無畏施 ( 無vô 畏úy 施thí )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)三施之一。以無畏施於人也。持戒之人無殺害之心,一切眾生之無畏無過於此,名曰無畏施。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 三tam 施thí 之chi 一nhất 。 以dĩ 無vô 畏úy 施thí 於ư 人nhân 也dã 。 持trì 戒giới 之chi 人nhân 。 無vô 殺sát 害hại 之chi 心tâm 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 之chi 無vô 畏úy 無vô 過quá 於ư 此thử 名danh 曰viết 無Vô 畏Úy 施thí 。