舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 2
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

問Vấn 分Phần/phân 界Giới 品Phẩm 第đệ 二nhị

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 界giới 。

答đáp 曰viết 。

十thập 八bát 界giới 。 云vân 何hà 十thập 八bát 界giới 。 眼nhãn 界giới 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 香hương 界giới 味vị 界giới 觸xúc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 。 眼nhãn 根căn 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 。 眼nhãn 入nhập 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 。 若nhược 眼nhãn 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 四tứ 大đại 所sở 造tạo 淨tịnh 色sắc 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 若nhược 眼nhãn 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 眼nhãn 界giới 。 四tứ 大đại 所sở 造tạo 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 淨tịnh 色sắc 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 。 若nhược 眼nhãn 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 已dĩ 見kiến 色sắc 今kim 見kiến 當đương 見kiến 不bất 定định 。 若nhược 眼nhãn 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 色sắc 光quang 已dĩ 來lai 今kim 來lai 當đương 來lai 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 。 若nhược 眼nhãn 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 眼nhãn 已dĩ 對đối 色sắc 今kim 對đối 當đương 對đối 不bất 定định 。 若nhược 眼nhãn 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 色sắc 已dĩ 對đối 眼nhãn 今kim 對đối 當đương 對đối 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 若nhược 眼nhãn 無vô 礙ngại 。 是thị 眼nhãn 是thị 眼nhãn 入nhập 是thị 眼nhãn 根căn 是thị 眼nhãn 界giới 。 是thị 田điền 是thị 物vật 是thị 門môn 是thị 藏tạng 。 是thị 世thế 是thị 淨tịnh 是thị 泉tuyền 是thị 海hải 。 是thị 沃ốc 燋tiều 是thị 洄hồi 澓phục 是thị 瘡sang 是thị 繫hệ 是thị 目mục 。 是thị 入nhập 我ngã 分phân 是thị 此thử 岸ngạn 。 是thị 內nội 入nhập 眼nhãn 見kiến 色sắc 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 。 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 。 色sắc 入nhập 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 。 若nhược 色sắc 隨tùy 行hành 色sắc 相tướng 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 。 若nhược 色sắc 可khả 見kiến 有hữu 對đối 。 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 。 若nhược 色sắc 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 紫tử 黑hắc 麁thô 細tế 長trường 短đoản 方phương 圓viên 。 水thủy 陸lục 光quang 影ảnh 烟yên 雲vân 塵trần 霧vụ 氣khí 明minh 闇ám 。 及cập 餘dư 外ngoại 色sắc 。 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 。 聲thanh 入nhập 是thị 名danh 聲thanh 界giới 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 。 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 。 若nhược 聲thanh 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 唄bối 聲thanh 大đại 鼓cổ 聲thanh 小tiểu 鼓cổ 聲thanh 箏tranh 聲thanh 箜không 篌hầu 聲thanh 銅đồng 鈸bạt 聲thanh 。 舞vũ 聲thanh 歌ca 聲thanh 伎kỹ 樂nhạc 聲thanh 哭khốc 聲thanh 。 男nam 聲thanh 女nữ 聲thanh 人nhân 聲thanh 非phi 人nhân 聲thanh 。 眾chúng 生sanh 聲thanh 非phi 眾chúng 生sanh 聲thanh 。 去khứ 聲thanh 來lai 聲thanh 相tương 觸xúc 聲thanh 。 風phong 聲thanh 雨vũ 聲thanh 水thủy 聲thanh 。 諸chư 大đại 相tương 觸xúc 聲thanh 。 及cập 餘dư 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 。 云vân 何hà 香hương 界giới 。 若nhược 香hương 入nhập 是thị 名danh 香hương 界giới 。 云vân 何hà 香hương 界giới 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 香hương 界giới 。 云vân 何hà 香hương 界giới 。 若nhược 香hương 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 軟nhuyễn 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 。 適thích 意ý 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 若nhược 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 樹thụ 根căn 香hương 樹thụ 心tâm 香hương 樹thụ 膠giao 香hương 樹thụ 皮bì 香hương 葉diệp 香hương 花hoa 香hương 果quả 香hương 。 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 及cập 餘dư 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 香hương 界giới 。 云vân 何hà 味vị 界giới 。 若nhược 味vị 入nhập 是thị 名danh 味vị 界giới 。 云vân 何hà 味vị 界giới 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 味vị 界giới 。 云vân 何hà 味vị 界giới 。 若nhược 味vị 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 若nhược 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 若nhược 水thủy 若nhược 汁trấp 。 及cập 餘dư 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 味vị 界giới 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 。 若nhược 觸xúc 入nhập 是thị 名danh 觸xúc 界giới 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 身thân 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 。 若nhược 觸xúc 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 。 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 是thị 眼nhãn 根căn 生sanh 色sắc 。 境cảnh 界giới 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 身thân 根căn 生sanh 觸xúc 境cảnh 界giới 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 身thân 識thức 界giới 。 云vân 何hà 意ý 界giới 意ý 知tri 法pháp 思tư 惟duy 法pháp 念niệm 法pháp 。 若nhược 初sơ 心tâm 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 界giới 。 云vân 何hà 意ý 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 相tương 似tự 不bất 離ly 彼bỉ 境cảnh 界giới 。 及cập 餘dư 相tương 似tự 心tâm 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 識thức 界giới 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 若nhược 法pháp 入nhập 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 若nhược 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 無vô 癡si 。 順thuận 信tín 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 智trí 緣duyên 盡tận 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 。 決quyết 定định 法pháp 住trụ 。 緣duyên 空không 處xứ 識thức 處xứ 不bất 用dụng 處xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 色sắc 幾kỷ 非phi 色sắc 。 十thập 色sắc 七thất 非phi 色sắc 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 色sắc 或hoặc 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 十thập 色sắc 。 眼nhãn 界giới 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 香hương 界giới 味vị 界giới 觸xúc 界giới 。 是thị 名danh 十thập 色sắc 。 云vân 何hà 七thất 非phi 色sắc 。 眼nhãn 識thức 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 七thất 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 色sắc 或hoặc 非phi 色sắc 。 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 色sắc 或hoặc 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 色sắc 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 色sắc 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 色sắc 。 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 。 定định 智trí 緣duyên 盡tận 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 色sắc 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 可khả 見kiến 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 可khả 見kiến 十thập 七thất 不bất 可khả 見kiến 。 