隨眠無明 ( 隨tùy 眠miên 無vô 明minh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)四無明之一。無明煩惱也。無明煩惱,常隨逐眾生,眠伏於第八識中,故名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 四tứ 無vô 明minh 之chi 一nhất 。 無vô 明minh 煩phiền 惱não 也dã 。 無vô 明minh 煩phiền 惱não 。 常thường 隨tùy 逐trục 眾chúng 生sanh , 眠miên 伏phục 於ư 第đệ 八bát 識thức 中trung , 故cố 名danh 。