Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 19

Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận - Quyển 19
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 19
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu

姚Diêu 秦Tần 罽Kế 賓Tân 三Tam 藏Tạng 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch 非Phi 問Vấn 分Phần/phân 煩Phiền 惱Não 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất 之chi 二nhị

何hà 謂vị 內nội 集tập 。 若nhược 於ư 內nội 法Pháp 中trung 。 欲dục 染nhiễm 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 不bất 增tăng 樂nhạo 欲dục 。 悕hy 望vọng 重trọng/trùng 悕hy 望vọng 究cứu 竟cánh 悕hy 望vọng 。 難nạn/nan 足túc 難nạn/nan 滿mãn 。 貪tham 灑sái 津tân 漏lậu 沒một 枝chi 網võng 生sanh 本bổn 希hy 嗜thị 著trước 焦tiêu 渴khát 宅trạch 忍nhẫn 塵trần 瘡sang 愛ái 。 是thị 名danh 內nội 集tập 。 何hà 謂vị 外ngoại 集tập 。 若nhược 於ư 法pháp 欲dục 染nhiễm 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 乃nãi 至chí 塵trần 瘡sang 愛ái 。 是thị 名danh 外ngoại 集tập 。 何hà 謂vị 內nội 外ngoại 集tập 。 若nhược 於ư 內nội 外ngoại 。 法pháp 欲dục 染nhiễm 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 乃nãi 至chí 塵trần 瘡sang 愛ái 。 是thị 名danh 內nội 外ngoại 集tập 。 何hà 謂vị 悕hy 望vọng 。 若nhược 自tự 有hữu 善thiện 法Pháp 悕hy 望vọng 故cố 。 欲dục 令linh 他tha 知tri 。 是thị 名danh 悕hy 望vọng 。 何hà 謂vị 大đại 悕hy 望vọng 。 若nhược 多đa 悕hy 望vọng 。 是thị 名danh 大đại 悕hy 望vọng 。 何hà 謂vị 惡ác 悕hy 望vọng 。 若nhược 自tự 無vô 善thiện 法Pháp 悕hy 望vọng 故cố 。 欲dục 令linh 他tha 知tri 有hữu 善thiện 。 是thị 名danh 惡ác 悕hy 望vọng 。 何hà 謂vị 貪tham 。 若nhược 於ư 自tự 物vật 財tài 賂lộ 妻thê 子tử 等đẳng 貪tham 欲dục 染nhiễm 貪tham 著trước 。 是thị 名danh 貪tham 。 何hà 謂vị 惡ác 貪tham 。 若nhược 於ư 他tha 物vật 財tài 賂lộ 妻thê 子tử 等đẳng 。 欲dục 令linh 我ngã 有hữu 貪tham 欲dục 染nhiễm 貪tham 著trước 。 是thị 名danh 惡ác 貪tham 。 何hà 謂vị 非phi 法pháp 欲dục 染nhiễm 。 若nhược 母mẫu 師sư 妻thê 等đẳng 作tác 欲dục 染nhiễm 行hành 。 是thị 名danh 非phi 法pháp 欲dục 染nhiễm 。 何hà 謂vị 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 貪tham 不bất 善thiện 根căn 恚khuể 不bất 善thiện 根căn 。 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 何hà 謂vị 三tam 難nan 伏phục 。 欲dục 難nan 伏phục 恚khuể 難nan 伏phục 癡si 難nan 伏phục 。 是thị 名danh 三tam 難nan 伏phục 。 何hà 謂vị 三tam 闇ám 。 貪tham 闇ám 恚khuể 闇ám 癡si 闇ám 。 是thị 名danh 三tam 闇ám 。 何hà 謂vị 三tam 荒hoang 。 欲dục 荒hoang 恚khuể 荒hoang 癡si 荒hoang 。 是thị 名danh 三tam 荒hoang 。 何hà 謂vị 三tam 纏triền 。 欲dục 纏triền 恚khuể 纏triền 癡si 纏triền 。 是thị 名danh 三tam 纏triền 。 何hà 謂vị 三tam 動động 。 欲dục 動động 恚khuể 動động 癡si 動động 。 是thị 名danh 三tam 動động 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 垢cấu 。 欲dục 垢cấu 恚khuể 垢cấu 癡si 垢cấu 。 是thị 名danh 內nội 三tam 垢cấu 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 競cạnh 。 欲dục 競cạnh 恚khuể 競cạnh 癡si 競cạnh 。 是thị 名danh 內nội 三tam 競cạnh 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 怨oán 。 欲dục 怨oán 恚khuể 怨oán 癡si 怨oán 。 是thị 名danh 內nội 三tam 怨oán 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 網võng 。 欲dục 網võng 恚khuể 網võng 癡si 網võng 。 是thị 名danh 內nội 三tam 網võng 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 害hại 。 欲dục 害hại 恚khuể 害hại 癡si 害hại 。 是thị 名danh 內nội 三tam 害hại 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 憎tăng 。 欲dục 憎tăng 恚khuể 憎tăng 癡si 憎tăng 。 是thị 名danh 內nội 三tam 憎tăng 。 何hà 謂vị 內nội 三tam 毒độc 。 欲dục 毒độc 恚khuể 毒độc 癡si 毒độc 。 是thị 名danh 內nội 三tam 毒độc 。 何hà 謂vị 三tam 勝thắng 。 我ngã 慢mạn 不bất 如như 慢mạn 增tăng 上thượng 慢mạn 。 是thị 名danh 三tam 勝thắng 。 何hà 謂vị 三tam 闇ám 聚tụ 。 疑nghi 惑hoặc 我ngã 過quá 去khứ 有hữu 我ngã 過quá 去khứ 無vô 。 何hà 姓tánh 過quá 去khứ 有hữu 何hà 因nhân 過quá 去khứ 有hữu 。 疑nghi 惑hoặc 我ngã 當đương 來lai 有hữu 我ngã 當đương 來lai 無vô 何hà 姓tánh 當đương 來lai 有hữu 何hà 因nhân 當đương 來lai 。 有hữu 疑nghi 惑hoặc 我ngã 現hiện 在tại 有hữu 現hiện 在tại 無vô 何hà 姓tánh 現hiện 在tại 有hữu 何hà 因nhân 現hiện 在tại 有hữu 。 是thị 名danh 三tam 闇ám 聚tụ 。 何hà 謂vị 三tam 刀đao 。 欲dục 刀đao 恚khuể 刀đao 癡si 刀đao 。 是thị 名danh 三tam 刀đao 。 何hà 謂vị 復phục 有hữu 三tam 刀đao 身thân 刀đao 口khẩu 刀đao 意ý 刀đao 。 是thị 名danh 復phục 有hữu 三tam 刀đao 。 何hà 謂vị 三tam 愛ái 。 欲dục 愛ái 有hữu 愛ái 非phi 有hữu 愛ái 。 是thị 名danh 三tam 愛ái 。 何hà 謂vị 三tam 不bất 攝nhiếp 。 身thân 不bất 攝nhiếp 口khẩu 不bất 攝nhiếp 意ý 不bất 攝nhiếp 。 是thị 名danh 三tam 不bất 攝nhiếp 。 何hà 謂vị 三tam 惡ác 行hành 。 身thân 惡ác 行hành 口khẩu 惡ác 行hành 意ý 惡ác 行hành 。 是thị 名danh 三tam 惡ác 行hành 。 何hà 謂vị 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 殺sát 盜đạo 邪tà 婬dâm 。 是thị 名danh 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 何hà 謂vị 意ý 三tam 惡ác 行hành 。 貪tham 恚khuể 邪tà 見kiến 。 是thị 名danh 意ý 三tam 惡ác 行hành 。 何hà 謂vị 三tam 不bất 淨tịnh 。 身thân 口khẩu 意ý 不bất 淨tịnh 。 是thị 名danh 三tam 不bất 淨tịnh 。 何hà 謂vị 三tam 不bất 覺giác 。 身thân 口khẩu 意ý 不bất 覺giác 。 是thị 名danh 三tam 不bất 覺giác 。 何hà 謂vị 三tam 曲khúc 。 身thân 口khẩu 意ý 不bất 直trực 。 是thị 名danh 三tam 曲khúc 。 何hà 謂vị 三tam 痰đàm 癊ấm 。 欲dục 痰đàm 癊ấm 恚khuể 痰đàm 癊ấm 癡si 痰đàm 癊ấm 。 是thị 名danh 三tam 痰đàm 癊ấm 。 何hà 謂vị 三tam 欲dục 。 欲dục 欲dục 恚khuể 欲dục 害hại 欲dục 。 是thị 名danh 三tam 欲dục 。 何hà 謂vị 三tam 想tưởng 。 欲dục 想tưởng 恚khuể 想tưởng 癡si 想tưởng 。 是thị 名danh 三tam 想tưởng 。 何hà 謂vị 三tam 覺giác 。 欲dục 覺giác 恚khuể 覺giác 害hại 覺giác 。 是thị 名danh 三tam 覺giác 。 何hà 謂vị 三tam 求cầu 。 身thân 求cầu 口khẩu 求cầu 意ý 求cầu 。 是thị 名danh 三tam 求cầu 。 何hà 謂vị 三tam 火hỏa 。 欲dục 火hỏa 恚khuể 火hỏa 癡si 火hỏa 。 是thị 名danh 三tam 火hỏa 。 何hà 謂vị 三tam 熅uân 。 欲dục 熅uân 恚khuể 熅uân 癡si 熅uân 。 是thị 名danh 三tam 熅uân 。 何hà 謂vị 三tam 煖noãn 。 欲dục 煖noãn 恚khuể 煖noãn 癡si 煖noãn 。 是thị 名danh 三tam 煖noãn 。 何hà 謂vị 三tam 炙chích 。 欲dục 炙chích 恚khuể 炙chích 癡si 炙chích 。 是thị 名danh 三tam 炙chích 。 何hà 謂vị 三tam 熱nhiệt 。 欲dục 熱nhiệt 恚khuể 熱nhiệt 癡si 熱nhiệt 。 是thị 名danh 三tam 熱nhiệt 。 何hà 謂vị 三tam 焦tiêu 。 欲dục 焦tiêu 恚khuể 焦tiêu 癡si 焦tiêu 。 是thị 名danh 三tam 焦tiêu 。 何hà 謂vị 三tam 惡ác 。 身thân 惡ác 口khẩu 惡ác 意ý 惡ác 。 是thị 名danh 三tam 惡ác 。 何hà 謂vị 三tam 有hữu 。 欲dục 有hữu 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 。 是thị 名danh 三tam 有hữu 。 何hà 謂vị 三tam 漏lậu 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 是thị 名danh 三tam 漏lậu 。 何hà 謂vị 三tam 濁trược 。 身thân 口khẩu 意ý 濁trược 。 是thị 名danh 三tam 濁trược 。 何hà 謂vị 三tam 不bất 軟nhuyễn 。 身thân 不bất 軟nhuyễn 口khẩu 不bất 軟nhuyễn 意ý 不bất 軟nhuyễn 。 是thị 名danh 三tam 不bất 軟nhuyễn 。 何hà 謂vị 三tam 不bất 除trừ 。 身thân 不bất 除trừ 口khẩu 不bất 除trừ 意ý 不bất 除trừ 。 是thị 名danh 三tam 不bất 除trừ (# 三tam 法pháp 竟cánh )# 。