云vân 何hà 一nhất 可khả 見kiến 。 色sắc 界giới 是thị 名danh 一nhất 可khả 見kiến 。 云vân 何hà 十thập 七thất 不bất 可khả 見kiến 。 除trừ 色sắc 界giới 餘dư 不bất 可khả 見kiến 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 有hữu 對đối 幾kỷ 無vô 對đối 。 十thập 有hữu 對đối 八bát 無vô 對đối 。 云vân 何hà 十thập 有hữu 對đối 。 十thập 色sắc 界giới 是thị 名danh 十thập 有hữu 對đối 。 云vân 何hà 八bát 無vô 對đối 。 七thất 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 八bát 無vô 對đối 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 聖thánh 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 十thập 五ngũ 非phi 聖thánh 。 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 十thập 五ngũ 非phi 聖thánh 。 十thập 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 五ngũ 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 聖thánh 。 若nhược 意ý 界giới 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 聖thánh 。 若nhược 意ý 界giới 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 意ý 界giới 聖thánh 。 若nhược 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 意ý 界giới 聖thánh 。 云vân 何hà 意ý 界giới 聖thánh 若nhược 意ý 界giới 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 聖thánh 。 云vân 何hà 意ý 界giới 聖thánh 。 若nhược 意ý 界giới 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 若nhược 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 離ly 煩phiền 惱não 修tu 道Đạo 。 見kiến 學học 人nhân 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 若nhược 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 若nhược 阿A 那Na 含Hàm 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 證chứng 沙Sa 門Môn 果Quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 若nhược 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 聖thánh 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 。 若nhược 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 。 受thọ 受thọ 陰ấm 想tưởng 受thọ 陰ấm 行hành 受thọ 陰ấm 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 有hữu 漏lậu 。 若nhược 非phi 聖thánh 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 。 若nhược 法Pháp 界Giới 若nhược 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 無Vô 想Tưởng 定định 。 初sơ 四tứ 色sắc 非phi 聖thánh 七thất 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 聖thánh 。 若nhược 法pháp 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 聖thánh 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 聖thánh 。 信tín 根căn 及cập 信tín 根căn 相tướng 應ưng 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 聖thánh 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 聖thánh 。 若nhược 法Pháp 界Giới 聖thánh 。 若nhược 法Pháp 界Giới 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 。 若nhược 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 智trí 緣duyên 盡tận 決quyết 定định 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 聖thánh 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 有hữu 漏lậu 幾kỷ 無vô 漏lậu 。 十thập 五ngũ 有hữu 漏lậu 。 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 十thập 五ngũ 有hữu 漏lậu 。 十thập 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 五ngũ 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 。 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 有hữu 漏lậu 。 意ý 界giới 若nhược 有hữu 愛ái 。 是thị 名danh 意ý 界giới 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 有hữu 漏lậu 。 意ý 界giới 若nhược 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 意ý 界giới 是thị 名danh 意ý 界giới 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 若nhược 意ý 界giới 無vô 愛ái 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 若nhược 意ý 界giới 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 若nhược 意ý 界giới 若nhược 學Học 無Vô 學Học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無vô 漏lậu 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 若nhược 法Pháp 界Giới 有hữu 愛ái 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 受thọ 受thọ 陰ấm 想tưởng 受thọ 陰ấm 行hành 受thọ 陰ấm 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 有hữu 愛ái 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 無Vô 想Tưởng 。 定định 初sơ 四tứ 色sắc 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 漏lậu 。 若nhược 法Pháp 界Giới 無vô 愛ái 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 漏lậu 。 信tín 根căn 及cập 相tương 應ứng 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 無vô 愛ái 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 漏lậu 。 若nhược 法Pháp 界Giới 若nhược 學học 無Vô 學Học 若nhược 非phi 聖thánh 無vô 為vi 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 及cập 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 智trí 緣duyên 盡tận 非phi 智trí 緣duyên 盡tận 。 決quyết 定định 法pháp 住trụ 。 緣duyên 空không 處xứ 智trí 識thức 處xứ 智trí 不bất 用dụng 處xứ 智trí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 漏lậu 。 有hữu 愛ái 無vô 愛ái 有hữu 求cầu 無vô 求cầu 當đương 取thủ 非phi 當đương 取thủ 有hữu 取thủ 無vô 取thủ 有hữu 勝thắng 無vô 勝thắng 亦diệc 如như 是thị 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 受thọ 幾kỷ 非phi 受thọ 。 五ngũ 受thọ 十thập 三tam 二nhị 分phần 。 或hoặc 受thọ 或hoặc 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 五ngũ 受thọ 。 眼nhãn 界giới 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 。 是thị 名danh 五ngũ 受thọ 。 云vân 何hà 十thập 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 受thọ 或hoặc 非phi 受thọ 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 香hương 界giới 味vị 界giới 觸xúc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 十thập 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 受thọ 或hoặc 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 受thọ 。 色sắc 界giới 若nhược 內nội 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 受thọ 。 若nhược 色sắc 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 受thọ 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 色sắc 界giới 外ngoại 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 受thọ 。 若nhược 聲thanh 界giới 是thị 內nội 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 受thọ 。 若nhược 聲thanh 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 受thọ 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 聲thanh 界giới 外ngoại 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 香hương 界giới 受thọ 。 若nhược 香hương 界giới 內nội 。 是thị 名danh 香hương 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 香hương 界giới 受thọ 若nhược 香hương 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 軟nhuyễn 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 。 