舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 25
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

緒Tự 分Phần/phân 遍Biến 品Phẩm 第đệ 一nhất

十thập 緣duyên 正Chánh 法Pháp 門môn 遍biến 緒tự 七thất 轉chuyển 十thập 行hành 解giải 一nhất 切thiết 法pháp 等đẳng 入nhập 。 十thập 緣duyên 。 謂vị 因nhân 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 依y 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 報báo 緣duyên 起khởi 緣duyên 異dị 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。

何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 。

復phục 次thứ 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 非phi 共cộng 有hữu 報báo 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 。

復phục 次thứ 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 緣duyên 有hữu 報báo 。 除trừ 得đắc 果quả 。 若nhược 餘dư 法pháp 無vô 緣duyên 善thiện 報báo 及cập 四tứ 大đại 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 。

何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 。

復phục 次thứ 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 已dĩ 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 若nhược 陰ấm 界giới 入nhập 法pháp 。 各các 自tự 性tánh 即tức 生sanh 。 若nhược 先tiên 已dĩ 滅diệt 於ư 現hiện 在tại 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 。

何hà 謂vị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 一nhất 切thiết 法pháp 境cảnh 界giới 緣duyên 。 如như 相tương 生sanh 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 。

何hà 謂vị 依y 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 猗ỷ 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 。

復phục 次thứ 依y 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 法pháp 生sanh 。 此thử 法pháp 於ư 彼bỉ 法pháp 依y 緣duyên 。 依y 身thân 有hữu 身thân 業nghiệp 。 依y 口khẩu 有hữu 口khẩu 業nghiệp 。 依y 意ý 有hữu 意ý 業nghiệp 。 依y 四tứ 大đại 有hữu 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 依y 地địa 有hữu 稼giá 穡# 業nghiệp 種chủng 子tử 聚tụ 落lạc 眾chúng 生sanh 聚tụ 落lạc 。 藥dược 草thảo 叢tùng 林lâm 。 依y 惡ác 知tri 識thức 便tiện 生sanh 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 依y 善Thiện 知Tri 識Thức 便tiện 生sanh 善thiện 法Pháp 。 依y 眼nhãn 依y 色sắc 生sanh 眼nhãn 識thức 及cập 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 法pháp 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 依y 內nội 大đại 生sanh 內nội 大đại 。 依y 內nội 大đại 生sanh 外ngoại 大đại 。 依y 內nội 大đại 生sanh 內nội 外ngoại 大đại 。 依y 外ngoại 大đại 生sanh 內nội 大đại 。 依y 外ngoại 大đại 生sanh 外ngoại 大đại 。 依y 外ngoại 大đại 生sanh 內nội 外ngoại 大đại 。 依y 內nội 外ngoại 大đại 生sanh 內nội 大đại 。 依y 內nội 外ngoại 大đại 生sanh 外ngoại 大đại 。 依y 內nội 外ngoại 大đại 生sanh 內nội 外ngoại 大đại 。 滅diệt 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 。

何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 。 業nghiệp 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 非phi 業nghiệp 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 業nghiệp 異dị 業nghiệp 因nhân 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 。

何hà 謂vị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 。

何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 能năng 起khởi 所sở 起khởi 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 。

復phục 次thứ 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 自tự 起khởi 。 能năng 起khởi 他tha 流lưu 津tân 增tăng 長trưởng 。 謂vị 專chuyên 殺sát 結kết 善thiện 根căn 不bất 善thiện 根căn 意ý 識thức 想tưởng 思tư 覺giác 四tứ 大đại 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 。

何hà 謂vị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 有hữu 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 。

何hà 謂vị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 增tăng 益ích 不bất 斷đoạn 。 是thị 名danh 相tướng 續tục 緣duyên 。

復phục 次thứ 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 初sơ 生sanh 軟nhuyễn 。 次thứ 生sanh 中trung 後hậu 生sanh 上thượng 。 軟nhuyễn 法pháp 於ư 上thượng 法pháp 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 是thị 名danh 相tướng 續tục 緣duyên 。

何hà 謂vị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 勝thắng 是thị 名danh 增tăng 上thượng 緣duyên 。

