尾嚕荼迦 ( 尾vĩ 嚕rô 荼đồ 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)同毘琉璃,增長天之梵名。見四天王條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 同đồng 毘tỳ 琉lưu 璃ly 增tăng 長trưởng 天thiên 之chi 梵Phạm 名danh 。 見kiến 四Tứ 天Thiên 王Vương 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email