適thích 意ý 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 是thị 名danh 香hương 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 香hương 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 香hương 界giới 外ngoại 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 樹thụ 根căn 香hương 樹thụ 心tâm 香hương 樹thụ 膠giao 香hương 樹thụ 皮bì 香hương 。 葉diệp 香hương 花hoa 香hương 果quả 香hương 。 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 及cập 餘dư 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 香hương 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 味vị 界giới 受thọ 。 若nhược 味vị 界giới 內nội 。 是thị 名danh 味vị 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 味vị 界giới 受thọ 。 若nhược 味vị 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 是thị 名danh 味vị 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 味vị 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 味vị 界giới 外ngoại 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 。 外ngoại 汁trấp 及cập 餘dư 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 味vị 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 受thọ 。 若nhược 觸xúc 界giới 內nội 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 受thọ 。 若nhược 觸xúc 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 觸xúc 界giới 外ngoại 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 及cập 餘dư 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 受thọ 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 內nội 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 受thọ 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 外ngoại 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 受thọ 。 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 意ý 界giới 受thọ 。 若nhược 意ý 界giới 內nội 。 是thị 名danh 意ý 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 意ý 界giới 受thọ 。 若nhược 意ý 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 是thị 名danh 意ý 界giới 受thọ 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 意ý 界giới 外ngoại 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 受thọ 。 若nhược 意ý 界giới 善thiện 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 受thọ 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 受thọ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 內nội 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 受thọ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 受thọ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 生sanh 命mạng 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 受thọ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 受thọ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 外ngoại 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 受thọ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 餘dư 法Pháp 界Giới 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 受thọ 。 內nội 外ngoại 亦diệc 如như 是thị 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 有hữu 報báo 幾kỷ 無vô 報báo 。 十thập 三tam 無vô 報báo 。 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 云vân 何hà 十thập 三tam 無vô 報báo 。 八bát 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 三tam 無vô 報báo 。 云vân 何hà 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 有hữu 報báo 。 若nhược 色sắc 界giới 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 有hữu 報báo 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 無vô 報báo 。 若nhược 色sắc 界giới 報báo 色sắc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 無vô 報báo 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 有hữu 報báo 。 若nhược 聲thanh 界giới 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 有hữu 報báo 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 無vô 報báo 。 若nhược 聲thanh 界giới 報báo 若nhược 聲thanh 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 無vô 報báo 。 云vân 何hà 意ý 界giới 有hữu 報báo 。 若nhược 意ý 界giới 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 意ý 界giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 意ý 界giới 有hữu 報báo 。 除trừ 意ý 界giới 善thiện 報báo 。 餘dư 意ý 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無vô 報báo 。 若nhược 意ý 界giới 報báo 若nhược 意ý 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無vô 報báo 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 報báo 。 若nhược 法Pháp 界Giới 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 報báo 。 除trừ 法Pháp 界Giới 善thiện 報báo 。 餘dư 法Pháp 界Giới 善thiện 若nhược 有hữu 為vi 。 若nhược 不bất 善thiện 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 。 使sử 結kết 二nhị 定định 一nhất 切thiết 色sắc 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 報báo 。 若nhược 法Pháp 界Giới 報báo 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 除trừ 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 無vô 癡si 煩phiền 惱não 使sử 結kết 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 餘dư 法Pháp 界Giới 無vô 報báo 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 報báo 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 心tâm 幾kỷ 非phi 心tâm 。 七thất 心tâm 十thập 一nhất 非phi 心tâm 。 云vân 何hà 七thất 心tâm 。 七thất 識thức 界giới 是thị 名danh 七thất 心tâm 。 云vân 何hà 十thập 一nhất 非phi 心tâm 。 十thập 色sắc 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 十thập 一nhất 非phi 心tâm 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 十thập 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 七thất 不bất 說thuyết 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 十thập 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 十thập 色sắc 界giới 是thị 名danh 十thập 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 七thất 不bất 說thuyết 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 七thất 識thức 界giới 是thị 名danh 七thất 不bất 說thuyết 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 心tâm 相tương 應ứng 。 若nhược 法Pháp 界Giới 心tâm 數số 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 若nhược 法Pháp 界Giới 若nhược 非phi 心tâm 生sanh 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 心tâm 數số 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 十thập 七thất 非phi 心tâm 數số 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 十thập 七thất 非phi 心tâm 數số 。 十thập 色sắc 界giới 七thất 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 七thất 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 心tâm 數số 。 若nhược 法Pháp 界Giới 有hữu 緣duyên 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 心tâm 數số 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 心tâm 數số 。 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 緣duyên 生sanh 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 心tâm 數số 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 有hữu 緣duyên 幾kỷ 無vô 緣duyên 。 七thất 有hữu 緣duyên 十thập 無vô 緣duyên 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 緣duyên 或hoặc 無vô 緣duyên 。 