毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 經Kinh

唐Đường 不Bất 空Không 譯Dịch

毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 經Kinh

開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 三tam 司ty 特đặc 進tiến 試thí 鴻hồng 臚lư 卿khanh 肅túc 國quốc 公công 。 食thực 邑ấp 三tam 千thiên 戶hộ 。 贈tặng 司ty 空không 諡thụy 大đại 鑒giám 正chánh 號hiệu 大đại 廣quảng 智trí 。 大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 不bất 空không 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

爾nhĩ 時thời 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 在tại 於ư 佛Phật 前tiền 合hợp 掌chưởng 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 我ngã 為vì 未vị 來lai 諸chư 有hữu 情tình 等đẳng 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 豐phong 饒nhiêu 財tài 寶bảo 。 護hộ 持trì 國quốc 界giới 故cố 。 說thuyết 自tự 真chân 言ngôn 。 我ngã 此thử 真chân 言ngôn 。 如như 真chân 多đa 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 。 能năng 滿mãn 眾chúng 願nguyện 。 世Thế 尊Tôn 聽thính 許hứa 我ngã 說thuyết 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 天thiên 王vương 。 汝nhữ 能năng 愍mẫn 念niệm 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 恣tứ 汝nhữ 意ý 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 歡hoan 喜hỷ 無vô 量lượng 。 即tức 於ư 佛Phật 前tiền 。 說thuyết 心tâm 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 謨mô 囉ra 怛đát 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ (# 引dẫn )# 野dã (# 一nhất )# 曩nẵng 謨mô 吠phệ 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 拏noa (# 鼻tị 引dẫn )# 野dã (# 二nhị )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 囉ra (# 引dẫn )# 惹nhạ (# 引dẫn )# 野dã (# 三tam )# 薩tát 嚩phạ 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 曩nẵng (# 引dẫn )# 麼ma (# 鼻tị 引dẫn 四tứ )# 舍xá (# 引dẫn )# 跛bả 哩rị 布bố (# 引dẫn )# 囉ra 拏noa (# 鼻tị 引dẫn )# 野dã (# 五ngũ )# 悉tất 地địa 迦ca 囉ra (# 引dẫn )# 野dã (# 六lục )# 蘇tô (# 上thượng )# 騫khiên 娜na 娜na (# 引dẫn )# 野dã (# 七thất )# 怛đát 娑sa 每mỗi (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 曩nẵng 莫mạc 塞tắc 訖ngật 哩rị (# 三tam 合hợp )# 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 八bát )# 伊y (# 上thượng )# mâm (# 引dẫn )# 吠phệ (# 引dẫn )# 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 拏noa (# 鼻tị 引dẫn )# 紇hột 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 乃nãi 野dã (# 九cửu )# 麼ma (# 引dẫn )# 襪vạt 多đa 以dĩ 灑sái (# 引dẫn )# 弭nhị (# 十thập )# 薩tát 嚩phạ 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 蘇tô (# 上thượng )# 佉khư (# 去khứ 引dẫn )# 嚩phạ 憾hám (# 十thập 一nhất )# 怛đát 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 他tha (# 去khứ 引dẫn 十thập 二nhị )# 唵án 悉tất 地địa 悉tất 地địa (# 十thập 三tam )# 蘇tô (# 上thượng )# 母mẫu 蘇tô (# 上thượng )# 母mẫu (# 十thập 四tứ )# 左tả (# 上thượng )# 左tả (# 上thượng )# 左tả (# 上thượng )# 左tả (# 上thượng 十thập 五ngũ )# 左tả 囉ra 左tả 囉ra (# 十thập 六lục 娑sa 囉ra 娑sa 囉ra 。 十thập 七thất )# 羯yết 囉ra 羯yết 囉ra (# 十thập 八bát )# 抧# 里lý 抧# 里lý (# 十thập 九cửu 矩củ 嚕rô 矩củ 嚕rô 。 二nhị 十thập )# 母mẫu 嚕rô 母mẫu 嚕rô (# 二nhị 十thập 一nhất )# 主chủ 嚕rô 主chủ 嚕rô (# 二nhị 十thập 二nhị )# 娑sa (# 去khứ 引dẫn )# 馱đà 野dã 遏át 貪tham 麼ma 麼ma (# 二nhị 十thập 三tam )# nễ 底để 也dã (# 二nhị 合hợp )# 末mạt 他tha 弩nỗ (# 鼻tị 引dẫn )# 婆bà (# 去khứ )# 嚩phạ 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ (# 二nhị 十thập 四tứ )# 吠phệ 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 拏noa (# 鼻tị 引dẫn )# 野dã 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 賀hạ (# 二nhị 十thập 五ngũ )# 馱đà 曩nẵng 娜na (# 引dẫn )# 野dã 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ (# 引dẫn 二nhị 十thập 六lục )# 麼ma (# 鼻tị )# 拏noa (# 鼻tị 引dẫn )# 囉ra 他tha (# 二nhị 十thập 七thất )# 跛bả 哩rị 布bố (# 引dẫn )# 囉ra 迦ca (# 引dẫn )# 野dã 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ (# 引dẫn 二nhị 十thập 八bát )#

