Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 27

Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 27
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 27
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 七thất

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch 緒tự 分phần/phân 假giả 結kết 品phẩm 之chi 二nhị

若nhược 人nhân 眠miên 沒một 見kiến 疑nghi 戒giới 道đạo 結kết 中trung 。 此thử 人nhân 有hữu 幾kỷ 結kết 。 有hữu 十thập 。 若nhược 人nhân 眠miên 沒một 欲dục 染nhiễm 瞋sân 恚khuể 結kết 中trung 。 此thử 人nhân 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 七thất 。 若nhược 人nhân 眠miên 沒một 色sắc 染nhiễm 無vô 色sắc 染nhiễm 無vô 明minh 慢mạn 掉trạo 結kết 中trung 。 此thử 人nhân 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 五ngũ 。 若nhược 見kiến 結kết 疑nghi 結kết 眠miên 沒một 法pháp 中trung 。 此thử 法pháp 中trung 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 或hoặc 五ngũ 。 若nhược 戒giới 道đạo 結kết 眠miên 沒một 法pháp 中trung 。 此thử 法pháp 中trung 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 。 若nhược 欲dục 染nhiễm 結kết 眠miên 沒một 法pháp 中trung 。 此thử 法pháp 中trung 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 。 若nhược 瞋sân 恚khuể 結kết 眠miên 沒một 法pháp 中trung 。 此thử 法pháp 中trung 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 或hoặc 五ngũ 。 若nhược 色sắc 染nhiễm 無vô 色sắc 染nhiễm 結kết 眠miên 沒một 法pháp 中trung 。 此thử 法pháp 中trung 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 。 若nhược 無vô 明minh 慢mạn 掉trạo 結kết 眠miên 沒một 法pháp 中trung 。 此thử 法pháp 中trung 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 或hoặc 五ngũ 或hoặc 四tứ (# 法pháp 人nhân 竟cánh )# 。

若nhược 見kiến 結kết 疑nghi 眠miên 沒một 人nhân 法pháp 中trung 。 此thử 人nhân 法pháp 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 或hoặc 五ngũ 。 若nhược 戒giới 道đạo 結kết 眠miên 沒một 人nhân 法pháp 中trung 。 此thử 人nhân 法pháp 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 。 若nhược 欲dục 染nhiễm 結kết 眠miên 沒một 人nhân 法pháp 中trung 。 此thử 人nhân 法pháp 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 。 若nhược 瞋sân 恚khuể 結kết 眠miên 沒một 人nhân 法pháp 中trung 。 此thử 人nhân 法pháp 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 或hoặc 五ngũ 或hoặc 四tứ 。 若nhược 色sắc 染nhiễm 無vô 色sắc 染nhiễm 結kết 眠miên 沒một 人nhân 法pháp 中trung 。 此thử 人nhân 法pháp 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 。 若nhược 無vô 明minh 結kết 慢mạn 掉trạo 結kết 眠miên 沒một 人nhân 法pháp 中trung 。 此thử 人nhân 法pháp 有hữu 幾kỷ 結kết 。 或hoặc 十thập 或hoặc 九cửu 或hoặc 八bát 或hoặc 七thất 或hoặc 六lục 或hoặc 五ngũ 或hoặc 四tứ 。

若nhược 欲dục 終chung 非phi 欲dục 終chung 終chung 非phi 終chung 欲dục 生sanh 非phi 欲dục 生sanh 生sanh 非phi 生sanh 。 欲dục 終chung 謂vị 最tối 後hậu 心tâm 。 非phi 欲dục 終chung 謂vị 除trừ 最tối 後hậu 心tâm 。 終chung 謂vị 最tối 後hậu 心tâm 。 非phi 終chung 謂vị 在tại 此thử 陰ấm 。 欲dục 生sanh 謂vị 初sơ 心tâm 。 非phi 欲dục 生sanh 謂vị 除trừ 初sơ 心tâm 。 生sanh 謂vị 在tại 此thử 陰ấm 。 非phi 生sanh 謂vị 未vị 在tại 此thử 陰ấm 。 如như 是thị 地địa 獄ngục 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 人nhân 中trung 天thiên 上thượng 。 欲dục 界giới 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 欲dục 終chung 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 中trung 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 欲dục 終chung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 中trung 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 終chung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 終chung 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 中trung 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 始thỉ 生sanh 。 眠miên 沒một 於ư 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 始thỉ 生sanh 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 生sanh 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 生sanh 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 人nhân 中trung 天thiên 上thượng 。 欲dục 界giới 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 亦diệc 如như 是thị 。

若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 欲dục 終chung 。 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 欲dục 終chung 。 非phi 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 欲dục 終chung 。 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 欲dục 終chung 。 非phi 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 於ư 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 欲dục 終chung 。 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 時thời 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 欲dục 終chung 。 非phi 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 欲dục 終chung 。 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 欲dục 終chung 。 始thỉ 非phi 生sanh 畜súc 生sanh 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 終chung 。 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 終chung 。 非phi 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 終chung 。 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 終chung 。 非phi 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 終chung 。 非phi 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 終chung 。 非phi 始thỉ 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 若nhược 眾chúng 生sanh 於ư 。 地địa 獄ngục 中trung 非phi 終chung 。 非phi 生sanh 畜súc 生sanh 中trung 。 眠miên 沒một 幾kỷ 結kết 。 從tùng 地địa 獄ngục 至chí 餓ngạ 鬼quỷ 。 從tùng 地địa 獄ngục 至chí 人nhân 中trung 。 從tùng 地địa 獄ngục 至chí 天thiên 上thượng 亦diệc 如như 是thị 。 從tùng 畜súc 生sanh 至chí 餓ngạ 鬼quỷ 。 從tùng 畜súc 生sanh 至chí 人nhân 中trung 。 從tùng 畜súc 生sanh 至chí 天thiên 上thượng 。 從tùng 畜súc 生sanh 至chí 地địa 獄ngục 。 從tùng 餓ngạ 鬼quỷ 至chí 人nhân 中trung 。 從tùng 餓ngạ 鬼quỷ 至chí 天thiên 上thượng 。 從tùng 餓ngạ 鬼quỷ 至chí 地địa 獄ngục 。 從tùng 餓ngạ 鬼quỷ 至chí 畜súc 生sanh 。 從tùng 人nhân 中trung 至chí 天thiên 上thượng 。 從tùng 人nhân 中trung 至chí 地địa 獄ngục 。 從tùng 人nhân 中trung 至chí 畜súc 生sanh 。 從tùng 人nhân 中trung 至chí 餓ngạ 鬼quỷ 。 從tùng 天thiên 上thượng 至chí 地địa 獄ngục 。 從tùng 天thiên 上thượng 至chí 畜súc 生sanh 。 從tùng 天thiên 上thượng 至chí 餓ngạ 鬼quỷ 。 從tùng 天thiên 上thượng 至chí 人nhân 中trung 。 從tùng 欲dục 界giới 至chí 色sắc 界giới 。 從tùng 欲dục 界giới 至chí 無vô 色sắc 界giới 。 從tùng 色sắc 界giới 至chí 無vô 色sắc 界giới 。 從tùng 色sắc 界giới 至chí 欲dục 界giới 。 從tùng 無vô 色sắc 界giới 至chí 欲dục 界giới 。 從tùng 無vô 色sắc 界giới 至chí 色sắc 界giới 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 緒tự 分phần/phân 行hành 品phẩm 第đệ 五ngũ 。