云vân 何hà 七thất 有hữu 緣duyên 。 七thất 識thức 界giới 是thị 名danh 七thất 有hữu 緣duyên 。 云vân 何hà 十thập 無vô 緣duyên 。 十thập 色sắc 界giới 是thị 名danh 十thập 無vô 緣duyên 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 緣duyên 或hoặc 無vô 緣duyên 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 緣duyên 或hoặc 無vô 緣duyên 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 緣duyên 。 若nhược 法Pháp 界Giới 心tâm 數số 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 緣duyên 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 緣duyên 。 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 心tâm 數số 生sanh 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 緣duyên 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 共cộng 心tâm 幾kỷ 不bất 共cộng 心tâm 。 十thập 七thất 不bất 共cộng 心tâm 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 十thập 七thất 不bất 共cộng 心tâm 。 十thập 色sắc 界giới 七thất 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 七thất 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 不bất 共cộng 心tâm 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 不bất 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 共cộng 心tâm 。 若nhược 法Pháp 界Giới 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 不bất 共cộng 心tâm 。 若nhược 法Pháp 界Giới 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 生sanh 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 不bất 共cộng 心tâm 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 業nghiệp 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 十thập 五ngũ 非phi 業nghiệp 。 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 或hoặc 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 十thập 五ngũ 非phi 業nghiệp 。 八bát 色sắc 界giới 七thất 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 五ngũ 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 或hoặc 非phi 業nghiệp 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 三tam 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 或hoặc 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 業nghiệp 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 業nghiệp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 業nghiệp 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 業nghiệp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 業nghiệp 。 思tư 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 非phi 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 業nghiệp 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 業nghiệp 。 除trừ 思tư 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 。 餘dư 法Pháp 界Giới 非phi 業nghiệp 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 業nghiệp 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 七thất 業nghiệp 相tương 應ứng 。 十thập 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 或hoặc 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 七thất 業nghiệp 相tương 應ứng 。 七thất 識thức 界giới 是thị 名danh 七thất 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 十thập 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 十thập 色sắc 界giới 是thị 名danh 十thập 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 業nghiệp 相tương 應ứng 。 若nhược 法Pháp 界Giới 思tư 相tương 應ứng 。 除trừ 思tư 餘dư 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 思tư 相tương 應ứng 。 生sanh 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 思tư 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 幾kỷ 非phi 共cộng 業nghiệp 。 七thất 共cộng 業nghiệp 十thập 不bất 共cộng 業nghiệp 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 業nghiệp 或hoặc 不bất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 七thất 共cộng 業nghiệp 。 七thất 識thức 界giới 是thị 名danh 七thất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 十thập 不bất 共cộng 業nghiệp 。 十thập 色sắc 界giới 是thị 名danh 十thập 不bất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 業nghiệp 或hoặc 不bất 共cộng 業nghiệp 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 業nghiệp 或hoặc 不bất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 共cộng 業nghiệp 。 若nhược 法Pháp 界Giới 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 受thọ 想tưởng 定định 心tâm 思tư 觸xúc 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 二nhị 定định 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 不bất 共cộng 業nghiệp 。 若nhược 法Pháp 界Giới 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 不bất 定định 心tâm 思tư 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 得đắc 果quả 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 九cửu 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 不bất 共cộng 業nghiệp 。 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 因nhân 幾kỷ 非phi 因nhân 。 七thất 因nhân 七thất 非phi 因nhân 。 四tứ 二nhị 分phần 或hoặc 因nhân 或hoặc 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 七thất 因nhân 。 七thất 識thức 界giới 是thị 名danh 七thất 因nhân 。 云vân 何hà 七thất 非phi 因nhân 。 眼nhãn 界giới 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 香hương 界giới 味vị 界giới 。 是thị 名danh 七thất 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 四tứ 二nhị 分phần 或hoặc 因nhân 或hoặc 非phi 因nhân 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 觸xúc 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 四tứ 二nhị 分phần 或hoặc 因nhân 或hoặc 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 因nhân 。 若nhược 色sắc 界giới 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 因nhân 。 若nhược 色sắc 界giới 若nhược 善thiện 不bất 善thiện 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 因nhân 。 若nhược 色sắc 界giới 報báo 若nhược 色sắc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 因nhân 。 若nhược 聲thanh 界giới 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 因nhân 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 因nhân 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 不bất 善thiện 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 因nhân 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 因nhân 。 若nhược 聲thanh 界giới 報báo 若nhược 聲thanh 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 因nhân 。 四tứ 大đại 地địa 大đại 水thủy 。 大đại 火hỏa 大đại 風phong 大đại 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 因nhân 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 非phi 因nhân 。 除trừ 四tứ 大đại 餘dư 觸xúc 界giới 所sở 攝nhiếp 法pháp 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 因nhân 。 若nhược 法Pháp 界Giới 緣duyên 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 緣duyên 有hữu 報báo 。 除trừ 得đắc 果quả 餘dư 法Pháp 界Giới 非phi 緣duyên 若nhược 報báo 。 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 二nhị 定định 一nhất 切thiết 色sắc 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 因nhân 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 因nhân 。 