爾nhĩ 時thời 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 說thuyết 此thử 真chân 言ngôn 已dĩ 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 我ngã 今kim 說thuyết 受thọ 持trì 真chân 言ngôn 法pháp 。 先tiên 取thủ 安an 悉tất 香hương 白bạch 檀đàn 香hương 龍long 腦não 香hương 多đa 櫱nghiệt 囉ra 香hương 薰huân 陸lục 香hương 蘇tô 合hợp 香hương 。 和hòa 合hợp 此thử 香hương 。 供cúng 養dường 我ngã 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 若nhược 迎nghênh 請thỉnh 時thời 結kết 根căn 本bổn 印ấn 。 以dĩ 二nhị 頭đầu 指chỉ 向hướng 身thân 三tam 招chiêu 。 即tức 誦tụng 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 頂đảnh 上thượng 散tán 印ấn 。

怛đát 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 他tha (# 去khứ 引dẫn 一nhất )# 曩nẵng 謨mô 吠phệ (# 引dẫn )# 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma (# 鼻tị 音âm 呼hô )# 拏noa (# 鼻tị 音âm 引dẫn )# 野dã (# 二nhị )# 曩nẵng 謨mô (# 引dẫn )# 馱đà 曩nẵng 娜na (# 引dẫn )# 野dã (# 三tam )# 馱đà 寗# (# 寧ninh 定định 反phản 引dẫn )# 濕thấp 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 引dẫn )# 野dã (# 四tứ )# 阿a (# 去khứ 引dẫn )# 櫱nghiệt (# 言ngôn 羯yết 反phản )# 蹉sa (# 去khứ 引dẫn )# 櫱nghiệt 蹉sa (# 五ngũ )# 阿a 跛bả 哩rị 弭nhị 多đa 馱đà 甯ninh (# 引dẫn )# 濕thấp 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 六lục )# 鉢bát 囉ra 麼ma (# 鼻tị )# 迦ca (# 引dẫn )# 嚕rô 抳nê 迦ca (# 七thất )# 薩tát 嚩phạ 薩tát 答đáp 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 呬hê (# 馨hinh 異dị 反phản )# 多đa (# 上thượng )# 唧tức 多đa (# 八bát )# 麼ma 麼ma 馱đà 曩nẵng 麼ma (# 鼻tị 音âm )# 拏noa (# 鼻tị 音âm )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 拽duệ (# 延diên 結kết 反phản )# 蹉sa (# 九cửu )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 琰diêm 麼ma (# 鼻tị 音âm 引dẫn )# 蘗bách 嗟ta 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ (# 引dẫn 十thập )#

