Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận – Quyển 16

Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận – Quyển 16
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 16
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 六lục

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch 非phi 問vấn 分phần/phân 道Đạo 品Phẩm 第đệ 十thập 之chi 二nhị

復phục 次thứ 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 滅diệt 覺giác 觀quán 內nội 淨tịnh 信tín 一nhất 心tâm 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 成thành 就tựu 二nhị 禪thiền 行hành 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 故cố 有hữu 內nội 淨tịnh 信tín 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 內nội 淨tịnh 信tín 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 。 有hữu 喜hỷ 共cộng 味vị 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 覺giác 觀quán 麁thô 。 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 定định 寂tịch 靜tĩnh 勝thắng 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 覺giác 觀quán 麁thô 已dĩ 。 覺giác 觀quán 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 內nội 淨tịnh 信tín 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 內nội 淨tịnh 信tín 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 行hành 若nhược 受thọ 教giáo 。 若nhược 法pháp 相tướng 。 若nhược 方phương 便tiện 。 若nhược 專chuyên 心tâm 。 若nhược 思tư 惟duy 若nhược 觸xúc 。 得đắc 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 。 有hữu 喜hỷ 共cộng 味vị 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 行hành 乃nãi 至chí 觸xúc 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 修tu 學học 已dĩ 。 心tâm 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 尊tôn 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 已dĩ 。 覺giác 觀quán 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 內nội 淨tịnh 信tín 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 內nội 淨tịnh 信tín 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 有hữu 喜hỷ 共cộng 味vị 定định 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 喜hỷ 麁thô 喜hỷ 心tâm 。 猶do 有hữu 悲bi 無vô 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 勝thắng 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 喜hỷ 麁thô 已dĩ 。 喜hỷ 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 內nội 淨tịnh 信tín 無vô 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 此thử 入nhập 初sơ 禪thiền 捨xả 心tâm 。 不bất 及cập 入nhập 第đệ 三tam 禪thiền 定định 捨xả 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 三tam 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 內nội 淨tịnh 信tín 無vô 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 禪thiền 間gian 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 禪thiền 間gian 從tùng 二nhị 禪thiền 趣thú 三tam 禪thiền 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 無vô 喜hỷ 樂lạc 麁thô 無vô 喜hỷ 樂lạc 心tâm 。 猶do 有hữu 作tác 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 寂tịch 靜tĩnh 勝thắng 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 無vô 喜hỷ 樂lạc 麁thô 已dĩ 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 內nội 淨tịnh 信tín 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 三tam 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 內nội 淨tịnh 信tín 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 禪thiền 非phi 禪thiền 間gian 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 行hành 。 若nhược 受thọ 教giáo 。 若nhược 法pháp 相tướng 。 若nhược 方phương 便tiện 。 若nhược 專chuyên 心tâm 。 若nhược 思tư 惟duy 。 若nhược 觸xúc 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 行hành 乃nãi 至chí 觸xúc 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 心tâm 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 心tâm 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 尊tôn 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 。 尊tôn 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 已dĩ 。 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 內nội 淨tịnh 信tín 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 非phi 禪thiền 非phi 禪thiền 間gian 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 喜hỷ 捨xả 行hành 念niệm 正chánh 智trí 身thân 受thọ 樂lạc 。 如như 諸chư 聖thánh 人nhân 。 解giải 捨xả 念niệm 樂nhạo/nhạc/lạc 行hành 。 成thành 就tựu 三tam 禪thiền 行hành 。 比Bỉ 丘Khâu 故cố 有hữu 共cộng 味vị 定định 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 無vô 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 五ngũ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 共cộng 味vị 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 無vô 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 行hành 。 若nhược 受thọ 教giáo 。 若nhược 法pháp 相tướng 。 若nhược 方phương 便tiện 。 若nhược 專chuyên 心tâm 。 若nhược 思tư 惟duy 。 若nhược 觸xúc 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 有hữu 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 行hành 乃nãi 至chí 觸xúc 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 心tâm 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 尊tôn 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 已dĩ 。 喜hỷ 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 共cộng 味vị 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 無vô 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 五ngũ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 共cộng 味vị 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 無vô 喜hỷ 樂lạc 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 觀quán 無vô 喜hỷ 樂lạc 麁thô 無vô 喜hỷ 樂lạc 心tâm 。 猶do 有hữu 作tác 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 寂tịch 靜tĩnh 勝thắng 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 無vô 喜hỷ 樂lạc 麁thô 已dĩ 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 一nhất 心tâm 。 此thử 人nhân 出xuất 息tức 入nhập 息tức 滅diệt 。 不bất 及cập 入nhập 第đệ 四tứ 禪thiền 者giả 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 禪thiền 間gian 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 禪thiền 間gian 。 從tùng 三tam 禪thiền 趣thú 第đệ 四tứ 禪thiền 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 行hành 。 若nhược 受thọ 教giáo 。 若nhược 法pháp 相tướng 。 若nhược 方phương 便tiện 。 若nhược 專chuyên 心tâm 。 若nhược 思tư 惟duy 。 若nhược 觸xúc 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 比Bỉ 丘Khâu 行hành 乃nãi 至chí 觸xúc 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 心tâm 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 尊tôn 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 已dĩ 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 有hữu 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 一nhất 心tâm 。 此thử 人nhân 出xuất 息tức 入nhập 息tức 滅diệt 。 不bất 及cập 入nhập 第đệ 四tứ 禪thiền 者giả 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 正chánh 智trí 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 禪thiền 間gian 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 禪thiền 間gian 。 從tùng 第đệ 三tam 禪thiền 趣thú 第đệ 四tứ 禪thiền 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 斷đoạn 苦khổ 斷đoạn 樂nhạo/nhạc/lạc 。 先tiên 滅diệt 憂ưu 喜hỷ 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 念niệm 淨tịnh 。 成thành 就tựu 四tứ 禪thiền 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 喜hỷ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 淨tịnh 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 淨tịnh 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 無vô 喜hỷ 樂lạc 麁thô 無vô 喜hỷ 樂lạc 心tâm 。 猶do 有hữu 作tác 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 寂tịch 靜tĩnh 勝thắng 。 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 無vô 喜hỷ 樂lạc 麁thô 已dĩ 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 故cố 有hữu 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 淨tịnh 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 淨tịnh 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 行hành 。 若nhược 受thọ 教giáo 。 若nhược 法pháp 相tướng 。 若nhược 方phương 便tiện 。 若nhược 專chuyên 心tâm 。 若nhược 思tư 惟duy 。 若nhược 觸xúc 。 得đắc 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 共cộng 味vị 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 行hành 乃nãi 至chí 觸xúc 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 心tâm 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 尊tôn 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 傾khuynh 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 已dĩ 。 無vô 喜hỷ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 正chánh 寂tịch 靜tĩnh 滅diệt 沒một 除trừ 。 滅diệt 沒một 除trừ 已dĩ 。 有hữu 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 淨tịnh 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 四tứ 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 淨tịnh 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 禪thiền 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 瞋sân 恚khuể 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 若nhược 干can 想tưởng 。 成thành 就tựu 無vô 邊biên 空không 處xứ 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 空không 處xứ 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 三tam 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 空không 處xứ 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 空không 處xứ 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 一nhất 切thiết 空không 處xứ 想tưởng 成thành 就tựu 無Vô 邊Biên 識Thức 處Xứ 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 識thức 處xứ 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 三tam 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 識thức 處xứ 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 識thức 處xứ 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 一nhất 切thiết 識thức 處xứ 想tưởng 。 成thành 就tựu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 三tam 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 不bất 用dụng 處xứ 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 一nhất 切thiết 不bất 用dụng 處xứ 。 成thành 就tựu 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 若nhược 入nhập 此thử 定định 者giả 。 得đắc 三tam 支chi 正chánh 得đắc 緣duyên 得đắc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 想tưởng 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 一nhất 心tâm 。 是thị 名danh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 無vô 覺giác 無vô 觀quán 定định 。 何hà 謂vị 空không 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 一nhất 切thiết 法pháp 。 若nhược 一nhất 處xứ 法pháp 。 思tư 惟duy 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 空không 定định 。