若nhược 非phi 緣duyên 無vô 報báo 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 老lão 死tử 命mạng 得đắc 果quả 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 九cửu 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 因nhân 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 有hữu 因nhân 幾kỷ 無vô 因nhân 。 十thập 七thất 有hữu 因nhân 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 因nhân 或hoặc 無vô 因nhân 。 云vân 何hà 十thập 七thất 有hữu 因nhân 。 十thập 色sắc 界giới 七thất 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 七thất 有hữu 因nhân 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 因nhân 或hoặc 無vô 因nhân 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 因nhân 或hoặc 無vô 因nhân 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 有hữu 因nhân 。 若nhược 法Pháp 界Giới 有hữu 緒tự 受thọ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 有hữu 因nhân 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 因nhân 。 若nhược 法Pháp 界Giới 無vô 緒tự 智trí 緣duyên 盡tận 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 因nhân 。 有hữu 緒tự 無vô 緒tự 有hữu 緣duyên 無vô 緣duyên 有hữu 為vi 無vô 為vi 亦diệc 如như 是thị 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 知tri 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 可khả 識thức 幾kỷ 非phi 可khả 識thức 。 一nhất 切thiết 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 解giải 幾kỷ 非phi 解giải 。 一nhất 切thiết 解giải 如như 事sự 知tri 見kiến 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 了liễu 幾kỷ 非phi 了liễu 。 一nhất 切thiết 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 十thập 三tam 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 斷đoạn 智trí 知tri 或hoặc 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 十thập 三tam 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 八bát 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 三tam 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 斷đoạn 智trí 知tri 或hoặc 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 斷đoạn 智trí 知tri 或hoặc 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 色sắc 界giới 不bất 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 聲thanh 界giới 不bất 善thiện 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 意ý 界giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 意ý 界giới 不bất 善thiện 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 意ý 界giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 法Pháp 界Giới 不bất 善thiện 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 除trừ 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 結kết 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 餘dư 法Pháp 界Giới 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 斷đoạn 非phi 斷đoạn 亦diệc 如như 是thị 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 修tu 幾kỷ 非phi 修tu 。 十thập 三tam 非phi 修tu 。 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 修tu 或hoặc 非phi 修tu 。 云vân 何hà 十thập 三tam 非phi 修tu 。 八bát 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 三tam 非phi 修tu 。 云vân 何hà 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 修tu 或hoặc 非phi 修tu 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 五ngũ 二nhị 分phần 或hoặc 修tu 或hoặc 非phi 修tu 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 修tu 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 修tu 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 修tu 。 若nhược 色sắc 界giới 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 修tu 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 修tu 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 若nhược 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 修tu 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 修tu 。 若nhược 聲thanh 界giới 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 修tu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 修tu 。 若nhược 意ý 界giới 善thiện 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 修tu 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 修tu 。 若nhược 意ý 界giới 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 修tu 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 修tu 。 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 受thọ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 心tâm 捨xả 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 智trí 緣duyên 盡tận 決quyết 定định 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 修tu 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 非phi 修tu 。 法Pháp 界Giới 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 非phi 聖thánh 七thất 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 修tu 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 證chứng 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 善thiện 幾kỷ 非phi 善thiện 幾kỷ 無vô 記ký 。 十thập 三tam 無vô 記ký 。 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 十thập 三tam 無vô 記ký 。 八bát 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 三tam 無vô 記ký 。 云vân 何hà 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 善thiện 。 若nhược 色sắc 界giới 修tu 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 善thiện 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 不bất 善thiện 。 若nhược 色sắc 界giới 斷đoạn 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 無vô 記ký 。 若nhược 色sắc 界giới 受thọ 若nhược 色sắc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 無vô 記ký 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 善thiện 。 若nhược 聲thanh 界giới 修tu 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 善thiện 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 不bất 善thiện 。 若nhược 聲thanh 界giới 斷đoạn 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 無vô 記ký 。 若nhược 聲thanh 界giới 受thọ 若nhược 聲thanh 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 無vô 記ký 。 云vân 何hà 意ý 界giới 善thiện 。 若nhược 意ý 界giới 修tu 。 是thị 名danh 意ý 界giới 善thiện 。 云vân 何hà 意ý 界giới 不bất 善thiện 。 若nhược 意ý 界giới 斷đoạn 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無vô 記ký 。 若nhược 意ý 界giới 受thọ 若nhược 意ý 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無vô 記ký 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 善thiện 。 若nhược 法Pháp 界Giới 修tu 受thọ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 心tâm 捨xả 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 智trí 緣duyên 盡tận 決quyết 定định 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 善thiện 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 不bất 善thiện 。 若nhược 法Pháp 界Giới 斷đoạn 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無vô 記ký 。 