復phục 次thứ 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 所sở 增tăng 上thượng 所sở 向hướng 所sở 歸quy 所sở 傾khuynh 向hướng 而nhi 生sanh 。 若nhược 以dĩ 欲dục 增tăng 上thượng 。 以dĩ 精tinh 進tấn 增tăng 上thượng 。 以dĩ 心tâm 增tăng 上thượng 以dĩ 思tư 惟duy 增tăng 上thượng 。 以dĩ 貪tham 增tăng 上thượng 。 以dĩ 瞋sân 恚khuể 增tăng 上thượng 。 以dĩ 愚ngu 癡si 增tăng 上thượng 。 以dĩ 無vô 貪tham 增tăng 上thượng 。 以dĩ 無vô 恚khuể 增tăng 上thượng 。 以dĩ 無vô 癡si 增tăng 上thượng 。 以dĩ 戒giới 增tăng 上thượng 。 以dĩ 定định 增tăng 上thượng 。 以dĩ 慧tuệ 增tăng 上thượng 。 以dĩ 我ngã 增tăng 上thượng 。 以dĩ 世thế 間gian 增tăng 上thượng 。 以dĩ 法pháp 增tăng 上thượng 。 以dĩ 眼nhãn 根căn 增tăng 上thượng 。 以dĩ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 根căn 增tăng 上thượng 。 以dĩ 增tăng 上thượng 為vi 增tăng 上thượng 。 以dĩ 境cảnh 界giới 增tăng 上thượng 。 以dĩ 依y 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 以dĩ 欲dục 增tăng 上thượng 。 若nhược 法pháp 以dĩ 欲dục 勝thắng 而nhi 生sanh 。 彼bỉ 欲dục 於ư 法pháp 為vi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 精tinh 進tấn 增tăng 上thượng 心tâm 進tiến 於ư 思tư 惟duy 。 貪tham 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 無vô 癡si 戒giới 定định 慧tuệ 增tăng 上thượng 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 我ngã 增tăng 上thượng 。 如như 佛Phật 經Kinh 說thuyết 。 三tam 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 三tam 。 我ngã 增tăng 上thượng 。 世thế 間gian 增tăng 上thượng 。 法pháp 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 我ngã 增tăng 上thượng 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 心tâm 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 想tưởng 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 設thiết 在tại 屏bính 處xứ 。 作tác 惡ác 不bất 善thiện 業nghiệp 。 作tác 惡ác 不bất 善thiện 業nghiệp 已dĩ 。 心tâm 自tự 退thoái 毀hủy 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 欲dục 護hộ 持trì 禁cấm 戒giới 。 成thành 就tựu 威uy 儀nghi 。 若nhược 犯phạm 微vi 戒giới 畏úy 如như 金kim 剛cang 順thuận 學học 戒giới 行hạnh 。 是thị 名danh 我ngã 增tăng 上thượng 。 比Bỉ 丘Khâu 為vi 我ngã 增tăng 上thượng 故cố 。 斷đoạn 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 修tu 行hành 善thiện 法Pháp 。 是thị 故cố 名danh 我ngã 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 世thế 間gian 增tăng 上thượng 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 心tâm 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 想tưởng 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 世thế 間gian 一nhất 切thiết 。 處xử 居cư 止chỉ 有hữu 天thiên 。 天thiên 眼nhãn 見kiến 知tri 他tha 心tâm 。 天thiên 遠viễn 見kiến 我ngã 。 我ngã 近cận 不bất 見kiến 天thiên 。 自tự 相tương 謂vị 言ngôn 。 觀quán 此thử 善thiện 男nam 子tử 。 以dĩ 信tín 出xuất 家gia 。 離ly 行hành 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。