何hà 謂vị 四tứ 流lưu 。 欲dục 流lưu 有hữu 流lưu 見kiến 流lưu 無vô 明minh 流lưu 。 是thị 名danh 四tứ 流lưu 。 何hà 謂vị 四tứ 扼ách 。 欲dục 扼ách 有hữu 扼ách 見kiến 扼ách 無vô 明minh 扼ách 。 是thị 名danh 四tứ 軛ách 。 何hà 謂vị 四tứ 取thủ 。 欲dục 取thủ 有hữu 取thủ 戒giới 取thủ 我ngã 取thủ 。 是thị 名danh 四tứ 取thủ 。

何hà 謂vị 四tứ 染nhiễm 欲dục 染nhiễm 色sắc 染nhiễm 無vô 色sắc 染nhiễm 見kiến 染nhiễm 。 是thị 名danh 四tứ 染nhiễm 何hà 謂vị 口khẩu 四tứ 惡ác 行hành 。 妄vọng 語ngữ 綺ỷ 語ngữ 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 。 是thị 名danh 口khẩu 四tứ 惡ác 行hành 。 何hà 謂vị 四tứ 結kết 。 悕hy 望vọng 身thân 結kết 瞋sân 恚khuể 身thân 結kết 戒giới 道đạo 身thân 結kết 見kiến 實thật 身thân 結kết 。 是thị 名danh 四tứ 結kết 。 何hà 謂vị 四tứ 箭tiễn 。 欲dục 箭tiễn 瞋sân 箭tiễn 慢mạn 箭tiễn 見kiến 箭tiễn 。 是thị 名danh 四tứ 箭tiễn 。

何hà 謂vị 四tứ 識thức 住trú 處xứ 。 比Bỉ 丘Khâu 識thức 依y 色sắc 作tác 色sắc 為vi 境cảnh 界giới 。 色sắc 中trung 止chỉ 愛ái 相tương 續tục 。 得đắc 增tăng 長trưởng 廣quảng 大đại 。 受thọ 想tưởng 行hành 住trụ 處xứ 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 四tứ 識thức 住trú 處xứ 。

何hà 謂vị 四tứ 緣duyên 生sanh 愛ái 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 緣duyên 衣y 生sanh 愛ái 緣duyên 食thực 生sanh 愛ái 緣duyên 臥ngọa 具cụ 生sanh 愛ái 緣duyên 醫y 藥dược 生sanh 愛ái 。 是thị 名danh 四tứ 緣duyên 生sanh 愛ái 。 何hà 謂vị 四tứ 愛ái 相tương/tướng 緣duyên 。 若nhược 緣duyên 愛ái 生sanh 愛ái 緣duyên 愛ái 生sanh 憎tăng 緣duyên 憎tăng 生sanh 憎tăng 緣duyên 憎tăng 生sanh 愛ái 。 是thị 名danh 四tứ 愛ái 相tương/tướng 緣duyên 。

何hà 謂vị 四tứ 惡ác 道Đạo 行hạnh 。 欲dục 惡ác 道Đạo 行hạnh 恚khuể 惡ác 道Đạo 行hạnh 畏úy 惡ác 道Đạo 行hạnh 癡si 惡ác 道Đạo 行hạnh 。 是thị 名danh 四tứ 惡ác 道Đạo 行hạnh 。 何hà 謂vị 四tứ 業nghiệp 煩phiền 惱não 。 殺sát 生sanh 業nghiệp 煩phiền 惱não 竊thiết 盜đạo 業nghiệp 煩phiền 惱não 邪tà 婬dâm 業nghiệp 煩phiền 惱não 妄vọng 語ngữ 業nghiệp 煩phiền 惱não 。 是thị 名danh 四tứ 業nghiệp 煩phiền 惱não 。

