鬱多羅 ( 鬱uất 多đa 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)又作優多梨。仙人名。釋迦之本生,嘗於過去住波羅捺國,求正道之念深,自剝身皮為紙,折取身骨為筆,以血和墨,聽受書寫婆羅門所誦之頌偈。見賢愚經一,菩薩本行經下。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 又hựu 作tác 優ưu 多đa 梨lê 。 仙tiên 人nhân 名danh 。 釋Thích 迦Ca 之chi 本bổn 生sanh , 嘗thường 於ư 過quá 去khứ 住trụ 波Ba 羅La 捺Nại 國Quốc 。 求cầu 正Chánh 道Đạo 之chi 念niệm 深thâm , 自tự 剝bác 身thân 皮bì 為vi 紙chỉ , 折chiết 取thủ 身thân 骨cốt 為vi 筆bút 。 以dĩ 血huyết 和hòa 墨mặc , 聽thính 受thọ 書thư 寫tả 婆Bà 羅La 門Môn 所sở 。 誦tụng 之chi 頌tụng 偈kệ 。 見kiến 賢hiền 愚ngu 經kinh 一nhất 菩Bồ 薩Tát 本bổn 行hạnh 經kinh 下hạ 。