VỮNG NIỀM TIN

Nuôi hy vọng xây tương lai sáng tỏ
Chốn phù sinh tìm điểm tựa quang vinh
Cho duyên phần hoa nở ngát hương trinh
Làm thơm đẹp vườn tâm linh tỉnh thức.
Nhưng lẩn quẩn nào thấy đâu nẻo trước
Giữa mê đồ vẫn lạc bước trần ai
Nửa đường đời qua lắm ngõ chông gai
Ôm cay đắng quảy lên vai tủi hận
Bâu lệ thấm suốt tiến trình lận đận
Kiếp lãng du không định hướng về đâu
Thôi từ nay buông thả phận dãi dầu
Bao mơ ước trôi sâu dòng ảo tưởng.
Một ngày kia bỗng dừng chân vất vưởng
Nơi khô cằn heo hút gió hoang vu
Mảnh thân gầy xin gói trọn sầu đau
Vùng sỏi đá bới đào nên sự sống
May mắn thay dư hương còn vướng đọng
Xông ướp lòng thêm đắp vững niềm tin
Gặp nhau đây người tri kỷ đồng hành
Chung cảnh ngộ xẻ chia tình ấm lạnh
Kể hôm nay tôi không còn cô quạnh
Chẳng ngại ngùng nguyền dũng mãnh vươn lên
Tay trong tay hát nốt bản tồn sinh……