Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 21

Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 21
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 21
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 一nhất

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

攝nhiếp 相tương 應ứng 分phần/phân 攝nhiếp 品phẩm 之chi 一nhất

一nhất 切thiết 攝nhiếp 非phi 攝nhiếp 法pháp 。 當đương 知tri 若nhược 立lập 攝nhiếp 門môn 便tiện 知tri 。 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 。 陰ấm 界giới 入nhập 不phủ 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 。 陰ấm 界giới 入nhập 如như 事sự 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 少thiểu 分phần 。 陰ấm 界giới 入nhập 不bất 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 少thiểu 分phần 。 自tự 性tánh 自tự 性tánh 攝nhiếp 。 自tự 性tánh 非phi 他tha 性tánh 攝nhiếp 自tự 性tánh 繫hệ 於ư 自tự 性tánh 。 自tự 性tánh 非phi 他tha 性tánh 繫hệ 。 亦diệc 攝nhiếp 非phi 攝nhiếp 亦diệc 非phi 攝nhiếp 非phi 不bất 攝nhiếp 。

攝nhiếp 門môn 者giả 。 謂vị 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 乃nãi 至chí 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 根căn 法pháp 非phi 根căn 法pháp 。 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 乃nãi 至chí 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 乃nãi 至chí 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 非phi 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 乃nãi 至chí 意ý 入nhập 法pháp 。 非phi 意ý 入nhập 法pháp 。 色sắc 入nhập 法pháp 。 非phi 色sắc 入nhập 法pháp 。 乃nãi 至chí 法pháp 入nhập 法pháp 。 非phi 法pháp 入nhập 法pháp 。 受thọ 法pháp 非phi 受thọ 法pháp 。 想tưởng 法pháp 非phi 想tưởng 法pháp 。 思tư 法pháp 非phi 思tư 法pháp 。 觸xúc 法pháp 非phi 觸xúc 法pháp 。 思tư 惟duy 法pháp 非phi 思tư 惟duy 法pháp 。 覺giác 法pháp 非phi 覺giác 法pháp 。 觀quán 法pháp 非phi 觀quán 法pháp 。 見kiến 法pháp 非phi 見kiến 法pháp 。 慧tuệ 法pháp 非phi 慧tuệ 法pháp 。 解giải 脫thoát 法pháp 非phi 解giải 脫thoát 法pháp 。 無vô 貪tham 法pháp 非phi 無vô 貪tham 法pháp 。 無vô 瞋sân 法pháp 非phi 無vô 瞋sân 法pháp 。 無vô 癡si 法pháp 非phi 無vô 癡si 法pháp 。 順thuận 信tín 法pháp 非phi 順thuận 信tín 法pháp 。 悔hối 法pháp 非phi 悔hối 法pháp 。 無vô 悔hối 法pháp 非phi 無vô 悔hối 法pháp 。 悅duyệt 法pháp 非phi 悅duyệt 法pháp 。 喜hỷ 法pháp 非phi 喜hỷ 法pháp 。 心tâm 進tiến 法pháp 非phi 心tâm 進tiến 法pháp 。 心tâm 除trừ 法pháp 非phi 心tâm 除trừ 法pháp 。 信tín 法pháp 非phi 信tín 法pháp 。 欲dục 法pháp 非phi 欲dục 法pháp 。 不bất 放phóng 逸dật 法pháp 非phi 不bất 放phóng 逸dật 法pháp 。 念niệm 法pháp 非phi 念niệm 法pháp 。 定định 法pháp 非phi 定định 法pháp 。 心tâm 捨xả 法pháp 非phi 心tâm 捨xả 法pháp 。 疑nghi 法pháp 非phi 疑nghi 法pháp 。 怖bố 法pháp 非phi 怖bố 法pháp 。 煩phiền 惱não 使sử 法pháp 非phi 煩phiền 惱não 使sử 法pháp 。 見kiến 使sử 法pháp 非phi 見kiến 使sử 法pháp 。 疑nghi 使sử 法pháp 非phi 疑nghi 使sử 法pháp 。 戒giới 道đạo 使sử 法pháp 非phi 戒giới 道đạo 使sử 法pháp 。 愛ái 使sử 法pháp 非phi 愛ái 使sử 法pháp 。 瞋sân 恚khuể 使sử 法pháp 非phi 瞋sân 恚khuể 使sử 法pháp 。 嫉tật 妬đố 使sử 法pháp 非phi 嫉tật 妬đố 使sử 法pháp 。 慳san 惜tích 使sử 法pháp 非phi 慳san 惜tích 使sử 法pháp 。 無vô 明minh 使sử 法pháp 非phi 無vô 明minh 使sử 法pháp 。 憍kiêu 慢mạn 使sử 法pháp 非phi 憍kiêu 慢mạn 使sử 法pháp 。 掉trạo 使sử 法pháp 非phi 掉trạo 使sử 法pháp 。 生sanh 法pháp 非phi 生sanh 法pháp 。 老lão 法pháp 非phi 老lão 法pháp 。 死tử 法pháp 非phi 死tử 法pháp 。 命mạng 法pháp 非phi 命mạng 法pháp 。 煩phiền 惱não 法pháp 非phi 煩phiền 惱não 法pháp 。 無vô 想tưởng 定định 法pháp 非phi 無vô 想tưởng 定định 法pháp 。 滅diệt 盡tận 定định 法pháp 非phi 滅diệt 盡tận 定định 法pháp 。 得đắc 果quả 法pháp 非phi 得đắc 果quả 法pháp 。 戒giới 法pháp 非phi 戒giới 法pháp 。 無vô 戒giới 法pháp 非phi 無vô 戒giới 法pháp 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 法pháp 非phi 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 法pháp 。 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 法pháp 非phi 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 法pháp 。 正chánh 語ngữ 法pháp 非phi 正chánh 語ngữ 法pháp 。 正chánh 業nghiệp 法pháp 非phi 正chánh 業nghiệp 法pháp 。 正chánh 命mạng 法pháp 非phi 正chánh 命mạng 法pháp 。 正chánh 身thân 進tiến 法pháp 非phi 正chánh 身thân 進tiến 法pháp 。 正chánh 身thân 除trừ 法pháp 非phi 正chánh 身thân 除trừ 法pháp 。 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 非phi 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 決quyết 定định 法pháp 非phi 決quyết 定định 法pháp 。 法pháp 住trụ 法pháp 非phi 法pháp 住trụ 法pháp 。 緣duyên 法pháp 非phi 緣duyên 法pháp 。 空không 處xứ 法pháp 非phi 空không 處xứ 法pháp 。 乃nãi 至chí 非phi 想tưởng 。 非phi 非phi 想tưởng 法pháp 非phi 非phi 想tưởng 非phi 非phi 非phi 想tưởng 法pháp 。 眼nhãn 界giới 法pháp 非phi 眼nhãn 界giới 法pháp 。 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 法pháp 非phi 法Pháp 界Giới 法pháp 。 色sắc 陰ấm 法pháp 非phi 色sắc 陰ấm 法pháp 。 乃nãi 至chí 識thức 陰ấm 法pháp 非phi 識thức 陰ấm 法pháp 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 非phi 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 乃nãi 至chí 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法pháp 非phi 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 眼nhãn 根căn 法pháp 非phi 眼nhãn 根căn 法pháp 。 乃nãi 至chí 已dĩ 知tri 根căn 法pháp 非phi 已dĩ 知tri 根căn 法pháp 。 念niệm 覺giác 法pháp 非phi 念niệm 覺giác 法pháp 。 乃nãi 至chí 捨xả 覺giác 法pháp 非phi 捨xả 覺giác 法pháp 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 非phi 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 乃nãi 至chí 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 法pháp 非phi 癡si 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 非phi 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 乃nãi 至chí 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 法pháp 非phi 無vô 癡si 善thiện 根căn 法pháp 。 地địa 大đại 法pháp 非phi 地địa 大đại 法pháp 。 乃nãi 至chí 風phong 大đại 法pháp 非phi 風phong 大đại 法pháp 。 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 非phi 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 乃nãi 至chí 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 放phóng 逸dật 處xứ 法pháp 。 非phi 不bất 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 法pháp 。 色sắc 法pháp 非phi 色sắc 法pháp 。 乃nãi 至chí 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 法pháp 。 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 法pháp 。