復phục 有hữu 諸chư 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 天thiên 眼nhãn 見kiến 知tri 他tha 心tâm 。 遠viễn 見kiến 我ngã 我ngã 近cận 不bất 見kiến 。 諸chư 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 自tự 相tương 謂vị 言ngôn 。 觀quán 此thử 善thiện 男nam 子tử 。 以dĩ 信tín 出xuất 家gia 。 離ly 行hành 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 欲dục 護hộ 持trì 禁cấm 戒giới 。 成thành 就tựu 威uy 儀nghi 。 若nhược 犯phạm 微vi 戒giới 畏úy 如như 金kim 剛cang 順thuận 學học 戒giới 行hạnh 。 是thị 名danh 世thế 間gian 增tăng 上thượng 。 比Bỉ 丘Khâu 為vi 世thế 間gian 增tăng 上thượng 故cố 。 斷đoạn 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 修tu 行hành 善thiện 法Pháp 。 是thị 故cố 名danh 世thế 間gian 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 法pháp 增tăng 上thượng 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 世Thế 尊Tôn 善thiện 隨tùy 時thời 說thuyết 法Pháp 。 有hữu 慧tuệ 者giả 能năng 受thọ 。 趣thú 向hướng 涅Niết 槃Bàn 。 此thử 法pháp 非phi 悕hy 望vọng 者giả 瞋sân 恚khuể 者giả 睡thụy 眠miên 者giả 掉trạo 悔hối 者giả 疑nghi 惑hoặc 者giả 能năng 受thọ 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 欲dục 護hộ 持trì 禁cấm 戒giới 。 成thành 就tựu 威uy 儀nghi 。 若nhược 犯phạm 微vi 戒giới 畏úy 如như 金kim 剛cang 順thuận 學học 戒giới 行hạnh 。 是thị 名danh 法pháp 增tăng 上thượng 。 比Bỉ 丘Khâu 為vi 法pháp 增tăng 上thượng 故cố 。 斷đoạn 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 修tu 行hành 善thiện 法Pháp 。 是thị 故cố 名danh 法pháp 增tăng 上thượng 。 如như 偈kệ 說thuyết 。

世thế 間gian 無vô 屏bính 處xứ 。 可khả 以dĩ 作tác 惡ác 業nghiệp 。

唯duy 人nhân 自tự 證chứng 知tri 。 若nhược 虛hư 若nhược 是thị 實thật 。

言ngôn 無vô 虛hư 者giả 勝thắng 。 是thị 則tắc 不bất 自tự 毀hủy 。

若nhược 以dĩ 有hữu 違vi 犯phạm 。 而nhi 知tri 不bất 覆phú 藏tàng 。

賢hiền 者giả 及cập 與dữ 天thiên 。 見kiến 世thế 作tác 惡ác 時thời 。

以dĩ 此thử 我ngã 勝thắng 行hành 。 世thế 間gian 勝thắng 比Bỉ 丘Khâu 。

法pháp 勝thắng 者giả 順thuận 行hành 。 不bất 退thoái 於ư 實thật 法pháp 。

降hàng 魔ma 威uy 力lực 勝thắng 。 自tự 證chứng 勝thắng 寂tịch 滅diệt 。

遠viễn 離ly 捨xả 六lục 情tình 。 滅diệt 苦khổ 不bất 受thọ 有hữu 。

已dĩ 沒một 不bất 復phục 還hoàn 。 永vĩnh 離ly 於ư 生sanh 死tử 。

是thị 名danh 三tam 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 眼nhãn 根căn 增tăng 上thượng 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 思tư 惟duy 色sắc 。 眼nhãn 根căn 生sanh 色sắc 境cảnh 界giới 。 若nhược 生sanh 心tâm 數số 。 此thử 法Pháp 眼nhãn 根căn 勝thắng 。 是thị 名danh 眼nhãn 根căn 增tăng 上thượng 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 根căn 增tăng 上thượng 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 意ý 根căn 增tăng 上thượng 。 意ý 知tri 法pháp 思tư 惟duy 法pháp 。 意ý 根căn 主chủ 以dĩ 法pháp 為vi 境cảnh 界giới 。 若nhược 法pháp 生sanh 心tâm 數số 。 此thử 法pháp 意ý 根căn 勝thắng 。 是thị 名danh 意ý 根căn 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 增tăng 上thượng 為vi 增tăng 上thượng 。 若nhược 法pháp 初sơ 起khởi 至chí 後hậu 法pháp 隨tùy 用dụng 。 是thị 名danh 增tăng 上thượng 為vi 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 增tăng 上thượng 。 若nhược 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 。 如như 事sự 中trung 勝thắng 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 增tăng 上thượng 。 何hà 謂vị 依y 增tăng 上thượng 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 。 依y 如như 事sự 依y 勝thắng 。 是thị 名danh 依y 增tăng 上thượng 。