何hà 謂vị 四tứ 顛điên 倒đảo 。 無vô 常thường 謂vị 常thường 。 想tưởng 顛điên 倒đảo 心tâm 顛điên 倒đảo 見kiến 顛điên 倒đảo 。 苦khổ 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 。 想tưởng 顛điên 倒đảo 心tâm 顛điên 倒đảo 見kiến 顛điên 倒đảo 。 無vô 我ngã 謂vị 我ngã 。 想tưởng 顛điên 倒đảo 心tâm 顛điên 倒đảo 見kiến 顛điên 倒đảo 。 不bất 淨tịnh 謂vị 淨tịnh 。 想tưởng 顛điên 倒đảo 心tâm 顛điên 倒đảo 。 見kiến 顛điên 倒đảo 。 是thị 名danh 四tứ 顛điên 倒đảo 。

何hà 謂vị 四tứ 怖bố 。 王vương 法pháp 怖bố 賊tặc 盜đạo 怖bố 火hỏa 怖bố 水thủy 怖bố 。 是thị 名danh 四tứ 怖bố 。 何hà 謂vị 復phục 有hữu 四tứ 怖bố 。 老lão 怖bố 病bệnh 怖bố 死tử 怖bố 惡ác 趣thú 怖bố 。 何hà 謂vị 復phục 有hữu 四tứ 怖bố 。 波ba 怖bố 濤đào 涌dũng 怖bố 洄hồi 澓phục 怖bố 失thất 收thu 摩ma 羅la 怖bố (# 秦tần 言ngôn # 魚ngư )# 。 何hà 謂vị 復phục 有hữu 四tứ 怖bố 。 自tự 衰suy 怖bố 誹phỉ 謗báng 怖bố 孤cô 遺di 怖bố 無vô 子tử 怖bố 。 是thị 名danh 復phục 有hữu 四tứ 怖bố 。

何hà 謂vị 四tứ 退thoái 轉chuyển 法pháp 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 四tứ 退thoái 轉chuyển 法pháp 。 何hà 謂vị 四tứ 。 比Bỉ 丘Khâu 尊tôn 重trọng 瞋sân 恚khuể 不phủ 。 尊tôn 重trọng 正Chánh 法Pháp 。 尊tôn 重trọng 憎tăng 嫉tật 不phủ 。 尊tôn 重trọng 正Chánh 法Pháp 。 尊tôn 重trọng 利lợi 養dưỡng 不phủ 。 尊tôn 重trọng 正Chánh 法Pháp 。 尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính 。 不bất 尊tôn 重trọng 正Chánh 法Pháp 。

瞋sân 恚khuể 憎tăng 嫉tật 。 利lợi 養dưỡng 恭cung 敬kính 。 如như 是thị 尊tôn 重trọng 。

比Bỉ 丘Khâu 失thất 道đạo 。 良lương 田điền 敗bại 種chủng 。 善thiện 法Pháp 不bất 生sanh 。

是thị 名danh 四tứ 退thoái 轉chuyển 法pháp (# 四tứ 法pháp 竟cánh )# 。

何hà 謂vị 五ngũ 欲dục 。 眼nhãn 識thức 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 觸xúc 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 是thị 名danh 五ngũ 欲dục 。

何hà 謂vị 五ngũ 蓋cái 。 欲dục 染nhiễm 蓋cái 瞋sân 恚khuể 睡thụy 眠miên 掉trạo 悔hối 疑nghi 蓋cái 。 是thị 名danh 五ngũ 蓋cái 。 何hà 謂vị 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 盜đạo 欲dục 染nhiễm 恚khuể 。 是thị 名danh 五ngũ 下hạ 分phần/phân 煩phiền 惱não 。 何hà 謂vị 五ngũ 上thượng 分phần/phân 煩phiền 惱não 。 色sắc 染nhiễm 無vô 色sắc 染nhiễm 無vô 明minh 慢mạn 掉trạo 。 是thị 名danh 五ngũ 上thượng 分phần/phân 煩phiền 惱não 。

何hà 謂vị 五ngũ 道đạo 。 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 人nhân 天thiên 。 是thị 名danh 五ngũ 道đạo 。

何hà 謂vị 五ngũ 心tâm 荒hoang 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 疑nghi 惑hoặc 世Thế 尊Tôn 。 不bất 信tín 不bất 度độ 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 疑nghi 惑hoặc 世Thế 尊Tôn 。 心tâm 不bất 信tín 不bất 度độ 不bất 解giải 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 世Thế 尊Tôn 不bất 信tín 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 已dĩ 。 此thử 謂vị 初sơ 心tâm 荒hoang 。 法pháp 僧Tăng 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 戒giới 有hữu 缺khuyết 行hành 荒hoang 行hành 垢cấu 行hành 。 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 缺khuyết 行hành 荒hoang 行hành 垢cấu 行hành 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 戒giới 不bất 信tín 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 向hướng 戒giới 不bất 信tín 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 已dĩ 。 是thị 名danh 四tứ 心tâm 荒hoang 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 心tâm 惱não 害hại 諸chư 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 心tâm 荒hoang 不bất 信tín 。 毀hủy 罵mạ 惡ác 言ngôn 輕khinh 謗báng 諸chư 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 惱não 害hại 諸chư 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 諸chư 惱não 害hại 心tâm 荒hoang 於ư 不bất 信tín 。 毀hủy 罵mạ 惡ác 言ngôn 輕khinh 謗báng 諸chư 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 諸chư 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 信tín 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 諸chư 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 信tín 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 已dĩ 。 是thị 名danh 五ngũ 心tâm 荒hoang 。

何hà 謂vị 五ngũ 心tâm 纏triền 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 身thân 不bất 離ly 染nhiễm 不bất 離ly 欲dục 不bất 離ly 愛ái 不bất 離ly 渴khát 不bất 離ly 燋tiều 熱nhiệt 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 離ly 染nhiễm 不bất 離ly 欲dục 不bất 離ly 愛ái 不bất 離ly 渴khát 不bất 離ly 燋tiều 熱nhiệt 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 勤cần 進tiến 信tín 寂tịch 靜tĩnh 斷đoạn 結kết 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 信tín 寂tịch 靜tĩnh 斷đoạn 結kết 已dĩ 。 此thử 謂vị 初sơ 心tâm 纏triền 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 行hành 色sắc 欲dục 等đẳng 樂nhạo/nhạc/lạc 。 勤cần 行hành 臥ngọa 具cụ 睡thụy 眠miên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 比Bỉ 丘Khâu 勤cần 行hành 色sắc 欲dục 等đẳng 樂nhạo/nhạc/lạc 。 勤cần 行hành 臥ngọa 具cụ 睡thụy 眠miên 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 正chánh 信tín 寂tịch 靜tĩnh 行hành 斷đoạn 結kết 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 正chánh 信tín 寂tịch 靜tĩnh 行hành 斷đoạn 已dĩ 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 心tâm 纏triền 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 少thiểu 進tiến 便tiện 住trụ 不bất 上thượng 求cầu 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 少thiểu 進tiến 便tiện 住trụ 不bất 上thượng 求cầu 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 正chánh 信tín 寂tịch 靜tĩnh 行hành 斷đoạn 結kết 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 正chánh 信tín 寂tịch 靜tĩnh 行hành 斷đoạn 結kết 已dĩ 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 心tâm 纏triền 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 悕hy 望vọng 生sanh 種chủng 種chủng 天thiên 上thượng 故cố 。 行hành 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 我ngã 以dĩ 此thử 戒giới 道đạo 苦khổ 行hạnh 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 令linh 我ngã 作tác 天thiên 王vương 或hoặc 作tác 輔phụ 臣thần 。 比Bỉ 丘Khâu 悕hy 望vọng 生sanh 種chủng 種chủng 天thiên 上thượng 故cố 。 行hành 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 我ngã 以dĩ 此thử 戒giới 道đạo 苦khổ 行hạnh 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 令linh 我ngã 作tác 天thiên 王vương 。 或hoặc 作tác 輔phụ 臣thần 已dĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 正chánh 信tín 寂tịch 靜tĩnh 行hành 斷đoạn 結kết 。 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 不bất 向hướng 勤cần 精tinh 進tấn 正chánh 信tín 寂tịch 靜tĩnh 行hành 斷đoạn 結kết 已dĩ 。 是thị 名danh 五ngũ 心tâm 纏triền 。

