鬱波尸 ( 鬱uất 波ba 尸thi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Upāśi,女名。譯曰自在。見慧琳音義二十五。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Upāśi , 女nữ 名danh 。 譯dịch 曰viết 自tự 在tại 。 見kiến 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 五ngũ 。