因nhân 有hữu 幾kỷ 緣duyên 。 四tứ 何hà 等đẳng 四tứ 。 共cộng 起khởi 增tăng 長trưởng 報báo 。 是thị 名danh 因nhân 有hữu 四tứ 緣duyên 。 謂vị 因nhân 生sanh 義nghĩa 如như 母mẫu 子tử 。 無vô 間gian 謂vị 補bổ 處xứ 義nghĩa 如như 代đại 坐tọa 。 境cảnh 界giới 謂vị 的đích 義nghĩa 如như 箭tiễn 射xạ 的đích 。 依y 謂vị 物vật 義nghĩa 如như 舍xá 宅trạch 。 業nghiệp 謂vị 作tác 義nghĩa 如như 使sử 作tác 。 報báo 謂vị 津tân 漏lậu 義nghĩa 如như 樹thụ 生sanh 果quả 。 起khởi 謂vị 生sanh 義nghĩa 如như 種chủng 芽nha 。 異dị 謂vị 不bất 相tương 離ly 義nghĩa 。 如như 眷quyến 屬thuộc 。 相tương 續tục 謂vị 增tăng 長trưởng 義nghĩa 如như 長trường/trưởng 財tài 。 增tăng 上thượng 謂vị 自tự 在tại 義nghĩa 如như 人nhân 王vương 因nhân 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 即tức 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 即tức 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 因nhân 生sanh 滅diệt 。 是thị 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 因nhân 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 因nhân 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 因nhân 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 因nhân 不bất 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 因nhân 緣duyên 依y 緣duyên 。 一nhất 切thiết 因nhân 緣duyên 。 是thị 依y 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 無vô 也dã 。

因nhân 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 是thị 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 無vô 也dã 。

因nhân 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 報báo 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 即tức 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 此thử 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 即tức 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 無vô 報báo 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 無vô 也dã 。

因nhân 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 即tức 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 即tức 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 無vô 也dã 。

因nhân 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 異dị 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 即tức 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 即tức 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 無vô 也dã 。

因nhân 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 即tức 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 因nhân 有hữu 增tăng 長trưởng 。 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 因nhân 緣duyên 即tức 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 因nhân 無vô 緣duyên 增tăng 長trưởng 。 設thiết 增tăng 長trưởng 不bất 能năng 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 無vô 也dã 。

因nhân 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 即tức 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 即tức 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 因nhân 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 因nhân 緣duyên 。 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 因nhân 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 因nhân 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 非phi 因nhân 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 因nhân 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 因nhân 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 緣duyên 即tức 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 因nhân 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 因nhân 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 即tức 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 無vô 境cảnh 界giới 緣duyên 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 依y 緣duyên 。 無vô 間gian 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 無vô 也dã 。

無vô 間gian 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 是thị 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 彼bỉ 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 即tức 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 非phi 業nghiệp 。 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 即tức 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 彼bỉ 無vô 報báo 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 即tức 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 無vô 報báo 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 未vị 滅diệt 而nhi 能năng 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 此thử 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 此thử 增tăng 長trưởng 。 乃nãi 至chí 能năng 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 。 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 非phi 增tăng 長trưởng 。 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 能năng 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 無vô 也dã 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 即tức 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

無vô 間gian 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 無vô 間gian 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 無vô 間gian 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 滅diệt 彼bỉ 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 無vô 間gian 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 彼bỉ 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 無vô 間gian 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 依y 緣duyên 。 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 無vô 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 無vô 也dã 。

境cảnh 界giới 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 是thị 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 城thành 。

境cảnh 界giới 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 無vô 報báo 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 緣duyên 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 無vô 報báo 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 增tăng 長trưởng 乃nãi 至chí 能năng 生sanh 。 第đệ 三tam 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 不bất 增tăng 長trưởng 。 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 能năng 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 是thị 增tăng 長trưởng 。 乃nãi 至chí 能năng 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 不bất 增tăng 長trưởng 。 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 能năng 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

境cảnh 界giới 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 境cảnh 界giới 。 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 無vô 境cảnh 界giới 彼bỉ 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。

依y 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 是thị 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 彼bỉ 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 依y 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 非phi 報báo 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 彼bỉ 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 增tăng 長trưởng 。 乃nãi 至chí 能năng 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 彼bỉ 生sanh 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 。 不bất 能năng 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 彼bỉ 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 彼bỉ 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 無vô 也dã 。

依y 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 依y 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 依y 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 依y 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 依y 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 依y 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 無vô 也dã 。

