Vua Ca Lợi Và Tiên Nhân Nhẫn Nhục (Audio)

Vua Ca Lợi Và Tiên Nhân Nhẫn Nhục (Audio)
Đọc Truyện, Pháp âm

VUA CA LỢI VÀ TIÊN NHÂN NHẪN NHỤC
Trích lục sách PHÁP UYỂN CHÂU LÂM
Nguyên tác Hán văn: Pháp sư Đạo Thế
Việt dịch & chú thích: BDTHT Pháp Âm
Biên tập video: Pháp Âm Tuyên Lưu
Diễn đọc: Phật tử Thiện Nhân

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Sách, Đọc Truyện, Pháp âm

Báo Ứng Hiện Đời Tập 3 (Audio)

BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI (Tập 3) Biên soạn: Cư sĩ Quả Khanh - Hạnh Đoan biên dịch Giọng đọc: Nhóm Gia Đình Phật tử Thiện Quang   Báo Ứng Hiện Đời Tập III - 1Báo Ứng Hiện Đời Tập III - 2Báo Ứng Hiện Đời Tập III - 3Báo Ứng...
Những Lá Thư Tịnh Độ

149- Thư Trả Lời Cư Sĩ Khuất Hàn Nam

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Cư Sĩ Khuất Hàn Nam Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời cư sĩ Khuất Hàn Nam Thư nhận được đủ cả. Bài Du Thạch Quật...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Tình Không Chết Theo Mùa Đông (PH116)

Tình Không Chết Theo Mùa ĐôngThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://www.youtube.com/watch?v=Cm3EPQUJ37c  
Bài Viết, Bài Viết Ngắn, Nhân Quả Nghiệp Báo

Ác Báo Của Nghề Đánh Bắt Cá

ÁC BÁO CỦA NGHỀ ĐÁNH BẮT CÁ Hạnh Đoan tuyển dịch (Từ trang Net Phật giáo Thế giới!) Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm    Người đời không tin nhân quả, nhưng nhân quả chẳng tha ai. Quả báo của...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Kinh Trạm Xe (PH043)

Kinh Trạm XeThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa    
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Nhân Ác Lớn Nhất là Sát Sinh - Ăn Thịt

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT (Trích đọc các tác phẩm Hạnh Đoan dịch) Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT Hòa Thượng Tuyên Hóa (Vạn Phật Thành ngày 29...