雲門露柱 ( 雲vân 門môn 露lộ 柱trụ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (公案)「雲門示眾云:古佛與露柱相交。是第幾機?自代云:南山起雲。北山下雨。」見碧巖八十三則,種電鈔九,從容錄三十一則。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 公công 案án ) 「 雲vân 門môn 示thị 眾chúng 云vân : 古cổ 佛Phật 與dữ 露lộ 柱trụ 相tương 交giao 。 是thị 第đệ 幾kỷ 機cơ ? 自tự 代đại 云vân : 南nam 山sơn 起khởi 雲vân 。 北bắc 山sơn 下hạ 雨vũ 。 」 見kiến 碧bích 巖nham 八bát 十thập 三tam 則tắc , 種chủng 電điện 鈔sao 九cửu , 從tùng 容dung 錄lục 三tam 十thập 一nhất 則tắc 。