鬱瑟尼沙 ( 鬱uất 瑟sắt 尼ni 沙sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見烏瑟膩沙條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 烏ô 瑟sắt 膩nị 沙sa 條điều 。