何hà 謂vị 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 愛ái 餘dư 非phi 聖thánh 有hữu 為vi 法pháp 。 是thị 名danh 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 愛ái 及cập 聖thánh 非phi 聖thánh 無vô 為vi 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 愛ái 是thị 名danh 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 愛ái 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 智trí 緣duyên 盡tận 。 是thị 名danh 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 智trí 緣duyên 盡tận 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 八bát 聖thánh 道Đạo 。 是thị 名danh 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 八bát 聖thánh 道Đạo 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 聖thánh 有hữu 為vi 法pháp 。 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 是thị 名danh 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 若nhược 餘dư 聖thánh 法pháp 。 及cập 非phi 聖thánh 無vô 為vi 。 是thị 名danh 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 根căn 法pháp 非phi 聖thánh 根căn 。 及cập 聖thánh 有hữu 為vi 法pháp 。 是thị 名danh 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 根căn 法pháp 非phi 聖thánh 非phi 根căn 。 及cập 聖thánh 無vô 為vi 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 若nhược 根căn 非phi 聖thánh 。 是thị 名danh 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 若nhược 根căn 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 無vô 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 也dã 。 何hà 謂vị 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 一nhất 切thiết 根căn 。 是thị 名danh 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 無vô 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 也dã 。 何hà 謂vị 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 一nhất 切thiết 根căn 。 是thị 名danh 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 八bát 聖thánh 道Đạo 。 是thị 名danh 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 八bát 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 餘dư 根căn 。 是thị 名danh 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 若nhược 非phi 繫hệ 根căn 。 及cập 餘dư 八bát 聖thánh 道Đạo 。 是thị 名danh 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 八bát 聖thánh 道Đạo 若nhược 餘dư 聖thánh 根căn 。 是thị 名danh 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 苦Khổ 諦Đế 。 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 愛ái 若nhược 餘dư 非phi 根căn 法pháp 非phi 根căn 有hữu 為vi 。 是thị 名danh 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 愛ái 及cập 一nhất 切thiết 無vô 為vi 。 是thị 名danh 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 愛ái 是thị 名danh 集Tập 諦Đế 。 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 愛ái 若nhược 餘dư 非phi 根căn 。 是thị 名danh 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 智trí 緣duyên 盡tận 。 是thị 名danh 滅Diệt 諦Đế 。 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 智trí 緣duyên 盡tận 若nhược 餘dư 非phi 根căn 。 是thị 名danh 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 道Đạo 諦Đế 。 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 無vô 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 也dã 。 何hà 謂vị 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 一nhất 切thiết 非phi 根căn 。 是thị 名danh 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 若nhược 非phi 聖thánh 非phi 根căn 苦khổ 集tập 滅diệt 。 是thị 名danh 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 若nhược 餘dư 非phi 根căn 。 是thị 名danh 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 。 是thị 名danh 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 除trừ 眼nhãn 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 色sắc 入nhập 法pháp 。 色sắc 界giới 。 是thị 名danh 色sắc 入nhập 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 色sắc 入nhập 法pháp 。 除trừ 色sắc 界giới 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 色sắc 入nhập 法pháp 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 入nhập 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 受thọ 法pháp 。 若nhược 意ý 所sở 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 受thọ 法pháp 。 除trừ 受thọ 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 法pháp 。 何hà 謂vị 想tưởng 法pháp 。 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 想tưởng 法pháp 。 除trừ 想tưởng 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 想tưởng 法pháp 。 何hà 謂vị 思tư 法pháp 。 若nhược 思tư 正chánh 思tư 。 是thị 名danh 思tư 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 思tư 法pháp 。 除trừ 思tư 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 思tư 法pháp 。 何hà 謂vị 觸xúc 法pháp 六lục 觸xúc 。 是thị 名danh 觸xúc 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 觸xúc 法pháp 。 除trừ 觸xúc 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 觸xúc 法pháp 。 何hà 謂vị 思tư 惟duy 法pháp 。 若nhược 計kế 挍giảo 分phân 別biệt 籌trù 量lượng 憶ức 念niệm 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 思tư 惟duy 法pháp 。 除trừ 思tư 惟duy 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 思tư 惟duy 法pháp 。 何hà 謂vị 覺giác 法pháp 。 若nhược 覺giác 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 覺giác 法pháp 。 除trừ 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 觀quán 法pháp 。 若nhược 心tâm 行hành 微vi 行hành 順thuận 行hành 。 是thị 名danh 觀quán 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 觀quán 法pháp 。 除trừ 觀quán 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 觀quán 法pháp 。 何hà 謂vị 見kiến 法pháp 。 見kiến 慧tuệ 無vô 癡si 見kiến 使sử 戒giới 道đạo 使sử 。 是thị 名danh 見kiến 法Pháp 。 何hà 謂vị 非phi 見kiến 法pháp 。 除trừ 見kiến 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 法pháp 。 慧tuệ 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 解giải 脫thoát 法pháp 。 若nhược 解giải 脫thoát 重trọng/trùng 解giải 脫thoát 。 究cứu 竟cánh 解giải 脫thoát 。 是thị 名danh 解giải 脫thoát 。 法pháp 何hà 謂vị 非phi 解giải 脫thoát 法pháp 。 除trừ 解giải 脫thoát 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 解giải 脫thoát 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 貪tham 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 希hy 望vọng 。 是thị 名danh 無vô 貪tham 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 貪tham 法pháp 。 除trừ 無vô 貪tham 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 貪tham 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 恚khuể 法pháp 。 若nhược 無vô 惱não 。 是thị 名danh 無vô 恚khuể 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 恚khuể 法pháp 。 除trừ 無vô 恚khuể 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 恚khuể 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 癡si 法pháp 。 善thiện 見kiến 善thiện 慧tuệ 無vô 癡si 。 是thị 名danh 無vô 癡si 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 癡si 法pháp 。 除trừ 無vô 癡si 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 癡si 法pháp 。 何hà 謂vị 順thuận 信tín 法pháp 。 善thiện 信tín 信tín 根căn 順thuận 信tín 。 是thị 名danh 順thuận 信tín 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 順thuận 信tín 法pháp 。 除trừ 順thuận 信tín 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 順thuận 信tín 法pháp 。 何hà 謂vị 悔hối 法pháp 。 於ư 作tác 非phi 作tác 處xứ 作tác 非phi 作tác 已dĩ 。 若nhược 悔hối 心tâm 燋tiều 熱nhiệt 。 是thị 名danh 悔hối 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 悔hối 法pháp 。 除trừ 悔hối 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 悔hối 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 悔hối 法pháp 。 於ư 作tác 非phi 作tác 處xứ 作tác 非phi 作tác 已dĩ 。 若nhược 不bất 悔hối 心tâm 不bất 燋tiều 熱nhiệt 。 是thị 名danh 非phi 悔hối 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 悔hối 法pháp 。 除trừ 非phi 悔hối 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 悔hối 法pháp 。 何hà 謂vị 悅duyệt 法pháp 。 若nhược 心tâm 悅duyệt 豫dự 。 是thị 名danh 悅duyệt 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 悅duyệt 法pháp 。 除trừ 悅duyệt 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 悅duyệt 法pháp 。 何hà 謂vị 喜hỷ 法pháp 。 若nhược 喜hỷ 踊dũng 躍dược 重trọng/trùng 踊dũng 躍dược 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 歡hoan 。 是thị 名danh 喜hỷ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 喜hỷ 法pháp 。 除trừ 喜hỷ 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 喜hỷ 法pháp 。 何hà 謂vị 心tâm 進tiến 法pháp 。 若nhược 心tâm 發phát 起khởi 顯hiển 出xuất 越việt 度độ 。 是thị 名danh 心tâm 進tiến 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 進tiến 法pháp 。 除trừ 心tâm 進tiến 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 進tiến 法pháp 。 何hà 謂vị 心tâm 除trừ 法pháp 。 若nhược 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 調điều 心tâm 輕khinh 心tâm 軟nhuyễn 。 是thị 名danh 心tâm 除trừ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 除trừ 法pháp 。 除trừ 心tâm 除trừ 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 除trừ 法pháp 。 何hà 謂vị 信tín 法pháp 。 若nhược 信tín 入nhập 信tín 。 是thị 名danh 信tín 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 信tín 法pháp 。 除trừ 信tín 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 信tín 法pháp 。 