行hành 者giả 念niệm 誦tụng 。 常thường 無vô 間gián 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 子tử 赦xá 儞nễ 娑sa 。 現hiện 童đồng 子tử 形hình 告cáo 持trì 誦tụng 者giả 言ngôn 。 汝nhữ 有hữu 何hà 事sự 。 請thỉnh 召triệu 我ngã 父phụ 。 持trì 誦tụng 者giả 言ngôn 。 我ngã 為vi 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。 受thọ 與dữ 我ngã 財tài 寶bảo 。 童đồng 子tử 赦xá 儞nễ 娑sa 。 於ư 須tu 臾du 頃khoảnh 。 還hoàn 至chí 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 所sở 。 告cáo 父phụ 王vương 言ngôn 。 持trì 誦tụng 者giả 求cầu 諸chư 財tài 寶bảo 。 為vì 供cúng 養dường 故cố 。 利lợi 益ích 有hữu 情tình 。 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 告cáo 童đồng 子tử 赦xá 儞nễ 娑sa 言ngôn 。 汝nhữ 日nhật 日nhật 與dữ 金kim 錢tiền 一nhất 百bách 乃nãi 至chí 壽thọ 終chung 。 其kỳ 童đồng 子tử 赦xá 儞nễ 娑sa 。 日nhật 日nhật 送tống 金kim 錢tiền 一nhất 百bách 。 與dữ 持trì 誦tụng 者giả 安an 於ư 頭đầu 邊biên 。 其kỳ 金kim 錢tiền 異dị 種chủng 香hương 氣khí 。 先tiên 願nguyện 所sở 得đắc 之chi 者giả 。 除trừ 自tự 受thọ 用dụng 外ngoại 應ưng 行hành 捨xả 施thí 。 不bất 應ưng 貯trữ 積tích 而nhi 懷hoài 慳san 悋lận 。 常thường 於ư 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 起khởi 大đại 慈từ 心tâm 。 勿vật 生sanh 嗔sân 恚khuể 。 以dĩ 殊thù 勝thắng 香hương 花hoa 飲ẩm 食thực 燈đăng 明minh 。 於ư 寂tịch 靜tĩnh 處xứ 如như 法Pháp 供cúng 養dường 。 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寶bảo 。 兼kiêm 復phục 思tư 惟duy 。 而nhi 無vô 間gián 斷đoạn 。 為vì 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 并tinh 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 念niệm 恩ân 德đức 故cố 常thường 應ưng 誦tụng 吉cát 祥tường 讚tán 。 令linh 彼bỉ 天thiên 王vương 獲hoạch 諸chư 吉cát 慶khánh 。 願nguyện 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 男nam 女nữ 眷quyến 屬thuộc 。 內nội 外ngoại 親thân 姻nhân 輔phụ 弼bật 。 乃nãi 至chí 使sứ 者giả 及cập 諸chư 營doanh 從tùng 。 國quốc 界giới 有hữu 情tình 佛Phật 所sở 稱xưng 讚tán 。 十thập 種chủng 福phước 利lợi 悉tất 皆giai 獲hoạch 得đắc 。 所sở 謂vị 一nhất 者giả 淨tịnh 信tín 二nhị 者giả 戒giới 。 二nhị 者giả 聞văn 四tứ 者giả 捨xả 。 五ngũ 者giả 受thọ 六lục 者giả 慧tuệ 。 七thất 者giả 形hình 貌mạo 八bát 者giả 力lực 。 九cửu 者giả 辯biện 十thập 者giả 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 富phú 貴quý 自tự 在tại 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 而nhi 開khai 法Pháp 眼nhãn 。 證chứng 得đắc 聖thánh 果Quả 。 獲hoạch 得đắc 甘cam 露lộ 妙diệu 法Pháp 。 亦diệc 得đắc 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 助trợ 佛Phật 道Đạo 法Pháp 。 持trì 誦tụng 者giả 每mỗi 日nhật 作tác 如như 是thị 發phát 願nguyện 。 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 即tức 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 告cáo 自tự 營doanh 從tùng 眷quyến 屬thuộc 。 汝nhữ 等đẳng 觀quán 彼bỉ 持trì 誦tụng 者giả 於ư 我ngã 。 深thâm 生sanh 恭cung 敬kính 。