業nghiệp 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 無vô 報báo 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 非phi 業nghiệp 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 無vô 報báo 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 彼bỉ 非phi 起khởi 緣duyên 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 非phi 業nghiệp 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 生sanh 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 不bất 能năng 生sanh 業nghiệp 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 。 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 能năng 生sanh 業nghiệp 。 是thị 謂vị 增tăng 長trưởng 乃nãi 至chí 能năng 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 非phi 增tăng 長trưởng 。 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 非phi 業nghiệp 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 是thị 增tăng 長trưởng 乃nãi 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 生sanh 業nghiệp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 非phi 業nghiệp 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 因nhân 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 是thị 因nhân 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 生sanh 業nghiệp 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 業nghiệp 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 業nghiệp 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 業nghiệp 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 業nghiệp 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 業nghiệp 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。

業nghiệp 緣duyên 依y 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 報báo 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 報báo 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。

報báo 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 報báo 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 報báo 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 報báo 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 增tăng 長trưởng 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。

報báo 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 報báo 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

報báo 緣duyên 因nhân 緣duyên 報báo 緣duyên 。 是thị 因nhân 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

報báo 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 報báo 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 報báo 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 報báo 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 報báo 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 非phi 報báo 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。

報báo 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 報báo 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 報báo 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 報báo 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 報báo 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 報báo 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。

報báo 緣duyên 依y 緣duyên 報báo 緣duyên 。 是thị 依y 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 是thị 依y 緣duyên 無vô 也dã 。

報báo 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 報báo 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 報báo 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 報báo 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 是thị 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 報báo 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 報báo 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 報báo 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 是thị 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 報báo 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 異dị 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 非phi 起khởi 緣duyên 異dị 緣duyên 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 是thị 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 異dị 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 非phi 共cộng 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 異dị 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 起khởi 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 是thị 增tăng 長trưởng 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 非phi 起khởi 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 因nhân 緣duyên 起khởi 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 起khởi 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 起khởi 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 起khởi 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 起khởi 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 起khởi 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 是thị 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 起khởi 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 起khởi 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 起khởi 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 非phi 起khởi 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 是thị 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。

起khởi 緣duyên 是thị 報báo 。 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 起khởi 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 起khởi 非phi 報báo 。 是thị 名danh 非phi 起khởi 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。

異dị 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 異dị 緣duyên 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 是thị 增tăng 長trưởng 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 相tương 續tục 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 。

異dị 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 非phi 異dị 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 異dị 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 異dị 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 非phi 異dị 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

異dị 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 異dị 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 異dị 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 非phi 異dị 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。

異dị 緣duyên 依y 緣duyên 。 異dị 緣duyên 即tức 是thị 依y 緣duyên 。 非phi 異dị 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 。 異dị 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 是thị 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 非phi 異dị 緣duyên 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 是thị 業nghiệp 生sanh 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 業nghiệp 若nhược 業nghiệp 生sanh 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 業nghiệp 緣duyên 。

異dị 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 異dị 緣duyên 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 報báo 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 報báo 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 報báo 緣duyên 。

異dị 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 異dị 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 異dị 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 共cộng 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 異dị 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 非phi 異dị 緣duyên 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 或hoặc 非phi 異dị 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 是thị 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 是thị 起khởi 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 異dị 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 共cộng 非phi 起khởi 。 是thị 名danh 非phi 異dị 緣duyên 非phi 起khởi 緣duyên 。

相tương 續tục 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 是thị 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 。 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 非phi 增tăng 上thượng 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 增tăng 上thượng 緣duyên 。

相tương 續tục 緣duyên 因nhân 緣duyên 。 相tương 續tục 緣duyên 因nhân 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 是thị 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 非phi 因nhân 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 因nhân 緣duyên 。

相tương 續tục 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 無vô 也dã 。 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 是thị 生sanh 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 無vô 間gian 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 非phi 生sanh 滅diệt 若nhược 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 無vô 間gian 緣duyên 。

何hà 謂vị 相tương 續tục 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 相tương 續tục 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 相tương 續tục 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 相tương 續tục 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 增tăng 長trưởng 至chí 生sanh 第đệ 三tam 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 相tương 續tục 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 增tăng 長trưởng 至chí 生sanh 第đệ 三tam 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 或hoặc 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 有hữu 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 境cảnh 界giới 緣duyên 。 何hà 謂vị 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。 若nhược 法pháp 非phi 增tăng 長trưởng 若nhược 增tăng 長trưởng 不bất 至chí 生sanh 第đệ 三tam 無vô 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 非phi 境cảnh 界giới 緣duyên 。

相tương 續tục 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 非phi 相tướng 續tục 緣duyên 是thị 依y 緣duyên 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