何hà 謂vị 五ngũ 怖bố 。 若nhược 殺sát 生sanh 緣duyên 殺sát 生sanh 故cố 於ư 現hiện 世thế 怖bố 未vị 來lai 世thế 怖bố 。 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 語ngữ 。 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 處xứ 。 怖bố 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 五ngũ 怖bố 。 五ngũ 怨oán 亦diệc 如như 是thị 。

何hà 謂vị 五ngũ 無vô 間gián 。 殺sát 父phụ 無vô 間gian 。 殺sát 母mẫu 無vô 間gian 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 無vô 間gian 。 破phá 眾chúng 僧Tăng 無vô 間gian 。 惡ác 心tâm 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 無vô 間gian 。 是thị 名danh 五ngũ 無vô 間gián 。

何hà 謂vị 五ngũ 犯phạm 戒giới 。 殺sát 生sanh 盜đạo 竊thiết 。 邪tà 婬dâm 妄vọng 語ngữ 。 飲ẩm 酒tửu 放phóng 逸dật 。 是thị 名danh 五ngũ 犯phạm 戒giới 。

何hà 謂vị 五ngũ 非phi 法pháp 語ngữ 。 非phi 時thời 語ngữ 無vô 實thật 語ngữ 無vô 義nghĩa 語ngữ 非phi 法pháp 語ngữ 不bất 調điều 順thuận 語ngữ 。 是thị 名danh 五ngũ 非phi 法pháp 語ngữ 。 何hà 謂vị 五ngũ 不bất 樂lạc 。 不bất 樂nhạo 獨độc 處xứ 不bất 樂nhạo 出xuất 世thế 不bất 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 樂nhạo 梵Phạm 行hạnh 。 不bất 樂nhạo 諸chư 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 五ngũ 不bất 樂lạc 。

何hà 謂vị 五ngũ 憎tăng 惡ác 。 不bất 親thân 自tự 親thân 不bất 應ưng 呵ha 橫hoạnh/hoành 呵ha 數số 到đáo 白bạch 衣y 家gia 常thường 喜hỷ 多đa 語ngữ 好hiếu 行hành 乞khất 求cầu 。 是thị 名danh 五ngũ 憎tăng 惡ác 。

何hà 謂vị 五ngũ 瞋sân 恚khuể 本bổn 法pháp 。 作tác 礙ngại 觸xúc 惱não 瞋sân 恚khuể 諍tranh 訟tụng 專chuyên 執chấp 是thị 名danh 五ngũ 瞋sân 恚khuể 本bổn 法pháp 。

何hà 謂vị 五ngũ 憂ưu 本bổn 法pháp 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 眾chúng 苦khổ 。 是thị 名danh 五ngũ 憂ưu 本bổn 法pháp 。

何hà 謂vị 五ngũ 嫉tật 妬đố 。 舍xá 宅trạch 嫉tật 妬đố 豪hào 族tộc 嫉tật 妬đố 利lợi 養dưỡng 嫉tật 妬đố 名danh 聞văn 嫉tật 妬đố 是thị 名danh 五ngũ 嫉tật 妬đố 。

何hà 謂vị 五ngũ 緣duyên 睡thụy 眠miên 。 欠khiếm 呿khư # 懵mộng 不bất 樂nhạo 身thân 重trọng/trùng 心tâm 沈trầm 沒một 。 是thị 名danh 五ngũ 緣duyên 睡thụy 眠miên 。

何hà 謂vị 犯phạm 戒giới 五ngũ 過quá 患hoạn 。 自tự 招chiêu 衰suy 損tổn 他tha 為vi 呵ha 責trách 惡ác 名danh 流lưu 布bố 死tử 時thời 有hữu 悔hối 。 後hậu 墮đọa 惡ác 道đạo 。 是thị 名danh 犯phạm 戒giới 五ngũ 過quá 患hoạn 。 何hà 謂vị 復phục 有hữu 犯phạm 戒giới 五ngũ 過quá 患hoạn 。 緣duyên 犯phạm 戒giới 故cố 。 未vị 得đắc 財tài 物vật 。 不bất 得đắc 已dĩ 得đắc 財tài 物vật 欺khi 奪đoạt 。 若nhược 至chí 剎sát 利lợi 眾chúng 婆Bà 羅La 門Môn 眾chúng 。 居cư 士sĩ 眾chúng 沙Sa 門Môn 眾chúng 中trung 。 心tâm 懷hoài 恐khủng 懼cụ 。 為vi 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 遠viễn 稱xưng 過quá 惡ác 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 便tiện 墮đọa 惡ác 道đạo 。 是thị 名danh 犯phạm 戒giới 五ngũ 過quá 患hoạn 。

何hà 謂vị 五ngũ 不bất 敬kính 順thuận 。 不bất 敬kính 順thuận 父phụ 母mẫu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 尊tôn 長trưởng 不bất 敬kính 順thuận (# 五ngũ 法pháp 竟cánh )# 。

何hà 謂vị 六lục 依y 貪tham 喜hỷ 。 眼nhãn 識thức 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 現hiện 得đắc 希hy 望vọng 。 當đương 得đắc 曾tằng 得đắc 。 憶ức 念niệm 過quá 去khứ 。 變biến 滅diệt 生sanh 喜hỷ 。 此thử 謂vị 初sơ 依y 貪tham 喜hỷ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 六lục 依y 貪tham 喜hỷ 。 何hà 謂vị 六lục 依y 貪tham 憂ưu 。 眼nhãn 識thức 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 續tục 。 現hiện 在tại 不bất 得đắc 。 恐khủng 未vị 來lai 不bất 得đắc 曾tằng 得đắc 。 憶ức 念niệm 過quá 去khứ 。 變biến 滅diệt 生sanh 憂ưu 。 是thị 名danh 初sơ 依y 貪tham 憂ưu 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 六lục 依y 貪tham 憂ưu 。 何hà 謂vị 六lục 依y 貪tham 捨xả 。 凡phàm 夫phu 人nhân 眼nhãn 見kiến 色sắc 生sanh 捨xả 。 癡si 如như 小tiểu 兒nhi 不bất 觀quán 過quá 患hoạn 。 不bất 知tri 果quả 報báo 。 如như 是thị 不bất 知tri 。 不bất 分phân 別biệt 色sắc 便tiện 捨xả 。 是thị 名danh 初sơ 依y 貪tham 捨xả 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 六lục 依y 貪tham 捨xả 。 何hà 謂vị 六lục 染nhiễm 。 於ư 色sắc 中trung 染nhiễm 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung 染nhiễm 。 是thị 名danh 六lục 染nhiễm 。