何hà 謂vị 欲dục 法pháp 。 若nhược 悕hy 望vọng 欲dục 作tác 。 是thị 名danh 欲dục 法pháp 何hà 謂vị 非phi 欲dục 法pháp 。 除trừ 欲dục 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 欲dục 法pháp 。 何hà 謂vị 不bất 放phóng 逸dật 法pháp 。 若nhược 護hộ 心tâm 。 是thị 名danh 不bất 放phóng 逸dật 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 不bất 放phóng 逸dật 法pháp 。 除trừ 不bất 放phóng 逸dật 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 不bất 放phóng 逸dật 法pháp 。 何hà 謂vị 念niệm 法pháp 。 若nhược 念niệm 憶ức 念niệm 。 是thị 名danh 念niệm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 念niệm 法pháp 。 除trừ 念niệm 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 念niệm 法pháp 。 何hà 謂vị 定định 法pháp 若nhược 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 定định 法pháp 。 除trừ 定định 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 心tâm 捨xả 法pháp 。 若nhược 捨xả 勝thắng 捨xả 順thuận 捨xả 心tâm 無vô 作tác 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 心tâm 捨xả 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 捨xả 法pháp 。 除trừ 心tâm 捨xả 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 捨xả 法pháp 。 何hà 謂vị 疑nghi 法pháp 。 若nhược 不bất 到đáo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 處xứ 。 是thị 名danh 疑nghi 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 疑nghi 法pháp 。 除trừ 疑nghi 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 疑nghi 法pháp 。 何hà 謂vị 怖bố 法pháp 。 若nhược 驚kinh 畏úy 是thị 名danh 怖bố 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 怖bố 法pháp 。 除trừ 怖bố 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 怖bố 法pháp 。 何hà 謂vị 煩phiền 惱não 使sử 法pháp 。 若nhược 十thập 使sử 。 是thị 名danh 煩phiền 惱não 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 煩phiền 惱não 使sử 法pháp 。 除trừ 十thập 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 煩phiền 惱não 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 見kiến 使sử 法pháp 。 不bất 善thiện 見kiến 不bất 善thiện 慧tuệ 若nhược 見kiến 使sử 分phần/phân 見kiến 使sử 。 是thị 名danh 見kiến 使sử 。 法pháp 何hà 謂vị 非phi 見kiến 使sử 法pháp 。 除trừ 見kiến 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 疑nghi 使sử 法pháp 。 如như 上thượng 說thuyết 。 何hà 謂vị 非phi 疑nghi 使sử 法pháp 。 除trừ 疑nghi 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 疑nghi 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 戒giới 道đạo 使sử 法pháp 。 不bất 善thiện 見kiến 不bất 善thiện 慧tuệ 若nhược 戒giới 道đạo 分phần/phân 戒giới 道đạo 。 是thị 名danh 戒giới 道đạo 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 戒giới 道đạo 使sử 法pháp 。 除trừ 戒giới 道đạo 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 戒giới 道đạo 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 愛ái 使sử 法pháp 。 欲dục 染nhiễm 。 是thị 名danh 愛ái 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 愛ái 使sử 法pháp 。 除trừ 愛ái 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 愛ái 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 瞋sân 恚khuể 使sử 法pháp 。 惱não 害hại 。 是thị 名danh 瞋sân 恚khuể 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 瞋sân 恚khuể 使sử 法pháp 。 除trừ 瞋sân 恚khuể 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 瞋sân 恚khuể 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 嫉tật 妬đố 使sử 法pháp 。 若nhược 他tha 得đắc 利lợi 養dưỡng 。 尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính 。 於ư 彼bỉ 憎tăng 嫉tật 重trọng/trùng 憎tăng 嫉tật 究cứu 竟cánh 憎tăng 嫉tật 。 是thị 名danh 嫉tật 妬đố 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 嫉tật 妬đố 使sử 法pháp 。 除trừ 嫉tật 妬đố 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 嫉tật 妬đố 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 慳san 惜tích 使sử 法pháp 。 若nhược 於ư 財tài 物vật 。 不bất 施thí 不bất 與dữ 。 心tâm 悋lận 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 慳san 惜tích 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 慳san 惜tích 使sử 法pháp 。 除trừ 慳san 惜tích 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 慳san 惜tích 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 明minh 使sử 法pháp 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 無vô 明minh 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 明minh 使sử 法pháp 。 除trừ 無vô 明minh 使sử 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 明minh 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 憍kiêu 慢mạn 使sử 法pháp 。 若nhược 以dĩ 慢mạn 自tự 高cao 。 是thị 名danh 憍kiêu 慢mạn 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 憍kiêu 慢mạn 使sử 法pháp 。 除trừ 憍kiêu 慢mạn 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 憍kiêu 慢mạn 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 掉trạo 使sử 法pháp 。 若nhược 掉trạo 重trọng/trùng 掉trạo 究cứu 竟cánh 掉trạo 動động 不bất 定định 奔bôn 逸dật 。 心tâm 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 是thị 名danh 掉trạo 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 掉trạo 使sử 法pháp 。 除trừ 掉trạo 使sử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 掉trạo 使sử 法pháp 。 何hà 謂vị 生sanh 法pháp 。 若nhược 陰ấm 起khởi 。 是thị 名danh 生sanh 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 生sanh 法pháp 。 除trừ 生sanh 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 生sanh 法pháp 。 何hà 謂vị 老lão 法pháp 。 若nhược 陰ấm 衰suy 。 是thị 名danh 老lão 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 老lão 法pháp 。 除trừ 老lão 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 老lão 法pháp 。 何hà 謂vị 死tử 法pháp 。 若nhược 陰ấm 壞hoại 是thị 名danh 死tử 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 死tử 法pháp 。 除trừ 死tử 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 死tử 法pháp 。 何hà 謂vị 命mạng 法pháp 。 若nhược 眾chúng 生sanh 住trụ 。 是thị 名danh 命mạng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 命mạng 法pháp 。 除trừ 命mạng 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 命mạng 法pháp 。 何hà 謂vị 煩phiền 惱não 結kết 法pháp 。 十thập 結kết 。 是thị 名danh 煩phiền 惱não 結kết 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 煩phiền 惱não 結kết 法pháp 。 除trừ 結kết 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 煩phiền 惱não 結kết 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 想tưởng 定định 法pháp 。 若nhược 離ly 果quả 實thật 天thiên 。 若nhược 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 寂tịch 靜tĩnh 入nhập 定định 。 是thị 名danh 無vô 想tưởng 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 想tưởng 定định 法pháp 。 除trừ 無vô 想tưởng 定định 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 想tưởng 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 得đắc 果quả 法pháp 。 若nhược 證chứng 果Quả 。 是thị 名danh 得đắc 果quả 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 得đắc 果quả 法pháp 。 除trừ 得đắc 果quả 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 得đắc 果quả 法pháp 。 何hà 謂vị 滅diệt 盡tận 定định 法pháp 。 若nhược 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 若nhược 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 寂tịch 靜tĩnh 出xuất 世thế 法pháp 。 是thị 名danh 滅diệt 盡tận 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 滅diệt 盡tận 定định 法pháp 。 除trừ 滅diệt 盡tận 定định 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 滅diệt 盡tận 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 戒giới 法pháp 。 七thất 種chủng 非phi 戒giới 。 是thị 名danh 非phi 戒giới 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 戒giới 法pháp 。 除trừ 非phi 戒giới 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 戒giới 法pháp 。 何hà 謂vị 戒giới 法pháp 。 七thất 種chủng 戒giới 。 是thị 名danh 戒giới 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 戒giới 法pháp 。 除trừ 戒giới 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 戒giới 法pháp 。 何hà 謂vị 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 法pháp 。 若nhược 以dĩ 有hữu 漏lậu 身thân 。 發phát 起khởi 顯hiển 出xuất 越việt 度độ 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 法pháp 。 除trừ 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 法pháp 。 何hà 謂vị 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 法pháp 。 若nhược 有hữu 漏lậu 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 調điều 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 法pháp 。 除trừ 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 法pháp 。 何hà 謂vị 正chánh 語ngữ 法pháp 。 若nhược 法pháp 於ư 口khẩu 四tứ 過quá 。 遠viễn 離ly 不bất 樂lạc 。 守thủ 護hộ 攝nhiếp 行hành 。 是thị 名danh 正chánh 語ngữ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 正chánh 語ngữ 法pháp 。 除trừ 正chánh 語ngữ 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 正chánh 語ngữ 法pháp 。 何hà 謂vị 正chánh 業nghiệp 法pháp 。 若nhược 身thân 三tam 惡ác 。 遠viễn 離ly 不bất 樂lạc 。 守thủ 護hộ 攝nhiếp 行hành 。 是thị 名danh 正chánh 業nghiệp 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 正chánh 業nghiệp 法pháp 。 除trừ 正chánh 業nghiệp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 正chánh 業nghiệp 法pháp 。 何hà 謂vị 正chánh 命mạng 法pháp 。 除trừ 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 若nhược 餘dư 邪tà 命mạng 。 不bất 作tác 不bất 樂lạc 。 