威德三昧 ( 威uy 德đức 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)百八三昧之一。發威德力之禪定也。智度論四十七曰:「威德三昧者,菩薩得此三昧,威德莊嚴。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 百bách 八bát 三tam 昧muội 之chi 一nhất 。 發phát 威uy 德đức 力lực 之chi 禪thiền 定định 也dã 。 智trí 度độ 論luận 四tứ 十thập 七thất 曰viết : 「 威uy 德đức 三tam 昧muội 者giả 菩Bồ 薩Tát 得đắc 此thử 三tam 昧muội 。 威uy 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 」 。