何hà 謂vị 六lục 樂nhạo/nhạc/lạc 。 於ư 色sắc 中trung 樂nhạo/nhạc/lạc 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung 樂nhạo/nhạc/lạc 。 是thị 名danh 六lục 樂nhạo/nhạc/lạc 。 何hà 謂vị 復phục 有hữu 六lục 樂nhạo/nhạc/lạc 。 樂nhạo/nhạc/lạc 諸chư 業nghiệp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 語ngữ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 睡thụy 眠miên 。 樂nhạo/nhạc/lạc 聚tụ 集tập 。 樂nhạo/nhạc/lạc 居cư 宅trạch 。 樂nhạo/nhạc/lạc 調điều 戲hí 。 是thị 名danh 復phục 有hữu 六lục 樂nhạo/nhạc/lạc 。

何hà 謂vị 六lục 愛ái 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung 愛ái 。 是thị 名danh 六lục 愛ái 。

何hà 謂vị 六lục 恚khuể 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung 恚khuể 。 是thị 名danh 六lục 恚khuể 。

何hà 謂vị 六lục 鉤câu 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung 鉤câu 。 是thị 名danh 六lục 鉤câu 。

何hà 謂vị 六lục 不bất 護hộ 。 於ư 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung 不bất 護hộ 。 是thị 名danh 六lục 不bất 護hộ 。

何hà 謂vị 六lục 諍tranh 根căn 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 六lục 諍tranh 根căn 。 應ưng 當đương 解giải 解giải 已dĩ 勤cần 修tu 令linh 斷đoạn 。 何hà 謂vị 六lục 。 比Bỉ 丘Khâu 瞋sân 恚khuể 。 常thường 念niệm 怨oán 嫌hiềm 。 於ư 世Thế 尊Tôn 不bất 恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 不bất 以dĩ 香hương 花hoa 供cúng 養dường 。 法pháp 僧Tăng 亦diệc 如như 是thị 。 於ư 戒giới 缺khuyết 行hành 荒hoang 行hành 垢cấu 行hành 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 瞋sân 恚khuể 。 常thường 念niệm 怨oán 嫌hiềm 。 於ư 眾chúng 僧Tăng 中trung 。 起khởi 瞋sân 恚khuể 共cộng 諍tranh 緣duyên 諍tranh 。 令linh 多đa 眾chúng 生sanh 損tổn 減giảm 。 使sử 多đa 眾chúng 生sanh 受thọ 苦khổ 。 天thiên 人nhân 衰suy 耗hao 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 不bất 善thiện 諍tranh 根căn 。 觀quán 自tự 他tha 未vị 斷đoạn 。 當đương 共cộng 和hòa 合hợp 勤cần 精tinh 進tấn 。 勇dũng 猛mãnh 應ưng 斷đoạn 不bất 善thiện 諍tranh 根căn 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 不bất 善thiện 諍tranh 根căn 。 觀quán 自tự 他tha 斷đoạn 已dĩ 。 自tự 心tâm 專chuyên 念niệm 。 令linh 不bất 復phục 生sanh 。 如như 是thị 便tiện 知tri 得đắc 斷đoạn 不bất 善thiện 諍tranh 根căn 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 懷hoài 恨hận 燋tiều 熱nhiệt 。 若nhược 嫉tật 妬đố 慳san 惜tích 。 若nhược 詭quỷ 欺khi 姦gian 非phi 。 若nhược 求cầu 諸chư 見kiến 他tha 人nhân 誹phỉ 謗báng 。 常thường 憶ức 不bất 捨xả 。 若nhược 邪tà 見kiến 邊biên 見kiến 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 六lục 諍tranh 根căn (# 六lục 法pháp 竟cánh )# 。

何hà 謂vị 七thất 共cộng 染nhiễm 。 若nhược 女nữ 人nhân 自tự 思tư 惟duy 。 女nữ 身thân 女nữ 形hình 女nữ 相tương/tướng 女nữ 服phục 飾sức 女nữ 欲dục 女nữ 音âm 聲thanh 女nữ 瓔anh 珞lạc 。 女nữ 人nhân 樂nhạo/nhạc/lạc 染nhiễm 此thử 物vật 。 樂nhạo/nhạc/lạc 染nhiễm 此thử 物vật 已dĩ 。 思tư 惟duy 外ngoại 男nam 身thân 男nam 形hình 男nam 相tương/tướng 男nam 服phục 飾sức 男nam 欲dục 男nam 音âm 聲thanh 男nam 瓔anh 珞lạc 。 女nữ 人nhân 樂nhạo/nhạc/lạc 染nhiễm 此thử 物vật 。 樂nhạo/nhạc/lạc 染nhiễm 此thử 物vật 已dĩ 。 思tư 惟duy 和hòa 合hợp 。 緣duyên 和hòa 合hợp 故cố 。 生sanh 喜hỷ 樂lạc 貪tham 著trước 。 愛ái 樂nhạo 女nữ 身thân 。 樂nhạo/nhạc/lạc 和hòa 合hợp 已dĩ 。 以dĩ 如như 是thị 故cố 。 常thường 不bất 欲dục 轉chuyển 女nữ 身thân 。 男nam 子tử 自tự 思tư 惟duy 。 若nhược 男nam 身thân 乃nãi 至chí 常thường 不bất 欲dục 轉chuyển 男nam 。 身thân 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 七thất 共cộng 染nhiễm 。 何hà 謂vị 欲dục 染nhiễm 。 有hữu 一nhất 好hảo/hiếu 種chủng 姓tánh 婆Bà 羅La 門Môn 。 往vãng 至chí 如Như 來Lai 所sở 。 到đáo 已dĩ 問vấn 訊tấn 。 卻khước 坐tọa 一nhất 面diện 。 問vấn 世Thế 尊Tôn 曰viết 。 瞿Cù 曇Đàm 沙Sa 門Môn 。 自tự 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 不phủ 。 世Thế 尊Tôn 答đáp 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 言ngôn 正chánh 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 我ngã 是thị 也dã 。 以dĩ 何hà 緣duyên 故cố 。 婆Bà 羅La 門Môn 我ngã 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 不bất 缺khuyết 不bất 荒hoang 不bất 垢cấu 穢uế 。 婆Bà 羅La 門Môn 復phục 問vấn 。 瞿Cù 曇Đàm 沙Sa 門Môn 。 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 耶da 。 世Thế 尊Tôn 答đáp 曰viết 。 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 婆Bà 羅La 門Môn 復phục 問vấn 。 云vân 何hà 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 世Thế 尊Tôn 答đáp 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 雖tuy 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 然nhiên 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 謂vị 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 生sanh 老lão 。 病bệnh 死tử 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 。 我ngã 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 不bất 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 然nhiên 親thân 近cận 女nữ 人nhân 。 言ngôn 說thuyết 戲hí 笑tiếu 調điều 弄lộng 。 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 謂vị 共cộng 欲dục 染nhiễm 非phi 。 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 於ư 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 。 我ngã 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 不bất 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 不bất 親thân 近cận 女nữ 人nhân 。 言ngôn 說thuyết 戲hí 笑tiếu 調điều 弄lộng 。 然nhiên 與dữ 女nữ 人nhân 。 對đối 目mục 相tương 視thị 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 謂vị 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 於ư 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 。 我ngã 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 不bất 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 不bất 親thân 近cận 女nữ 人nhân 。 言ngôn 說thuyết 戲hí 笑tiếu 調điều 弄lộng 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 。 對đối 目mục 相tương 視thị 。 然nhiên 障chướng 外ngoại 聞văn 女nữ 人nhân 音âm 聲thanh 歌ca 舞vũ 語ngữ 笑tiếu 啼đề 哭khốc 。 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 謂vị 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 於ư 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 。 我ngã 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 不bất 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 不bất 親thân 近cận 女nữ 人nhân 。 言ngôn 說thuyết 戲hí 笑tiếu 調điều 弄lộng 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 。 對đối 目mục 相tương 視thị 。 不bất 於ư 障chướng 外ngoại 聞văn 女nữ 人nhân 音âm 聲thanh 歌ca 舞vũ 語ngữ 笑tiếu 啼đề 哭khốc 。 然nhiên 憶ức 念niệm 女nữ 人nhân 曾tằng 共cộng 從tùng 事sự 戲hí 笑tiếu 言ngôn 語ngữ 。 相tương 娛ngu 樂lạc 時thời 。 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 名danh 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 於ư 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 我ngã 。 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 不bất 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 不bất 親thân 近cận 女nữ 人nhân 。 言ngôn 說thuyết 戲hí 笑tiếu 調điều 弄lộng 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 。 對đối 目mục 相tương 視thị 。 不bất 於ư 障chướng 外ngoại 聞văn 音âm 聲thanh 歌ca 舞vũ 語ngữ 笑tiếu 啼đề 哭khốc 。 不bất 憶ức 念niệm 女nữ 人nhân 曾tằng 共cộng 從tùng 事sự 戲hí 笑tiếu 言ngôn 語ngữ 。 相tương 娛ngu 樂lạc 時thời 。 然nhiên 見kiến 長trưởng 者giả 或hoặc 長trưởng 者giả 子tử 。 以dĩ 五ngũ 欲dục 具cụ 足túc 相tướng 娛ngu 樂lạc 時thời 。 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 名danh 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 於ư 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 。 我ngã 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 。 我ngã 是thị 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 交giao 通thông 。 不bất 受thọ 女nữ 人nhân 澡táo 浴dục 衣y 服phục 按án 摩ma 調điều 身thân 。 亦diệc 不bất 親thân 近cận 。 女nữ 人nhân 言ngôn 說thuyết 戲hí 笑tiếu 調điều 弄lộng 。 不bất 與dữ 女nữ 人nhân 。 對đối 目mục 相tương 親thân 。 不bất 於ư 障chướng 外ngoại 聞văn 女nữ 人nhân 音âm 聲thanh 歌ca 舞vũ 啼đề 哭khốc 。 不bất 憶ức 念niệm 女nữ 人nhân 曾tằng 共cộng 從tùng 事sự 戲hí 笑tiếu 言ngôn 語ngữ 。 相tương 娛ngu 樂lạc 時thời 。 不bất 見kiến 長trưởng 者giả 及cập 長trưởng 者giả 子tử 。 以dĩ 五ngũ 欲dục 具cụ 足túc 相tướng 娛ngu 樂lạc 時thời 。 然nhiên 願nguyện 生sanh 天thiên 上thượng 故cố 。 行hành 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 我ngã 以dĩ 此thử 戒giới 。 以dĩ 此thử 道đạo 。 以dĩ 此thử 苦khổ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 令linh 我ngã 作tác 天thiên 王vương 。 或hoặc 作tác 輔phụ 臣thần 。 以dĩ 為vi 喜hỷ 樂lạc 。 以dĩ 為vi 氣khí 味vị 。 告cáo 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 是thị 謂vị 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 非phi 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 有hữu 荒hoang 缺khuyết 垢cấu 穢uế 。 未vị 脫thoát 生sanh 老lão 。 病bệnh 死tử 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 眾chúng 苦khổ 聚tụ 集tập 。 我ngã 謂vị 此thử 未vị 脫thoát 於ư 苦khổ 。