守thủ 護hộ 攝nhiếp 行hành 。 是thị 名danh 正chánh 命mạng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 正chánh 命mạng 法pháp 。 除trừ 正chánh 命mạng 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 正chánh 命mạng 法pháp 。 何hà 謂vị 正chánh 身thân 進tiến 法pháp 。 若nhược 無vô 漏lậu 身thân 發phát 起khởi 顯hiển 出xuất 越việt 度độ 。 是thị 名danh 正chánh 身thân 進tiến 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 正chánh 身thân 進tiến 法pháp 。 除trừ 正chánh 身thân 進tiến 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 正chánh 身thân 進tiến 法pháp 。 何hà 謂vị 正chánh 身thân 除trừ 法pháp 。 無vô 漏lậu 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 調điều 身thân 輕khinh 身thân 軟nhuyễn 身thân 除trừ 是thị 名danh 正chánh 身thân 除trừ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 正chánh 身thân 除trừ 法pháp 。 除trừ 正chánh 身thân 除trừ 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 正chánh 身thân 除trừ 法pháp 。 何hà 謂vị 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 若nhược 諸chư 因nhân 盡tận 無vô 餘dư 。 是thị 名danh 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 除trừ 智trí 緣duyên 盡tận 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 若nhược 有hữu 為vi 法pháp 眾chúng 緣duyên 不bất 會hội 。 是thị 名danh 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 除trừ 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 法pháp 。 何hà 謂vị 決quyết 定định 法pháp 。 若nhược 法pháp 畢tất 定định 。 是thị 名danh 決quyết 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 決quyết 定định 法pháp 。 除trừ 決quyết 定định 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 決quyết 定định 法pháp 。 何hà 謂vị 法pháp 住trụ 法pháp 。 除trừ 緣duyên 如như 爾nhĩ 若nhược 餘dư 法pháp 。 如như 爾nhĩ 不bất 變biến 不bất 異dị 。 非phi 異dị 物vật 。 常thường 法pháp 實thật 法pháp 。 法pháp 住trụ 法pháp 定định 非phi 緣duyên 。 是thị 名danh 法pháp 住trụ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 法pháp 住trụ 法pháp 。 除trừ 法pháp 住trụ 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 法pháp 住trụ 法pháp 。 何hà 謂vị 緣duyên 法pháp 。 若nhược 緣duyên 如như 爾nhĩ 。 是thị 名danh 緣duyên 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 緣duyên 法pháp 。 除trừ 緣duyên 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 緣duyên 法pháp 。 何hà 謂vị 空không 處xứ 法pháp 。 空không 處xứ 二nhị 種chủng 。 或hoặc 有hữu 為vi 或hoặc 無vô 為vi 。 何hà 謂vị 有hữu 為vi 空không 處xứ 。 若nhược 空không 處xứ 定định 空không 處xứ 生sanh 。 何hà 謂vị 空không 處xứ 定định 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 離ly 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 瞋sân 恚khuể 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 若nhược 干can 想tưởng 。 成thành 就tựu 無vô 邊biên 空không 處xứ 行hành 。 是thị 名danh 空không 處xứ 定định 。 何hà 謂vị 空không 處xứ 生sanh 若nhược 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 空không 處xứ 天thiên 上thượng 受thọ 四tứ 種chủng 我ngã 分phần/phân 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 空không 處xứ 生sanh 。 如như 是thị 空không 處xứ 定định 空không 處xứ 生sanh 。 是thị 名danh 有hữu 為vi 空không 處xứ 。 何hà 謂vị 無vô 為vi 空không 處xứ 。 若nhược 以dĩ 智trí 斷đoạn 空không 處xứ 。 是thị 名danh 無vô 為vi 空không 處xứ 。 識thức 處xứ 不bất 用dụng 處xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 眼nhãn 界giới 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 眼nhãn 界giới 法pháp 。 除trừ 眼nhãn 界giới 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 眼nhãn 界giới 法pháp 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 色sắc 陰ấm 法pháp 。 若nhược 十thập 色sắc 入nhập 及cập 法pháp 入nhập 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 色sắc 陰ấm 法pháp 。 除trừ 色sắc 陰ấm 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 色sắc 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 受thọ 陰ấm 法pháp 。 若nhược 六lục 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 受thọ 陰ấm 法pháp 。 除trừ 受thọ 陰ấm 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 想tưởng 陰ấm 法pháp 。 若nhược 六lục 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 想tưởng 陰ấm 法pháp 。 除trừ 想tưởng 陰ấm 法pháp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 想tưởng 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 行hành 陰ấm 法pháp 。 六lục 思tư 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 行hành 陰ấm 法pháp 。 除trừ 行hành 陰ấm 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 行hành 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 識thức 陰ấm 法pháp 。 六lục 識thức 是thị 名danh 識thức 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 識thức 陰ấm 法pháp 。 除trừ 識thức 陰ấm 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 識thức 陰ấm 法pháp 。 何hà 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 八bát 苦khổ 。 是thị 名danh 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 除trừ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 集tập 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 謂vị 愛ái 復phục 有hữu 欲dục 染nhiễm 喜hỷ 樂lạc 。 是thị 名danh 集tập 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 集tập 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 除trừ 集tập 聖Thánh 諦Đế 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 集tập 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 愛ái 離ly 捨xả 出xuất 解giải 脫thoát 。 滅diệt 盡tận 無vô 餘dư 。 是thị 名danh 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 除trừ 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 八bát 聖thánh 道Đạo 。 是thị 名danh 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 除trừ 八bát 聖thánh 道Đạo 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 何hà 謂vị 眼nhãn 根căn 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 。 是thị 名danh 眼nhãn 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 眼nhãn 根căn 法pháp 。 除trừ 眼nhãn 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 眼nhãn 根căn 法pháp 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 根căn 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 女nữ 根căn 法pháp 。 女nữ 身thân 女nữ 性tánh 女nữ 相tương/tướng 女nữ 形hình 。 是thị 名danh 女nữ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 女nữ 根căn 法pháp 。 除trừ 女nữ 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 女nữ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 男nam 根căn 法pháp 。 男nam 身thân 男nam 性tánh 男nam 相tương/tướng 男nam 形hình 。 是thị 名danh 男nam 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 男nam 根căn 法pháp 。 除trừ 男nam 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 男nam 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 命mạng 根căn 法pháp 。 若nhược 壽thọ 。 是thị 名danh 命mạng 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 命mạng 根căn 法pháp 。 除trừ 命mạng 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 命mạng 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 法pháp 。 受thọ 陰ấm 中trung 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 法pháp 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 法pháp 。 苦khổ 根căn 憂ưu 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 意ý 根căn 法pháp 。 意ý 入nhập 。 是thị 名danh 意ý 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 意ý 根căn 法pháp 。 除trừ 意ý 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 意ý 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 信tín 根căn 法pháp 。 聖thánh 信tín 聖thánh 順thuận 信tín 信tín 根căn 。 是thị 名danh 信tín 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 信tín 根căn 法pháp 。 除trừ 信tín 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 信tín 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 進tiến 根căn 法pháp 。 聖thánh 心tâm 進tiến 正chánh 身thân 進tiến 進tiến 根căn 。 是thị 名danh 進tiến 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 進tiến 根căn 法pháp 。 除trừ 進tiến 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 進tiến 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 念niệm 根căn 法pháp 。 聖thánh 念niệm 念niệm 根căn 。 是thị 名danh 念niệm 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 念niệm 根căn 法pháp 。 除trừ 念niệm 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 念niệm 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 定định 根căn 法pháp 。 聖thánh 定định 根căn 法pháp 。 是thị 名danh 定định 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 定định 根căn 法pháp 。 除trừ 定định 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 定định 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 慧tuệ 根căn 法pháp 。 聖thánh 見kiến 聖thánh 慧tuệ 聖thánh 無vô 癡si 根căn 。 是thị 名danh 慧tuệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 慧tuệ 根căn 法pháp 。 除trừ 慧tuệ 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 慧tuệ 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 未vị 知tri 欲dục 知tri 根căn 。 法pháp 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 人nhân 。 聖thánh 無vô 漏lậu 法pháp 。 非phi 根căn 得đắc 名danh 根căn 。 謂vị 想tưởng 思tư 等đẳng 分phần/phân 。 是thị 名danh 未vị 知tri 欲dục 知tri 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 未vị 知tri 欲dục 知tri 根căn 法pháp 。 