Vũ Trụ
Đông Châu

 

VŨ TRỤ
Tình yêu nào bao la như vũ trụ
Trọn một màn luân vũ tuyệt vời
Là hạt bụi, con cúi đầu khấn nguyện
Vào hư không đại định cùng Người!

BUỔI SÁNG
Anh cùng em vào buổi sáng
Ánh mai hồng rạng rỡ không gian
Anh cùng em chung buổi sáng
Tiếp nhận nguồn năng lượng thanh tân

NIỆM ĐAU NHÂN THẾ
Phật đã dạy hữu thân hữu khổ
Hễ sanh ra ai cũng khóc òa
Lỡ làm người hãy tu trọn vẹn
Suối lệ tiếc thương – ta khuất xa !

THANH TỊNH
Bước vào nẻo Giác cần Thanh tịnh
Sạch nước – sạch bình mới chân tu
Nước sạch ,bình dơ còn hữu lậu
Nước dơ bình sạch cũng bẩn nhơ

ĐỒNG CHÂU
Mùa Phật đản 2548 ( 2004)