雲門三高 ( 雲vân 門môn 三tam 高cao )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)雲門宗之三高僧也。元至正年間,雲門山有三禪師。一浮休允若,二斷江覺恩,三休耕逸。三師時居韶州雲門山,相共諷詠吟誦。世人慕其高風,稱為雲門三高。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 雲vân 門môn 宗tông 之chi 三tam 高cao 僧Tăng 也dã 。 元nguyên 至chí 正chánh 年niên 間gian , 雲vân 門môn 山sơn 有hữu 三tam 禪thiền 師sư 。 一nhất 浮phù 休hưu 允duẫn 若nhược , 二nhị 斷đoạn 江giang 覺giác 恩ân , 三tam 休hưu 耕canh 逸dật 。 三tam 師sư 時thời 居cư 韶thiều 州châu 雲vân 門môn 山sơn , 相tướng 共cộng 諷phúng 詠vịnh 吟ngâm 誦tụng 。 世thế 人nhân 慕mộ 其kỳ 高cao 風phong , 稱xưng 為vi 雲vân 門môn 三tam 高cao 。