復phục 告cáo 子tử 赦xá 儞nễ 娑sa 言ngôn 。 持trì 誦tụng 者giả 希hy 望vọng 。 欲dục 見kiến 我ngã 毘tỳ 沙Sa 門Môn 藥dược 叉xoa 王vương 欲dục 。 閉bế 惡ác 趣thú 門môn 。 所sở 思tư 勝thắng 願nguyện 。 皆giai 令linh 滿mãn 足túc 。 壽thọ 無vô 量lượng 百bách 千thiên 歲tuế 。 獲hoạch 得đắc 如như 意ý 寶bảo 。 飛phi 騰đằng 虛hư 空không 。 安an 怛đát 那na 及cập 得đắc 伏phục 藏tạng 。 若nhược 男nam 若nhược 女nữ 。 及cập 囉ra 惹nhạ 皆giai 令linh 敬kính 愛ái 。 亦diệc 解giải 一nhất 切thiết 禽cầm 獸thú 語ngữ 言ngôn 。 令linh 得đắc 豐phong 財tài 永vĩnh 離ly 貧bần 匱quỹ 。 彼bỉ 持trì 誦tụng 者giả 當đương 於ư 白bạch 月nguyệt 。 八bát 日nhật 及cập 十thập 五ngũ 日nhật 。 令linh 畫họa 人nhân 受thọ 八bát 戒giới 澡táo 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 取thủ 不bất 截tiệt 白bạch 氎điệp 畫họa 像tượng 。 其kỳ 彩thải 色sắc 中trung 不bất 用dụng 皮bì 膠giao 。 中trung 心tâm 畫họa 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 作tác 說thuyết 法Pháp 相tương/tướng 。 佛Phật 右hữu 邊biên 畫họa 吉Cát 祥Tường 天Thiên 女Nữ 形hình 。 眼nhãn 目mục 廣quảng 長trường 顏nhan 貌mạo 寂tịch 靜tĩnh 。 首thủ 戴đái 天thiên 冠quan 。 瓔anh 珞lạc 臂tý 釧xuyến 。 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân 。 右hữu 手thủ 作tác 施thí 願nguyện 。 手thủ 左tả 手thủ 執chấp 開khai 敷phu 蓮liên 花hoa 。 畫họa 像tượng 得đắc 已dĩ 。 於ư 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 安an 像tượng 供cúng 養dường 以dĩ 塗đồ 香hương 花hoa 鬘man 燒thiêu 香hương 飲ẩm 食thực 燈đăng 明minh 。 以dĩ 供cúng 養dường 佛Phật 。 及cập 吉Cát 祥Tường 天Thiên 女Nữ 。 受thọ 持trì 者giả 不bất 應ưng 以dĩ 下hạ 劣liệt 心tâm 。 而nhi 生sanh 恐khủng 怖bố 。 應ưng 以dĩ 決quyết 定định 心tâm 。 如như 法Pháp 念niệm 誦tụng 此thử 吉Cát 祥Tường 天Thiên 女Nữ 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 室thất 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 伽già (# 去khứ )# 曩nẵng (# 引dẫn )# 野dã 曩nẵng 謨mô 吠phệ (# 引dẫn )# 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 摩ma 拏noa (# 上thượng 引dẫn )# 野dã (# 二nhị )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 藥dược 乞khất 灑sái (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 引dẫn )# 惹nhạ (# 引dẫn )# 地địa 囉ra (# 引dẫn )# 惹nhạ 野dã (# 三tam )# 曩nẵng 莫mạc 室thất 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ (# 引dẫn )# 裔duệ (# 引dẫn 四tứ )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 禰nể (# 引dẫn )# 吠phệ (# 鼻tị 引dẫn 五ngũ )# 怛đát 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 他tha (# 去khứ 引dẫn 六lục )# 唵án 怛đát 囉ra 怛đát 囉ra (# 七thất )# 咄đốt 嚕rô 咄đốt 嚕rô (# 八bát )# 蘇tô 瑟sắt 貙# (# 二nhị 合hợp )# 蘇tô 瑟sắt 貙# (# 二nhị 合hợp 下hạ 貙# 勅sắc 數số 反phản 上thượng 同đồng 九cửu )# 麼ma 抳nê 迦ca 曩nẵng 迦ca (# 十thập )# 嚩phạ 日nhật 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ (# 引dẫn )# 女nữ (# 拏noa 數số 反phản 引dẫn )# 哩rị 也dã (# 二nhị 合hợp 十thập 一nhất )# 穆mục 訖ngật 多đa (# 二nhị 合hợp )# 曩nẵng (# 引dẫn )# 麼ma (# 引dẫn )# 稜lăng (# 去khứ )# 訖ngật # (# 二nhị 合hợp )# 多đa (# 十thập 二nhị )# 僕bộc (# 引dẫn 十thập 三tam )# 薩tát 嚩phạ 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 十thập 四tứ )# 呬hê 多đa 迦ca (# 引dẫn )# 麼ma (# 十thập 五ngũ )# 吠phệ (# 引dẫn )# 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 摩ma 拏noa (# 十thập 六lục )# 室thất 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 野dã 泥nê (# 上thượng )# 尾vĩ (# 引dẫn 十thập 七thất )# 末mạt 臘lạp 毘tỳ (# 去khứ 十thập 八bát )# 曀ê 醯hê (# 去khứ 引dẫn )# 呬hê (# 十thập 九cửu )# 具cụ 囉ra 拏noa (# 二nhị 合hợp 鼻tị )# 具cụ 囉ra 拏noa (# 二nhị 合hợp 鼻tị 二nhị 十thập )# 麼ma 娑sa 麼ma 娑sa (# 二nhị 十thập 一nhất )# 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 野dã 悉tất 地địa (# 二nhị 十thập 二nhị )# 娜na 娜na (# 引dẫn )# 呬hê 銘minh (# 二nhị 十thập 三tam )# 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 曩nẵng 迦ca (# 引dẫn )# 麼ma 寫tả (# 二nhị 十thập 四tứ )# 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 南nam (# 二nhị 十thập 五ngũ )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ 攞la (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ 攞la (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 娜na 野dã 麼ma 諾nặc 娑sa 縛phược (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn 二nhị 十thập 六lục )#

