奢薩怛羅 ( 奢xa 薩tát 怛đát 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Śāstra,又作舍薩怛羅,設娑怛羅。譯曰論。義林章一本曰:「梵云奢薩怛羅,此翻為論。總周一部立以論名。」瑜伽論一上曰:「梵云舍薩怛羅,此云論。釋論云:問答決擇諸法性相,故名為論。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Śāstra , 又hựu 作tác 舍xá 薩tát 怛đát 羅la , 設thiết 娑sa 怛đát 羅la 。 譯dịch 曰viết 論luận 。 義nghĩa 林lâm 章chương 一nhất 本bổn 曰viết : 「 梵Phạm 云vân 奢xa 薩tát 怛đát 羅la , 此thử 翻phiên 為vi 論luận 。 總tổng 周chu 一nhất 部bộ 立lập 以dĩ 論luận 名danh 。 」 瑜du 伽già 論luận 一nhất 上thượng 曰viết : 「 梵Phạm 云vân 舍xá 薩tát 怛đát 羅la , 此thử 云vân 論luận 。 釋thích 論luận 云vân : 問vấn 答đáp 決quyết 擇trạch 諸chư 法pháp 性tánh 相tướng 。 故cố 名danh 為vi 論luận 。 」 。