若nhược 法Pháp 界Giới 受thọ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 非phi 聖thánh 無vô 為vi 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 生sanh 老lão 死tử 命mạng 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 非phi 聖thánh 七thất 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 記ký 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 學học 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 十thập 五ngũ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 三tam 三tam 分phần/phân 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 十thập 五ngũ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 十thập 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 五ngũ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 三tam 三tam 分phần/phân 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 三tam 三tam 分phần/phân 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 學học 若nhược 意ý 界giới 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 意ý 界giới 學học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 學học 。 若nhược 意ý 界giới 學học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 學học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 若nhược 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 離ly 煩phiền 惱não 修tu 道Đạo 。 見kiến 學học 人nhân 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 證chứng 沙Sa 門Môn 果Quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 學học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無Vô 學Học 。 若nhược 意ý 界giới 聖thánh 非phi 學học 是thị 名danh 意ý 界giới 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無Vô 學Học 。 若nhược 意ý 界giới 無Vô 學Học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 若nhược 意ý 界giới 非phi 聖thánh 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 學học 。 若nhược 法Pháp 界Giới 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 學học 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 學học 。 學học 信tín 根căn 及cập 相tương 應ứng 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 法Pháp 界Giới 緣duyên 無vô 漏lậu 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 學học 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 智trí 緣duyên 盡tận 決quyết 定định 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 學học 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無Vô 學Học 。 若nhược 法Pháp 界Giới 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 信tín 根căn 及cập 相tương 應ứng 心tâm 數số 法pháp 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 緣duyên 無vô 漏lậu 非phi 學học 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 乃nãi 至chí 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 智trí 緣duyên 盡tận 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 聖thánh 受thọ 受thọ 陰ấm 想tưởng 受thọ 陰ấm 行hành 受thọ 陰ấm 。 若nhược 色sắc 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 有hữu 漏lậu 。 若nhược 非phi 聖thánh 無vô 為vi 受thọ 想tưởng 定định 初sơ 四tứ 色sắc 。 非phi 聖thánh 七thất 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 報báo 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 五ngũ 報báo 。 八bát 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 五ngũ 報báo 。 眼nhãn 界giới 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 。 是thị 名danh 五ngũ 報báo 。 云vân 何hà 八bát 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 香hương 界giới 味vị 界giới 觸xúc 界giới 眼nhãn 識thức 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 。 是thị 名danh 八bát 二nhị 分phần 或hoặc 報báo 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 香hương 界giới 報báo 。 若nhược 香hương 界giới 受thọ 。 是thị 名danh 香hương 界giới 報báo 。 云vân 何hà 香hương 界giới 報báo 。 若nhược 香hương 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 軟nhuyễn 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 。 適thích 意ý 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 是thị 名danh 香hương 界giới 報báo 。 云vân 何hà 香hương 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 香hương 界giới 外ngoại 。 若nhược 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 樹thụ 根căn 香hương 樹thụ 心tâm 香hương 樹thụ 膠giao 香hương 樹thụ 皮bì 香hương 。 葉diệp 香hương 花hoa 香hương 果quả 香hương 。 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 及cập 餘dư 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 香hương 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 味vị 界giới 報báo 。 若nhược 味vị 界giới 受thọ 。 是thị 名danh 味vị 界giới 報báo 。 云vân 何hà 味vị 界giới 報báo 。 若nhược 味vị 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 是thị 名danh 味vị 界giới 報báo 。 云vân 何hà 味vị 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 味vị 界giới 外ngoại 。 若nhược 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 。 水thủy 汁trấp 及cập 餘dư 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 味vị 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 報báo 。 若nhược 觸xúc 界giới 受thọ 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 報báo 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 報báo 。 若nhược 觸xúc 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 報báo 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 觸xúc 界giới 外ngoại 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 及cập 餘dư 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 報báo 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 受thọ 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 報báo 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 報báo 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 報báo 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 外ngoại 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 報báo 。 若nhược 色sắc 界giới 受thọ 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 報báo 。 若nhược 色sắc 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 受thọ 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 報báo 法pháp 。 若nhược 色sắc 界giới 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 報báo 法pháp 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 色sắc 界giới 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 報báo 。 若nhược 聲thanh 界giới 受thọ 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 報báo 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 報báo 。 若nhược 聲thanh 界giới 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 受thọ 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 報báo 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 報báo 法pháp 。 若nhược 聲thanh 界giới 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 報báo 法pháp 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 聲thanh 界giới 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 意ý 界giới 報báo 。 