Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập

Tác giả: Cư sĩ Lý Bỉnh Nam – Việt dịch: Như Hòa
Diễn đọc: Thy Mai