Tuyên Ngôn CủaNước Việt Nam
Mặc Giang

 

Dõng dạc tuyên ngôn thuở dựng cờ
Cha Long Quân với mẹ Âu Cơ
Đồng bào trăm trứng dòng Hồng Lạc
Của giống Rồng Tiên đẹp ước mơ

Dõng dạc tuyên ngôn thật đích đang
Hùng Vương Quốc Tổ dựng Văn Lang
Phong Châu dấy nghiệp yên bờ cõi
Văn hiến ngàn năm, sống vững vàng

Dõng dạc tuyên ngôn thật rõ ràng
Trời Nam là của đất dân Nam
Báo cho cùng khắp trong thiên hạ
Mộng bá đồ vương, đập nát tan

Dõng dạc tuyên ngôn của Việt Nam
Đội trời, đạp đất, sống hiên ngang
Bang giao, kết nối trong bình đẳng
Cương quyết không tha bọn bá quyền

Tuyên ngôn dõng dạc của Dân Nam
Đã nói quyết tâm, quyết sẽ làm
Tứ mã nan truy, đinh đóng cột
Đừng mong tha thứ bọn tham tàn

Tuyên ngôn dõng dạc thật đường đường
Khí Việt Nam là khí quật cường
Chất Việt Nam là chất quật khởi
Đụng vào, không chết cũng tan xương

Tuyên ngôn dõng dạc thật tinh tường
Nam Bắc Đông Tây khắp bốn phương
Nhân loại năm Châu trên thế giới
Việt Nam chỉ trọng nghĩa giao tương

Nói thế cho hay dân tộc này
Hiền thì, quả thật hiền lành thay
Dữ thì, cũng nhất trong thiên hạ
Đã nói là làm, trị thẳng tay

Hiền, với những ai biết kết giao
Hổ tương, không có thấp hay cao
Công bằng, bình đẳng cùng trân trọng
Như nghĩa Vườn Đào đẹp biết bao

Dữ, với những ai không biết điều
Ngang tàng, hống hách, nghểnh kiêu kiêu
Giương giương, tự đắc, kênh kênh kiệu
Quật sụm bà chè, hồn phách tiêu

Dõng dạc tuyên ngôn nước Việt Nam
Hùng anh lẫm liệt giống da vàng
Hiên ngang bất khuất không hề khiếp
Quật khởi quật cường chống ngoại xâm

Dõng dạc tuyên ngôn nước Việt Nam
Ngàn xưa trang sử lộng huy hoàng
Ngàn sau trang sử tô son sắt
Kiên quyết trung trinh thập vẹn toàn

Dõng dạc tuyên ngôn nước Việt Nam
Cơ đồ lịch sử của dân Nam
Giang sơn gấm vóc non sông Việt
Sắt lộng pha lê, son thếp vàng

Dõng dạc tuyên ngôn nước Việt Nam
Đất ta ta sống, không ai xâm
Trời ta ta sống, không ai phạm
Vũ trụ càn khôn đã định ban.