Về Nguồn Yêu Thương

Thơ: Tuệ Kiên
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng - Khánh Hải

doahong