央仇魔羅 ( 央ương 仇cừu 魔ma 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)見央掘摩羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 見kiến 央ương 掘quật 摩ma 羅la 條điều 。