。 識thức 言ngôn 不bất 識thức 。 先tiên 欲dục 妄vọng 語ngữ 。 語ngữ 時thời 知tri 妄vọng 語ngữ 。 語ngữ 竟cánh 知tri 妄vọng 語ngữ 。 如như 是thị 虛hư 誑cuống 意ý 以dĩ 為vi 財tài 故cố 。 若nhược 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 是thị 妄vọng 語ngữ 業nghiệp 。 若nhược 行hành 彼bỉ 業nghiệp 者giả 是thị 名danh 妄vọng 語ngữ 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 妄vọng 語ngữ 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 於ư 彼bỉ 業nghiệp 不bất 樂lạc 。 遠viễn 離ly 不bất 作tác 。 護hộ 戒giới 不bất 犯phạm 。 斷đoạn 根căn 捨xả 不bất 善thiện 。 堪kham 忍nhẫn 行hành 善thiện 。 是thị 名danh 不bất 妄vọng 語ngữ 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 如như 佛Phật 說thuyết 。

若nhược 伴bạn 若nhược 眾chúng 中trung 。 一nhất 一nhất 不bất 妄vọng 語ngữ 。

不bất 說thuyết 不bất 勸khuyến 教giáo 。 離ly 一nhất 切thiết 虛hư 妄vọng 。

云vân 何hà 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 若nhược 有hữu 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 若nhược 酒tửu 醪lao 酒tửu 甘cam 蔗giá 酒tửu 蒲bồ 桃đào 酒tửu 蜜mật 酒tửu 。 及cập 餘dư 物vật 酒tửu 。 若nhược 飲ẩm 酒tửu 若nhược 愛ái 樂nhạo 酒tửu 。 灑sái 身thân 乃nãi 至chí 草thảo 葉diệp 一nhất 渧đế 。 彼bỉ 業nghiệp 是thị 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 若nhược 行hành 彼bỉ 業nghiệp 者giả 。 是thị 名danh 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 人nhân 。 云vân 何hà 不bất 飲ẩm 酒tửu 不bất 放phóng 逸dật 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 若nhược 於ư 彼bỉ 業nghiệp 不bất 樂lạc 。 遠viễn 離ly 不bất 作tác 。 護hộ 戒giới 不bất 犯phạm 斷đoạn 根căn 捨xả 不bất 善thiện 根căn 。 堪kham 忍nhẫn 行hành 善thiện 。 名danh 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 不bất 放phóng 逸dật 處xứ 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 如như 佛Phật 說thuyết 。

聖thánh 言ngôn 當đương 離ly 酒tửu 。 亦diệc 勿vật 與dữ 他tha 酒tửu 。

不bất 飲ẩm 不bất 勸khuyến 樂nhạo 。 知tri 此thử 放phóng 逸dật 處xứ 。

知tri 此thử 不bất 善thiện 門môn 。 憍kiêu 慠ngạo 愚ngu 者giả 然nhiên 。

知tri 此thử 處xứ 不bất 善thiện 。 戒giới 德đức 自tự 防phòng 護hộ 。

不bất 殺sát 亦diệc 不bất 盜đạo 。 實thật 語ngữ 不bất 飲ẩm 酒tửu 。

不bất 婬dâm 斷đoạn 欲dục 法pháp 。 不bất 夜dạ 非phi 時thời 食thực 。

謙khiêm 卑ty 不bất 高cao 床sàng 。 息tức 聽thính 止Chỉ 觀Quán 樂nhạo/nhạc/lạc 。

不bất 花hoa 鬘man 塗đồ 香hương 。 如như 是thị 名danh 八bát 齋trai 。

隨tùy 彼bỉ 時thời 持trì 齋trai 。 智trí 人nhân 隨tùy 食thực 施thí 。

飲ẩm 食thực 供cúng 養dường 僧Tăng 。 不bất 放phóng 逸dật 貪tham 著trước 。

供cúng 養dường 於ư 父phụ 母mẫu 。 如như 法Pháp 求cầu 財tài 物vật 。

以dĩ 自tự 修tu 家gia 業nghiệp 。 得đắc 生sanh 日nhật 光quang 天thiên 。

五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 色sắc 幾kỷ 非phi 色sắc 。 一nhất 切thiết 色sắc 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 可khả 見kiến 。 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 見kiến 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 有hữu 對đối 。 幾kỷ 無vô 對đối 。 一nhất 切thiết 無vô 對đối 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 聖thánh 。 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 一nhất 切thiết 非phi 聖thánh 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 有hữu 漏lậu 。 幾kỷ 無vô 漏lậu 。 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 。 一nhất 切thiết 有hữu 愛ái 。 一nhất 切thiết 有hữu 求cầu 。 一nhất 切thiết 當đương 取thủ 。 一nhất 切thiết 有hữu 取thủ 。 一nhất 切thiết 有hữu 勝thắng 。 五Ngũ 戒Giới 幾kỷ 受thọ 。 幾kỷ 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 外ngoại 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 有hữu 報báo 。 幾kỷ 無vô 報báo 。 一nhất 切thiết 有hữu 報báo 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 心tâm 。 幾kỷ 非phi 心tâm 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 心tâm 數số 。 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 一nhất 切thiết 非phi 心tâm 數số 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 緣duyên 。 幾kỷ 非phi 緣duyên 。 一nhất 切thiết 非phi 緣duyên 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 共cộng 心tâm 。 幾kỷ 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 切thiết 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 。 幾kỷ 非phi 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 不bất 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 因nhân 。 幾kỷ 非phi 因nhân 。 一nhất 切thiết 因nhân 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 有hữu 因nhân 。 幾kỷ 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 緒tự 。 一nhất 切thiết 有hữu 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 知tri 。 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 識thức 。 幾kỷ 非phi 識thức 。 一nhất 切thiết 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 一nhất 切thiết 解giải 。 一nhất 切thiết 了liễu 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 修tu 。 幾kỷ 非phi 修tu 。 一nhất 切thiết 修tu 。 五Ngũ 戒Giới 幾kỷ 證chứng 。 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 知tri 見kiến 如như 事sự 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 善thiện 。 幾kỷ 不bất 善thiện 。 幾kỷ 無vô 記ký 。 一nhất 切thiết 善thiện 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 學học 。 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 一nhất 切thiết 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 報báo 。 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 一nhất 切thiết 報báo 法pháp 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 一nhất 切thiết 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 五Ngũ 戒Giới 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 繫hệ 。 五Ngũ 戒Giới 幾kỷ 過quá 去khứ 。 幾kỷ 未vị 來lai 。 幾kỷ 現hiện 在tại 。 幾kỷ 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 不bất 殺sát 戒giới 過quá 去khứ 。 不bất 殺sát 戒giới 生sanh 已dĩ 滅diệt 名danh 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 不bất 殺sát 戒giới 未vị 來lai 。 不bất 殺sát 戒giới 未vị 生sanh 未vị 出xuất 名danh 未vị 來lai 。 云vân 何hà 不bất 殺sát 戒giới 現hiện 在tại 。 不bất 殺sát 戒giới 生sanh 未vị 滅diệt 名danh 現hiện 在tại 。 乃nãi 至chí 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 不bất 放phóng 逸dật 戒giới 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 六lục (# 問vấn 分phân 第đệ 一nhất 十thập 品phẩm 竟cánh )#