除trừ 未vị 知tri 欲dục 知tri 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 未vị 知tri 欲dục 知tri 根căn 法pháp 。 知tri 根căn 知tri 已dĩ 根căn 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 念niệm 覺giác 法pháp 。 聖thánh 念niệm 覺giác 。 是thị 名danh 念niệm 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 念niệm 覺giác 法pháp 。 除trừ 念niệm 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 念niệm 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 擇trạch 法pháp 覺giác 法pháp 。 聖thánh 見kiến 聖thánh 慧tuệ 聖thánh 無vô 癡si 擇trạch 法pháp 覺giác 。 是thị 名danh 擇trạch 法pháp 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 擇trạch 法pháp 覺giác 法pháp 。 除trừ 擇trạch 法pháp 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 擇trạch 法pháp 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 進tiến 覺giác 法pháp 。 聖thánh 心tâm 進tiến 正chánh 身thân 進tiến 覺giác 。 是thị 名danh 進tiến 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 進tiến 覺giác 法pháp 。 除trừ 進tiến 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 進tiến 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 喜hỷ 覺giác 法pháp 。 聖thánh 喜hỷ 喜hỷ 覺giác 。 是thị 名danh 喜hỷ 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 喜hỷ 覺giác 法pháp 。 除trừ 喜hỷ 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 喜hỷ 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 除trừ 覺giác 法pháp 。 聖thánh 心tâm 除trừ 除trừ 覺giác 。 是thị 名danh 除trừ 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 除trừ 覺giác 法pháp 。 除trừ 除trừ 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 除trừ 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 定định 覺giác 法pháp 。 聖thánh 定định 定định 覺giác 是thị 名danh 定định 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 定định 覺giác 法pháp 。 除trừ 定định 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 定định 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 捨xả 覺giác 法pháp 。 聖thánh 心tâm 捨xả 捨xả 覺giác 。 是thị 名danh 捨xả 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 捨xả 覺giác 法pháp 。 除trừ 捨xả 覺giác 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 捨xả 覺giác 法pháp 。 何hà 謂vị 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 若nhược 希hy 望vọng 。 是thị 名danh 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 除trừ 貪tham 不bất 善thiện 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 恚khuể 癡si 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 若nhược 不bất 希hy 望vọng 。 是thị 名danh 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 除trừ 無vô 貪tham 善thiện 根căn 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 無vô 恚khuể 無vô 癡si 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 地địa 大đại 法pháp 。 觸xúc 入nhập 中trung 地địa 大đại 。 是thị 名danh 地địa 大đại 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 地địa 大đại 法pháp 。 除trừ 地địa 大đại 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 地địa 大đại 法pháp 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 不bất 殺sát 戒giới 。 是thị 名danh 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 除trừ 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 乃nãi 至chí 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 不bất 放phóng 逸dật 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 色sắc 法pháp 。 若nhược 法pháp 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 色sắc 法pháp 。 除trừ 色sắc 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 色sắc 法pháp 。 何hà 謂vị 可khả 見kiến 法pháp 。 色sắc 入nhập 。 是thị 名danh 可khả 見kiến 法pháp 。 何hà 謂vị 不bất 可khả 見kiến 法pháp 。 除trừ 色sắc 入nhập 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 不bất 可khả 見kiến 法pháp 。 何hà 謂vị 有hữu 對đối 法pháp 。 十thập 色sắc 入nhập 。 是thị 名danh 有hữu 對đối 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 對đối 法pháp 。 意ý 入nhập 法pháp 入nhập 。 是thị 名danh 無vô 對đối 法pháp 。 何hà 謂vị 聖thánh 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 聖thánh 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 聖thánh 法pháp 。 若nhược 法pháp 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 非phi 聖thánh 法pháp 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 染nhiễm 無vô 染nhiễm 有hữu 求cầu 無vô 求cầu 當đương 取thủ 非phi 當đương 取thủ 有hữu 取thủ 無vô 取thủ 有hữu 勝thắng 無vô 勝thắng 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 受thọ 法pháp 。 若nhược 法pháp 內nội 。 是thị 名danh 受thọ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 受thọ 法pháp 。 若nhược 法pháp 外ngoại 。 是thị 名danh 非phi 受thọ 法pháp 。 何hà 謂vị 內nội 法pháp 。 若nhược 法pháp 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 法pháp 。 何hà 謂vị 外ngoại 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 法pháp 。 何hà 謂vị 有hữu 報báo 法pháp 。 若nhược 法pháp 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 有hữu 報báo 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 報báo 法pháp 。 若nhược 法pháp 報báo 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 報báo 法pháp 。 何hà 謂vị 心tâm 法pháp 。 意ý 入nhập 。 是thị 名danh 心tâm 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 法pháp 。 除trừ 心tâm 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 法pháp 。 何hà 謂vị 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 心tâm 數số 。 是thị 名danh 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 心tâm 數số 及cập 心tâm 。 是thị 名danh 無vô 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 心tâm 數số 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 不bất 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 心tâm 數số 。 是thị 名danh 非phi 不bất 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 意ý 入nhập 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 心tâm 相tướng 應ưng 。 非phi 非phi 不bất 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 心tâm 數số 非phi 心tâm 數số 。 是thị 名danh 非phi 非phi 心tâm 相tướng 。 應ưng 非phi 非phi 不bất 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 心tâm 數số 法pháp 。 除trừ 心tâm 若nhược 餘dư 有hữu 緣duyên 法pháp 。 是thị 名danh 心tâm 數số 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 緣duyên 及cập 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 心tâm 數số 法pháp 。 何hà 謂vị 有hữu 緣duyên 法pháp 。 若nhược 法pháp 心tâm 數số 及cập 心tâm 。 是thị 名danh 有hữu 緣duyên 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 緣duyên 法pháp 。 除trừ 心tâm 若nhược 餘dư 非phi 心tâm 數số 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 緣duyên 法pháp 。 何hà 謂vị 共cộng 心tâm 法pháp 。 若nhược 法pháp 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 心tâm 法pháp 。 何hà 謂vị 不bất 共cộng 心tâm 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 心tâm 法pháp 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 業nghiệp 法pháp 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 業nghiệp 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 法pháp 。 除trừ 身thân 口khẩu 意ý 。 業nghiệp 若nhược 餘dư 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 法pháp 。 何hà 謂vị 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 非phi 思tư 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 是thị 名danh 無vô 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 法pháp 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 非phi 無vô 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 不bất 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 思tư 是thị 名danh 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 不bất 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 不bất 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 若nhược 思tư 相tương 應ứng 若nhược 非phi 思tư 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 非phi 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 非phi 不bất 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 何hà 謂vị 共cộng 業nghiệp 法pháp 。 若nhược 法pháp 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 共cộng 業nghiệp 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 共cộng 業nghiệp 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 共cộng 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 不bất 共cộng 業nghiệp 法pháp 。 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 有hữu 緣duyên 。 若nhược 無vô 緣duyên 有hữu 報báo 。 除trừ 得đắc 果quả 若nhược 法pháp 無vô 緣duyên 善thiện 報báo 及cập 四tứ 大đại 。 是thị 名danh 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 緣duyên 無vô 報báo 。 不bất 共cộng 業nghiệp 得đắc 果quả 。 是thị 名danh 無vô 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 有hữu 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 有hữu 緒tự 。 是thị 名danh 有hữu 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 緒tự 。 是thị 名danh 無vô 因nhân 法pháp 。 有hữu 緒tự 無vô 緒tự 有hữu 緣duyên 無vô 緣duyên 有hữu 為vi 無vô 為vi 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 知tri 法Pháp 。 一nhất 切thiết 法pháp 知tri 如như 相tương 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 知tri 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 知tri 法pháp 無vô 非phi 知tri 法pháp 。