身thân 行hành 口khẩu 行hành 意ý 行hành 地địa 。 云vân 何hà 身thân 行hành 。 謂vị 出xuất 入nhập 息tức 。 是thị 名danh 身thân 行hành 。 云vân 何hà 口khẩu 行hành 。 謂vị 覺giác 觀quán 。 是thị 名danh 口khẩu 行hành 。 云vân 何hà 意ý 行hành 。 謂vị 想tưởng 思tư 。 是thị 名danh 意ý 行hành 。 身thân 行hành 地địa 。 從tùng 有hữu 出xuất 入nhập 息tức 。 身thân 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 禪thiền 。 是thị 名danh 身thân 行hành 地địa 。 云vân 何hà 非phi 身thân 行hành 地địa 。 從tùng 非phi 出xuất 入nhập 息tức 身thân 第đệ 四tứ 禪thiền 若nhược 過quá 。 是thị 名danh 非phi 身thân 行hành 地địa 。 云vân 何hà 口khẩu 行hành 地địa 。 欲dục 界giới 意ý 識thức 。 若nhược 色sắc 界giới 不bất 定định 。 若nhược 初sơ 禪thiền 及cập 初sơ 禪thiền 間gian 。 是thị 名danh 口khẩu 行hành 地địa 。 云vân 何hà 非phi 口khẩu 行hành 地địa 。 五ngũ 識thức 身thân 若nhược 二nhị 禪thiền 若nhược 過quá 。 是thị 名danh 非phi 口khẩu 行hành 地địa 。 云vân 何hà 意ý 行hành 地địa 。 除trừ 二nhị 定định 及cập 一nhất 生sanh 若nhược 餘dư 處xứ 。 是thị 名danh 意ý 行hành 地địa 。 云vân 何hà 非phi 意ý 行hành 地địa 。 二nhị 定định 及cập 一nhất 生sanh 。 是thị 名danh 非phi 意ý 行hành 地địa 。 身thân 行hành 於ư 何hà 處xứ 生sanh 不bất 滅diệt 。 從tùng 非phi 出xuất 入nhập 息tức 身thân 至chí 有hữu 出xuất 入nhập 息tức 身thân 。 若nhược 於ư 第đệ 四tứ 禪thiền 起khởi 。 於ư 此thử 處xứ 身thân 行hành 生sanh 不bất 滅diệt 。 身thân 行hành 於ư 何hà 處xứ 滅diệt 不bất 生sanh 。 從tùng 出xuất 入nhập 息tức 身thân 至chí 非phi 出xuất 入nhập 息tức 身thân 。 若nhược 入nhập 第đệ 四tứ 禪thiền 。 於ư 此thử 處xứ 身thân 行hành 滅diệt 不bất 生sanh 。 身thân 行hành 於ư 何hà 處xứ 生sanh 滅diệt 。 若nhược 有hữu 出xuất 入nhập 息tức 處xứ 。 於ư 此thử 處xứ 身thân 行hành 生sanh 滅diệt 。 身thân 行hành 於ư 何hà 處xứ 行hành 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 於ư 非phi 出xuất 入nhập 息tức 身thân 中trung 。 若nhược 第đệ 四tứ 禪thiền 若nhược 過quá 。 是thị 名danh 身thân 行hành 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 口khẩu 行hành 於ư 何hà 處xứ 生sanh 不bất 滅diệt 。 從tùng 離ly 五ngũ 識thức 身thân 至chí 意ý 識thức 。 從tùng 第đệ 二nhị 禪thiền 起khởi 。 於ư 此thử 處xứ 口khẩu 行hành 生sanh 不bất 滅diệt 。 口khẩu 行hành 於ư 何hà 處xứ 滅diệt 不bất 生sanh 。 從tùng 離ly 意ý 識thức 至chí 五ngũ 識thức 身thân 。 若nhược 入nhập 第đệ 二nhị 禪thiền 。 於ư 此thử 處xứ 口khẩu 行hành 滅diệt 不bất 生sanh 。 口khẩu 行hành 於ư 何hà 處xứ 生sanh 滅diệt 。 若nhược 有hữu 覺giác 觀quán 處xứ 。 於ư 此thử 處xứ 口khẩu 行hành 生sanh 滅diệt 。 口khẩu 行hành 於ư 何hà 處xứ 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 於ư 五ngũ 識thức 身thân 中trung 若nhược 第đệ 二nhị 禪thiền 若nhược 過quá 。 於ư 此thử 處xứ 口khẩu 行hành 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 意ý 行hành 於ư 何hà 處xứ 生sanh 不bất 滅diệt 。 於ư 二nhị 定định 起khởi 。 若nhược 一nhất 生sanh 處xứ 命mạng 終chung 。 於ư 此thử 處xứ 意ý 行hành 生sanh 不bất 滅diệt 。 意ý 行hành 於ư 何hà 處xứ 滅diệt 不bất 生sanh 。 若nhược 入nhập 二nhị 定định 及cập 一nhất 生sanh 處xứ 。 於ư 此thử 處xứ 意ý 行hành 滅diệt 不bất 生sanh 。 意ý 行hành 於ư 何hà 處xứ 生sanh 滅diệt 。 若nhược 意ý 行hành 於ư 此thử 處xứ 意ý 行hành 生sanh 滅diệt 。 意ý 行hành 於ư 何hà 處xứ 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 若nhược 於ư 二nhị 定định 至chí 一nhất 生sanh 處xứ 是thị 。 於ư 此thử 處xứ 意ý 行hành 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 緒Tự 分Phần/phân 觸Xúc 品Phẩm 第đệ 六lục

愚ngu 者giả 無vô 明minh 覆phú 。 愛ái 煩phiền 惱não 和hòa 合hợp 。 由do 是thị 法pháp 故cố 聚tụ 集tập 成thành 身thân 。 彼bỉ 名danh 色sắc 緣duyên 二nhị 法pháp 生sanh 觸xúc 。 今kim 當đương 集tập 假giả 觸xúc 正chánh 門môn 。

身thân 觸xúc 心tâm 觸xúc 乃nãi 至chí 十thập 八bát 觸xúc 。 是thị 名danh 觸xúc 法pháp 。

云vân 何hà 身thân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 身thân 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 身thân 觸xúc 。 云vân 何hà 心tâm 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 意ý 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 心tâm 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 識thức 。 是thị 名danh 身thân 觸xúc 。 若nhược 心tâm 意ý 識thức 。 相tương 應ứng 是thị 名danh 心tâm 觸xúc 。

云vân 何hà 名danh 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 心tâm 觸xúc 。 是thị 名danh 名danh 觸xúc 。 云vân 何hà 對đối 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 身thân 觸xúc 。 是thị 名danh 對đối 觸xúc 。

云vân 何hà 愛ái 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 是thị 名danh 愛ái 觸xúc 。 云vân 何hà 恚khuể 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 惱não 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 恚khuể 觸xúc 。 云vân 何hà 明minh 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 智trí 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 明minh 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 明minh 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 非phi 智trí 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 明minh 觸xúc 。 云vân 何hà 明minh 分phần/phân 觸xúc 若nhược 觸xúc 明minh 分phần/phân 生sanh 明minh 能năng 令linh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 明minh 分phần/phân 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 明minh 分phần/phân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 明minh 分phần/phân 生sanh 無vô 明minh 能năng 令linh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 無vô 明minh 分phần/phân 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 聖thánh 忍nhẫn 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 明minh 分phần/phân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 聖thánh 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 明minh 分phần/phân 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 聖thánh 得đắc 智trí 果quả 。 是thị 名danh 明minh 分phần/phân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 聖thánh 若nhược 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 無vô 明minh 分phần/phân 觸xúc 。

云vân 何hà 聖thánh 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 聖thánh 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 聖thánh 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 非phi 聖thánh 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 漏lậu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 染nhiễm 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 染nhiễm 。 是thị 名danh 無vô 漏lậu 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 染nhiễm 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 求cầu 。 是thị 名danh 有hữu 染nhiễm 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 染nhiễm 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 求cầu 。 是thị 名danh 無vô 染nhiễm 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 求cầu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 求cầu 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 求cầu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 求cầu 觸xúc 。

云vân 何hà 當đương 取thủ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 當đương 取thủ 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 當đương 取thủ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 非phi 當đương 取thủ 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 取thủ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 勝thắng 。 是thị 名danh 有hữu 取thủ 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 取thủ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 勝thắng 。 是thị 名danh 無vô 取thủ 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 勝thắng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 此thử 觸xúc 有hữu 餘dư 勝thắng 妙diệu 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 觸xúc 。 若nhược 此thử 觸xúc 更cánh 無vô 餘dư 勝thắng 妙diệu 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 如Như 來Lai 所sở 生sanh 觸xúc 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 礙ngại 知tri 見kiến 。 乃nãi 至chí 自tự 在tại 成thành 就tựu 。 除trừ 此thử 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 觸xúc 。 若nhược 上thượng 所sở 除trừ 觸xúc 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 觸xúc 。 云vân 何hà 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 內nội 。 是thị 名danh 受thọ 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 外ngoại 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 觸xúc 。

云vân 何hà 內nội 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 觸xúc 。 云vân 何hà 外ngoại 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 報báo 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 有hữu 報báo 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 報báo 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 報báo 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 報báo 觸xúc 。

云vân 何hà 凡phàm 夫phu 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 。 凡phàm 夫phu 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 共cộng 觸xúc 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 。 凡phàm 夫phu 不bất 能năng 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 。 不bất 共cộng 觸xúc 云vân 何hà 非phi 凡phàm 夫phu 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 。 非phi 凡phàm 夫phu 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 共cộng 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 。 非phi 凡phàm 夫phu 不bất 生sanh 不bất 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 觸xúc 。

云vân 何hà 聲Thanh 聞Văn 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 聲Thanh 聞Văn 共cộng 觸xúc 。 云vân 何hà 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 不bất 生sanh 不bất 得đắc 。 是thị 名danh 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 聲Thanh 聞Văn 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 。 非phi 聲Thanh 聞Văn 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 聲Thanh 聞Văn 共cộng 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 。 非phi 聲Thanh 聞Văn 不bất 生sanh 不bất 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 觸xúc 。

