文殊悔過 ( 文Văn 殊Thù 悔hối 過quá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (修法)文殊菩薩所說之懺悔法也。佛在耆闍崛山,新學菩薩蔽于狐疑,有如來齊光照燿菩薩,為之請問文殊。文殊為說懺悔,隨喜,請法,興供,迴向,發願之諸法,彼等皆得無生法忍,佛遙聞而讚嘆之。見文殊悔過經。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 修tu 法pháp ) 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 所sở 說thuyết 。 之chi 懺sám 悔hối 法Pháp 也dã 。 佛Phật 在tại 耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 。 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát 。 蔽tế 于vu 狐hồ 疑nghi 有hữu 如Như 來Lai 。 齊tề 光quang 照chiếu 燿diệu 菩Bồ 薩Tát 為vi 之chi 請thỉnh 問vấn 文Văn 殊Thù 。 文Văn 殊Thù 為vi 說thuyết 懺sám 悔hối , 隨tùy 喜hỷ , 請thỉnh 法pháp , 興hưng 供cung 迴hồi 向hướng 發phát 願nguyện 。 之chi 諸chư 法pháp 彼bỉ 等đẳng 皆giai 得đắc 。 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 佛Phật 遙diêu 聞văn 而nhi 讚tán 嘆thán 之chi 。 見kiến 文Văn 殊Thù 悔hối 過quá 經kinh 。

Print Friendly, PDF & Email