文殊儀軌 ( 文Văn 殊Thù 儀nghi 軌quỹ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌之略名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 大đại 方Phương 廣Quảng 菩Bồ 薩Tát 藏tạng 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根căn 本bổn 儀nghi 軌quỹ 之chi 略lược 名danh 。

Print Friendly, PDF & Email