云vân 何hà 如như 電điện 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 少thiểu 少thiểu 住trụ 少thiểu 時thời 住trụ 。 如như 電điện 少thiểu 少thiểu 住trụ 少thiểu 時thời 住trụ 。 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 如như 電điện 觸xúc 。 云vân 何hà 如như 金kim 剛cang 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 量lượng 住trụ 無vô 量lượng 時thời 住trụ 。 如như 金kim 剛cang 無vô 量lượng 住trụ 無vô 量lượng 時thời 住trụ 。 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 斷đoạn 少thiểu 煩phiền 惱não 分phần/phân 。 如như 電điện 從tùng 雲vân 中trung 出xuất 炤chiếu 少thiểu 闇ám 分phần/phân 速tốc 滅diệt 。 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 如như 電điện 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 斷đoạn 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 無vô 餘dư 煩phiền 惱não 。 若nhược 麁thô 若nhược 微vi 無vô 不bất 斷đoạn 滅diệt 。 如như 金kim 剛cang 投đầu 於ư 珠châu 石thạch 破phá 壞hoại 摧tồi 折chiết 無vô 不bất 自tự 在tại 。 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 是thị 名danh 如như 電điện 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 那Na 含Hàm 。 得đắc 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 如như 電điện 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 。 若nhược 如Như 來Lai 所sở 生sanh 觸xúc 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 礙ngại 知tri 見kiến 。 乃nãi 至chí 自tự 在tại 成thành 就tựu 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 定định 得đắc 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 得đắc 不bất 定định 得đắc 難nan 得đắc 難nan 持trì 。 是thị 名danh 不bất 定định 得đắc 觸xúc 。 云vân 何hà 定định 得đắc 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 得đắc 決quyết 定định 得đắc 不bất 難nan 得đắc 易dị 持trì 。 是thị 名danh 定định 得đắc 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 行hành 難nan 持trì 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 得đắc 不bất 定định 得đắc 難nan 得đắc 難nan 持trì 。 無vô 由do 力lực 尊tôn 自tự 在tại 。 不bất 如như 所sở 欲dục 。 不bất 隨tùy 所sở 欲dục 。 不bất 盡tận 所sở 欲dục 。 有hữu 行hành 難nạn/nan 生sanh 難nan 得đắc 。 如như 船thuyền 逆nghịch 水thủy 難nan 行hành 。 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 有hữu 行hành 難nan 持trì 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 行hành 易dị 持trì 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 得đắc 決quyết 定định 得đắc 不bất 難nan 得đắc 易dị 得đắc 。 乃nãi 至chí 如như 船thuyền 順thuận 水thủy 易dị 行hành 。 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 無vô 行hành 易dị 持trì 觸xúc 。

云vân 何hà 一nhất 分phần/phân 修tu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 想tưởng 有hữu 光quang 明minh 然nhiên 未vị 見kiến 色sắc 。 若nhược 見kiến 色sắc 不bất 想tưởng 有hữu 光quang 明minh 。 是thị 名danh 一nhất 分phần/phân 修tu 觸xúc 。 云vân 何hà 二nhị 分phần 修tu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 想tưởng 有hữu 光quang 明minh 亦diệc 見kiến 色sắc 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 修tu 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 生sanh 智trí 。 然nhiên 不bất 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 若nhược 斷đoạn 煩phiền 惱não 非phi 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 一nhất 分phần/phân 修tu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 智trí 生sanh 。 能năng 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 修tu 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 盡tận 智trí 生sanh 非phi 無vô 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 一nhất 分phần/phân 修tu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 盡tận 智trí 生sanh 。 及cập 無Vô 生Sanh 智Trí 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 脩tu 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 欲dục 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 欲dục 人nhân 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 是thị 名danh 有hữu 欲dục 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 欲dục 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 離ly 欲dục 人nhân 非phi 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 是thị 名danh 無vô 欲dục 觸xúc 。 云vân 何hà 恚khuể 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 恚khuể 人nhân 憎tăng 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 恚khuể 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 恚khuể 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 離ly 恚khuể 人nhân 非phi 恚khuể 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 恚khuể 觸xúc 。 云vân 何hà 有hữu 癡si 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 癡si 人nhân 癡si 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 癡si 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 癡si 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 離ly 癡si 人nhân 非phi 癡si 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 癡si 觸xúc 。

云vân 何hà 沒một 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 睡thụy 眠miên 相tương 應ứng 。 不bất 共cộng 內nội 滅diệt 念niệm 相tương 應ứng 。 慧tuệ 未vị 成thành 就tựu 不bất 能năng 分phân 別biệt 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 沒một 觸xúc 。 云vân 何hà 散tán 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 想tưởng 欲dục 染nhiễm 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 多đa 欲dục 見kiến 淨tịnh 。 於ư 外ngoại 五ngũ 欲dục 中trung 彼bỉ 染nhiễm 著trước 。 是thị 名danh 散tán 觸xúc 。

云vân 何hà 少thiểu 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 定định 。 是thị 名danh 少thiểu 觸xúc 。 云vân 何hà 多đa 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 定định 。 是thị 名danh 多đa 觸xúc 。

云vân 何hà 不bất 定định 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 定định 人nhân 非phi 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 不bất 定định 觸xúc 。 云vân 何hà 定định 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 定định 人nhân 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 定định 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 解giải 脫thoát 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 解giải 脫thoát 人nhân 非phi 解giải 脫thoát 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 不bất 解giải 脫thoát 觸xúc 。 云vân 何hà 解giải 脫thoát 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 解giải 脫thoát 人nhân 解giải 脫thoát 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 解giải 脫thoát 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 勝thắng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 勝thắng 人nhân 有hữu 勝thắng 法Pháp 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 勝thắng 人nhân 無vô 勝thắng 法Pháp 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 覺giác 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 覺giác 覺giác 相tương 應ứng 。 共cộng 覺giác 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 有hữu 覺giác 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 覺giác 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 覺giác 相tương 應ứng 。 不bất 共cộng 覺giác 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 覺giác 觸xúc 。 云vân 何hà 有hữu 觀quán 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 觀quán 相tương 應ứng 。 共cộng 觀quán 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 有hữu 觀quán 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 觀quán 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 觀quán 相tương 應ứng 。 不bất 與dữ 觀quán 共cộng 生sanh 不bất 共cộng 觀quán 住trụ 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 觀quán 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 喜hỷ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 喜hỷ 相tương 應ứng 共cộng 喜hỷ 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 有hữu 喜hỷ 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 喜hỷ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 喜hỷ 相tương 應ứng 不bất 共cộng 喜hỷ 生sanh 不bất 共cộng 喜hỷ 住trụ 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 喜hỷ 觸xúc 。 云vân 何hà 共cộng 味vị 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 共cộng 味vị 觸xúc 。 云vân 何hà 共cộng 捨xả 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 共cộng 捨xả 觸xúc 。

云vân 何hà 忍nhẫn 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 忍nhẫn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 忍nhẫn 相tương 應ứng 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 忍nhẫn 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 忍nhẫn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 忍nhẫn 相tương 應ứng 觸xúc 。 云vân 何hà 智trí 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 共cộng 智trí 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 智trí 相tương 應ứng 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 智trí 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 智trí 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 智trí 相tương 應ứng 觸xúc 。 云vân 何hà 初sơ 忍nhẫn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 無vô 漏lậu 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 人nhân 所sở 修tu 。 是thị 名danh 初sơ 忍nhẫn 觸xúc 。 云vân 何hà 初sơ 智trí 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 無vô 漏lậu 見kiến 道Đạo 人Nhân 所sở 修tu 。 是thị 名danh 初sơ 智trí 觸xúc 。

云vân 何hà 欲dục 終chung 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 最tối 後hậu 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 欲dục 終chung 觸xúc 。 云vân 何hà 始thỉ 生sanh 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 初sơ 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 始thỉ 生sanh 觸xúc 云vân 何hà 善thiện 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 修tu 。 是thị 名danh 善thiện 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 斷đoạn 。 是thị 名danh 不bất 善thiện 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 記ký 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 受thọ 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 記ký 觸xúc 。

云vân 何hà 學học 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 學học 觸xúc 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 觸xúc 。

云vân 何hà 報báo 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 受thọ 善thiện 報báo 。 是thị 名danh 報báo 觸xúc 。 云vân 何hà 報báo 法pháp 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 報báo 法pháp 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 觸xúc 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 觸xúc 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 觸xúc 。

云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 因nhân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 見kiến 斷đoạn 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 因nhân 觸xúc 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 思tư 惟duy 斷đoạn 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 因nhân 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 善thiện 若nhược 善thiện 法Pháp 報báo 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 觸xúc 。

云vân 何hà 軟nhuyễn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 軟nhuyễn 觸xúc 。 云vân 何hà 中trung 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 記ký 。 是thị 名danh 中trung 觸xúc 。 云vân 何hà 上thượng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 善thiện 。 是thị 名danh 上thượng 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 軟nhuyễn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非phi 聖thánh 善thiện 。 是thị 名danh 中trung 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 上thượng 觸xúc 。

