威德觀音 ( 威uy 德đức 觀quán 音âm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)三十三觀音之一。左手持蓮華,坐於巖上之像也。配於法華經普門品所謂:「可以天大將軍身得度者,現天大將軍身為說法。」此將軍身之威德,廣大而勝,故名為威德。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 三tam 十thập 三tam 觀quán 音âm 之chi 一nhất 。 左tả 手thủ 持trì 蓮liên 華hoa 。 坐tọa 於ư 巖nham 上thượng 之chi 像tượng 也dã 。 配phối 於ư 法Pháp 華Hoa 經Kinh 。 普phổ 門môn 品phẩm 所sở 謂vị : 「 可khả 以dĩ 天thiên 大đại 將tướng 軍quân 身thân 得đắc 度độ 者giả 。 現hiện 天thiên 大đại 將tướng 軍quân 身thân 為vi 說thuyết 法Pháp 。 」 此thử 將tương 軍quân 身thân 之chi 威uy 德đức 廣quảng 大đại 。 而nhi 勝thắng , 故cố 名danh 為vi 威uy 德đức 。