若nhược 意ý 界giới 若nhược 受thọ 若nhược 意ý 界giới 善thiện 報báo 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 報báo 。 云vân 何hà 意ý 界giới 報báo 法pháp 。 若nhược 意ý 界giới 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 意ý 界giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 意ý 界giới 報báo 法pháp 。 除trừ 意ý 界giới 善thiện 報báo 。 餘dư 意ý 界giới 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 意ý 界giới 是thị 名danh 意ý 界giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 意ý 界giới 若nhược 無vô 記ký 識thức 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 報báo 。 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 報báo 除trừ 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 餘dư 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 心tâm 捨xả 怖bố 生sanh 命mạng 。 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 報báo 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 報báo 法pháp 。 若nhược 法Pháp 界Giới 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 報báo 法pháp 。 除trừ 法Pháp 界Giới 善thiện 報báo 。 餘dư 法Pháp 界Giới 善thiện 有hữu 為vi 。 若nhược 不bất 善thiện 受thọ 想tưởng 。 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 。 使sử 結kết 二nhị 定định 一nhất 切thiết 色sắc 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 若nhược 法Pháp 界Giới 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 若nhược 聖thánh 無vô 為vi 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 生sanh 老lão 死tử 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 九cửu 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 十thập 三tam 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 見kiến 斷đoạn 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 十thập 三tam 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 八bát 色sắc 界giới 五ngũ 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 三tam 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 見kiến 斷đoạn 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 五ngũ 三tam 分phần/phân 或hoặc 見kiến 斷đoạn 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 色sắc 界giới 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 心tâm 。 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 色sắc 界giới 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 心tâm 。 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 聲thanh 界giới 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 聲thanh 界giới 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 意ý 界giới 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 意ý 界giới 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 心tâm 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 意ý 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 意ý 界giới 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 意ý 界giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 法Pháp 界Giới 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 法Pháp 界Giới 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 若nhược 無vô 記ký 。 除trừ 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 結kết 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 餘dư 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。

十thập 八bát 界giới 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 因nhân 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 眼nhãn 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 眼nhãn 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 眼nhãn 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 耳nhĩ 界giới 鼻tị 界giới 舌thiệt 界giới 身thân 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 色sắc 界giới 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 色sắc 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 端đoan 嚴nghiêm 非phi 妍nghiên 膚phu 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 見kiến 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 色sắc 界giới 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 端đoan 嚴nghiêm 非phi 妍nghiên 膚phu 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 若nhược 色sắc 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 色sắc 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 端đoan 嚴nghiêm 妍nghiên 膚phu 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 聲thanh 界giới 見kiến 斷đoạn 。 若nhược 聲thanh 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 見kiến 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 聲thanh 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 聲thanh 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 聲thanh 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 聲thanh 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 眾chúng 妙diệu 聲thanh 軟nhuyễn 聲thanh 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 香hương 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 香hương 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 是thị 名danh 香hương 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 香hương 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 香hương 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 是thị 名danh 香hương 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 香hương 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 香hương 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 香hương 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 軟nhuyễn 香hương 適thích 意ý 香hương 。 若nhược 外ngoại 香hương 鼻tị 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 香hương 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 味vị 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 味vị 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 是thị 名danh 味vị 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 味vị 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 味vị 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 是thị 名danh 味vị 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 味vị 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 味vị 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 味vị 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 身thân 。 