云vân 何hà 麁thô 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 觸xúc 。 云vân 何hà 細tế 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 觸xúc 。 云vân 何hà 微vi 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 觸xúc 。 若nhược 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 觸xúc 。 若nhược 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 觸xúc 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。 云vân 何hà 苦khổ 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 苦khổ 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 受thọ 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 受thọ 苦khổ 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 觸xúc 。

復phục 次thứ 除trừ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 餘dư 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 觸xúc 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 餘dư 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 觸xúc 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 苦khổ 受thọ 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 。

云vân 何hà 喜hỷ 處xứ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 始thỉ 起khởi 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 觸xúc 。 云vân 何hà 憂ưu 處xứ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 始thỉ 起khởi 已dĩ 生sanh 憂ưu 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 觸xúc 云vân 何hà 捨xả 處xứ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 始thỉ 起khởi 已dĩ 生sanh 捨xả 。 是thị 名danh 捨xả 處xứ 觸xúc 。

復phục 次thứ 除trừ 捨xả 處xứ 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 觸xúc 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 觸xúc 。 除trừ 喜hỷ 處xứ 觸xúc 。 若nhược 餘dư 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 捨xả 處xứ 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 觸xúc 。 除trừ 喜hỷ 處xứ 憂ưu 處xứ 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 非phi 喜hỷ 處xứ 非phi 憂ưu 處xứ 觸xúc 。

云vân 何hà 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 覺giác 有hữu 觀quán 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 覺giác 有hữu 觀quán 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 覺giác 有hữu 觀quán 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 覺giác 無vô 觀quán 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 覺giác 無vô 觀quán 觸xúc 。 云vân 何hà 空không 相tướng 應ưng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 空không 定định 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 空không 相tướng 應ưng 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 相tướng 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 相tướng 定định 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 相tương 應ứng 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 願nguyện 定định 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 觸xúc 。

云vân 何hà 現hiện 報báo 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 即tức 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 若nhược 觸xúc 所sở 起khởi 作tác 成thành 就tựu 即tức 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 現hiện 報báo 觸xúc 。 云vân 何hà 生sanh 報báo 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 若nhược 觸xúc 所sở 起khởi 作tác 成thành 就tựu 無vô 間gian 生sanh 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 生sanh 報báo 觸xúc 。 云vân 何hà 後hậu 報báo 觸xúc 若nhược 觸xúc 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 若nhược 觸xúc 所sở 起khởi 作tác 成thành 就tựu 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 。 生sanh 受thọ 報báo 或hoặc 過quá 。 是thị 名danh 後hậu 報báo 觸xúc 。

云vân 何hà 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 。 是thị 名danh 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 觸xúc 。 云vân 何hà 與dữ 苦khổ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 苦khổ 果quả 。 是thị 名danh 與dữ 苦khổ 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 與dữ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 與dữ 苦khổ 觸xúc 。 除trừ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 苦khổ 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 不bất 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 與dữ 苦khổ 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 與dữ 苦khổ 觸xúc 。 除trừ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 苦khổ 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 非phi 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 與dữ 苦khổ 觸xúc 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 觸xúc 。 云vân 何hà 苦khổ 果quả 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 苦khổ 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 果quả 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 。 觸xúc 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 苦khổ 果quả 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 觸xúc 。

復phục 次thứ 若nhược 觸xúc 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 不bất 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 果quả 觸xúc 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 苦khổ 果quả 觸xúc 若nhược 餘dư 觸xúc 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 觸xúc 。 樂lạc 報báo 觸xúc 苦khổ 報báo 觸xúc 非phi 樂lạc 報báo 非phi 苦khổ 報báo 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 觸xúc 。 云vân 何hà 未vị 來lai 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 未vị 生sanh 未vị 起khởi 。 是thị 名danh 未vị 來lai 觸xúc 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 觸xúc 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 觸xúc 。 思tư 惟duy 過quá 去khứ 法pháp 若nhược 生sanh 觸xúc 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 觸xúc 。 云vân 何hà 未vị 來lai 境cảnh 界giới 觸xúc 。 思tư 惟duy 未vị 來lai 法pháp 若nhược 生sanh 觸xúc 。 是thị 名danh 未vị 來lai 境cảnh 界giới 觸xúc 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 觸xúc 思tư 惟duy 現hiện 在tại 法pháp 若nhược 生sanh 觸xúc 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 觸xúc 。 云vân 何hà 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 觸xúc 。 思tư 惟duy 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 若nhược 生sanh 觸xúc 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 觸xúc 。

云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 觸xúc 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 觸xúc 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 觸xúc 。

云vân 何hà 共cộng 慈từ 觸xúc 若nhược 觸xúc 。 慈từ 解giải 心tâm 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 慈từ 觸xúc 。 共cộng 悲bi 觸xúc 共cộng 喜hỷ 觸xúc 共cộng 捨xả 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 云vân 何hà 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 觸xúc 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 觸xúc 。 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 緣duyên 色sắc 生sanh 眼nhãn 識thức 三tam 法pháp 和hòa 合hợp 生sanh 觸xúc 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 眼nhãn 識thức 界giới 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 觸xúc 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 意ý 界giới 相tương 應ứng 觸xúc 。 若nhược 觸xúc 意ý 識thức 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 意ý 界giới 相tương 應ứng 觸xúc 。 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 十thập 八bát 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 眼nhãn 觸xúc 苦khổ 受thọ 眼nhãn 觸xúc 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 十thập 八bát 觸xúc 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 緒Tự 分Phần/phân 假Giả 心Tâm 品Phẩm 第đệ 七thất

心tâm 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 為vi 客khách 塵trần 染nhiễm 。 凡phàm 夫phu 未vị 聞văn 故cố 。 不bất 能năng 如như 實thật 知tri 見kiến 。 亦diệc 無vô 修tu 心tâm 。 聖thánh 人nhân 聞văn 故cố 。 如như 實thật 知tri 見kiến 。 亦diệc 有hữu 修tu 心tâm 。 心tâm 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 離ly 客khách 塵trần 垢cấu 。 凡phàm 夫phu 未vị 聞văn 故cố 。 不bất 能năng 如như 實thật 知tri 見kiến 。 亦diệc 無vô 修tu 心tâm 。 聖thánh 人nhân 聞văn 故cố 。 能năng 如như 實thật 知tri 見kiến 。 亦diệc 有hữu 修tu 心tâm 。 今kim 當đương 集tập 假giả 心tâm 正chánh 門môn 。

聖thánh 心tâm 非phi 聖thánh 心tâm 。 乃nãi 至chí 六lục 識thức 界giới 七thất 識thức 界giới 心tâm 。

云vân 何hà 聖thánh 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 聖thánh 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 聖thánh 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 非phi 聖thánh 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 漏lậu 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 染nhiễm 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 漏lậu 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 染nhiễm 。 是thị 名danh 無vô 漏lậu 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 染nhiễm 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 求cầu 。 是thị 名danh 有hữu 染nhiễm 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 染nhiễm 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 求cầu 。 是thị 名danh 無vô 染nhiễm 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 求cầu 心tâm 。 若nhược 心tâm 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 求cầu 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 求cầu 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 當đương 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 求cầu 心tâm 。

云vân 何hà 當đương 取thủ 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 當đương 取thủ 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 當đương 取thủ 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 非phi 當đương 取thủ 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 取thủ 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 勝thắng 。 是thị 名danh 有hữu 取thủ 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 取thủ 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 勝thắng 。 是thị 名danh 無vô 取thủ 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 勝thắng 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 取thủ 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 取thủ 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 於ư 此thử 心tâm 有hữu 餘dư 心tâm 過quá 勝thắng 妙diệu 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 心tâm 。 若nhược 於ư 此thử 心tâm 更cánh 無vô 餘dư 心tâm 過quá 勝thắng 妙diệu 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 如Như 來Lai 所sở 生sanh 心tâm 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 礙ngại 知tri 見kiến 。 乃nãi 至chí 自tự 在tại 成thành 就tựu 。 除trừ 此thử 心tâm 若nhược 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 心tâm 。 若nhược 無vô 所sở 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 心tâm 。

云vân 何hà 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 內nội 。 是thị 名danh 受thọ 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 外ngoại 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 心tâm 。

云vân 何hà 內nội 心tâm 。 若nhược 心tâm 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 心tâm 。 云vân 何hà 外ngoại 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 報báo 心tâm 。 若nhược 心tâm 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 有hữu 報báo 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 報báo 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 報báo 心tâm 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 凡phàm 夫phu 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 凡phàm 夫phu 不bất 能năng 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 凡phàm 夫phu 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 非phi 凡phàm 夫phu 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 凡phàm 夫phù 生sanh 得đắc 非phi 凡phàm 夫phu 不bất 生sanh 不bất 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 凡phàm 夫phu 不bất 共cộng 心tâm 。