復phục 次thứ 婆Bà 羅La 門Môn 。 此thử 七thất 共cộng 欲dục 染nhiễm 。 我ngã 觀quán 於ư 內nội 心tâm 。 設thiết 當đương 七thất 共cộng 欲dục 染nhiễm 未vị 斷đoạn 我ngã 亦diệc 不bất 自tự 說thuyết 有hữu 正chánh 梵Phạm 。 淨tịnh 行hạnh 婆Bà 羅La 門Môn 。 以dĩ 我ngã 七thất 共cộng 欲dục 染nhiễm 斷đoạn 故cố 。 說thuyết 有hữu 正chánh 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 。 得đắc 無vô 所sở 畏úy 。 是thị 名danh 七thất 共cộng 欲dục 染nhiễm 。

何hà 謂vị 七thất 識thức 住trú 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 干can 身thân 若nhược 干can 想tưởng 欲dục 界giới 人nhân 或hoặc 天thiên 。 此thử 謂vị 初sơ 識thức 住trú 處xứ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 干can 身thân 一nhất 想tưởng 。 若nhược 初sơ 生sanh 梵Phạm 天Thiên 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 識thức 住trú 處xứ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 一nhất 身thân 若nhược 干can 想tưởng 光quang 音âm 天thiên 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 識thức 住trú 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 一nhất 身thân 一nhất 想tưởng 遍biến 淨tịnh 天thiên 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 識thức 住trú 處xứ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無vô 邊biên 空không 處xứ 。 此thử 名danh 第đệ 五ngũ 識thức 住trú 處xứ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無Vô 邊Biên 識Thức 處Xứ 。 此thử 謂vị 第đệ 六lục 識thức 住trú 處xứ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 此thử 謂vị 第đệ 七thất 識thức 住trú 處xứ 。 是thị 名danh 七thất 識thức 住trú 處xứ 。 何hà 謂vị 七thất 慢mạn 慢mạn 。 不bất 如như 慢mạn 。 勝thắng 慢mạn 。 增tăng 上thượng 慢mạn 。 我ngã 慢mạn 。 邪tà 慢mạn 。 慢mạn 中trung 慢mạn 。 何hà 謂vị 慢mạn 。 若nhược 我ngã 勝thắng 心tâm 。 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 慢mạn 。 何hà 謂vị 不bất 如như 慢mạn 。 彼bỉ 不bất 如như 我ngã 心tâm 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 不bất 如như 慢mạn 。 何hà 謂vị 勝thắng 慢mạn 。 我ngã 與dữ 勝thắng 者giả 等đẳng 心tâm 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 是thị 名danh 勝thắng 慢mạn 。 何hà 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 未vị 得đắc 起khởi 得đắc 想tưởng 心tâm 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 增tăng 上thượng 慢mạn 。 何hà 謂vị 我ngã 慢mạn 。 我ngã 有hữu 善thiện 法Pháp 心tâm 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 我ngã 慢mạn 。 何hà 謂vị 邪tà 慢mạn 。 若nhược 無vô 善thiện 法Pháp 心tâm 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 邪tà 慢mạn 。 何hà 謂vị 慢mạn 中trung 慢mạn 。 若nhược 見kiến 他tha 慢mạn 生sanh 慢mạn 心tâm 於ư 彼bỉ 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 慢mạn 中trung 慢mạn 。

復phục 次thứ 我ngã 慢mạn 。 若nhược 有hữu 身thân 者giả 。 心tâm 於ư 彼bỉ 生sanh 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 我ngã 慢mạn 。

復phục 次thứ 邪tà 慢mạn 。 若nhược 有hữu 邪tà 見kiến 者giả 。 心tâm 於ư 彼bỉ 生sanh 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 邪tà 慢mạn 。