爾nhĩ 時thời 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 見kiến 持trì 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 及cập 。 供cúng 養dường 如Như 來Lai 。 愍mẫn 念niệm 行hành 者giả 。 則tắc 為vi 現hiện 身thân 作tác 童đồng 子tử 形hình 。 或hoặc 居cư 士sĩ 形hình 。 右hữu 手thủ 持trì 如như 意ý 寶bảo 左tả 手thủ 持trì 金kim 篋khiếp 。 顏nhan 貌mạo 寂tịch 靜tĩnh 來lai 至chí 像tượng 前tiền 。 禮lễ 佛Phật 像tượng 已dĩ 告cáo 行hành 者giả 言ngôn 。 汝nhữ 今kim 於ư 我ngã 。 欲dục 求cầu 何hà 願nguyện 。 為vi 入nhập 修tu 羅la 窟quật 耶da 。 為vi 求cầu 伏phục 藏tạng 耶da 。 為vi 求cầu 伏phục 火hỏa 水thủy 銀ngân 耶da 。 為vi 求cầu 安an 怛đát 那na 囉ra 惹nhạ 敬kính 愛ái 耶da 。 雄hùng 黃hoàng 成thành 就tựu 耶da 安an 膳thiện 那na 藥dược 成thành 就tựu 耶da 。 持trì 明minh 成thành 就tựu 耶da 飛phi 騰đằng 虛hư 空không 。 耶da 受thọ 命mạng 一nhất 大đại 劫kiếp 耶da 。 如như 是thị 等đẳng 願nguyện 。 悉tất 能năng 成thành 就tựu 。 持trì 誦tụng 者giả 白bạch 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 言ngôn 。 願nguyện 我ngã 一nhất 切thiết 處xứ 通thông 達đạt 。 獲hoạch 得đắc 金kim 銀ngân 無vô 盡tận 名danh 稱xưng 福phước 德đức 。 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 劫kiếp 。 飛phi 騰đằng 虛hư 空không 。 變biến 化hóa 種chủng 種chủng 瑜du 伽già 自tự 在tại 。 毘tỳ 沙Sa 門Môn 言ngôn 隨tùy 汝nhữ 所sở 願nguyện 。

爾nhĩ 時thời 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 。 欲dục 重trọng/trùng 明minh 其kỳ 義nghĩa 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。

假giả 使sử 有hữu 日nhật 月nguyệt 。 從tùng 空không 墮đọa 於ư 地địa 。

或hoặc 大đại 地địa 傾khuynh 覆phú 。 寧ninh 有hữu 如như 是thị 事sự 。

不bất 應ưng 生sanh 少thiểu 疑nghi 。 此thử 法pháp 易dị 成thành 就tựu 。

不bất 假giả 於ư 齋trai 戒giới 。 利lợi 益ích 貧bần 匱quỹ 者giả 。

一nhất 切thiết 人nhân 恭cung 敬kính 。 乃nãi 至chí 壽thọ 命mạng 盡tận 。

毘tỳ 沙Sa 門Môn 加gia 持trì 。 遠viễn 離ly 諸chư 厄ách 難nạn 。

藥dược 叉xoa 將tướng 衛vệ 護hộ 。 常thường 隨tùy 受thọ 持trì 者giả 。

若nhược 能năng 持trì 是thị 教giáo 。 諸chư 願nguyện 悉tất 成thành 就tựu 。

迅tấn 疾tật 如như 射xạ 箭tiễn 。 諸chư 王vương 敬kính 彼bỉ 人nhân 。

獲hoạch 得đắc 無vô 盡tận 寶bảo 。 千thiên 俱câu 胝chi 藥dược 叉xoa 。

衛vệ 護hộ 持trì 誦tụng 者giả 。 能năng 滿mãn 諸chư 勝thắng 願nguyện 。

解giải 脫thoát 諸chư 惡ác 趣thú 。 若nhược 見kiến 毘tỳ 沙Sa 門Môn 。

俱câu 尾vĩ 羅la 財tài 施thí 。 獲hoạch 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。

