威儀法師 ( 威uy 儀nghi 法Pháp 師sư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (職位)同威儀師。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 職chức 位vị ) 同đồng 威uy 儀nghi 師sư 。