復phục 次thứ 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 如như 相tương 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 知tri 法pháp 。 識thức 非phi 識thức 了liễu 非phi 了liễu 解giải 非phi 解giải 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 斷đoạn 智trí 知tri 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 斷đoạn 智trí 知tri 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 法pháp 。 斷đoạn 非phi 斷đoạn 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 修tu 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 。 是thị 名danh 修tu 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 修tu 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 修tu 法pháp 。 何hà 謂vị 證chứng 法pháp 。 一nhất 切thiết 法pháp 證chứng 如như 相tương 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 證chứng 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 證chứng 法pháp 無vô 非phi 證chứng 法pháp 。

復phục 次thứ 一nhất 切thiết 法pháp 非phi 證chứng 不bất 如như 相tương 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 非phi 證chứng 法pháp 。 何hà 謂vị 善thiện 法Pháp 。 若nhược 法pháp 修tu 。 是thị 名danh 善thiện 法Pháp 。 何hà 謂vị 無vô 善thiện 法Pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 無vô 善thiện 法Pháp 。 何hà 謂vị 不bất 善thiện 法Pháp 。 若nhược 法pháp 斷đoạn 。 是thị 名danh 不bất 善thiện 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 不bất 善thiện 法Pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 無vô 不bất 善thiện 法Pháp 。 何hà 謂vị 無vô 記ký 法pháp 。 若nhược 法pháp 受thọ 。 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 無vô 記ký 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 無vô 記ký 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 無vô 無vô 記ký 法pháp 。 何hà 謂vị 學học 法pháp 。 若nhược 法pháp 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 學học 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 學học 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 聖thánh 若nhược 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 非phi 學học 法pháp 。 何hà 謂vị 無Vô 學Học 法pháp 。 若nhược 法pháp 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無Vô 學Học 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 聖thánh 若nhược 學học 。 是thị 名danh 非phi 無Vô 學Học 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 學học 非phi 非phi 無Vô 學Học 法pháp 。 若nhược 法pháp 聖thánh 。 是thị 名danh 非phi 非phi 學học 非phi 非phi 無Vô 學Học 法pháp 。 何hà 謂vị 報báo 法pháp 。 若nhược 受thọ 若nhược 善thiện 報báo 。 是thị 名danh 報báo 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 善thiện 有hữu 報báo 。 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 法pháp 。 何hà 謂vị 報báo 法pháp 法pháp 。 若nhược 法pháp 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 報báo 法pháp 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 法pháp 法pháp 。 若nhược 報báo 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 報báo 法pháp 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 聖thánh 無vô 為vi 。 是thị 名danh 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 報báo 非phi 非phi 報báo 法pháp 法pháp 。 若nhược 報báo 若nhược 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 非phi 報báo 非phi 非phi 報báo 法pháp 法pháp 。 何hà 謂vị 見kiến 斷đoạn 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 見kiến 斷đoạn 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 無vô 記ký 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 法pháp 。 何hà 謂vị 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 無vô 記ký 見kiến 斷đoạn 。 是thị 名danh 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 是thị 名danh 非phi 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 何hà 謂vị 見kiến 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 見kiến 斷đoạn 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 見kiến 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 見kiến 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 善thiện 法Pháp 報báo 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 善thiện 若nhược 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 非phi 非phi 報báo 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 若nhược 不bất 善thiện 法Pháp 報báo 。 是thị 名danh 非phi 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 法pháp 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 法pháp 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 法pháp 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 非phi 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 法pháp 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 欲dục 界giới 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 非phi 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 法pháp 欲dục 界giới 若nhược 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 非phi 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 不bất 繫hệ 法pháp 。 若nhược 聖thánh 無vô 漏lậu 無vô 為vi 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 不bất 繫hệ 法pháp 。 若nhược 三tam 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 非phi 不bất 繫hệ 法pháp 。 何hà 謂vị 過quá 去khứ 法pháp 。 若nhược 法pháp 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 過quá 去khứ 法pháp 。 若nhược 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 法pháp 。 何hà 謂vị 未vị 來lai 法pháp 。 若nhược 法pháp 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 未vị 來lai 法pháp 。 若nhược 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 若nhược 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 是thị 名danh 非phi 未vị 來lai 法pháp 。 何hà 謂vị 現hiện 在tại 法pháp 。 若nhược 法pháp 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 現hiện 在tại 法pháp 。 若nhược 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 。 是thị 名danh 非phi 現hiện 在tại 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 。 若nhược 法pháp 無vô 為vi 。 是thị 名danh 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 。 何hà 謂vị 非phi 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 法pháp 。 若nhược 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 是thị 名danh 非phi 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 法pháp (# 性tánh 門môn 竟cánh )# 。

苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 根căn 法pháp 。 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 無vô 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 無vô 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 無vô 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 除trừ 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 苦Khổ 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 無vô 也dã 。 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 集Tập 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 集Tập 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 無vô 也dã 。 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 滅Diệt 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 無vô 也dã 。 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 道Đạo 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 非phi 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 法pháp 。 除trừ 非phi 諸chư 聖Thánh 諦Đế 繫hệ 根căn 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 非phi 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 非phi 眼nhãn 入nhập 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 眼nhãn 入nhập 法pháp 。 乃nãi 至chí 法pháp 入nhập 亦diệc 如như 是thị 。 眼nhãn 界giới 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 眼nhãn 界giới 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 眼nhãn 界giới 法pháp 。 非phi 眼nhãn 界giới 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 眼nhãn 界giới 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 眼nhãn 界giới 法pháp 。 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 亦diệc 如như 是thị 。 色sắc 陰ấm 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 色sắc 陰ấm 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 色sắc 陰ấm 法pháp 。 非phi 色sắc 陰ấm 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 色sắc 陰ấm 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 色sắc 陰ấm 法pháp 。 乃nãi 至chí 識thức 陰ấm 亦diệc 如như 是thị 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 非phi 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法pháp 。 乃nãi 至chí 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 眼nhãn 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 眼nhãn 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 眼nhãn 根căn 法pháp 。 非phi 眼nhãn 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 眼nhãn 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 眼nhãn 根căn 法pháp 。 乃nãi 至chí 知tri 已dĩ 根căn 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 念niệm 覺giác 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 念niệm 覺giác 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 念niệm 覺giác 法pháp 。 非phi 念niệm 覺giác 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 念niệm 覺giác 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 念niệm 覺giác 法pháp 。 乃nãi 至chí 捨xả 覺giác 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 非phi 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 貪tham 不bất 善thiện 根căn 法pháp 。 恚khuể 癡si 亦diệc 如như 是thị 。 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 非phi 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 無vô 貪tham 善thiện 根căn 法pháp 。 無vô 恚khuể 無vô 癡si 亦diệc 如như 是thị 。 地địa 大đại 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 地địa 大đại 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 地địa 大đại 法pháp 。 非phi 地địa 大đại 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 地địa 大đại 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 地địa 大đại 法pháp 。 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 亦diệc 如như 是thị 。 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 。 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 非phi 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 。 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 法pháp 。 乃nãi 至chí 不bất 飲ẩm 酒tửu 。 不bất 放phóng 逸dật 處xứ 亦diệc 如như 是thị 。 色sắc 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 色sắc 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 非phi 色sắc 法pháp 。 非phi 色sắc 法pháp 幾kỷ 陰ấm 界giới 入nhập 攝nhiếp 。 問vấn 何hà 等đẳng 法pháp 。 問vấn 非phi 色sắc 法pháp 。 除trừ 餘dư 法pháp 。 除trừ 何hà 等đẳng 法pháp 。 除trừ 色sắc 法pháp 。 乃nãi 至chí 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 單đơn 門môn 竟cánh )# 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 一nhất