乃nãi 至chí 天thiên 眼nhãn 通thông 。 壽thọ 命mạng 俱câu 胝chi 歲tuế 。

若nhược 人nhân 殷ân 重trọng 心tâm 。 愛ái 敬kính 此thử 教giáo 法pháp 。

應ưng 當đương 求cầu 成thành 就tựu 。 決quyết 定định 無vô 有hữu 疑nghi 。

今kim 此thử 護hộ 身thân 法pháp 。 多đa 聞văn 天thiên 所sở 說thuyết 。

由do 此thử 加gia 持trì 故cố 。 真chân 言ngôn 上thượng 悉tất 地địa 。

即tức 誦tụng 護hộ 身thân 明minh 。

曩nẵng 謨mô 囉ra 怛đát 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 野dã (# 引dẫn 上thượng 聲thanh )# 野dã (# 一nhất )# 曩nẵng 謨mô 吠phệ (# 引dẫn )# 室thất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma (# 鼻tị )# 拏noa (# 鼻tị 引dẫn )# 野dã (# 二nhị )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 囉ra (# 引dẫn )# 惹nhạ (# 引dẫn )# 野dã (# 三tam )# 怛đát 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 他tha (# 去khứ 引dẫn )# 唵án (# 四tứ )# # (# 轉chuyển 舌thiệt )# 誐nga # (# 准chuẩn 上thượng )# 誐nga (# 五ngũ )# 赦xá (# 吒tra 簡giản 反phản 下hạ 同đồng )# 拏noa 赦xá 拏noa (# 六lục )# 齲củ (# 區khu 宇vũ 反phản 下hạ 文văn 同đồng )# 拏noa (# 拏noa 數số 反phản 鼻tị 音âm 數số 字tự 上thượng 聲thanh )# 齲củ 弩nỗ (# 准chuẩn 上thượng 音âm 七thất )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 囉ra (# 引dẫn )# 惹nhạ (# 八bát )# 灑sái 乞khất 灑sái (# 二nhị 合hợp )# 灑sái 乞khất 灑sái (# 二nhị 合hợp )# mâm (# 莫mạc 感cảm 反phản 引dẫn 鼻tị 九cửu )# 薩tát 冒mạo (# 毛mao 保bảo 反phản 引dẫn )# 鉢bát 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ (# 引dẫn )# 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn 十thập )#

我ngã 今kim 說thuyết 根căn 本bổn 印ấn 。 以dĩ 二nhị 手thủ 右hữu 押áp 左tả 內nội 相tương/tướng 叉xoa 。 竪thụ 二nhị 名danh 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 合hợp 。 屈khuất 二nhị 頭đầu 指chỉ 如như 鉤câu 。 若nhược 迎nghênh 請thỉnh 時thời 向hướng 身thân 招chiêu 。 若nhược 發phát 遣khiển 時thời 向hướng 外ngoại 撥bát 。 念niệm 誦tụng 時thời 結kết 印ấn 當đương 心tâm 誦tụng 七thất 遍biến 即tức 頂đảnh 上thượng 散tán 。 然nhiên 後hậu 取thủ 念niệm 珠châu 專chuyên 注chú 念niệm 誦tụng 。 次thứ 說thuyết 吉Cát 祥Tường 天Thiên 女Nữ 身thân 印ấn 。 二nhị 手thủ 虛hư 心tâm 合hợp 掌chưởng 。 開khai 二nhị 頭đầu 指chỉ 二nhị 中trung 指chỉ 。 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 屈khuất 如như 蓮liên 華hoa 形hình 。 二nhị 大đại 指chỉ 二nhị 小tiểu 指chỉ 竪thụ 合hợp 。 若nhược 念niệm 誦tụng 時thời 當đương 心tâm 結kết 誦tụng 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 頂đảnh 上thượng 散tán 。

毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 咒chú 曰viết 。

那na 謨mô 裴# 鑠thước 囉ra 皤bàn 拏noa 寫tả (# 一nhất )# 摩ma 訶ha 曷hạt 囉ra 闍xà 寫tả 施thí 鞞bệ (# 二nhị )# 娑sa 婆bà 呵ha (# 三tam )# 施thí 皤bàn 跋bạt 跌trật 犁lê 娑sa 婆bà 訶ha

若nhược 咒chú 淨tịnh 油du 七thất 遍biến 用dụng 塗đồ 臥ngọa 所sở 。 乞khất 財tài 物vật 等đẳng 。 得đắc 如như 所sở 願nguyện 。

毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 經Kinh

Print Friendly, PDF & Email