復phục 次thứ 慢mạn 中trung 慢mạn 。 我ngã 於ư 勝thắng 中trung 勝thắng 。 貴quý 中trung 貴quý 心tâm 於ư 彼bỉ 生sanh 貢cống 高cao 。 是thị 名danh 慢mạn 中trung 慢mạn 。 是thị 名danh 七thất 慢mạn 。

何hà 謂vị 七thất 不bất 敬kính 。 若nhược 不bất 恭cung 敬kính 佛Phật 。 不bất 恭cung 敬kính 法Pháp 。 不bất 恭cung 敬kính 僧Tăng 。 不bất 恭cung 敬kính 戒giới 。 不bất 恭cung 敬kính 定định 。 不bất 恭cung 敬kính 慧tuệ 。 不bất 恭cung 敬kính 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 七thất 不bất 敬kính 。

何hà 謂vị 七thất 漏lậu 。 見kiến 斷đoạn 漏lậu 。 忍nhẫn 辱nhục 斷đoạn 漏lậu 。 親thân 近cận 斷đoạn 漏lậu 。 離ly 斷đoạn 漏lậu 。 調điều 伏phục 斷đoạn 漏lậu 。 戒giới 斷đoạn 漏lậu 。 思tư 惟duy 斷đoạn 漏lậu 。 是thị 名danh 七thất 漏lậu 。

何hà 謂vị 七thất 怯khiếp 弱nhược 法pháp 。 殺sát 生sanh 竊thiết 盜đạo 邪tà 婬dâm 妄vọng 語ngữ 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 綺ỷ 語ngữ 。 是thị 名danh 七thất 怯khiếp 弱nhược 法pháp 。

何hà 謂vị 七thất 動động 。 我ngã 當đương 有hữu 。 我ngã 當đương 無vô 。 我ngã 色sắc 當đương 有hữu 。 我ngã 色sắc 當đương 無vô 。 我ngã 想tưởng 當đương 有hữu 。 我ngã 想tưởng 當đương 無vô 。 我ngã 非phi 有hữu 想tưởng 非phi 無vô 想tưởng 當đương 有hữu 。 是thị 名danh 七thất 動động 。 七thất 自tự 恃thị 七thất 求cầu 七thất 撗hoàng 七thất 作tác 七thất 生sanh 亦diệc 如như 是thị 七thất 法Pháp 竟cánh )# 。

何hà 謂vị 世thế 間gian 八bát 法pháp 。 利lợi 衰suy 毀hủy 譽dự 。 稱xưng 譏cơ 苦khổ 樂lạc 。 是thị 名danh 世thế 八bát 法pháp 。

何hà 謂vị 八bát 非phi 聖thánh 語ngữ 。 若nhược 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 聞văn 言ngôn 聞văn 。 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 。 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 不bất 識thức 言ngôn 識thức 。 識thức 言ngôn 不bất 識thức 。 是thị 名danh 八bát 非phi 聖thánh 語ngữ 。

何hà 謂vị 八bát 懈giải 怠đãi 事sự 。 若nhược 有hữu 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 今kim 日nhật 入nhập 聚tụ 落lạc 乞khất 食thực 已dĩ 。 我ngã 得đắc 麁thô 細tế 食thực 不bất 充sung 足túc 。 以dĩ 不bất 足túc 故cố 。 令linh 我ngã 羸luy 瘦sấu 。 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 是thị 名danh 初sơ 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 今kim 日nhật 入nhập 聚tụ 落lạc 中trung 乞khất 食thực 。 得đắc 麁thô 細tế 食thực 充sung 足túc 身thân 體thể 重trọng/trùng 妨phương 。 如như 肉nhục 囊nang 盛thịnh 錢tiền 。 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 此thử 謂vị 第đệ 二nhị 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 今kim 日nhật 有hữu 作tác 務vụ 疲bì 懈giải 。 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 此thử 謂vị 第đệ 三tam 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 明minh 日nhật 當đương 作tác 務vụ 身thân 當đương 疲bì 懈giải 。 便tiện 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 今kim 豫dự 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 此thử 謂vị 第đệ 四tứ 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 今kim 日nhật 行hành 來lai 。 身thân 體thể 疲bì 極cực 。 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 此thử 謂vị 第đệ 五ngũ 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 明minh 日nhật 當đương 行hành 身thân 必tất 疲bì 極cực 。 便tiện 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 此thử 謂vị 第đệ 六lục 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 今kim 患hoạn 苦khổ 。 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 此thử 謂vị 第đệ 七thất 懈giải 怠đãi 事sự 。

復phục 次thứ 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 患hoạn 差sai 未vị 久cửu 。 我ngã 身thân 羸luy 弱nhược 。 不bất 樂nhạo 經kinh 行hành 坐tọa 禪thiền 。 我ngã 欲dục 眠miên 臥ngọa 。 懈giải 怠đãi 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 便tiện 眠miên 臥ngọa 。 不bất 能năng 勤cần 進tiến 。 為vi 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 未vị 解giải 欲dục 解giải 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 是thị 名danh 八bát 懈giải 怠đãi 事sự 。 何hà 謂vị 八bát 難nạn 處xứ 妨phương 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 如Như 來Lai 無vô 所sở 著trước 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 明Minh 行Hạnh 足Túc 為vi 善Thiện 逝Thệ 世Thế 間Gian 解Giải 。 無Vô 上Thượng 士Sĩ 調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu 。 天Thiên 人Nhân 師Sư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 盡tận 離ly 欲dục 法pháp 正chánh 趣thú 。 至chí 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 在tại 地địa 獄ngục 處xứ 。 是thị 名danh 初sơ 難nạn 處xứ 妨phương 修tu 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 佛Phật 出xuất 世thế 如Như 來Lai 無vô 所sở 著trước 。 乃nãi 至chí 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 盡tận 離ly 欲dục 法pháp 正chánh 趣thú 。 至chí 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 在tại 畜súc 生sanh 處xứ 餓ngạ 鬼quỷ 處xứ 長Trường 壽Thọ 天Thiên 處xứ 。 若nhược 邊biên 地địa 愚ngu 癡si 人nhân 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 優Ưu 婆Bà 夷Di 所sở 不bất 至chí 處xứ 。 是thị 名danh 乃nãi 至chí 第đệ 五ngũ 難nạn 處xứ 妨phương 修tu 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 佛Phật 出xuất 世thế 如Như 來Lai 無vô 所sở 著trước 。 乃nãi 至chí 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 寂tịch 靜tĩnh 離ly 欲dục 法pháp 正chánh 趣thú 。 至chí 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 共cộng 生sanh 國quốc 中trung 。 然nhiên 邪tà 見kiến 倒đảo 見kiến 。 邪tà 見kiến 倒đảo 見kiến 。 果quả 報báo 純thuần 熟thục 故cố 。 畢tất 生sanh 地địa 獄ngục 。 是thị 名danh 第đệ 六lục 。 難nạn 處xứ 妨phương 修tu 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 佛Phật 出xuất 世thế 如Như 來Lai 無vô 所sở 著trước 。 乃nãi 至chí 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 盡tận 離ly 欲dục 法pháp 正chánh 趣thú 。 至chí 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 共cộng 生sanh 國quốc 中trung 。 然nhiên 聾lung 盲manh 瘖âm 瘂á 。 如như 羊dương 手thủ 現hiện 語ngữ 相tương/tướng 。 不bất 知tri 說thuyết 善thiện 惡ác 業nghiệp 報báo 。 是thị 名danh 第đệ 七thất 。 難nạn 處xứ 妨phương 修tu 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 佛Phật 不bất 出xuất 世thế 。 不bất 名danh 如Như 來Lai 乃nãi 至chí 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 不bất 說thuyết 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 盡tận 離ly 欲dục 法pháp 正chánh 趣thú 。 至chí 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 在tại 國quốc 中trung 。 不bất 聾lung 盲manh 瘖âm 瘂á 。 亦diệc 能năng 分phân 別biệt 。 善thiện 惡ác 業nghiệp 報báo 。 然nhiên 不bất 值trị 佛Phật 世thế 。 是thị 名danh 八bát 難nạn 處xứ 妨phương 修tu 梵Phạm 行hạnh 八bát 法pháp 竟cánh )# 。

何hà 謂vị 九cửu 若nhược 干can 法pháp 。 緣duyên 若nhược 干can 界giới 故cố 生sanh 若nhược 干can 觸xúc 。 緣duyên 若nhược 干can 觸xúc 故cố 生sanh 若nhược 干can 受thọ 。 緣duyên 若nhược 干can 受thọ 故cố 生sanh 若nhược 干can 想tưởng 。 緣duyên 若nhược 干can 想tưởng 故cố 生sanh 若nhược 干can 覺giác 。 緣duyên 若nhược 干can 覺giác 故cố 生sanh 若nhược 干can 欲dục 。 緣duyên 若nhược 干can 欲dục 故cố 生sanh 若nhược 干can 利lợi 養dưỡng 。 緣duyên 若nhược 干can 利lợi 養dưỡng 故cố 生sanh 若nhược 干can 求cầu 。 緣duyên 若nhược 干can 求cầu 故cố 生sanh 若nhược 干can 燋tiều 熱nhiệt 。 是thị 名danh 九cửu 若nhược 干can 法pháp 。

何hà 謂vị 九cửu 愛ái 本bổn 法pháp 。 緣duyên 愛ái 故cố 生sanh 求cầu 。 緣duyên 求cầu 故cố 生sanh 利lợi 養dưỡng 。 緣duyên 利lợi 養dưỡng 故cố 生sanh 所sở 作tác 。 緣duyên 所sở 作tác 故cố 生sanh 欲dục 染nhiễm 。 緣duyên 欲dục 染nhiễm 故cố 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 緣duyên 堪kham 忍nhẫn 故cố 生sanh 慳san 惜tích 。 緣duyên 慳san 惜tích 故cố 生sanh 積tích 聚tụ 。 緣duyên 積tích 聚tụ 故cố 。 生sanh 愛ái 護hộ 傷thương 害hại 捶chúy 打đả 相tương/tướng 繫hệ 閉bế 共cộng 鬪đấu 諍tranh 。 是thị 名danh 九cửu 愛ái 本bổn 法pháp 。

何hà 謂vị 九cửu 眾chúng 生sanh 居cư 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 干can 身thân 若nhược 干can 想tưởng 欲dục 界giới 人nhân 天thiên 。 此thử 謂vị 初sơ 眾chúng 生sanh 居cư 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 干can 身thân 一nhất 想tưởng 。 謂vị 初sơ 生sanh 梵Phạm 天Thiên 。 此thử 謂vị 第đệ 二nhị 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 一nhất 身thân 若nhược 干can 想tưởng 。 謂vị 光Quang 音Âm 天Thiên 。 此thử 謂vị 第đệ 三tam 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 一nhất 身thân 一nhất 想tưởng 。 謂vị 遍biến 淨tịnh 天thiên 。 此thử 謂vị 第đệ 四tứ 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無vô 受thọ 無vô 想tưởng 。 謂vị 無vô 想tưởng 天thiên 。 此thử 謂vị 第đệ 五ngũ 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無vô 邊biên 空không 處xứ 。 此thử 謂vị 第đệ 六lục 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無Vô 邊Biên 識Thức 處Xứ 。 此thử 謂vị 第đệ 七thất 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 此thử 謂vị 第đệ 八bát 。 眾chúng 生sanh 居cư 處xứ 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 是thị 名danh 第đệ 九cửu 眾chúng 生sanh 居cư 。

何hà 謂vị 犯phạm 戒giới 九cửu 過quá 患hoạn 。 悔hối 不bất 悅duyệt 不bất 喜hỷ 不bất 除trừ 心tâm 苦khổ 散tán 亂loạn 不bất 如như 實thật 知tri 。 見kiến 不bất 解giải 射xạ 不bất 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 犯phạm 戒giới 九cửu 過quá 患hoạn (# 九cửu 法pháp 竟cánh )# 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Quang Tán Kinh - Quyển 1

光Quang 讚Tán 經Kinh Quyển 1 西Tây 晉Tấn 竺Trúc 法Pháp 護Hộ 譯Dịch 光Quang 讚Tán 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất 西tây 晉tấn 三tam 藏tạng 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 光Quang 讚Tán 品Phẩm 第đệ 一nhất 聞văn 如như 是thị 。 一nhất 時thời 佛Phật...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tứ Phần Luật - Quyển 49

四Tứ 分Phần 律Luật Quyển 49 姚Diêu 秦Tần 佛Phật 陀Đà 耶Da 舍Xá 共Cộng 竺Trúc 佛Phật 念Niệm 等Đẳng 譯Dịch 四Tứ 分Phần/phân 律Luật 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 九cửu (# 三tam 分phân 之chi 十thập 三tam )# 姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 佛Phật 陀Đà 耶da 舍xá 共cộng 竺trúc 佛Phật...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh - Quyển 20

佛Phật 說Thuyết 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 正Chánh 法Pháp 經Kinh Quyển 20 宋Tống 法Pháp 護Hộ 等Đẳng 譯Dịch 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 正Chánh 法Pháp 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí 光quang 祿lộc 卿khanh...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Căn Bổn Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp - Quyển 11

根Căn 本Bổn 薩Tát 婆Bà 多Đa 部Bộ 律Luật 攝Nhiếp Quyển 11 尊Tôn 者Giả 勝Thắng 友Hữu 造Tạo 唐Đường 義Nghĩa 淨Tịnh 譯Dịch 根Căn 本Bổn 薩Tát 婆Bà 多Đa 部Bộ 律Luật 攝Nhiếp 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất 尊tôn 者giả 勝thắng 友hữu 集tập 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 。 制chế...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Thập Tụng Luật - Quyển 60

十Thập 誦Tụng 律Luật Quyển 60 後Hậu 秦Tần 弗Phất 若Nhược 多Đa 羅La 共Cộng 羅La 什Thập 譯Dịch 十Thập 誦Tụng 律Luật 卷quyển 第đệ 六lục 十Thập 善Thiện 誦tụng 毘tỳ 尼ni 序tự 卷quyển 上thượng )# 東đông 晉tấn 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 卑ty 摩ma 羅la 叉xoa 續tục 譯dịch 五Ngũ 百Bách 比Bỉ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Chư Pháp Vô Tranh Tam Muội Pháp Môn - Quyển 2

諸Chư 法Pháp 無Vô 諍Tranh 三Tam 昧Muội 法Pháp 門Môn Quyển 2 陳Trần 慧Tuệ 思Tư 撰Soạn 諸Chư 法Pháp 無Vô 諍Tranh 。 三Tam 昧Muội 法Pháp 門Môn 卷quyển 下hạ 陳trần 南nam 嶽nhạc 思tư 大đại 禪thiền 師sư 撰soạn 四Tứ 念Niệm 處Xứ 觀quán 身thân 念niệm 處xứ 觀quán 如như 音âm 品phẩm 觀quán...