云vân 何hà 聲Thanh 聞Văn 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 聲Thanh 聞Văn 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 聲Thanh 聞Văn 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 聲Thanh 聞Văn 不bất 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 聲Thanh 聞Văn 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 非phi 聲Thanh 聞Văn 亦diệc 生sanh 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 聲Thanh 聞Văn 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 心tâm 。 若nhược 心tâm 聲Thanh 聞Văn 生sanh 得đắc 非phi 聲Thanh 聞Văn 不bất 生sanh 不bất 得đắc 。 是thị 名danh 非phi 聲Thanh 聞Văn 不bất 共cộng 心tâm 。

云vân 何hà 如như 電điện 心tâm 。 若nhược 心tâm 少thiểu 少thiểu 住trụ 少thiểu 時thời 住trụ 如như 電điện 少thiểu 少thiểu 住trụ 少thiểu 時thời 住trụ 。 是thị 名danh 如như 電điện 心tâm 。 云vân 何hà 如như 金kim 剛cang 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 量lượng 住trụ 無vô 量lượng 時thời 住trụ 如như 金kim 剛cang 無vô 量lượng 住trụ 無vô 量lượng 時thời 住trụ 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 斷đoạn 少thiểu 煩phiền 惱não 分phần/phân 如như 電điện 從tùng 雲vân 中trung 出xuất 炤chiếu 少thiểu 闇ám 分phần/phân 速tốc 滅diệt 。 心tâm 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 如như 電điện 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 無vô 餘dư 煩phiền 惱não 。 若nhược 麁thô 若nhược 微vi 無vô 不bất 斷đoạn 滅diệt 。 如như 金kim 剛cang 投đầu 於ư 珠châu 石thạch 無vô 不bất 破phá 壞hoại 摧tồi 折chiết 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 果quả 乃nãi 至chí 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 是thị 名danh 如như 電điện 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 果quả 乃nãi 至chí 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 得đắc 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 如như 電điện 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 。 若nhược 如Như 來Lai 所sở 生sanh 心tâm 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 礙ngại 知tri 見kiến 。 乃nãi 至chí 自tự 在tại 成thành 就tựu 。 是thị 名danh 如như 金kim 剛cang 心tâm 。

云vân 何hà 不bất 定định 得đắc 心tâm 。 若nhược 心tâm 得đắc 不bất 定định 得đắc 難nan 得đắc 難nan 持trì 。 是thị 名danh 不bất 定định 得đắc 心tâm 。 云vân 何hà 定định 得đắc 心tâm 。 與dữ 上thượng 相tương 違vi 。 是thị 名danh 得đắc 定định 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 行hành 難nan 持trì 心tâm 。 若nhược 心tâm 得đắc 不bất 定định 得đắc 難nan 得đắc 難nan 持trì 無vô 由do 力lực 尊tôn 自tự 在tại 不bất 如như 所sở 欲dục 不bất 隨tùy 所sở 欲dục 。 不bất 盡tận 所sở 欲dục 有hữu 行hành 難nạn/nan 生sanh 難nan 行hành 如như 船thuyền 逆nghịch 水thủy 難nan 行hành 。 心tâm 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 有hữu 行hành 難nan 持trì 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 行hành 易dị 持trì 心tâm 。 與dữ 上thượng 相tương 違vi 。 是thị 名danh 無vô 行hành 易dị 持trì 心tâm 。

云vân 何hà 一nhất 分phần/phân 修tu 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 想tưởng 有hữu 光quang 明minh 然nhiên 不bất 見kiến 色sắc 若nhược 見kiến 色sắc 不bất 想tưởng 有hữu 光quang 明minh 。 是thị 名danh 一nhất 分phần/phân 修tu 心tâm 。 云vân 何hà 二nhị 分phần 修tu 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 想tưởng 有hữu 光quang 明minh 亦diệc 見kiến 色sắc 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 修tu 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 生sanh 智trí 然nhiên 不bất 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 若nhược 斷đoạn 煩phiền 惱não 不bất 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 一nhất 分phần/phân 修tu 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 智trí 生sanh 。 能năng 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 修tu 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 盡tận 智trí 非phi 無vô 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 一nhất 分phần/phân 修tu 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 盡tận 智trí 生sanh 。 及cập 無Vô 生Sanh 智Trí 。 是thị 名danh 二nhị 分phần 修tu 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 欲dục 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 欲dục 人nhân 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 是thị 名danh 有hữu 欲dục 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 欲dục 心tâm 。 若nhược 心tâm 離ly 欲dục 人nhân 非phi 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 是thị 名danh 無vô 欲dục 心tâm 。 云vân 何hà 有hữu 恚khuể 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 恚khuể 人nhân 恚khuể 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 恚khuể 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 恚khuể 心tâm 。 若nhược 心tâm 離ly 恚khuể 人nhân 非phi 恚khuể 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 恚khuể 心tâm 。 云vân 何hà 有hữu 癡si 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 癡si 人nhân 癡si 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 癡si 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 癡si 心tâm 。 若nhược 心tâm 離ly 癡si 人nhân 非phi 癡si 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 癡si 心tâm 。

云vân 何hà 沒một 心tâm 。 若nhược 心tâm 睡thụy 眠miên 相tương 應ứng 不bất 共cộng 內nội 滅diệt 念niệm 相tương 應ứng 慧tuệ 未vị 成thành 就tựu 不bất 能năng 分phân 別biệt 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 沒một 心tâm 。 云vân 何hà 散tán 心tâm 。 若nhược 心tâm 欲dục 染nhiễm 共cộng 欲dục 染nhiễm 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 多đa 欲dục 見kiến 淨tịnh 於ư 外ngoại 五ngũ 欲dục 中trung 彼bỉ 彼bỉ 染nhiễm 著trước 。 是thị 名danh 散tán 心tâm 。

云vân 何hà 少thiểu 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 定định 。 是thị 名danh 少thiểu 心tâm 。 云vân 何hà 多đa 心tâm 。 若nhược 心tâm 定định 。 是thị 名danh 多đa 心tâm 。

云vân 何hà 不bất 定định 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 定định 人nhân 非phi 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 不bất 定định 心tâm 。 云vân 何hà 定định 心tâm 。 若nhược 心tâm 定định 人nhân 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 定định 心tâm 。 云vân 何hà 不bất 解giải 脫thoát 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 解giải 脫thoát 人nhân 非phi 解giải 脫thoát 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 不bất 解giải 脫thoát 心tâm 。 云vân 何hà 解giải 脫thoát 心tâm 。 若nhược 心tâm 解giải 脫thoát 人nhân 解giải 脫thoát 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 解giải 脫thoát 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 勝thắng 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 勝thắng 人nhân 有hữu 勝thắng 法Pháp 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 勝thắng 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 勝thắng 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 勝thắng 人nhân 無vô 勝thắng 法Pháp 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 勝thắng 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 覺giác 心tâm 。 若nhược 心tâm 覺giác 相tương 應ứng 共cộng 覺giác 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 有hữu 覺giác 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 覺giác 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 覺giác 相tương 應ứng 不bất 共cộng 覺giác 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 覺giác 心tâm 。 云vân 何hà 有hữu 觀quán 心tâm 。 若nhược 心tâm 觀quán 相tương 應ứng 共cộng 觀quán 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 有hữu 觀quán 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 觀quán 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 觀quán 相tương 應ứng 不bất 共cộng 觀quán 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 觀quán 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 喜hỷ 心tâm 。 若nhược 心tâm 喜hỷ 相tương 應ứng 共cộng 喜hỷ 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 有hữu 喜hỷ 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 喜hỷ 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 喜hỷ 相tương 應ứng 不bất 共cộng 喜hỷ 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 喜hỷ 心tâm 。 云vân 何hà 共cộng 味vị 心tâm 若nhược 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 共cộng 味vị 心tâm 。 云vân 何hà 共cộng 捨xả 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 共cộng 捨xả 心tâm 。

云vân 何hà 忍nhẫn 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 心tâm 忍nhẫn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 忍nhẫn 相tương 應ứng 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 忍nhẫn 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 忍nhẫn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 忍nhẫn 相tương 應ứng 心tâm 。

云vân 何hà 智trí 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 心tâm 共cộng 智trí 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 智trí 相tương 應ứng 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 智trí 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 智trí 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 智trí 相tương 應ứng 心tâm 。

云vân 何hà 忍nhẫn 為vi 始thỉ 心tâm 。 若nhược 心tâm 聖thánh 無vô 漏lậu 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 所sở 修tu 。 是thị 名danh 忍nhẫn 為vi 始thỉ 心tâm 。 云vân 何hà 智trí 為vi 始thỉ 心tâm 。 若nhược 心tâm 聖thánh 無vô 漏lậu 見kiến 道Đạo 人Nhân 所sở 修tu 。 是thị 為vi 智trí 為vi 始thỉ 心tâm 。

