Vân Bản

Từ Điển Đạo Uyển

雲版; J: umpan;
Một tấm bản bằng đồng dùng để báo hiệu từng khoảng thời gian trong ngày của một Thiền viện. Chữ “Vân” được dùng vì tấm bản này thường được viền trang trí xung quanh với dạng mây.
Những dụng cụ tạo âm thanh như vân bản được dùng để thay thế khẩu lệnh trong thời gian Toạ thiền căng thẳng. Âm thanh của vân bản hoặc một chuông đồng có một tác dụng lớn cho một thiền sinh, tuỳ theo tâm trạng của họ. Trong một thiền viện im lặng, tiếng vang của vân bản có thể đi “sâu đến tận tuỷ”, và cũng có thể là một yếu tố để cho các thiền sinh Kiến tính, ngộ đạo.