復phục 次thứ 空không 定định 六lục 空không 。 內nội 空không 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 空không 。 何hà 謂vị 內nội 空không 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 一nhất 切thiết 內nội 法pháp 。 若nhược 一nhất 處xứ 內nội 法pháp 。 思tư 惟duy 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 常thường 空không 不bất 變biến 易dị 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 內nội 空không 。 何hà 謂vị 外ngoại 空không 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 一nhất 切thiết 外ngoại 法pháp 。 若nhược 一nhất 處xứ 外ngoại 法pháp 。 思tư 惟duy 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 外ngoại 空không 。 云vân 何hà 內nội 外ngoại 空không 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 一nhất 切thiết 內nội 外ngoại 法pháp 。 若nhược 一nhất 處xứ 內nội 外ngoại 法pháp 。 思tư 惟duy 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 內nội 外ngoại 空không 。 何hà 謂vị 空không 空không 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 成thành 就tựu 空không 定định 行hành 。 比Bỉ 丘Khâu 思tư 惟duy 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 常thường 空không 不bất 變biến 易dị 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 空không 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 空không 空không 。 何hà 謂vị 大đại 空không 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 一nhất 切thiết 法pháp 。 思tư 惟duy 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 大đại 空không 。 何hà 謂vị 第đệ 一nhất 義nghĩa 空không 。 第đệ 一nhất 謂vị 涅Niết 槃Bàn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 思tư 惟duy 涅Niết 槃Bàn 空không 知tri 空không 解giải 空không 受thọ 空không 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 空không 。 以dĩ 我ngã 空không 。 我ngã 所sở 亦diệc 空không 。 常thường 空không 不bất 變biến 易dị 空không 。 如như 是thị 不bất 放phóng 逸dật 觀quán 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 義nghĩa 空không 。 如như 是thị 六lục 空không 。 是thị 名danh 空không 定định 。 何hà 謂vị 無vô 相tướng 定định 。 除trừ 空không 定định 。 若nhược 餘dư 定định 。 以dĩ 聖thánh 涅Niết 槃Bàn 為vi 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 定định 。

復phục 次thứ 無vô 相tướng 定định 。 行hành 有hữu 相tương/tướng 。 涅Niết 槃Bàn 無vô 相tướng 。 行hành 有hữu 三tam 相tương/tướng 。 生sanh 住trụ 滅diệt 。 涅Niết 槃Bàn 無vô 三tam 相tương/tướng 。 不bất 生sanh 不bất 住trụ 不bất 滅diệt 。 如như 是thị 行hành 有hữu 相tương/tướng 。 涅Niết 槃Bàn 無vô 相tướng 。 涅Niết 槃Bàn 是thị 寂tịch 滅diệt 。 是thị 舍xá 宅trạch 。 是thị 救cứu 護hộ 。 是thị 燈đăng 明minh 。 是thị 依y 止chỉ 。 是thị 不bất 終chung 沒một 。 是thị 歸quy 趣thú 。 是thị 無vô 燋tiều 熱nhiệt 。 是thị 無vô 憂ưu 惱não 。 是thị 無vô 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 及cập 餘dư 諸chư 行hành 。 思tư 惟duy 涅Niết 槃Bàn 。 得đắc 定định 心tâm 住trụ 正chánh 住trụ 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 定định 。 何hà 謂vị 無vô 願nguyện 定định 。 除trừ 空không 定định 若nhược 餘dư 定định 。 以dĩ 聖thánh 有hữu 為vi 為vi 境cảnh 界giới 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 定định 。