云vân 何hà 欲dục 終chung 心tâm 。 若nhược 最tối 後hậu 識thức 。 是thị 名danh 欲dục 終chung 心tâm 。 云vân 何hà 始thỉ 生sanh 心tâm 。 若nhược 心tâm 初sơ 識thức 。 是thị 名danh 始thỉ 生sanh 心tâm 。

云vân 何hà 善thiện 心tâm 。 若nhược 心tâm 修tu 。 是thị 名danh 善thiện 心tâm 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 心tâm 。 若nhược 心tâm 斷đoạn 。 是thị 名danh 不bất 善thiện 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 記ký 心tâm 。 若nhược 心tâm 受thọ 。 若nhược 心tâm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 記ký 心tâm 。

云vân 何hà 學học 心tâm 。 若nhược 心tâm 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 學học 心tâm 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 心tâm 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。

云vân 何hà 報báo 心tâm 。 若nhược 心tâm 受thọ 若nhược 善thiện 報báo 。 是thị 名danh 報báo 心tâm 。 云vân 何hà 報báo 法pháp 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 報báo 法pháp 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 記ký 。 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 心tâm 。

云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 心tâm 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 心tâm 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 心tâm 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 。

云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 因nhân 心tâm 。 若nhược 心tâm 見kiến 斷đoạn 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 因nhân 心tâm 。 云vân 何hà 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 。 若nhược 心tâm 思tư 惟duy 斷đoạn 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 。 若nhược 心tâm 善thiện 法Pháp 報báo 若nhược 心tâm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 。

云vân 何hà 軟nhuyễn 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 軟nhuyễn 心tâm 。 云vân 何hà 中trung 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 記ký 。 是thị 名danh 中trung 心tâm 。 云vân 何hà 上thượng 心tâm 。 若nhược 心tâm 善thiện 。 是thị 名danh 上thượng 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 是thị 名danh 軟nhuyễn 心tâm 。 若nhược 心tâm 非phi 聖thánh 善thiện 。 是thị 名danh 中trung 心tâm 。 若nhược 心tâm 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 上thượng 心tâm 。

云vân 何hà 麁thô 心tâm 。 若nhược 心tâm 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 心tâm 。 云vân 何hà 細tế 心tâm 。 若nhược 心tâm 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 心tâm 。 云vân 何hà 微vi 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 心tâm 。 若nhược 心tâm 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 心tâm 。 若nhược 心tâm 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 欲dục 界giới 繫hệ 若nhược 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 空không 處xứ 繫hệ 識thức 處xứ 繫hệ 不bất 用dụng 處xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 心tâm 。 若nhược 心tâm 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 繫hệ 。 是thị 名danh 微vi 心tâm 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。 云vân 何hà 苦khổ 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 苦khổ 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 心tâm 。

云vân 何hà 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 受thọ 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 受thọ 苦khổ 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 心tâm 。

復phục 次thứ 除trừ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 餘dư 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 心tâm 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 餘dư 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 心tâm 。 除trừ 苦khổ 受thọ 樂lạc 受thọ 心tâm 苦khổ 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 心tâm 。

云vân 何hà 喜hỷ 處xứ 心tâm 。 若nhược 心tâm 始thỉ 起khởi 生sanh 喜hỷ 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 心tâm 。 云vân 何hà 憂ưu 處xứ 心tâm 。 若nhược 心tâm 始thỉ 起khởi 生sanh 憂ưu 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 心tâm 。 云vân 何hà 捨xả 處xứ 心tâm 。 若nhược 心tâm 始thỉ 起khởi 生sanh 捨xả 。 是thị 名danh 捨xả 處xứ 心tâm 。

復phục 次thứ 除trừ 捨xả 處xứ 心tâm 。 若nhược 餘dư 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 心tâm 。 除trừ 喜hỷ 處xứ 心tâm 。 若nhược 餘dư 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 捨xả 處xứ 心tâm 復phục 次thứ 若nhược 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 喜hỷ 處xứ 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 憂ưu 處xứ 心tâm 。 除trừ 喜hỷ 處xứ 憂ưu 處xứ 若nhược 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 喜hỷ 處xứ 非phi 憂ưu 處xứ 心tâm 。

云vân 何hà 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 心tâm 。 若nhược 心tâm 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 覺giác 有hữu 觀quán 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 覺giác 有hữu 觀quán 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 覺giác 有hữu 觀quán 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 覺giác 無vô 觀quán 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 無vô 覺giác 無vô 觀quán 心tâm 。 云vân 何hà 空không 相tướng 應ưng 心tâm 。 若nhược 心tâm 空không 定định 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 空không 相tướng 應ưng 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 相tướng 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 相tướng 定định 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 相tương 應ứng 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 願nguyện 定định 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 心tâm 。

云vân 何hà 現hiện 報báo 心tâm 。 若nhược 心tâm 即tức 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 若nhược 心tâm 起khởi 作tác 成thành 就tựu 即tức 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 此thử 所sở 起khởi 作tác 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 現hiện 報báo 心tâm 。 云vân 何hà 生sanh 報báo 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 若nhược 所sở 起khởi 作tác 成thành 就tựu 無vô 間gian 生sanh 受thọ 報báo 。 是thị 名danh 生sanh 報báo 心tâm 。 云vân 何hà 後hậu 報báo 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 若nhược 所sở 起khởi 作tác 成thành 就tựu 第đệ 一nhất 。 生sanh 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 生sanh 受thọ 報báo 或hoặc 過quá 。 是thị 名danh 後hậu 報báo 心tâm 。

云vân 何hà 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 。 若nhược 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 。 是thị 名danh 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 。 云vân 何hà 與dữ 苦khổ 心tâm 。 若nhược 心tâm 苦khổ 果quả 。 是thị 名danh 與dữ 苦khổ 心tâm 。 云vân 何hà 不bất 與dữ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 與dữ 苦khổ 心tâm 。 除trừ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 苦khổ 心tâm 若nhược 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 不bất 與dữ 苦khổ 不bất 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 與dữ 苦khổ 心tâm 。 除trừ 與dữ 苦khổ 樂lạc 若nhược 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 不bất 與dữ 苦khổ 不bất 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 。

云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 心tâm 。 若nhược 心tâm 樂lạc 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 心tâm 。 云vân 何hà 苦khổ 果quả 心tâm 。 若nhược 心tâm 苦khổ 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 果quả 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 心tâm 。 除trừ 苦khổ 果quả 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 心tâm 若nhược 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 心tâm 。

復phục 次thứ 若nhược 心tâm 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 心tâm 。 若nhược 心tâm 不bất 善thiện 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 苦khổ 果quả 心tâm 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 苦khổ 果quả 心tâm 若nhược 餘dư 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 非phi 苦khổ 果quả 心tâm 。 樂lạc 報báo 心tâm 苦khổ 報báo 心tâm 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 報báo 。 心tâm 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 心tâm 。 云vân 何hà 未vị 來lai 心tâm 。 若nhược 心tâm 未vị 生sanh 未vị 起khởi 。 是thị 名danh 未vị 來lai 心tâm 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 心tâm 。 若nhược 心tâm 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 心tâm 。

云vân 何hà 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 心tâm 。 思tư 惟duy 過quá 去khứ 法pháp 若nhược 生sanh 心tâm 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 境cảnh 界giới 心tâm 。 云vân 何hà 未vị 來lai 境cảnh 界giới 心tâm 。 思tư 惟duy 未vị 來lai 法pháp 若nhược 心tâm 生sanh 。 是thị 名danh 未vị 來lai 境cảnh 界giới 心tâm 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 心tâm 。 思tư 惟duy 現hiện 在tại 法pháp 若nhược 生sanh 心tâm 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 心tâm 。 云vân 何hà 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 心tâm 。 思tư 惟duy 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 若nhược 生sanh 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 境cảnh 界giới 心tâm 。

云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 心tâm 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 心tâm 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 心tâm 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 心tâm 。 若nhược 心tâm 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 心tâm 。

云vân 何hà 共cộng 慈từ 心tâm 。 若nhược 心tâm 慈từ 解giải 心tâm 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 慈từ 心tâm 。 共cộng 悲bi 心tâm 共cộng 喜hỷ 心tâm 共cộng 捨xả 。 心tâm 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 心tâm 。 若nhược 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 心tâm 。 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 心tâm 亦diệc 如như 是thị 。

云vân 何hà 六lục 識thức 身thân 。 眼nhãn 識thức 身thân 乃nãi 至chí 意ý 識thức 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 身thân 。 緣duyên 眼nhãn 緣duyên 色sắc 緣duyên 明minh 緣duyên 思tư 惟duy 。 以dĩ 此thử 四tứ 緣duyên 和hòa 合hợp 識thức 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 。 身thân 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 六lục 識thức 身thân 。