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Biện Ngụy Lục - Quyển 0003

辯Biện 偽Ngụy 錄Lục Quyển 0003 元Nguyên 祥Tường 邁Mại 撰Soạn 辯Biện 偽Ngụy 錄Lục 卷quyển 第đệ 三tam 元nguyên 道đạo 者giả 山sơn 雲vân 峯phong 禪thiền 寺tự 沙Sa 門Môn 祥tường 邁mại 奉phụng 。 勅sắc 實thật 錄lục 撰soạn 。 夫phu 三tam 聖thánh 人nhân 教giáo 列liệt 於ư 中trung 國quốc 。 猶do...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Kỳ Nguyện Văn -

祈Kỳ 願Nguyện 文Văn 祈kỳ 願nguyện 文văn 即tức 娑sa 婆bà 之chi 界giới 誓thệ 心tâm 利lợi 物vật 故cố 立lập 方phương 便tiện 之chi 門môn □# □# □# □# □# 惠huệ 建kiến 八bát 極cực 安an 祥tường 樂nhạc 音âm 競cạnh 走tẩu [敲-高+壹]# 來lai 迎nghênh 梵Phạm □# □# □# □# 前tiền...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán Văn -

道Đạo 安An 法Pháp 師Sư 念Niệm 佛Phật 讚Tán 文Văn 道đạo 安an 法Pháp 師sư 念niệm 佛Phật 讚tán 文văn 上thượng 北bắc 臺đài 登đăng 險hiểm 道đạo 石thạch 涇kính 峻tuấn 層tằng 緩hoãn 步bộ 行hành 多đa 少thiểu 遍biến 地địa 莓# 苔# 唯duy 軟nhuyễn 草thảo 定định 水thủy 潛tiềm 流lưu 一nhất 里lý 三tam...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ - Quyển 3

天Thiên 台Thai 菩Bồ 薩Tát 戒Giới 疏Sớ Quyển 3 唐Đường 明Minh 曠Khoáng 刪San 補Bổ 天thiên 台thai 菩Bồ 薩Tát 戒giới 疏sớ/sơ 下hạ 天thiên 台thai 沙Sa 門Môn 明minh 曠khoáng 刪san 補bổ 三tam 十thập 六lục 對đối 境cảnh 無vô 誓thệ 戒giới 。 前tiền 之chi 十thập 願nguyện 勸khuyến 令linh 通thông 發phát...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Du Già Sư Địa Luận - Quyển 21

瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận Quyển 21 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 瑜du 伽già 師sư 地địa 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 一nhất 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 本bổn 地địa 分phần/phân...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Lễ Sám Văn -

禮Lễ 懺Sám 文Văn 禮lễ 懺sám 文văn 身thân 有hữu 罪tội 盡tận 懺sám 悔hối 已dĩ 。 歸quy 命mạng 禮lễ 三Tam 寶Bảo 。 志chí 心tâm 勸khuyến 請thỉnh 十thập 方phương 佛Phật 見kiến 在tại 成thành 道Đạo 者giả 。 我ngã 請thỉnh 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 安an 樂lạc 諸chư 眾chúng 生sanh 。...