復phục 次thứ 無vô 願nguyện 定định 。 願nguyện 有hữu 二nhị 種chủng 。 愛ái 著trước 見kiến 著trước 。 比Bỉ 丘Khâu 思tư 惟duy 行hành 苦khổ 患hoạn 癰ung 箭tiễn 著trước 味vị 。 依y 緣duyên 壞hoại 法pháp 不bất 定định 不bất 足túc 可khả 壞hoại 眾chúng 苦khổ 不bất 思tư 惟duy 空không 無vô 我ngã 。 得đắc 定định 心tâm 。 住trụ 正chánh 住trụ 。 比Bỉ 丘Khâu 愛ái 斷đoạn 見kiến 斷đoạn 。 此thử 定định 能năng 斷đoạn 愛ái 見kiến 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 定định 。 何hà 謂vị 四Tứ 念Niệm 處Xứ 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 內nội 身thân 觀quán 。 身thân 行hành 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 調điều 希hy 望vọng 世thế 憂ưu 。 外ngoại 身thân 觀quán 。 身thân 行hành 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 調điều 希hy 望vọng 世thế 憂ưu 。 內nội 外ngoại 身thân 觀quán 。 身thân 行hành 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 調điều 希hy 望vọng 世thế 憂ưu 。 受thọ 心tâm 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 四tứ 念niệm 處xứ 。 何hà 謂vị 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 未vị 生sanh 欲dục 令linh 不bất 生sanh 。 起khởi 欲dục 自tự 勉miễn 勝thắng 進tiến 。 攝nhiếp 心tâm 正Chánh 斷Đoạn 。 惡ác 法pháp 已dĩ 生sanh 欲dục 令linh 斷đoạn 。 起khởi 欲dục 自tự 勉miễn 勝thắng 進tiến 。 攝nhiếp 心tâm 正Chánh 斷Đoạn 善thiện 法Pháp 未vị 生sanh 欲dục 令linh 生sanh 。 起khởi 欲dục 自tự 勉miễn 勝thắng 進tiến 。 攝nhiếp 心tâm 正Chánh 斷Đoạn 。 善thiện 法Pháp 已dĩ 生sanh 欲dục 令linh 住trụ 。 具cụ 足túc 修tu 不bất 忘vong 廣quảng 大đại 增tăng 長trưởng 。 起khởi 欲dục 自tự 勉miễn 勝thắng 進tiến 。 攝nhiếp 心tâm 正Chánh 斷Đoạn 是thị 名danh 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 何hà 謂vị 四tứ 神thần 足túc 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 修tu 神thần 足túc 。 精tinh 進tấn 定định 心tâm 定định 念niệm 定định 慧tuệ 定định 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 修tu 神thần 足túc 。 是thị 名danh 四Tứ 神Thần 足Túc 。 四tứ 禪thiền 如như 禪thiền 品phẩm 所sở 說thuyết 。 何hà 謂vị 四tứ 無vô 量lượng 。 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 何hà 謂vị 慈từ 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 思tư 惟duy 眾chúng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 是thị 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 。 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 已dĩ 侵xâm 惱não 我ngã 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 侵xâm 損tổn 我ngã 。 我ngã 法pháp 不bất 應ưng 報báo 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 侵xâm 惱não 我ngã 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 。 自tự 損tổn 甚thậm 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 。 心tâm 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 現hiện 侵xâm 惱não 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 現hiện 侵xâm 惱não 我ngã 。 或hoặc 是thị 我ngã 宿túc 業nghiệp 報báo 。 非phi 我ngã 能năng 遮già 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 侵xâm 我ngã 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 欲dục 侵xâm 惱não 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 欲dục 侵xâm 惱não 我ngã 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 當đương 欲dục 侵xâm 惱não 。 或hoặc 不bất 作tác 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 不bất 集tập 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 雖tuy 欲dục 侵xâm 惱não 我ngã 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 今kim 現hiện 侵xâm 惱não 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 我ngã 所sở 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 曾tằng 侵xâm 惱não 眾chúng 生sanh 。 雖tuy 侵xâm 惱não 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 我ngã 不bất 應ưng 侵xâm 惱não 彼bỉ 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 今kim 現hiện 侵xâm 惱não 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 。 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 。 當đương 不bất 侵xâm 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 今kim 現hiện 侵xâm 眾chúng 生sanh 。 雖tuy 侵xâm 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 或hoặc 是thị 宿túc 業nghiệp 報báo 。 非phi 我ngã 能năng 遮già 他tha 宿túc 業nghiệp 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 以dĩ 侵xâm 我ngã 。 我ngã 若nhược 還hoàn 報báo 。 自tự 損tổn 甚thậm 。 於ư 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 當đương 欲dục 侵xâm 惱não 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 當đương 欲dục 侵xâm 惱não 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 欲dục 侵xâm 惱não 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 或hoặc 不bất 作tác 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 不bất 集tập 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 侵xâm 惱não 我ngã 。 若nhược 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 曾tằng 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 曾tằng 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 已dĩ 曾tằng 利lợi 益ích 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 曾tằng 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 已dĩ 曾tằng 利lợi 益ích 。 若nhược 眾chúng 生sanh 雖tuy 已dĩ 利lợi 益ích 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 我ngã 不bất 應ưng 侵xâm 惱não 彼bỉ 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 我ngã 若nhược 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 利lợi 益ích 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 今kim 利lợi 益ích 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 利lợi 益ích 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 今kim 利lợi 益ích 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 利lợi 益ích 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 或hoặc 是thị 宿túc 業nghiệp 報báo 。 非phi 我ngã 能năng 遮già 他tha 宿túc 業nghiệp 報báo 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 我ngã 若nhược 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 利lợi 益ích 。 今kim 不bất 利lợi 益ích 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 當đương 欲dục 利lợi 益ích 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 利lợi 益ích 。 今kim 不bất 利lợi 益ích 。 當đương 欲dục 利lợi 益ích 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 當đương 欲dục 利lợi 益ích 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 欲dục 利lợi 益ích 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 或hoặc 不bất 作tác 。 或hoặc 因nhân 緣duyên 不bất 集tập 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 我ngã 若nhược 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 利lợi 益ích 。 今kim 不bất 利lợi 益ích 。 當đương 不bất 利lợi 益ích 。 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 無vô 因nhân 緣duyên 。 便tiện 橫hoạnh/hoành 瞋sân 眾chúng 生sanh 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 。 今kim 不bất 侵xâm 惱não 。 當đương 不bất 侵xâm 惱não 。 若nhược 我ngã 不bất 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 者giả 。 先tiên 未vị 曾tằng 利lợi 益ích 。 今kim 不bất 利lợi 益ích 。 當đương 不bất 利lợi 益ích 。 我ngã 無vô 因nhân 緣duyên 。 便tiện 橫hoạnh/hoành 瞋sân 眾chúng 生sanh 。 我ngã 於ư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 我ngã 若nhược 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 除trừ 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 於ư 東đông 方phương 眾chúng 生sanh 。 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 南nam 西tây 北bắc 方phương 於ư 眾chúng 生sanh 。 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 思tư 惟duy 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 以dĩ 慈từ 心tâm 遍biến 解giải 一nhất 方phương 行hành 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 一nhất 切thiết 以dĩ 慈từ 心tâm 廣quảng 大đại 尊tôn 勝thắng 。 無vô 二nhị 無vô 量lượng 。 無vô 怨oán 無vô 瞋sân 恚khuể 。 遍biến 解giải 諸chư 世thế 間gian 行hành 。 是thị 名danh 慈từ 。 何hà 謂vị 悲bi 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 思tư 惟duy 眾chúng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 受thọ 樂lạc 。 比Bỉ 丘Khâu 見kiến 眾chúng 生sanh 苦khổ 受thọ 苦khổ 。 若nhược 父phụ 母mẫu 。 若nhược 兄huynh 弟đệ 姊tỷ 妹muội 。 妻thê 子tử 親thân 屬thuộc 。 知tri 識thức 大đại 臣thần 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 若nhược 人nhân 中trung 貧bần 賤tiện 。 鬼quỷ 神thần 中trung 貧bần 賤tiện 。 憐lân 彼bỉ 眾chúng 生sanh 起khởi 悲bi 心tâm 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 已dĩ 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 親thân 近cận 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 侵xâm 惱não 我ngã 。 我ngã 不bất 應ưng 侵xâm 惱não 彼bỉ 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 於ư 眾chúng 生sanh 憐lân 愍mẫn 起khởi 悲bi 心tâm 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 乃nãi 至chí 無vô 因nhân 緣duyên 橫hoạnh/hoành 瞋sân 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 於ư 東đông 方phương 眾chúng 生sanh 。 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 於ư 眾chúng 生sanh 憐lân 愍mẫn 起khởi 悲bi 心tâm 。 南nam 西tây 北bắc 方phương 眾chúng 生sanh 。 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 於ư 眾chúng 生sanh 憐lân 愍mẫn 起khởi 悲bi 心tâm 。 比Bỉ 丘Khâu 以dĩ 悲bi 心tâm 遍biến 解giải 一nhất 方phương 行hành 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 一nhất 切thiết 以dĩ 悲bi 心tâm 廣quảng 大đại 尊tôn 勝thắng 。 無vô 二nhị 無vô 量lượng 。 無vô 怨oán 無vô 恚khuể 。 遍biến 解giải 諸chư 世thế 間gian 行hành 。 是thị 名danh 悲bi 。 何hà 謂vị 喜hỷ 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 思tư 惟duy 眾chúng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 受thọ 樂lạc 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 。 不bất 得đắc 憐lân 愍mẫn 。 不bất 起khởi 悲bi 心tâm 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 見kiến 眾chúng 生sanh 。 快khoái 樂lạc 受thọ 樂lạc 。 若nhược 父phụ 母mẫu 兄huynh 弟đệ 。 姊tỷ 妹muội 妻thê 子tử 親thân 屬thuộc 。 知tri 識thức 大đại 臣thần 。 若nhược 諸chư 天thiên 。 若nhược 諸chư 天thiên 子tử 。 若nhược 佛Phật 。 若nhược 佛Phật 弟đệ 子tử 。 於ư 彼bỉ 眾chúng 生sanh 得đắc 悅duyệt 喜hỷ 。 不bất 依y 欲dục 染nhiễm 想tưởng 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 已dĩ 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 已dĩ 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 侵xâm 惱não 我ngã 。 我ngã 不bất 應ưng 侵xâm 惱não 彼bỉ 。 我ngã 若nhược 侵xâm 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 於ư 眾chúng 生sanh 得đắc 悅duyệt 喜hỷ 。 不bất 依y 欲dục 染nhiễm 想tưởng 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 乃nãi 至chí 無vô 因nhân 緣duyên 橫hoạnh/hoành 瞋sân 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 於ư 東đông 方phương 眾chúng 生sanh 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 於ư 眾chúng 生sanh 得đắc 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 。 不bất 依y 欲dục 染nhiễm 想tưởng 於ư 南nam 西tây 北bắc 方phương 眾chúng 生sanh 。 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 於ư 眾chúng 生sanh 得đắc 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 。 不bất 依y 欲dục 染nhiễm 想tưởng 。 比Bỉ 丘Khâu 以dĩ 喜hỷ 心tâm 遍biến 解giải 一nhất 方phương 行hành 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 一nhất 切thiết 以dĩ 喜hỷ 心tâm 廣quảng 大đại 尊tôn 勝thắng 。 無vô 二nhị 無vô 量lượng 。 無vô 怨oán 無vô 恚khuể 。 遍biến 解giải 諸chư 世thế 間gian 行hành 。 是thị 名danh 喜hỷ 。 何hà 謂vị 捨xả 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 思tư 惟duy 眾chúng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 受thọ 樂lạc 。 不bất 得đắc 憐lân 愍mẫn 。 不bất 起khởi 悲bi 心tâm 。 不bất 得đắc 悅duyệt 喜hỷ 。 不bất 依y 欲dục 染nhiễm 想tưởng 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 但đãn 緣duyên 眾chúng 生sanh 故cố 得đắc 捨xả 。 如như 人nhân 入nhập 叢tùng 林lâm 中trung 。 不bất 分phân 別biệt 此thử 是thị 鉢bát 多đa 樹thụ 。 尼ni 居cư 陀đà 樹thụ 。 毘tỳ 梨lê 叉xoa 樹thụ 。 優ưu 頭đầu 披phi 羅la 樹thụ 。 家gia 枝chi 樹thụ 。 加gia 毘tỳ 耶da 樹thụ 。 若nhược 毘tỳ 耶da 羅la 樹thụ 。 家gia 尼ni 柯kha 羅la 樹thụ 。 彌di 陀đà 樹thụ 。 伊y 陀đà 伽già 樹thụ 。 但đãn 見kiến 叢tùng 林lâm 。 不bất 分phân 別biệt 諸chư 樹thụ 。 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 思tư 惟duy 眾chúng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 知tri 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 解giải 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 受thọ 樂lạc 。 不bất 得đắc 憐lân 愍mẫn 。 不bất 起khởi 悲bi 心tâm 。 不bất 得đắc 悅duyệt 喜hỷ 。 不bất 依y 欲dục 染nhiễm 想tưởng 。 但đãn 緣duyên 眾chúng 生sanh 故cố 得đắc 捨xả 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 已dĩ 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 障chướng 礙ngại 不bất 清thanh 淨tịnh 不bất 觀quán 不bất 解giải 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 眾chúng 生sanh 已dĩ 曾tằng 侵xâm 惱não 我ngã 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 侵xâm 惱não 我ngã 。 我ngã 不bất 應ưng 侵xâm 惱não 。 我ngã 若nhược 瞋sân 惱não 眾chúng 生sanh 。 則tắc 為vi 自tự 損tổn 。 他tha 已dĩ 損tổn 我ngã 。 若nhược 我ngã 還hoàn 報báo 自tự 損tổn 甚thậm 。 於ư 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 思tư 惟duy 已dĩ 。 於ư 眾chúng 生sanh 堪kham 忍nhẫn 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 但đãn 緣duyên 眾chúng 生sanh 故cố 得đắc 捨xả 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 先tiên 未vị 曾tằng 侵xâm 惱não 比Bỉ 丘Khâu 。 乃nãi 至chí 無vô 因nhân 緣duyên 橫hoạnh/hoành 瞋sân 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 於ư 東đông 方phương 眾chúng 生sanh 。 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 但đãn 緣duyên 眾chúng 生sanh 故cố 得đắc 捨xả 。 於ư 南nam 西tây 北bắc 方phương 眾chúng 生sanh 。 除trừ 滅diệt 瞋sân 惱não 心tâm 。 但đãn 緣duyên 眾chúng 生sanh 故cố 得đắc 捨xả 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 以dĩ 捨xả 心tâm 遍biến 解giải 一nhất 方phương 行hành 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 一nhất 切thiết 但đãn 以dĩ 捨xả 心tâm 廣quảng 大đại 尊tôn 勝thắng 。 無vô 二nhị 無vô 量lượng 。 無vô 怨oán 無vô 恚khuể 。 遍biến 解giải 諸chư 世thế 間gian 行hành 。 是thị 名danh 捨xả 。 是thị 名danh 四tứ 無vô 量lượng 。

何hà 謂vị 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 瞋sân 恚khuể 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 若nhược 干can 想tưởng 。 成thành 就tựu 無vô 邊biên 空không 處xứ 行hành 。 離ly 一nhất 切thiết 空không 處xứ 。 成thành 就tựu 識thức 處xứ 行hành 。 離ly 一nhất 切thiết 識thức 處xứ 。 成thành 就tựu 不bất 用dụng 處xứ 行hành 。 離ly 一nhất 切thiết 不bất 用dụng 處xứ 。 成thành 就tựu 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 行hành 。 是thị 名danh 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 何hà 謂vị 四tứ 向hướng 道đạo 。 向hướng 苦khổ 道đạo 難nan 行hành 。 向hướng 苦khổ 道đạo 速tốc 行hành 。 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 難nan 行hành 。 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 速tốc 行hành 。 何hà 謂vị 向hướng 苦khổ 道đạo 難nan 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 性tánh 多đa 貪tham 欲dục 。 性tánh 多đa 瞋sân 恚khuể 。 性tánh 多đa 愚ngu 癡si 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 行hành 道Đạo 。 防phòng 欲dục 染nhiễm 故cố 。 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 防phòng 瞋sân 恚khuể 故cố 。 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 防phòng 愚ngu 癡si 故cố 。 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 聖thánh 五ngũ 根căn 鈍độn 行hành 。 何hà 等đẳng 五ngũ 信tín 根căn 。 精tinh 進tấn 念niệm 定định 慧tuệ 根căn 。 比Bỉ 丘Khâu 五ngũ 根căn 鈍độn 行hành 故cố 。 證chứng 無vô 間gian 定định 盡tận 諸chư 漏lậu 。 是thị 名danh 向hướng 苦khổ 道đạo 難nan 行hành 。 何hà 謂vị 向hướng 苦khổ 道đạo 速tốc 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 性tánh 多đa 貪tham 欲dục 。 性tánh 多đa 瞋sân 恚khuể 。 性tánh 多đa 愚ngu 癡si 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 行hành 道Đạo 。 防phòng 欲dục 染nhiễm 故cố 。 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 防phòng 瞋sân 恚khuể 故cố 。 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 防phòng 愚ngu 癡si 故cố 。 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 聖thánh 行hành 五ngũ 根căn 利lợi 行hành 。 何hà 等đẳng 五ngũ 信tín 根căn 。 精tinh 進tấn 念niệm 定định 慧tuệ 根căn 。 比Bỉ 丘Khâu 五ngũ 根căn 利lợi 行hành 速tốc 證chứng 無vô 間gian 定định 盡tận 諸chư 漏lậu 。 是thị 名danh 向hướng 苦khổ 道đạo 速tốc 行hành 。 何hà 謂vị 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 難nan 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 性tánh 欲dục 染nhiễm 少thiểu 。 性tánh 瞋sân 恚khuể 少thiểu 。 性tánh 愚ngu 癡si 少thiểu 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 緣duyên 欲dục 染nhiễm 少thiểu 故cố 。 不bất 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 緣duyên 瞋sân 恚khuể 少thiểu 故cố 。 不bất 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 緣duyên 愚ngu 癡si 少thiểu 故cố 。 不bất 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 聖thánh 五ngũ 根căn 鈍độn 行hành 。 何hà 等đẳng 五ngũ 信tín 根căn 。 精tinh 進tấn 念niệm 定định 慧tuệ 根căn 。 比Bỉ 丘Khâu 五ngũ 根căn 鈍độn 行hành 證chứng 無vô 間gian 定định 盡tận 諸chư 漏lậu 。 是thị 名danh 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 難nan 行hành 。 何hà 謂vị 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 速tốc 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 性tánh 少thiểu 貪tham 欲dục 。 性tánh 少thiểu 瞋sân 恚khuể 。 性tánh 少thiểu 愚ngu 癡si 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 行hành 道Đạo 。 緣duyên 欲dục 染nhiễm 少thiểu 故cố 。 不bất 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 緣duyên 瞋sân 恚khuể 少thiểu 故cố 。 不bất 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 緣duyên 愚ngu 癡si 少thiểu 故cố 。 不bất 數số 受thọ 憂ưu 苦khổ 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 聖thánh 五ngũ 根căn 最tối 利lợi 行hành 。 何hà 等đẳng 五ngũ 信tín 根căn 。 精tinh 進tấn 念niệm 定định 慧tuệ 根căn 。 比Bỉ 丘Khâu 五ngũ 根căn 利lợi 行hành 證chứng 無vô 間gian 定định 盡tận 諸chư 漏lậu 。 是thị 名danh 向hướng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 速tốc 行hành 。 是thị 名danh 四tứ 向hướng 道đạo 。 何hà 謂vị 四tứ 修tu 定định 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 四tứ 修tu 定định 。 何hà 等đẳng 四tứ 有hữu 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 現hiện 世thế 樂lạc 行hành 。 有hữu 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 知tri 見kiến 。 有hữu 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 慧tuệ 分phân 別biệt 。 有hữu 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 漏lậu 盡tận 。 何hà 謂vị 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 現hiện 世thế 樂lạc 行hành 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 離ly 欲dục 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 成thành 就tựu 初sơ 禪thiền 行hành 。 滅diệt 覺giác 觀quán 內nội 淨tịnh 信tín 一nhất 心tâm 無vô 覺giác 無vô 觀quán 。 定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 成thành 就tựu 二nhị 禪thiền 行hành 。 離ly 喜hỷ 捨xả 行hành 念niệm 正chánh 智trí 身thân 受thọ 樂lạc 。 如như 諸chư 聖thánh 人nhân 解giải 捨xả 念niệm 樂nhạo/nhạc/lạc 行hành 。 成thành 就tựu 三tam 禪thiền 行hành 。 斷đoạn 苦khổ 樂lạc 先tiên 滅diệt 憂ưu 喜hỷ 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 捨xả 念niệm 淨tịnh 。 成thành 就tựu 四tứ 禪thiền 行hành 。 如như 是thị 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 現hiện 世thế 樂lạc 行hành 。 何hà 謂vị 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 知tri 見kiến 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 善thiện 取thủ 明minh 想tưởng 善thiện 持trì 晝trú 想tưởng 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 晝trú 修tu 明minh 想tưởng 。 夜dạ 亦diệc 如như 是thị 。 如như 夜dạ 修tu 明minh 想tưởng 晝trú 亦diệc 如như 是thị 。 以dĩ 心tâm 開khai 悟ngộ 。 不bất 覆phú 蓋cái 心tâm 。 心tâm 修tu 有hữu 明minh 此thử 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 知tri 見kiến 。 何hà 謂vị 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 慧tuệ 分phân 別biệt 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 知tri 受thọ 生sanh 。 知tri 受thọ 住trụ 。 知tri 受thọ 滅diệt 。 知tri 想tưởng 生sanh 。 知tri 想tưởng 住trụ 。 知tri 想tưởng 滅diệt 。 知tri 覺giác 生sanh 。 知tri 覺giác 住trụ 。 知tri 覺giác 滅diệt 。 此thử 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 慧tuệ 分phân 別biệt 。 何hà 謂vị 修tu 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 漏lậu 盡tận 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 知tri 五ngũ 受thọ 陰ấm 生sanh 滅diệt 。 知tri 色sắc 知tri 色sắc 集tập 。 知tri 色sắc 滅diệt 。 知tri 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 知tri 識thức 集tập 。 知tri 識thức 滅diệt 。 此thử 定định 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 得đắc 漏lậu 盡tận 如như 波ba 羅la 延diên 經kinh 所sở 問vấn 。 斷đoạn 一nhất 切thiết 欲dục 想tưởng 。 滅diệt 憂ưu 惱não 捨xả 睡thụy 眠miên 遮già 掉trạo 悔hối 捨xả 念niệm 淨tịnh 先tiên 滅diệt 覺giác 知tri 覺giác 解giải 脫thoát 斷đoạn 無vô 明minh 。 是thị 名danh 四tứ 修tu 定định 。 何hà 謂vị 四tứ 斷đoạn 。 戒giới 斷đoạn 微vi 護hộ 斷đoạn 。 修tu 斷đoạn 。 知tri 緣duyên 斷đoạn 。 何hà 謂vị 戒giới 斷đoạn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 。 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 不bất 分phân 別biệt 。 令linh 發phát 眼nhãn 根căn 。 常thường 自tự 攝nhiếp 行hành 。 莫mạc 依y 希hy 望vọng 世thế 憂ưu 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 慎thận 護hộ 眼nhãn 根căn 。 得đắc 眼nhãn 根căn 戒giới 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 意ý 知tri 法pháp 。 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 分phân 別biệt 令linh 起khởi 意ý 根căn 。 常thường 自tự 攝nhiếp 行hành 。 莫mạc 依y 希hy 望vọng 世thế 憂ưu 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 慎thận 護hộ 意ý 根căn 。 得đắc 意ý 根căn 戒giới 。 是thị 名danh 戒giới 斷đoạn 。 何hà 謂vị 微vi 護hộ 斷đoạn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 善thiện 相tương 生sanh 微vi 護hộ 若nhược 骨cốt 節tiết 。 若nhược 腫thũng 胞bào 。 若nhược 膖phùng 脹trướng 若nhược 青thanh 瘀ứ 。 若nhược 赤xích 黑hắc 。 若nhược 爛lạn 壞hoại 離ly 散tán 。 如như 是thị 觀quán 善thiện 相tương 生sanh 微vi 護hộ 。 是thị 名danh 微vi 護hộ 斷đoạn 。 何hà 謂vị 修tu 斷đoạn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 修tu 念niệm 正chánh 覺giác 依y 離ly 欲dục 依y 無vô 染nhiễm 依y 滅diệt 愛ái 擇trạch 法pháp 正chánh 覺giác 進tiến 正chánh 覺giác 喜hỷ 正chánh 覺giác 除trừ 正chánh 覺giác 定định 正chánh 覺giác 修tu 捨xả 正chánh 覺giác 依y 離ly 欲dục 依y 無vô 染nhiễm 依y 滅diệt 愛ái 。 是thị 名danh 修tu 斷đoạn 。 何hà 謂vị 智trí 緣duyên 斷đoạn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 身thân 不bất 善thiện 惡ác 行hành 報báo 。 今kim 世thế 及cập 後hậu 世thế 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 堪kham 忍nhẫn 斷đoạn 身thân 惡ác 行hành 。 修tu 身thân 善thiện 行hành 。 口khẩu 不bất 善thiện 行hành 報báo 。 今kim 世thế 及cập 後hậu 世thế 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 堪kham 忍nhẫn 斷đoạn 口khẩu 惡ác 行hành 。 修tu 口khẩu 善thiện 行hành 。 意ý 不bất 善thiện 行hành 惡ác 報báo 。 今kim 世thế 及cập 後hậu 世thế 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 堪kham 忍nhẫn 斷đoạn 意ý 不bất 善thiện 行hành 。 修tu 意ý 善thiện 行hành 。 是thị 名danh 智trí 緣duyên 斷đoạn 。

戒giới 護hộ 緣duyên 修tu 斷đoạn 。 自tự 性tánh 如Như 來Lai 說thuyết 。

比Bỉ 丘Khâu 行hành 是thị 法pháp 。 一nhất 切thiết 苦khổ 際tế 盡tận 。

是thị 名danh 四tứ 斷đoạn 智trí 。

何hà 謂vị 五Ngũ 根Căn 。 信tín 根căn 進tiến 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 是thị 名danh 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 亦diệc 如như 是thị 。 何hà 謂vị 五ngũ 解giải 脫thoát 處xứ 。 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 不bất 放phóng 逸dật 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 寂tịch 靜tĩnh 行hành 。 心tâm 未vị 解giải 脫thoát 得đắc 解giải 脫thoát 。 諸chư 漏lậu 未vị 盡tận 得đắc 漏lậu 盡tận 。 未vị 得đắc 無vô 上thượng 安an 隱ẩn 得đắc 安an 隱ẩn 。 何hà 謂vị 五ngũ 。 若nhược 世Thế 尊Tôn 為vì 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết 法pháp 。 若nhược 師sư 說thuyết 。 若nhược 慧tuệ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 說thuyết 。 隨tùy 順thuận 如Như 來Lai 說thuyết 。 若nhược 師sư 若nhược 慧tuệ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 說thuyết 。 聽thính 已dĩ 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 。 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 已dĩ 生sanh 悅duyệt 。 悅duyệt 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 喜hỷ 已dĩ 得đắc 身thân 除trừ 。 身thân 除trừ 已dĩ 受thọ 樂lạc 。 受thọ 樂lạc 已dĩ 心tâm 定định 。 心tâm 定định 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 不bất 放phóng 逸dật 。 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 寂tịch 靜tĩnh 行hành 。 心tâm 未vị 解giải 脫thoát 得đắc 解giải 脫thoát 。 諸chư 漏lậu 未vị 盡tận 得đắc 漏lậu 盡tận 。 未vị 得đắc 無vô 上thượng 安an 隱ẩn 得đắc 安an 隱ẩn 。 是thị 名danh 初sơ 解giải 脫thoát 處xứ 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 非phi 世Thế 尊Tôn 非phi 師sư 非phi 慧tuệ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 說thuyết 時thời 。 如như 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 廣quảng 讀đọc 誦tụng 通thông 利lợi 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 廣quảng 讀đọc 誦tụng 通thông 利lợi 。 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 已dĩ 生sanh 悅duyệt 。 悅duyệt 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 喜hỷ 已dĩ 得đắc 身thân 除trừ 。 身thân 除trừ 已dĩ 受thọ 樂lạc 。 受thọ 樂lạc 已dĩ 心tâm 定định 。 心tâm 定định 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 。 不bất 放phóng 逸dật 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 寂tịch 靜tĩnh 行hành 。 心tâm 未vị 解giải 脫thoát 得đắc 解giải 脫thoát 。 諸chư 漏lậu 未vị 盡tận 得đắc 漏lậu 盡tận 。 未vị 得đắc 無vô 上thượng 安an 隱ẩn 得đắc 安an 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 處xứ 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 非phi 世Thế 尊Tôn 非phi 師sư 非phi 慧tuệ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 說thuyết 時thời 。 非phi 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 廣quảng 讀đọc 誦tụng 通thông 利lợi 時thời 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 通thông 利lợi 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 隨tùy 彼bỉ 所sở 聞văn 法Pháp 通thông 利lợi 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 。 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 已dĩ 生sanh 悅duyệt 。 悅duyệt 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 喜hỷ 已dĩ 得đắc 身thân 除trừ 。 身thân 除trừ 已dĩ 受thọ 樂lạc 。 受thọ 樂lạc 已dĩ 心tâm 定định 。 心tâm 定định 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 。 不bất 放phóng 逸dật 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 寂tịch 靜tĩnh 行hành 。 心tâm 未vị 解giải 脫thoát 得đắc 解giải 脫thoát 。 諸chư 漏lậu 未vị 盡tận 得đắc 漏lậu 盡tận 。 未vị 得đắc 無vô 上thượng 安an 隱ẩn 得đắc 安an 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 處xứ 。

復phục 次thứ 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 非phi 世Thế 尊Tôn 非phi 師sư 非phi 慧tuệ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 說thuyết 時thời 。 非phi 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 廣quảng 讀đọc 誦tụng 通thông 利lợi 時thời 。 非phi 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 通thông 利lợi 。 廣quảng 為vì 他tha 。 分phân 別biệt 時thời 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 通thông 利lợi 自tự 心tâm 分phân 別biệt 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 隨tùy 所sở 聞văn 法Pháp 通thông 利lợi 。 自tự 心tâm 分phân 別biệt 。 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 。 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 已dĩ 生sanh 悅duyệt 。 悅duyệt 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 喜hỷ 已dĩ 得đắc 身thân 除trừ 。 身thân 除trừ 已dĩ 受thọ 樂lạc 。 受thọ 樂lạc 已dĩ 心tâm 定định 。 心tâm 定định 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 。 不bất 放phóng 逸dật 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 寂tịch 靜tĩnh 行hành 。 心tâm 未vị 解giải 脫thoát 得đắc 解giải 脫thoát 。 諸chư 漏lậu 未vị 盡tận 得đắc 漏lậu 盡tận 。 未vị 得đắc 無vô 上thượng 安an 隱ẩn 得đắc 安an 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 解giải 脫thoát 處xứ 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 非phi 世Thế 尊Tôn 非phi 師sư 非phi 慧tuệ 梵Phạm 淨tịnh 行hạnh 者giả 說thuyết 時thời 。 非phi 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 廣quảng 讀đọc 誦tụng 通thông 利lợi 時thời 。 非phi 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 通thông 利lợi 。 廣quảng 為vì 他tha 分phân 別biệt 時thời 。 非phi 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 通thông 利lợi 。 自tự 心tâm 分phân 別biệt 時thời 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 善thiện 取thủ 定định 相tương/tướng 善thiện 思tư 惟duy 善thiện 解giải 射xạ 。 比Bỉ 丘Khâu 善thiện 取thủ 定định 想tưởng 善thiện 思tư 惟duy 善thiện 解giải 射xạ 已dĩ 。 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 。 受thọ 法pháp 受thọ 義nghĩa 已dĩ 生sanh 悅duyệt 。 悅duyệt 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 喜hỷ 已dĩ 得đắc 身thân 除trừ 。 身thân 除trừ 已dĩ 受thọ 樂lạc 。 受thọ 樂lạc 已dĩ 心tâm 定định 。 心tâm 定định 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 。 不bất 放phóng 逸dật 勤cần 念niệm 正chánh 智trí 寂tịch 靜tĩnh 行hành 。 心tâm 未vị 解giải 脫thoát 得đắc 解giải 脫thoát 。 諸chư 漏lậu 未vị 盡tận 得đắc 漏lậu 盡tận 。 未vị 得đắc 無vô 上thượng 安an 隱ẩn 得đắc 安an 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 解giải 脫thoát 處xứ 。 是thị 名danh 五ngũ 解giải 脫thoát 處xứ 。 五ngũ 出xuất 界giới 如như 界giới 品phẩm 說thuyết 。 云vân 何hà 五ngũ 觀quán 定định 。 如như 正chánh 信tín 經kinh 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。

復phục 有hữu 無vô 勝thắng 法Pháp 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 法pháp 入nhập 定định 觀quán 。

世Thế 尊Tôn 。 有hữu 此thử 入nhập 定định 觀quán 。 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 勤cần 精tinh 進tấn 勇dũng 猛mãnh 。 正chánh 思tư 惟duy 多đa 學học 行hành 心tâm 。 如như 法Pháp 思tư 惟duy 入nhập 定định 。 入nhập 定định 已dĩ 觀quán 身thân 。 從tùng 頂đảnh 至chí 足túc 。 從tùng 足túc 至chí 頂đảnh 。 乃nãi 至chí 薄bạc 皮bì 。 皆giai 是thị 不bất 淨tịnh 。 是thị 名danh 初sơ 入nhập 定định 觀quán 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 勤cần 精tinh 進tấn 勇dũng 猛mãnh 。 正chánh 思tư 惟duy 多đa 學học 行hành 心tâm 。 如như 法Pháp 思tư 惟duy 入nhập 定định 。 入nhập 定định 已dĩ 不bất 觀quán 皮bì 血huyết 肉nhục 。 但đãn 觀quán 人nhân 骨cốt 。 此thử 身thân 中trung 有hữu 骨cốt 齒xỉ 爪trảo 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 入nhập 定định 觀quán 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 勤cần 精tinh 進tấn 勇dũng 猛mãnh 。 正chánh 思tư 惟duy 多đa 學học 行hành 心tâm 。 如như 法Pháp 思tư 惟duy 入nhập 定định 。 入nhập 定định 已dĩ 不bất 觀quán 皮bì 血huyết 肉nhục 骨cốt 。 但đãn 觀quán 人nhân 識thức 。 識thức 住trụ 此thử 世thế 。 住trụ 他tha 世thế 。 識thức 未vị 斷đoạn 。 不bất 離ly 二nhị 世thế 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 入nhập 定định 觀quán 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 勤cần 進tiến 勇dũng 猛mãnh 。 正chánh 思tư 惟duy 多đa 學học 行hành 心tâm 。 如như 法Pháp 思tư 惟duy 入nhập 定định 。 入nhập 定định 已dĩ 不bất 觀quán 皮bì 血huyết 肉nhục 骨cốt 。 復phục 觀quán 人nhân 識thức 。 識thức 不bất 住trụ 此thử 世thế 。 不bất 住trụ 他tha 世thế 。 識thức 斷đoạn 離ly 此thử 世thế 。 未vị 斷đoạn 離ly 他tha 世thế 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 入nhập 定định 觀quán 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 勤cần 進tiến 勇dũng 猛mãnh 。 正chánh 思tư 惟duy 多đa 學học 行hành 心tâm 。 如như 法Pháp 思tư 惟duy 入nhập 定định 。 入nhập 定định 已dĩ 不bất 觀quán 內nội 。 血huyết 肉nhục 皮bì 骨cốt 。 復phục 觀quán 人nhân 識thức 。 識thức 不bất 住trụ 此thử 世thế 。 不bất 住trụ 他tha 世thế 。 識thức 善thiện 斷đoạn 離ly 二nhị 世thế 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 入nhập 定định 觀quán 。 如như 是thị 無vô 勝thắng 入nhập 定định 觀quán 。 世Thế 尊Tôn 善thiện 知tri 無vô 勝thắng 。 世Thế 尊Tôn 善thiện 通thông 達đạt 。 無vô 有hữu 能năng 過quá 者giả 。 如như 我ngã 意ý 所sở 知tri 。 或hoặc 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 能năng 稱xưng 出xuất 世Thế 尊Tôn 知tri 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 入nhập 定định 觀quán 。 何hà 謂vị 五ngũ 起khởi 解giải 脫thoát 法pháp 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 五ngũ 法pháp 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 已dĩ 得đắc 解giải 脫thoát 。 何hà 謂vị 五ngũ 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 觀quán 身thân 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 觀quán 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 觀quán 諸chư 行hành 無vô 常thường 想tưởng 。 觀quán 世thế 不bất 樂nhạo 想tưởng 。 觀quán 身thân 死tử 想tưởng 。 如như 是thị 五ngũ 法Pháp 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 能năng 得đắc 解giải 脫thoát 。 是thị 名danh 五ngũ 起khởi 解giải 脫thoát 法pháp 。 云vân 何hà 六Lục 念Niệm 。 念niệm 佛Phật 乃nãi 至chí 念niệm 天thiên 。 何hà 謂vị 念niệm 佛Phật 。 以dĩ 佛Phật 為vi 境cảnh 界giới 。 念niệm 善thiện 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 名danh 念niệm 佛Phật 。 何hà 謂vị 念niệm 法pháp 。 以dĩ 法pháp 為vi 境cảnh 界giới 。 念niệm 善thiện 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 名danh 念niệm 法pháp 。 何hà 謂vị 念niệm 僧Tăng 。 以dĩ 僧Tăng 為vi 境cảnh 界giới 。 念niệm 善thiện 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 名danh 念niệm 僧Tăng 。 何hà 謂vị 念niệm 戒giới 。 戒giới 謂vị 身thân 口khẩu 戒giới 。 以dĩ 戒giới 為vi 境cảnh 界giới 。 念niệm 善thiện 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 名danh 念niệm 戒giới 。 何hà 謂vị 念niệm 施thí 。 施thí 有hữu 二nhị 種chủng 。 財tài 施thí 法Pháp 施thí 。 以dĩ 施thí 為vi 境cảnh 界giới 。 念niệm 善thiện 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 名danh 念niệm 施thí 。 何hà 謂vị 念niệm 天thiên 。 若nhược 過quá 摶đoàn 食thực 化hóa 生sanh 天thiên 。 彼bỉ 天thiên 不bất 觀quán 宿túc 業nghiệp 。 不bất 分phân 別biệt 宿túc 業nghiệp 。 以dĩ 天thiên 為vi 境cảnh 界giới 。 念niệm 善thiện 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 名danh 念niệm 天thiên 。 是thị 名danh 六lục 念niệm 。 六lục 空không 如như 空không 三tam 昧muội 說thuyết 。 六lục 出xuất 界giới 如như 界giới 品phẩm 說thuyết 。 何hà 謂vị 六lục 明minh 分phần/phân 法pháp 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 六lục 法pháp 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 生sanh 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 何hà 謂vị 六lục 。 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 不bất 樂nhạo 想tưởng 。 死tử 想tưởng 。 何hà 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 作tác 是thị 思tư 惟duy 。

色sắc 無vô 常thường 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 無vô 常thường 。 若nhược 如như 是thị 五ngũ 受thọ 陰ấm 。 觀quán 無vô 常thường 行hành 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 有hữu 為vi 法pháp 三tam 相tương/tướng 。 生sanh 住trụ 滅diệt 。 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 。 思tư 惟duy 生sanh 住trụ 滅diệt 。 調điều 心tâm 修tu 令linh 柔nhu 軟nhuyễn 。 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 思tư 惟duy 色sắc 無vô 常thường 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 無vô 常thường 。 行hành 人nhân 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 無vô 常thường 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 生sanh 明minh 得đắc 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 無vô 常thường 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 明minh 分phần/phân 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 色sắc 無vô 常thường 。 若nhược 無vô 常thường 則tắc 是thị 苦khổ 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 無vô 常thường 。 若nhược 無vô 常thường 則tắc 是thị 苦khổ 。 如như 是thị 五ngũ 受thọ 陰ấm 觀quán 苦khổ 行hạnh 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 若nhược 色sắc 生sanh 住trụ 。 即tức 是thị 生sanh 苦khổ 。 有hữu 病bệnh 有hữu 老lão 死tử 。 若nhược 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 生sanh 住trụ 。 即tức 是thị 生sanh 苦khổ 。 有hữu 病bệnh 有hữu 老lão 死tử 。

復phục 次thứ 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 三tam 苦khổ 。 行hành 苦khổ 苦khổ 苦khổ 變biến 易dị 苦khổ 。 何hà 謂vị 行hành 苦khổ 。 五ngũ 受thọ 陰ấm 行hành 自tự 性tánh 苦khổ 形hình 或hoặc 苦khổ 自tự 相tương/tướng 苦khổ 。 是thị 名danh 行hành 苦khổ 。 何hà 謂vị 苦khổ 苦khổ 。 五ngũ 受thọ 陰ấm 行hành 自tự 性tánh 苦khổ 。 生sanh 等đẳng 生sanh 起khởi 等đẳng 起khởi 出xuất 等đẳng 出xuất 。 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 生sanh 種chủng 種chủng 病bệnh 。 因nhân 熱nhiệt 生sanh 病bệnh 。 因nhân 痰đàm 癊ấm 。 因nhân 風phong 因nhân 過quá 力lực 。 因nhân 他tha 惱não 。 因nhân 時thời 變biến 。 因nhân 諸chư 大đại 相tương 違vi 。 因nhân 食thực 飲ẩm 不bất 消tiêu 。 因nhân 宿túc 業nghiệp 報báo 。 因nhân 諸chư 大đại 不bất 調điều 生sanh 病bệnh 。 生sanh 眼nhãn 病bệnh 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 病bệnh 生sanh 。 頭đầu 痛thống 面diện 痛thống 。 口khẩu 齒xỉ 咽yến/ế/yết 痛thống 。 胸hung 痛thống 病bệnh 。 生sanh 蛇xà 身thân 病bệnh 。 呼hô 嗐hại 痛thống 。 謦khánh 欬khái 病bệnh 。 嘔# 吐thổ 病bệnh 。 生sanh 絞giảo 病bệnh 。 身thân 熱nhiệt 腹phúc 痛thống 病bệnh 。 生sanh 癬tiển 胞bào 疥giới 瘙# 微vi 風phong 侵xâm 婬dâm 瘡sang 癰ung 蛆thư 白bạch 癩lại 乾can 枯khô 癲điên 狂cuồng 病bệnh 生sanh 痔trĩ 病bệnh 㿃# 下hạ 赤xích 腫thũng 虫trùng 食thực 病bệnh 等đẳng 。 蚤tảo 螕# 虱sắt 蚊văn 虻manh 蟻nghĩ 子tử 。 此thử 身thân 乃nãi 至chí 一nhất 毛mao 處xứ 。 無vô 不bất 有hữu 虫trùng 。 如như 人nhân 癰ung 腫thũng 上thượng 生sanh 毒độc 腫thũng 五ngũ 受thọ 陰ấm 行hành 性tánh 苦khổ 亦diệc 如như 是thị 。 生sanh 等đẳng 生sanh 起khởi 等đẳng 起khởi 出xuất 等đẳng 出xuất 。 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 生sanh 種chủng 種chủng 病bệnh 。 因nhân 熱nhiệt 生sanh 病bệnh 。 乃nãi 至chí 一nhất 毛mao 處xứ 。 無vô 不bất 有hữu 虫trùng 。 是thị 名danh 苦khổ 苦khổ 。 何hà 謂vị 變biến 易dị 苦khổ 。 如như 五ngũ 受thọ 陰ấm 行hành 。 轉chuyển 變biến 衰suy 熟thục 。 壞hoại 敗bại 盡tận 滅diệt 。 終chung 沒một 離ly 滅diệt 。 是thị 名danh 變biến 易dị 苦khổ 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 於ư 彼bỉ 行hành 苦khổ 苦khổ 苦khổ 變biến 易dị 苦khổ 。 調điều 心tâm 修tu 令linh 柔nhu 軟nhuyễn 。 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 思tư 惟duy 色sắc 苦khổ 。 思tư 惟duy 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 苦khổ 。 如như 行hành 人nhân 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 生sanh 明minh 得đắc 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 謂vị 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 色sắc 無vô 常thường 。 若nhược 無vô 常thường 即tức 是thị 苦khổ 。 若nhược 苦khổ 即tức 無vô 我ngã 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 無vô 常thường 。 若nhược 無vô 常thường 即tức 是thị 苦khổ 。 若nhược 苦khổ 即tức 是thị 無vô 我ngã 。 若nhược 於ư 此thử 想tưởng 。 五ngũ 受thọ 陰ấm 觀quán 無vô 我ngã 行hành 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 色sắc 無vô 我ngã 。 色sắc 若nhược 是thị 我ngã 。 色sắc 應ưng 不bất 受thọ 苦khổ 患hoạn 。 色sắc 應ưng 得đắc 自tự 在tại 。 如như 是thị 有hữu 。 如như 是thị 非phi 有hữu 。 以dĩ 色sắc 非phi 我ngã 故cố 。 色sắc 受thọ 苦khổ 患hoạn 。 色sắc 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 如như 是thị 有hữu 。 如như 是thị 非phi 有hữu 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 無vô 我ngã 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 若nhược 是thị 我ngã 。 識thức 不bất 應ưng 受thọ 苦khổ 患hoạn 。 識thức 應ưng 得đắc 自tự 在tại 。 如như 是thị 有hữu 。 如như 是thị 非phi 有hữu 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 是thị 調điều 心tâm 修tu 令linh 柔nhu 軟nhuyễn 。 柔nhu 軟nhuyễn 已dĩ 思tư 惟duy 。 色sắc 無vô 我ngã 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 無vô 我ngã 。 如như 行hành 人nhân 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 生sanh 明minh 得đắc 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 謂vị 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 等đẳng 食thực 。 食thực 有hữu 四tứ 種chủng 。 謂vị 摶đoàn 食thực 觸xúc 食thực 思tư 食thực 識thức 食thực 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 有hữu 四tứ 種chủng 食thực 。 食thực 此thử 食thực 。 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 住trụ 。 能năng 令linh 陰ấm 和hòa 合hợp 。 能năng 有hữu 利lợi 益ích 。 何hà 等đẳng 四tứ 。 一nhất 謂vị 摶đoàn 食thực 。 二nhị 觸xúc 食thực 三tam 思tư 食thực 。 四tứ 識thức 食thực 。 何hà 等đẳng 謂vị 摶đoàn 食thực 。 摶đoàn 食thực 有hữu 二nhị 種chủng 。 麁thô 細tế 。 何hà 謂vị 麁thô 。 除trừ 天thiên 淨tịnh 食thực 天thiên 香hương 食thực 。 除trừ 衣y 服phục 澡táo 浴dục 調điều 身thân 食thực 。 苦khổ 餘dư 摶đoàn 食thực 。 是thị 名danh 麁thô 摶đoàn 食thực 。 何hà 謂vị 細tế 摶đoàn 。 食thực 。 天thiên 淨tịnh 食thực 。 天thiên 香hương 食thực 。 衣y 服phục 澡táo 浴dục 。 調điều 身thân 食thực 。 是thị 名danh 細tế 摶đoàn 食thực 。

復phục 次thứ 麁thô 摶đoàn 食thực 。 除trừ 天thiên 香hương 食thực 。 除trừ 衣y 服phục 澡táo 浴dục 食thực 。 若nhược 餘dư 摶đoàn 食thực 。 是thị 名danh 麁thô 摶đoàn 食thực 。

復phục 次thứ 細tế 摶đoàn 食thực 。 天thiên 香hương 食thực 。 衣y 服phục 澡táo 浴dục 調điều 身thân 食thực 。 是thị 名danh 細tế 摶đoàn 食thực 。 何hà 謂vị 觸xúc 食thực 。 六lục 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 。 是thị 名danh 觸xúc 食thực 。 何hà 謂vị 思tư 食thực 。 六lục 思tư 身thân 。 色sắc 思tư 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 思tư 。 是thị 名danh 六lục 思tư 身thân 。 是thị 名danh 思tư 食thực 。 何hà 謂vị 識thức 食thực 。 六lục 識thức 身thân 。 眼nhãn 識thức 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 。 是thị 名danh 六lục 識thức 身thân 。 是thị 名danh 識thức 食thực 。 摶đoàn 食thực 。 或hoặc 是thị 食thực 。 或hoặc 非phi 食thực 。 觸xúc 思tư 識thức 食thực 。 或hoặc 是thị 食thực 。 或hoặc 非phi 食thực 。 何hà 謂vị 摶đoàn 食thực 是thị 食thực 。 若nhược 緣duyên 摶đoàn 食thực 。 得đắc 諸chư 根căn 增tăng 長trưởng 。 不bất 損tổn 壞hoại 不bất 減giảm 壽thọ 。 是thị 名danh 摶đoàn 食thực 食thực 。 云vân 何hà 摶đoàn 食thực 非phi 食thực 。 若nhược 緣duyên 摶đoàn 食thực 。 諸chư 根căn 不bất 增tăng 長trưởng 。 損tổn 壞hoại 減giảm 壽thọ 。 是thị 名danh 摶đoàn 食thực 非phi 食thực 。 何hà 謂vị 觸xúc 思tư 識thức 食thực 是thị 食thực 。 若nhược 緣duyên 識thức 食thực 。 諸chư 根căn 增tăng 長trưởng 。 不bất 損tổn 壞hoại 不bất 減giảm 壽thọ 。 是thị 名danh 識thức 食thực 是thị 食thực 。 何hà 謂vị 識thức 食thực 非phi 食thực 。 若nhược 緣duyên 識thức 食thực 。 諸chư 根căn 不bất 增tăng 長trưởng 。 損tổn 壞hoại 減giảm 壽thọ 。 是thị 名danh 識thức 食thực 非phi 食thực 。 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 摶đoàn 食thực 如như 食thực 子tử 肉nhục 。 觀quán 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 觸xúc 思tư 識thức 食thực 。 有hữu 解giải 射xạ 想tưởng 。 思tư 惟duy 滅diệt 依y 離ly 欲dục 染nhiễm 。 如như 行hành 人nhân 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 生sanh 明minh 得đắc 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 謂vị 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 樂nhạo 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 厭yếm 離ly 不bất 樂lạc 。 地địa 獄ngục 世thế 畜súc 生sanh 世thế 餓ngạ 鬼quỷ 世thế 人nhân 世thế 天thiên 世thế 眾chúng 生sanh 世thế 行hành 世thế 。 厭yếm 離ly 不bất 樂lạc 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 此thử 世thế 間gian 。 有hữu 取thủ 心tâm 者giả 。 必tất 執chấp 所sở 見kiến 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 斷đoạn 離ly 不bất 受thọ 。 如như 是thị 諸chư 見kiến 如như 行hành 人nhân 。 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 不bất 樂nhạo 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 生sanh 明minh 得đắc 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 不bất 樂nhạo 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 謂vị 死tử 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 露lộ 處xứ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 是thị 死tử 法pháp 。 有hữu 死tử 過quá 患hoạn 。 若nhược 餘dư 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 有hữu 死tử 法pháp 。 有hữu 死tử 過quá 患hoạn 。 若nhược 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 人nhân 天thiên 。 及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 往vãng 來lai 生sanh 死tử 。 得đắc 名danh 眾chúng 生sanh 者giả 。 皆giai 有hữu 死tử 法pháp 。 有hữu 死tử 過quá 患hoạn 。 比Bỉ 丘Khâu 思tư 惟duy 陰ấm 壞hoại 捨xả 身thân 憶ức 念niệm 死tử 。 比Bỉ 丘Khâu 思tư 惟duy 死tử 知tri 死tử 解giải 死tử 覺giác 死tử 。 如như 行hành 人nhân 若nhược 想tưởng 憶ức 想tưởng 。 是thị 名danh 死tử 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 生sanh 明minh 得đắc 明minh 得đắc 明minh 分phần/phân 。 能năng 令linh 明minh 廣quảng 大đại 。 是thị 謂vị 死tử 想tưởng 明minh 分phần/phân 法pháp 。 是thị 名danh 六lục 明minh 分phần/phân 法pháp 。 何hà 謂vị 六lục 悅duyệt 因nhân 法pháp 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 悅duyệt 已dĩ 生sanh 喜hỷ 。 喜hỷ 已dĩ 得đắc 身thân 除trừ 。 身thân 除trừ 已dĩ 受thọ 樂lạc 。 受thọ 樂lạc 已dĩ 心tâm 定định 。 心tâm 定định 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 是thị 名danh 六lục 悅duyệt 因nhân 法pháp 。 何hà 謂vị 無vô 喜hỷ 六lục 正chánh 覺giác 。 念niệm 正chánh 覺giác 乃nãi 至chí 捨xả 正chánh 覺giác 。 是thị 名danh 無vô 喜hỷ 六lục 正chánh 覺giác 。 何hà 謂vị 七Thất 覺Giác 。 念niệm 正chánh 覺giác 乃nãi 至chí 捨xả 正chánh 覺giác 。 是thị 名danh 七thất 正chánh 覺giác 。 何hà 謂vị 七thất 想tưởng 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 七thất 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 得đắc 大đại 功công 德đức 。 得đắc 至chí 甘cam 露lộ 。 何hà 謂vị 七thất 不bất 淨tịnh 想tưởng 食thực 。 厭yếm 想tưởng 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 樂nhạo 想tưởng 死tử 想tưởng 無vô 常thường 想tưởng 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 謂vị 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 。 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 得đắc 大đại 果quả 報báo 。 得đắc 大đại 功công 德đức 。 得đắc 至chí 甘cam 露lộ 。 以dĩ 何hà 緣duyên 故cố 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 心tâm 知tri 分phân 別biệt 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 令linh 欲dục 心tâm 退thoái 沒một 不bất 展triển 。 當đương 漸tiệm 漸tiệm 除trừ 盡tận 。 背bối/bội 捨xả 厭yếm 離ly 已dĩ 正chánh 住trụ 。 如như 筋cân 如như 鳥điểu 羽vũ 。 如như 頭đầu 羅la 草thảo 投đầu 於ư 火hỏa 中trung 。 燋tiều 捲quyển 不bất 展triển 。 後hậu 便tiện 消tiêu 盡tận 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 。 心tâm 知tri 分phân 別biệt 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 令linh 欲dục 心tâm 退thoái 沒một 不bất 展triển 。 後hậu 便tiện 消tiêu 盡tận 。 背bối/bội 捨xả 厭yếm 離ly 已dĩ 正chánh 住trụ 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 有hữu 心tâm 知tri 分phân 別biệt 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 心tâm 於ư 欲dục 想tưởng 猶do 生sanh 津tân 漏lậu 。 如như 本bổn 無vô 異dị 。 心tâm 不bất 背bối/bội 捨xả 。 不bất 厭yếm 離ly 。 不bất 正chánh 住trụ 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 實thật 自tự 知tri 。 我ngã 便tiện 為vi 未vị 。 修tu 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 我ngã 未vị 增tăng 益ích 異dị 名danh 色sắc 。 我ngã 未vị 得đắc 修tu 果quả 報báo 。 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 正chánh 智trí 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 知tri 分phân 別biệt 不bất 淨tịnh 想tưởng 於ư 欲dục 想tưởng 心tâm 不bất 生sanh 津tân 漏lậu 。 於ư 本bổn 有hữu 異dị 。 背bối/bội 捨xả 厭yếm 離ly 正chánh 住trụ 。 比Bỉ 丘Khâu 如như 實thật 正chánh 知tri 。 我ngã 已dĩ 修tu 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 我ngã 有hữu 增tăng 益ích 異dị 名danh 色sắc 。 我ngã 得đắc 修tu 果quả 報báo 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 正chánh 智trí 。 行hành 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 得đắc 大đại 果quả 報báo 。 得đắc 大đại 功công 德đức 。 得đắc 至chí 甘cam 露lộ 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 故cố 。 說thuyết 如như 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 親thân 近cận 多đa 修tu 學học 已dĩ 。 得đắc 大đại 果quả 報báo 。 得đắc 大đại 功công 德đức 。 得đắc 至chí 甘cam 露lộ 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 六lục

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Kinh Luật Dị Tướng – Quyển 0005

經Kinh 律Luật 異Dị 相Tướng Quyển 0005 梁Lương 寶Bảo 唱Xướng 等Đẳng 集Tập 經Kinh 律Luật 異Dị 相Tướng 卷quyển 第đệ 五ngũ (# 應ưng 身thân 益ích 物vật 部bộ 第đệ 二nhị )# 梁lương 沙Sa 門Môn 僧Tăng 旻# 寶bảo 唱xướng 等đẳng 集tập -# 佛Phật 胸hung 萬vạn 字tự 放phóng 光quang 發phát 音âm...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận – Quyển 53

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 順Thuận 正Chánh 理Lý 論Luận Quyển 53 尊Tôn 者Giả 眾Chúng 賢Hiền 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 順Thuận 正Chánh 理Lý 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 三tam 尊tôn 者giả 眾chúng 賢hiền 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao – Quyển 71

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 隨Tùy 疏Sớ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao Quyển 71 唐Đường 澄Trừng 觀Quán 述Thuật 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 隨Tùy 疏Sớ/sơ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 一nhất 唐đường 清thanh 涼lương 山sơn 大đại 華hoa 嚴nghiêm 寺tự 沙Sa 門Môn...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bổn – Quyển 5

俱Câu 舍Xá 論Luận 頌Tụng 疏Sớ 論Luận 本Bổn Quyển 5 唐Đường 圓Viên 暉Huy 述Thuật 俱câu 舍xá 論luận 頌tụng 疏sớ/sơ 論luận 本bổn 第đệ 五ngũ 從tùng 此thử 大đại 文văn 第đệ 二nhị 。 明minh 眾chúng 同đồng 分phần/phân 者giả 。 論luận 云vân 。 如như 是thị 已dĩ 辯biện 得đắc 非phi 得đắc...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Quảng Hoằng Minh Tập – Quyển 0027

廣Quảng 弘Hoằng 明Minh 集Tập Quyển 0027 唐Đường 道Đạo 宣Tuyên 撰Soạn 廣quảng 弘hoằng 明minh 集tập 誡giới 功công 篇thiên 序tự 第đệ 二nhị 十thập 七thất 卷quyển 大đại 唐đường 西tây 明minh 寺tự 沙Sa 門Môn 釋thích 道đạo 宣tuyên 撰soạn 夫phu 群quần 生sanh 所sở 以dĩ 久cửu 流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 海hải...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Hê Da Kinh – Quyển 3

蕤 呬Hê 耶Da 經Kinh Quyển 3 唐Đường 不Bất 空Không 譯Dịch 蕤# 呬Hê 耶Da 經Kinh 卷quyển 下hạ 大đại 唐đường 大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 三tam 司ty 試thí 鴻hồng 臚lư 卿khanh 三tam 藏tạng 和hòa 尚thượng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。 分Phân 別Biệt 相Tương/tướng...