文字般若 ( 文văn 字tự 般Bát 若Nhã )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)五種般若之一。文字能詮般若之法,又文字之性空寂而本來解脫,故為般若。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 五ngũ 種chủng 般Bát 若Nhã 之chi 一nhất 。 文văn 字tự 能năng 詮thuyên 般Bát 若Nhã 之chi 法pháp , 又hựu 文văn 字tự 之chi 性tánh 空không 寂tịch 而nhi 本bổn 來lai 解giải 脫thoát , 故cố 為vi 般Bát 若Nhã 。

Print Friendly, PDF & Email