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 若nhược 外ngoại 味vị 舌thiệt 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 味vị 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 觸xúc 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 麁thô 重trọng 堅kiên 澁sáp 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 觸xúc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 麁thô 重trọng 堅kiên 澁sáp 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 觸xúc 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 觸xúc 果quả 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 細tế 軟nhuyễn 滑hoạt 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 耳nhĩ 識thức 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 意ý 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 意ý 界giới 若nhược 見kiến 斷đoạn 意ý 界giới 若nhược 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 意ý 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 意ý 界giới 若nhược 意ý 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 意ý 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 是thị 名danh 意ý 界giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 意ý 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 意ý 界giới 善thiện 若nhược 意ý 界giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 意ý 界giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 法Pháp 界Giới 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 命mạng 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 法Pháp 界Giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法Pháp 界Giới 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 命mạng 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 若nhược 法Pháp 界Giới 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 法Pháp 界Giới 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 除trừ 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 結kết 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 餘dư 法Pháp 界Giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。

十thập 八bát 界giới 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 六lục 欲dục 界giới 繫hệ 。 九cửu 二nhị 分phần 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 三tam 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 六lục 欲dục 界giới 繫hệ 。 鼻tị 界giới 香hương 界giới 鼻tị 識thức 界giới 舌thiệt 界giới 味vị 界giới 舌thiệt 識thức 界giới 。 是thị 名danh 六lục 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 九cửu 二nhị 分phần 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 眼nhãn 界giới 耳nhĩ 界giới 身thân 界giới 色sắc 界giới 聲thanh 界giới 觸xúc 界giới 眼nhãn 識thức 界giới 耳nhĩ 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 。 是thị 名danh 九cửu 二nhị 分phần 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 三tam 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 是thị 名danh 三tam 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 眼nhãn 界giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 眼nhãn 界giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 耳nhĩ 界giới 身thân 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 色sắc 界giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 欲dục 行hành 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 色sắc 界giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 端đoan 嚴nghiêm 妍nghiên 膚phu 嚴nghiêm 淨tịnh 。 色sắc 行hành 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 聲thanh 界giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 欲dục 行hành 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 聲thanh 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 聲thanh 界giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 眾chúng 妙diệu 聲thanh 軟nhuyễn 聲thanh 。 色sắc 行hành 心tâm 所sở 起khởi 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 聲thanh 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 觸xúc 界giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 觸xúc 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 觸xúc 界giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 細tế 軟nhuyễn 滑hoạt 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 觸xúc 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 眼nhãn 識thức 界giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 識thức 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 耳nhĩ 識thức 界giới 身thân 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 意ý 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 意ý 界giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 意ý 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 意ý 界giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 意ý 界giới 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 意ý 界giới 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 意ý 界giới 不bất 繫hệ 。 若nhược 意ý 界giới 聖thánh 無vô 漏lậu 意ý 界giới 。 是thị 名danh 意ý 界giới 不bất 繫hệ 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 無vô 癡si 。 順thuận 信tín 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 無vô 想tưởng 定định 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 不bất 繫hệ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 聖thánh 無vô 漏lậu 無vô 為vi 。 受thọ 想tưởng 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 九cửu 無vô 為vi 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 不bất 繫hệ 。

十thập 八bát 界giới 。 幾kỷ 過quá 去khứ 幾kỷ 未vị 來lai 幾kỷ 現hiện 在tại 。 幾kỷ 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 十thập 七thất 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 一nhất 四tứ 分phần/phân 。 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 或hoặc 非phi 過quá 去khứ 。 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 十thập 七thất 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 十thập 七thất 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 一nhất 四tứ 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 或hoặc 非phi 過quá 去khứ 。 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 法Pháp 界Giới 是thị 名danh 一nhất 四tứ 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 或hoặc 非phi 過quá 去khứ 。 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 過quá 去khứ 。 若nhược 眼nhãn 界giới 生sanh 已dĩ 滅diệt 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 未vị 來lai 。 若nhược 眼nhãn 界giới 未vị 生sanh 未vị 出xuất 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 未vị 來lai 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 現hiện 在tại 。 若nhược 眼nhãn 界giới 生sanh 未vị 滅diệt 眼nhãn 界giới 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 現hiện 在tại 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 過quá 去khứ 。 若nhược 法Pháp 界Giới 生sanh 已dĩ 滅diệt 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 未vị 來lai 。 若nhược 法Pháp 界Giới 未vị 生sanh 未vị 出xuất 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 未vị 來lai 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 現hiện 在tại 。 若nhược 法Pháp 界Giới 生sanh 未vị 滅diệt 受thọ 想tưởng 乃nãi 至chí 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 若nhược 法Pháp 界Giới 無vô 為vi 智trí 緣duyên 盡tận 。 乃nãi 至chí 非phi 有hữu 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 處xứ 智trí 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị