Văn Tác Bạch Vu Lan

Văn Tác Bạch Vu Lan
Văn Tác Bạch

VĂN TÁC BẠCH VU LAN

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức, Tăng Ni,

Hôm nay, là ngày chư Tăng Tự tứ cũng là mùa báo hiếu cho hàng Phật tử Việt Nam nói riêng, hầu hết tín đồ tu theo đạo Phật nói chung, cũng chính ngày này mà dòng máu hiếu đạo được một phen ấm lại, là ngày chư Phật đại hoan hỷ, là ngày tượng trưng cho tấm lòng vị tha vô biên của các vị Bồ Tát, cũng là ngày khơi dậy sự vẻ vang của người con chí hiếu Mục Kiền Liên xa xưa, đã từng cứu thoát vong linh thân mẫu ra chốn u đồ đau khổ.

Bởi thế, nên đạo Phật được mệnh danh là đạo hiếu, mà ban sơ Đức Phật dạy người Phật tử phải thực hành hạnh hiếu với cha mẹ sanh tiền, cũng như quá vãng.

Do đó, nên năm nay, cũng như mọi năm về trước, mùa Vu Lan Thắng hội về, người con thảo, cháu hiền không ai bảo ai đều tự thấy có bổn phận phải lo báo hiếu cho ông bà, cha mẹ.

Trong kinh Tâm Địa Quán có câu:

Ở đời mẹ hiền chịu thay con
Mười tháng cưu mang luôn chịu khổ
Đôi năm dục lạc tình không đắm .
Tùy thời ăn uống cũng chung đồng
Ngày đêm canh cánh lòng thương xót
Đi đứng nằm ngồi chịu khổ đau
Đến kỳ mãn nguyệt sanh con dại
Đau tợ gươm đao xé ruột gan.
Mê mẫn đông tây không phân biệt ,
Khắp thân đau nhức khó nhẫn kham
Hoặc nhơn sản nạn phải từ trần
Sáu thân quyên thuộc đều bi não
Các khổ như  vầy chỉ vì con.

Thật vậy, Đức Như Lai biết ân (thì trả ân) và báo ân trải qua vô số kiếp khôn lường, hiếu thuận mẹ cha.

Đức Phật dạy, cha mẹ sanh mười tháng cưu mang, ba năm bú mớm, dạy con nghề làm ăn, cha mẹ là ruộng phước các con vậy.

Vì trót đã mang nặng dòng máu hiếu đạo, một thâm ân cực kỳ sâu rộng ấy, nên Phật tử chúng con chẳng nài khó nhọc, không nệ tốn hao đối với ngày Phật sự lịch sử trọng đại và ý nghĩa cao cả này, thể theo tấm gương đại hiếu của Đức Mục Kiền Liên, y lời Phật dạy sắm sửa phẩm vật, dâng lên cúng dường Tam Bảo trong đại lễ Vu Lan thắng hội này.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi lân mẫn chứng minh và nạp thọ, cho toàn thể Phật tử chúng con được trượng thừa công đức, và chú nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, đa sanh phụ mẫu hiện tiền cũng như quá cố của chúng con, cũng cầu nguyện quốc gia thịnh trị, bá tánh an hoà, hoà bình vĩnh cữu, nhân dân an cư lạc nghiệp, đồng thời kính chúc trên chư tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni (sau ba tháng an cư) phước trí trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài Viết Liên Quan

Văn Tác Bạch

Văn Tiến Tôn Sư

VĂN TIẾN TÔN SƯ   Kính bạch Thầy, Hôm nay đất trời báo hiếu, bởi không gian mịt mờ u tối, gió biếng thổi, cây chẳng buồn lay, mọi vật rủ cành như đón chờ người đức hạnh ra đi vĩnh viễn. Thầy ơi !...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Kỳ Siêu Cho Con

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHO CON   Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức. Hôm nay là...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Thọ Giới Bát Quan Trai

TÁC BẠCH THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI   Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch... Chúng con pháp danh.....hữu duyên hữu phước sanh được làm người, nhưng đang sống trong cảnh đời ngũ trược nhiều đau khổ, quanh năm cư lăn lộn trong bả...
Văn Tác Bạch

Thiệp Thỉnh Chứng Minh Lễ Bế Mạc

THIỆP THỈNH CHỨNG MINH LỄ BẾ MẠC   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni. Nhờ hồng ân Tam Bảo, lớp học giáo lý tại chùa...được sự hổ trợ của...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Cúng Dường Trường Hạ (4)

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni Chúng con đại diện Phật Tử các chùa... vô cùng hoan hỷ được tin quí Hoà Thượng,...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Cúng Dường Trường Hạ

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại đạo tràng chùa..., ngày Chư Tăng câu hội để kiết hạ an cư, ngày...