云vân 何hà 七thất 識thức 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 眼nhãn 根căn 生sanh 色sắc 境cảnh 界giới 。 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 意ý 界giới 。 意ý 生sanh 法pháp 思tư 惟duy 法pháp 。 若nhược 初sơ 心tâm 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 界giới 。 云vân 何hà 意ý 識thức 界giới 。 不bất 離ly 彼bỉ 境cảnh 界giới 若nhược 餘dư 心tâm 。 似tự 彼bỉ 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 識thức 界giới 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 緒Tự 分Phần/phân 十Thập 不Bất 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 品Phẩm 第đệ 八bát

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 答đáp 曰viết 十thập 。 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 邪tà 見kiến 。 云vân 何hà 殺sát 生sanh 。 若nhược 人nhân 以dĩ 惡ác 心tâm 殺sát 生sanh 。 無vô 有hữu 慈từ 愍mẫn 。 專chuyên 在tại 殺sát 害hại 。 是thị 名danh 殺sát 生sanh 。 云vân 何hà 盜đạo 竊thiết 。 若nhược 人nhân 於ư 聚tụ 落lạc 中trung 及cập 山sơn 野dã 間gian 。 盜đạo 他tha 財tài 物vật 。 是thị 名danh 盜đạo 竊thiết 。 云vân 何hà 邪tà 婬dâm 。 若nhược 女nữ 人nhân 為vi 父phụ 母mẫu 護hộ 兄huynh 弟đệ 姊tỷ 妹muội 。 護hộ 自tự 護hộ 法Pháp 護hộ 姓tánh 護hộ 。 親thân 里lý 及cập 諸chư 知tri 識thức 。 乃nãi 至chí 受thọ 花hoa 鬘man 護hộ 。 若nhược 犯phạm 此thử 等đẳng 。 是thị 名danh 邪tà 婬dâm 。 云vân 何hà 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 人nhân 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 或hoặc 為vì 己kỷ 身thân 。 或hoặc 為vi 他tha 人nhân 。 或hoặc 為vi 財tài 物vật 故cố 作tác 妄vọng 語ngữ 。 是thị 名danh 妄vọng 語ngữ 。 云vân 何hà 兩lưỡng 舌thiệt 。 若nhược 人nhân 在tại 此thử 聞văn 至chí 彼bỉ 說thuyết 。 欲dục 壞hoại 此thử 人nhân 故cố 。 在tại 彼bỉ 聞văn 至chí 此thử 說thuyết 。 欲dục 壞hoại 彼bỉ 人nhân 故cố 。 未vị 破phá 者giả 令linh 破phá 。 已dĩ 破phá 者giả 欲dục 使sử 盡tận 散tán 樂nhạo/nhạc/lạc 別biệt 離ly 他tha 。 是thị 名danh 兩lưỡng 舌thiệt 。 云vân 何hà 惡ác 口khẩu 。 若nhược 人nhân 出xuất 言ngôn 麁thô 獷quánh 苦khổ 切thiết 。 他tha 人nhân 聞văn 已dĩ 。 不bất 喜hỷ 不bất 悅duyệt 。 是thị 名danh 惡ác 口khẩu 。 云vân 何hà 綺ỷ 語ngữ 。 若nhược 人nhân 出xuất 非phi 時thời 言ngôn 無vô 義nghĩa 語ngữ 非phi 法pháp 語ngữ 非phi 調điều 伏phục 語ngữ 不bất 寂tịch 靜tĩnh 語ngữ 。 是thị 名danh 綺ỷ 語ngữ 。 云vân 何hà 貪tham 欲dục 。 若nhược 人nhân 於ư 他tha 村thôn 邑ấp 他tha 財tài 物vật 生sanh 悕hy 望vọng 心tâm 。 欲dục 令linh 他tha 物vật 作tác 己kỷ 有hữu 。 是thị 名danh 貪tham 欲dục 。 云vân 何hà 瞋sân 恚khuể 。 若nhược 人nhân 瞋sân 恚khuể 。 欲dục 令linh 前tiền 眾chúng 生sanh 得đắc 繫hệ 閉bế 傷thương 害hại 為vi 種chủng 種chủng 苦khổ 加gia 。 是thị 名danh 瞋sân 恚khuể 。 云vân 何hà 邪tà 見kiến 。 若nhược 人nhân 邪tà 見kiến 言ngôn 無vô 施thí 無vô 祠từ 祀tự 無vô 善thiện 惡ác 業nghiệp 報báo 。 無vô 此thử 世thế 他tha 世thế 。 無vô 父phụ 母mẫu 無vô 天thiên 無vô 化hóa 生sanh 眾chúng 生sanh 無vô 。 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 是thị 名danh 邪tà 見kiến 。

殺sát 生sanh 以dĩ 何hà 因nhân 。 殺sát 生sanh 為vi 誰thùy 因nhân 。 殺sát 生sanh 以dĩ 貪tham 因nhân 以dĩ 瞋sân 因nhân 以dĩ 癡si 因nhân 。 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 殺sát 生sanh 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 短đoản 壽thọ 。 竊thiết 盜đạo 以dĩ 何hà 因nhân 。 竊thiết 盜đạo 為vi 誰thùy 因nhân 。 竊thiết 盜đạo 以dĩ 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 盜đạo 竊thiết 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 財tài 物vật 消tiêu 秏# 。 邪tà 婬dâm 以dĩ 何hà 因nhân 。 邪tà 婬dâm 為vi 誰thùy 因nhân 。 邪tà 婬dâm 以dĩ 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 邪tà 婬dâm 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 諍tranh 競cạnh 。 妄vọng 語ngữ 以dĩ 何hà 因nhân 。 妄vọng 語ngữ 為vi 誰thùy 因nhân 。 妄vọng 語ngữ 以dĩ 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 妄vọng 語ngữ 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 。 常thường 被bị 誹phỉ 謗báng 。 兩lưỡng 舌thiệt 以dĩ 何hà 因nhân 。 兩lưỡng 舌thiệt 為vi 誰thùy 因nhân 。 兩lưỡng 舌thiệt 以dĩ 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 兩lưỡng 舌thiệt 為vi 誰thùy 因nhân 。 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 眷quyến 屬thuộc 親thân 厚hậu 相tương/tướng 憎tăng 嫉tật 破phá 壞hoại 。 惡ác 口khẩu 以dĩ 何hà 因nhân 。 惡ác 口khẩu 為vi 誰thùy 因nhân 。 惡ác 口khẩu 以dĩ 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 惡ác 口khẩu 為vi 誰thùy 因nhân 。 惡ác 口khẩu 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 聞văn 。 不bất 適thích 意ý 聲thanh 。 綺ỷ 語ngữ 以dĩ 何hà 因nhân 。 綺ỷ 語ngữ 為vi 誰thùy 因nhân 。 綺ỷ 語ngữ 以dĩ 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 因nhân 綺ỷ 語ngữ 為vi 誰thùy 因nhân 。 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 言ngôn 不bất 貴quý 重trọng 。 貪tham 欲dục 以dĩ 何hà 因nhân 。 貪tham 欲dục 為vi 誰thùy 因nhân 。 貪tham 欲dục 以dĩ 結kết 因nhân 以dĩ 使sử 因nhân 。 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 貪tham 欲dục 為vi 誰thùy 因nhân 。 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 多đa 諸chư 緣duyên 事sự 。 瞋sân 恚khuể 以dĩ 何hà 因nhân 。 瞋sân 恚khuể 為vi 誰thùy 因nhân 。 瞋sân 恚khuể 以dĩ 結kết 因nhân 以dĩ 使sử 因nhân 。 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 瞋sân 恚khuể 為vi 誰thùy 因nhân 。 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 。 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 多đa 有hữu 怨oán 憎tăng 。 邪tà 見kiến 以dĩ 何hà 因nhân 。 邪tà 見kiến 為vi 誰thùy 因nhân 。 邪tà 見kiến 以dĩ 結kết 因nhân 以dĩ 使sử 因nhân 。 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 邪tà 見kiến 為vi 誰thùy 因nhân 。 是thị 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 因nhân 是thị 鬼quỷ 神thần 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 以dĩ 邪tà 為vi 吉cát 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 緒Tự 分Phần/phân 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 品Phẩm 第đệ 九cửu

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 答đáp 曰viết 十thập 。 何hà 等đẳng 十thập 。 不bất 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 正chánh 見kiến 。 云vân 何hà 不bất 殺sát 生sanh 。 若nhược 人nhân 離ly 殺sát 生sanh 。 棄khí 捨xả 刀đao 杖trượng 。 慚tàm 愧quý 慈từ 悲bi 哀ai 愍mẫn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 名danh 不bất 殺sát 生sanh 。 云vân 何hà 不bất 盜đạo 竊thiết 。 若nhược 人nhân 離ly 竊thiết 盜đạo 。 不bất 盜đạo 他tha 物vật 。 是thị 名danh 不bất 盜đạo 竊thiết 。 云vân 何hà 不bất 邪tà 婬dâm 。 若nhược 人nhân 離ly 邪tà 婬dâm 。 他tha 所sở 護hộ 女nữ 終chung 不bất 婬dâm 犯phạm 。 是thị 名danh 不bất 邪tà 婬dâm 。 云vân 何hà 不bất 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 人nhân 離ly 妄vọng 語ngữ 。 不bất 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 知tri 言ngôn 知tri 。 不bất 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 見kiến 言ngôn 見kiến 。 不bất 為vì 己kỷ 身thân 。 不bất 為vì 他tha 人nhân 。 不bất 為vi 財tài 物vật 。 而nhi 作tác 妄vọng 語ngữ 。 是thị 名danh 不bất 妄vọng 語ngữ 。 云vân 何hà 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 。 若nhược 人nhân 離ly 兩lưỡng 舌thiệt 。 在tại 此thử 聞văn 不bất 至chí 彼bỉ 說thuyết 不bất 欲dục 壞hoại 此thử 。 在tại 彼bỉ 聞văn 不bất 至chí 此thử 說thuyết 不bất 欲dục 壞hoại 彼bỉ 。 若nhược 破phá 壞hoại 者giả 欲dục 令linh 和hòa 合hợp 。 已dĩ 和hòa 合hợp 者giả 欲dục 令linh 增tăng 歡hoan 喜hỷ 。 共cộng 相tương 娛ngu 樂lạc 。 是thị 名danh 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 。 云vân 何hà 不bất 惡ác 口khẩu 。 若nhược 人nhân 離ly 惡ác 口khẩu 離ly 麁thô 獷quánh 言ngôn 。 語ngữ 言ngôn 柔nhu 軟nhuyễn 。 眾chúng 人nhân 愛ái 喜hỷ 。 是thị 名danh 不bất 惡ác 口khẩu 。 云vân 何hà 不bất 綺ỷ 語ngữ 。 若nhược 人nhân 應ứng 時thời 語ngữ 。 真chân 實thật 語ngữ 。 有hữu 義nghĩa 語ngữ 。 調điều 伏phục 語ngữ 。 寂tịch 靜tĩnh 語ngữ 順thuận 時thời 善thiện 語ngữ 。 是thị 名danh 不bất 綺ỷ 語ngữ 。 云vân 何hà 無vô 貪tham 。 若nhược 人nhân 離ly 貪tham 。 不bất 悕hy 望vọng 他tha 村thôn 邑ấp 財tài 物vật 令linh 是thị 我ngã 有hữu 。 是thị 名danh 無vô 貪tham 。 云vân 何hà 無vô 瞋sân 若nhược 人nhân 離ly 瞋sân 恚khuể 。 心tâm 不bất 欲dục 令linh 此thử 眾chúng 。 生sanh 傷thương 害hại 繫hệ 閉bế 。 受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ 。 是thị 名danh 無vô 瞋sân 。 云vân 何hà 正chánh 見kiến 若nhược 人nhân 正chánh 見kiến 。 信tín 有hữu 施thí 有hữu 祠từ 祀tự 。 乃nãi 至chí 世thế 有hữu 沙Sa 門Môn 。 婆Bà 羅La 門Môn 正chánh 見kiến 正chánh 趣thú 。 有hữu 證chứng 知tri 今kim 世thế 後hậu 世thế 者giả 。 是thị 名danh 正chánh 見kiến 。

不bất 殺sát 生sanh 以dĩ 何hà 因nhân 。 不bất 殺sát 生sanh 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 殺sát 生sanh 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 以dĩ 無vô 恚khuể 因nhân 。 以dĩ 無vô 癡si 因nhân 。 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 不bất 殺sát 生sanh 為vi 誰thùy 因nhân 。 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 長trường 壽thọ 。 不bất 竊thiết 盜đạo 以dĩ 何hà 因nhân 不bất 竊thiết 盜đạo 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 竊thiết 盜đạo 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 不bất 竊thiết 盜đạo 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 財tài 物vật 不bất 消tiêu 耗hao 。 不bất 邪tà 婬dâm 以dĩ 何hà 因nhân 。 不bất 邪tà 婬dâm 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 邪tà 婬dâm 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 不bất 邪tà 婬dâm 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 不bất 諍tranh 競cạnh 。 不bất 妄vọng 語ngữ 以dĩ 何hà 因nhân 。 不bất 妄vọng 語ngữ 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 妄vọng 語ngữ 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 不bất 妄vọng 語ngữ 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 。 不bất 被bị 誹phỉ 謗báng 。 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 以dĩ 何hà 因nhân 。 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 眷quyến 屬thuộc 親thân 厚hậu 。 不bất 相tương 憎tăng 嫉tật 破phá 壞hoại 。 不bất 惡ác 口khẩu 以dĩ 何hà 因nhân 。 不bất 惡ác 口khẩu 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 惡ác 口khẩu 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 因nhân 不bất 惡ác 口khẩu 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 聞văn 適thích 意ý 聲thanh 。 不bất 綺ỷ 語ngữ 以dĩ 何hà 因nhân 。 不bất 綺ỷ 語ngữ 為vi 誰thùy 因nhân 。 不bất 綺ỷ 語ngữ 以dĩ 無vô 貪tham 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 不bất 綺ỷ 語ngữ 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 言ngôn 為vi 貴quý 重trọng 。 無vô 貪tham 以dĩ 何hà 因nhân 。 無vô 貪tham 為vi 誰thùy 因nhân 。 無vô 貪tham 以dĩ 專chuyên 敬kính 因nhân 。 專chuyên 敬kính 以dĩ 善thiện 根căn 因nhân 。 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 無vô 貪tham 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 無vô 諸chư 緣duyên 事sự 。 無vô 恚khuể 以dĩ 何hà 因nhân 。 無vô 恚khuể 為vi 誰thùy 因nhân 。 無vô 恚khuể 以dĩ 專chuyên 敬kính 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 無vô 恚khuể 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 無vô 多đa 怨oán 憎tăng 。 正chánh 見kiến 以dĩ 何hà 因nhân 正chánh 見kiến 為vi 誰thùy 因nhân 。 正chánh 見kiến 以dĩ 專chuyên 敬kính 因nhân 。 乃nãi 至chí 以dĩ 心tâm 心tâm 數số 法pháp 因nhân 。 正chánh 見kiến 是thị 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 受thọ 樂lạc 因nhân 。 若nhược 餘dư 報báo 生sanh 人nhân 中trung 不bất 以dĩ 邪tà 為vi 吉cát 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 七thất

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận - Quyển 11

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 法Pháp 蘊Uẩn 足Túc 論Luận Quyển 11 尊Tôn 者Giả 大Đại 目Mục 乾Kiền 連Liên 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 法Pháp 蘊Uẩn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất 尊Tôn 者giả 大Đại 目Mục 乾Kiền 連Liên 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 322

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 322 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 二nhị 十thập 二nhị 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 真Chân 如Như 品phẩm...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 577

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 577 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 經Kinh 第Đệ 九Cửu 會Hội 能Năng 斷Đoạn 金Kim 剛Cang 分Phần/phân 序tự 西tây 明minh 寺tự 沙Sa 門Môn 玄huyền 則tắc 撰soạn 竊thiết 尋tầm 浩hạo 汗hãn 其kỳ 源nguyên 者giả 。 必tất 總tổng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 7

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận Quyển 7 迦Ca 旃Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 五Ngũ 百Bách 羅La 漢Hán 釋Thích 北Bắc 涼Lương 浮Phù 陀Đà 跋Bạt 摩Ma 共Cộng 道Đạo 泰Thái 等Đẳng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Quán Âm Huyền Nghĩa Ký - Quyển 2

觀Quán 音Âm 玄Huyền 義Nghĩa 記Ký Quyển 2 宋Tống 知Tri 禮Lễ 述Thuật 觀Quán 音Âm 玄Huyền 義Nghĩa 記Ký 卷quyển 第đệ 二nhị 宋tống 四tứ 明minh 沙Sa 門Môn 知tri 禮lễ 述thuật 三tam 福phước 慧tuệ 三tam 。 初sơ 標tiêu 示thị 異dị 名danh 。 福phước 中trung 之chi 勝thắng 不bất 過quá 於ư...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 19

佛Phật 說Thuyết 佛Phật 母Mẫu 出Xuất 生Sanh 三Tam 法Pháp 藏Tạng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 19 宋Tống 施Thí 護Hộ 譯Dịch 佛Phật 母Mẫu 出Xuất 生Sanh 三Tam 法Pháp 藏Tạng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam...